hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Color LaserJet Pro - Tulostuslaadun parantaminen

Johdanto
Jäljempänä olevien vianmääritysvaiheiden avulla voit ratkaista esimerkiksi seuraavia tulostuslaatuongelmia:
 • Tahrat
 • Epäterävä tulostusjälki
 • Tumma tulostusjälki
 • Vaalea tulostusjälki
 • Juovat
 • Puuttuva väriaine
 • Hajanaisia väriainepisteitä
 • Kiinnittymätön väriaine
 • Vinossa olevat kuvat
Kokeile ratkaista nämä ja mahdolliset muut tulostuslaadun ongelmat seuraavilla tavoilla tässä esitetyssä järjestyksessä.
Lisätietoja tiettyjen kuvavirheiden ratkaisemisesta on artikkelissa Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen (c05105364).
Päivitä tulostimen laiteohjelmisto
Yritä päivittää tulostimen laiteohjelmisto. Lisätietoja on kohdassa Laiteohjelmiston päivittäminen (c04056309).
Tulostaminen toisesta ohjelmasta
Koeta tulostaa toisesta ohjelmasta. Jos sivu tulostuu oikein, ongelma liittyy ohjelmaan, josta yritit tulostaa.
Tulostustyön paperityyppiasetuksen tarkistaminen
Jos tulostat sovellusohjelmasta ja tulostetuissa sivuissa on tahroja, epäselviä tai liian tummia kohtia, väriainepilkkuja, irrallista väriainetta tai pieniä alueita, joilta väriaine puuttuu, tai jos paperi on käpristynyt, tarkista paperityyppiasetus.
Tarkista tulostimen paperityyppiasetus
 1. Avaa lokero.
 2. Varmista, että lokerossa on oikean tyyppistä paperia.
 3. Sulje lokero.
 4. Vahvista lokeron paperityyppiasetukset tai muuta niitä ohjauspaneelin ohjeiden mukaisesti.
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Windows)
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Valitse Paperi/Laatu-välilehti.
 4. Valitse avattavasta Paperityyppi-luettelosta Lisää...-vaihtoehto.
 5. Laajenna Tyyppi on: -luettelon asetuksia.
 6. Laajenna se paperityyppiluokka, joka parhaiten vastaa käyttämääsi paperia.
 7. Valitse käyttämäsi paperityypin asetus ja valitse OK.
 8. Valitse OK, jolloin Asiakirjan ominaisuudet -valintaikkuna sulkeutuu. Tulosta työ valitsemalla Tulosta-valintaikkunasta OK.
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (OS X)
 1. Valitse Tiedosto-valikko ja valitse sitten Tulosta.
 2. Valitse tulostin Tulostin-valikosta.
 3. Tulostinohjain näyttää oletuksena Kopiot ja sivut -valikon. Avaa valikkojen avattava luettelo ja valitse Viimeistely-valikko.
 4. Valitse tyyppi avattavasta Materiaalityyppi-luettelosta.
 5. Valitse Tulosta-painike.
Värikasetin tilan tarkistaminen
Seuraavien ohjeiden avulla voit tarkistaa värikasettien jäljellä olevan arvioidun käyttöiän ja mahdollisesti muiden vaihdettavissa olevien tarvikkeiden tilan.
Vaihe 1: Tulosta tarvikkeiden tilasivu
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-valikko.
 2. Valitse Raportit.
 3. Valitse Tarvikkeiden tila.
Vaihe 2: Tarvikkeiden tilan tarkistaminen
 1. Tarkista tarvikkeiden tilaraportista värikasettien jäljellä oleva arvioitu käyttöikä prosentteina ja mahdollisesti muiden vaihdettavien tarvikkeiden tila.
  Kun käytetään värikasettia, joka on arvioidun käyttöikänsä lopussa, tulostuslaadussa voi ilmetä ongelmia. Tarvikkeiden tilasivulla ilmoitetaan, kun tarvikkeen käyttöikä on loppumassa.
  Kun tarvikkeen HP Premium Protection -takuu päättyy, tarvikkeiden tilasivulle tai sulautettuun verkkopalvelimeen tulee siitä kertova ilmoitus.
  Värikasettia ei tarvitse vaihtaa nyt, ellei tulostuslaatu ole jo liian heikko. Uusi tarvike kannattaa kuitenkin hankkia etukäteen, jotta se voidaan vaihtaa laitteeseen, kun tulostuslaatu ei ole enää hyväksyttävää.
  Jos päätät vaihtaa värikasetin tai muut vaihdettavissa olevat tarvikkeet, tarvikkeiden tilasivulla ilmoitetaan aitojen HP-tuotteiden osanumerot.
 2. Tarkista, käytätkö aitoa HP-kasettia.
  Aidossa HP-värikasetissa on sana "HP" tai HP:n logo. Lisätietoja HP-kasettien tunnistamisesta on osoitteessa www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Puhdistussivun tulostaminen
Tulostusprosessin aikana tulostimeen saattaa kertyä paperia, väriainetta ja pölyhiukkasia. Ne voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten mustetahroja ja -pisaroita, juovia, viivoja tai toistuvia merkkejä.
Tulosta puhdistussivu seuraavien ohjeiden mukaan.
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-valikko.
 2. Valitse seuraavat valikot:
  • Huolto
  • Puhdistussivu
 3. Kun saat kehotteen, lisää tulostimeen tavallista Letter- tai A4-kokoista paperia ja valitse sitten OK.
  Cleaning (Puhdistus) -ilmoitus näkyy tulostimen ohjauspaneelissa. Odota, kunnes puhdistus on päättynyt. Hävitä tulostettu sivu.
Tarkista tulostuskasetti tai -kasetit silmämääräisesti
Tarkista värikasetit seuraavia ohjeita noudattamalla.
 1. Poista värikasetit tulostimesta ja tarkista, että suojateippi on irrotettu.
 2. Tarkista, että muistisiru ei ole vahingoittunut.
 3. Tarkastele vihreän kuvarummun pintaa.
    varoitus:
  Älä kosketa kuvarumpua. Kuvarummussa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
 4. Jos kuvarummussa on naarmuja, sormenjälkiä tai muita vaurioita, vaihda värikasetti.
 5. Asenna värikasetti uudelleen ja tulosta muutama sivu nähdäksesi, onko ongelma korjautunut.
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen
Vaihe 1: Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset
Jotkut tulostuslaatuongelmat johtuvat paperista, joka ei täytä HP:n vaatimuksia.
 • Käytä aina paperia, jonka tyyppiä ja painoa tulostin tukee.
 • Käytä hyvälaatuista paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä, ryppyjä, aukkoja, niittejä eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.
 • Käytä paperia, jolle ei ole aiemmin tulostettu.
 • Älä käytä paperia, joka sisältää metallia, kuten hilepaperia.
 • Käytä lasertulostimille tarkoitettua paperia. Älä käytä ainoastaan Inkjet-tulostimiin tarkoitettua paperia.
 • Älä käytä liian karkeaa paperia. Tulostuslaatu on yleensä sitä parempaa, mitä sileämpää paperi on.
Vaihe 2: Ympäristön tarkistaminen
Ympäristötekijät voivat vaikuttaa tulostuslaatuun ja ovat usein tulostuslaatuun tai paperin syöttöön liittyvien ongelmien aiheuttajia. Kokeile seuraavia ratkaisutapoja:
 • Siirrä tulostin pois vetoisista paikoista, kuten ilmastointiventtiilien, avointen ikkunoiden tai ovien läheisyydestä.
 • Älä altista tulostinta lämpötiloille tai ilmankosteudelle, jotka ovat tulostimen tiedoissa määriteltyjen arvojen ulkopuolella.
 • Älä pidä tulostinta ahtaassa tilassa, kuten kaapissa.
 • Aseta tulostin tukevalle, tasaiselle alustalle.
 • Poista kaikki esteet tulostimen ilma-aukkojen edestä. Tulostimen jokaisella kyljellä ja yläpuolella on oltava hyvä ilmanvaihto.
 • Suojaa tulostin ilman kuljettamalta lialta, pölyltä, höyryltä, rasvalta tai muilta aineilta, jotka voivat aiheuttaa jäämiä tulostimen sisään.
Vaihe 3: Yksittäisen lokeron kohdistuksen määrittäminen
Noudata näitä ohjeita, jos teksti tai kuvat eivät tietyistä lokeroista tulostettaessa ole oikeassa kohdassa tulostetulla sivulla.
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-valikko.
 2. Valitse seuraavat valikot:
  • Järjestelmän asetukset
  • Tulostuslaatu
  • Säädä kohdistus
  • Tulosta testisivu
 3. Valitse säädettävä lokero ja noudata sitten tulostetuilla sivuilla olevia ohjeita.
 4. Tulosta testisivu uudelleen ja tarkista tulos. Tee tarvittaessa lisäsäätöjä.
 5. Tallenna uudet asetukset valitsemalla OK.
Toisen tulostinohjaimen kokeileminen
Kokeile jotakin toista tulostinohjainta, jos tulostetuilla sivuilla on odottamattomia viivoja kuvissa, tekstiä puuttuu, kuvia puuttuu, muotoilu on virheellistä tai fontteja on korvattu toisilla.
Voit ladata kaikki seuraavat ohjaimet HP:n verkkosivustosta: www.hp.com/go/support.
HP PCL 6 -ohjain
Jos käytettävissä, tämä tulostinkohtainen tulostinohjain tukee vanhempia käyttöjärjestelmiä, kuten Windows® XP:tä ja Windows Vistaa®. Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on osoitteessa www.hp.com/go/support.
HP PCL 6 -ohjain
Tämä tulostinkohtainen tulostinohjain tukee Windows 7:ää ja sitä uudempia käyttöjärjestelmiä, jotka tukevat version 3 ohjaimia. Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on osoitteessa www.hp.com/go/support.
HP PCL-6 (HP:n tulostusnäkymä) -ohjain
Tämä tulostinkohtainen tulostinohjain tukee Windows 8:aa ja sitä uudempia käyttöjärjestelmiä, jotka tukevat version 4 ohjaimia. Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on osoitteessa www.hp.com/go/support.
HP UPD PS -ohjain
 • Suositellaan tulostettaessa Adobe®-ohjelmista tai muista paljon grafiikkaa käyttävistä ohjelmista.
 • Tukee postscript-emulointitulostusta ja postscript flash -fontteja.
HP UPD PCL 6
 • Suositellaan tulostukseen kaikissa Windows-käyttöjärjestelmissä.
 • Varmistaa yleisesti parhaan nopeuden, tulostuslaadun ja tulostintoimintojen tuen useimmille käyttäjille.
 • Kehitetty Windows Graphic Device Interface (GDI) -liittymää varten parhaan nopeuden varmistamiseksi Windows-käyttöjärjestelmissä.
 • Ei ehkä ole täysin yhteensopiva kolmansien osapuolten toimittamien ja mukautettujen ohjelmistojen kanssa, joiden perustana on PCL 5.
EconoMode-asetusten tarkistaminen
HP ei suosittele EconoMode-värinsäästötoiminnon jatkuvaa käyttöä. Jos EconoMode on käytössä jatkuvasti, väriaine saattaa kestää kauemmin kuin tulostuskasetissa olevat mekaaniset osat. Jos tulostuslaatu alkaa heiketä eikä ole enää hyväksyttävä, harkitse värikasetin vaihtamista.
  huomautus:
Tämä toiminto on käytettävissä vain Windowsin PCL 6 -tulostinohjaimessa. Jos et käytä kyseistä ohjainta, voit ottaa toiminnon käyttöön HP:n sulautetussa verkkopalvelimessa.
Jos koko sivu on liian tumma tai vaalea, toimi ohjeiden mukaan.
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Valitse Paperi/laatu-välilehti ja etsi Tulostuslaatu-kenttä.
 4. Jos koko sivu on liian tumma, käytä seuraavia asetuksia:
  • Valitse 600 dpi -vaihtoehto, jos se on käytettävissä.
  • Ota se käyttöön valitsemalla EconoMode-valintaruutu.
  Jos koko sivu on liian vaalea, käytä seuraavia asetuksia:
  • Valitse FastRes 1200 -vaihtoehto, jos se on käytettävissä.
  • Poista toiminto käytöstä poistamalla valinta EconoMode-valintaruudusta.
 5. Valitse OK, jolloin Asiakirjan ominaisuudet -valintaikkuna sulkeutuu. Tulosta työ valitsemalla Tulosta-valintaikkunasta OK-painike.
Tulostustummuuden säätäminen
Voit muuttaa tulostuksen tummuutta seuraavasti.
 1. Avaa HP:n sulautettu verkkopalvelin (EWS):
  1. Etsi tulostimen IP-osoite tai isäntänimi ohjauspaneelin avulla.
  2. Avaa selain ja kirjoita osoiteriville IP-osoite tai isäntänimi täsmälleen siinä muodossa kuin se näkyy tulostimen ohjauspaneelissa. Paina tietokoneen näppäimistön Enter-näppäintä. Sulautettu verkkopalvelin avautuu.
   Kuva : Esimerkki IP-osoitteesta selainikkunassa
     huomautus:
   Jos selaimessa näkyy ilmoitus, jonka mukaan sivuston käyttö ei ehkä ole turvallista, jatka sivustoon siitä huolimatta. Tähän sivustoon siirtyminen ei vahingoita tietokonetta.
 2. Valitse Järjestelmä-välilehti ja sitten Tulostustummuus.
 3. Valitse sopivat tummuusasetukset.
 4. Tallenna muutokset Käytä-painikkeella.
Kohdista värit kalibroimalla tulostin
Kalibrointi on tulostimen tulostuslaadun optimointitoiminto.
Näitä ohjeita seuraamalla voit ratkaista tulostuksen laatuongelmia, joita ovat esimerkiksi väärin kohdistettu muste, värilliset varjot, sumea grafiikka ja muut laatuongelmat.
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-valikko.
 2. Valitse seuraavat valikot:
  • Järjestelmän asetukset
  • Tulostuslaatu
  • Värien kalibrointi
  • Kalibroi
 3. Vain kaksiriviset ohjauspaneelit: Aloita kalibrointi valitsemalla OK.
 4. Tulostimen ohjauspaneelissa näkyy Kalibrointi-viesti. Puhdistustoimenpiteen suorittaminen kestää muutaman minuutin. Älä katkaise tulostimesta virtaa, ennen kuin kalibrointi on suoritettu loppuun. Odota, kunnes tulostin on kalibroitu, ja yritä sitten tulostaa uudelleen.
Väriasetusten säätäminen (Windows)
Jos tulostat jostakin sovellusohjelmasta ja tulosteen värit eivät vastaa näytön värejä tai tulosteen värit eivät ole riittävän hyvät, noudata seuraavia ohjeita.
Väriasetusten muuttaminen
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Valitse Väri-välilehti.
 4. Tulosta värillinen asiakirja harmaasävyinä valitsemalla Tulosta harmaasävyinä -asetus. Käytä tätä asetusta, kun tulostat värillisiä asiakirjoja kopiointia tai faksaamista varten. Käytä asetusta myös silloin, kun haluat tulostaa vedoksen tai säästää väriä.
 5. Valitse OK, jolloin Asiakirjan ominaisuudet -valintaikkuna sulkeutuu. Tulosta työ valitsemalla Tulosta-valintaikkunasta OK.
Tulostuslaatu-sivun tulostaminen ja tulkitseminen
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-valikko.
 2. Valitse Raportit-valikko.
 3. Valitse Tulosta laaturaportti.
Sivulla on viisi väriraitaa, jotka on jaettu neljään ryhmään seuraavan kuvan mukaisesti. Tutkimalla kutakin ryhmää voit jäljittää ongelman tiettyyn värikasettiin.
Tulostuslaatusivu
  Kuva : Tulostuslaatusivu
 1. Keltainen
 2. Syaani
 3. Musta
 4. Magenta
 • Jos pisteitä tai juovia näkyy ainoastaan yhdessä ryhmässä, vaihda ryhmää vastaava värikasetti.
 • Jos pisteitä on useammassa kuin yhdessä ryhmässä, tulosta puhdistussivu. Jos ongelma ei ratkea, selvitä, ovatko pisteet aina samanvärisiä eli onko esimerkiksi kaikissa väriraidoissa magentan värisiä pisteitä. Jos kaikki pisteet ovat samanvärisiä, vaihda sen värin värikasetti.
 • Jos juovia on useissa väriraidoissa, ota yhteyttä HP:hen. Ongelman aiheuttaa luultavasti jokin muu osa kuin värikasetti.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...