hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Tiedot
  Päivitämme sivustoamme.

  Jos havaitset virheitä tänä aikana, yritä myöhemmin uudelleen. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Color LaserJet Enterprise - Tulostuslaadun parantaminen

Johdanto
Jäljempänä olevien vianmääritysvaiheiden avulla voit ratkaista esimerkiksi seuraavia tulostuslaatuongelmia:
 • Tahrat
 • Epäterävä tulostusjälki
 • Tumma tulostusjälki
 • Vaalea tulostusjälki
 • Juovat
 • Puuttuva väriaine
 • Hajanaisia väriainepisteitä
 • Kiinnittymätön väriaine
 • Vinossa olevat kuvat
Kokeile ratkaista nämä ja mahdolliset muut tulostuslaadun ongelmat seuraavilla tavoilla tässä esitetyssä järjestyksessä.
Lisätietoja tiettyjen kuvavirheiden ratkaisemisesta on artikkelissa Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen (c05105364).
Tulostaminen toisesta ohjelmasta
Koeta tulostaa toisesta ohjelmasta. Jos sivu tulostuu oikein, ongelma liittyy ohjelmaan, josta yritit tulostaa.
Tulostustyön paperityyppiasetuksen tarkistaminen
Jos tulostat sovellusohjelmasta ja tulostetuissa sivuissa on tahroja, epäselviä tai liian tummia kohtia, väriainepilkkuja, irrallista väriainetta tai pieniä alueita, joilta väriaine puuttuu, tai jos paperi on käpristynyt, tarkista paperityyppiasetus.
Tarkista tulostimen paperityyppiasetus
 1. Avaa lokero.
 2. Varmista, että lokerossa on oikean tyyppistä paperia.
 3. Sulje lokero.
 4. Vahvista lokeron paperityyppiasetukset tai muuta niitä ohjauspaneelin ohjeiden mukaisesti.
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Windows)
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Valitse Paperi/Laatu-välilehti.
 4. Valitse avattavasta Paperityyppi-luettelosta Lisää...-vaihtoehto.
 5. Laajenna Tyyppi on: -luettelon asetuksia.
 6. Laajenna se paperityyppiluokka, joka parhaiten vastaa käyttämääsi paperia.
 7. Valitse käyttämäsi paperityypin asetus ja valitse OK.
 8. Valitse OK, jolloin Asiakirjan ominaisuudet -valintaikkuna sulkeutuu. Tulosta työ valitsemalla Tulosta-valintaikkunasta OK.
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (OS X)
 1. Valitse Tiedosto-valikko ja valitse sitten Tulosta.
 2. Valitse tulostin Tulostin-valikosta.
 3. Tulostinohjain näyttää oletuksena Kopiot ja sivut -valikon. Avaa valikkojen avattava luettelo ja valitse Viimeistely-valikko.
 4. Valitse tyyppi avattavasta Materiaalityyppi-luettelosta.
 5. Valitse Tulosta-painike.
Värikasetin tilan tarkistaminen
Seuraavien ohjeiden avulla voit tarkistaa värikasettien jäljellä olevan arvioidun käyttöiän ja mahdollisesti muiden vaihdettavissa olevien tarvikkeiden tilan.
  huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
Vaihe 1: Tulosta tarvikkeiden tilasivu
 • FutureSmart 3: Avaa tulostimen aloitusnäytössä Tarvikkeet-valikko, valitse Tarvikkeiden hallinta ja valitse sitten Tulosta tarvikkeiden tilasivu.
 • FutureSmart 4: Avaa tulostimen aloitusnäytössä Raportit-valikko, valitse Asetus-/tilasivut ja valitse sitten Tarvikkeiden tilasivu. Tulosta sivu valitsemalla Tulosta-painike.
Vaihe 2: Tarvikkeiden tilan tarkistaminen
 1. Tarkista tarvikkeiden tilaraportista värikasettien jäljellä oleva arvioitu käyttöikä prosentteina ja mahdollisesti muiden vaihdettavien tarvikkeiden tila.
  Kun käytetään värikasettia, joka on arvioidun käyttöikänsä lopussa, tulostuslaadussa voi ilmetä ongelmia. Tarvikkeiden tilasivulla ilmoitetaan, kun tarvikkeen käyttöikä on loppumassa. Kun HP:n tarvike on loppumassa, sen HP Premium Protection -takuu on päättynyt.
  Värikasettia ei tarvitse vaihtaa nyt, ellei tulostuslaatu ole jo liian heikko. Uusi tarvike kannattaa kuitenkin hankkia etukäteen, jotta se voidaan vaihtaa laitteeseen, kun tulostuslaatu ei ole enää hyväksyttävää.
  Jos päätät vaihtaa värikasetin tai muut vaihdettavissa olevat tarvikkeet, tarvikkeiden tilasivulla ilmoitetaan aitojen HP-tuotteiden osanumerot.
 2. Tarkista, käytätkö aitoa HP-kasettia.
  Aidossa HP-värikasetissa on sana "HP" tai siinä on HP:n logo. Lisätietoja HP-kasettien tunnistamisesta on osoitteessa www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Puhdistussivun tulostaminen
Tulostusprosessin aikana tulostimeen saattaa kertyä paperia, väriainetta ja pölyhiukkasia. Ne voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten mustetahroja ja -pisaroita, juovia, viivoja tai toistuvia merkkejä.
Voit puhdistaa tulostimen paperiradan seuraavasti.
  huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Laitteen huolto -valikko.
 2. Valitse Kalibrointi/puhdistus ja sittenPuhdistussivu.
FutureSmart 4
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Tukityökalut-valikko.
 2. Valitse seuraavat valikot:
  • Huolto
  • Kalibrointi/puhdistus
  • Puhdistussivu
 3. Tulosta sivu valitsemalla Tulosta-painike.
Puhdistetaan...-sanoma näkyy tulostimen ohjauspaneelissa. Puhdistustoimenpiteen suorittaminen kestää muutaman minuutin. Älä katkaise tulostimesta virtaa, ennen kuin puhdistus on suoritettu loppuun. Kun toiminto on suoritettu, hävitä tulostettu sivu.
Tarkista tulostuskasetti tai -kasetit silmämääräisesti
Tarkista värikasetit seuraavia ohjeita noudattamalla.
 1. Poista värikasetit tulostimesta ja tarkista, että suojateippi on irrotettu.
 2. Tarkista, että muistisiru ei ole vahingoittunut.
 3. Tarkastele vihreän kuvarummun pintaa.
    varoitus:
  Älä kosketa kuvarumpua. Kuvarummussa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
 4. Jos kuvarummussa on naarmuja, sormenjälkiä tai muita vaurioita, vaihda värikasetti.
 5. Asenna värikasetti uudelleen ja tulosta muutama sivu nähdäksesi, onko ongelma korjautunut.
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen
Vaihe 1: Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset
Jotkut tulostuslaatuongelmat johtuvat paperista, joka ei täytä HP:n vaatimuksia.
 • Käytä aina paperia, jonka tyyppiä ja painoa tulostin tukee.
 • Käytä hyvälaatuista paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä, ryppyjä, aukkoja, niittejä eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.
 • Käytä paperia, jolle ei ole aiemmin tulostettu.
 • Älä käytä paperia, joka sisältää metallia, kuten hilepaperia.
 • Käytä lasertulostimille tarkoitettua paperia. Älä käytä ainoastaan Inkjet-tulostimiin tarkoitettua paperia.
 • Älä käytä liian karkeaa paperia. Tulostuslaatu on yleensä sitä parempaa, mitä sileämpää paperi on.
Vaihe 2: Ympäristön tarkistaminen
Ympäristötekijät voivat vaikuttaa tulostuslaatuun ja ovat usein tulostuslaatuun tai paperin syöttöön liittyvien ongelmien aiheuttajia. Kokeile seuraavia ratkaisutapoja:
 • Siirrä tulostin pois vetoisista paikoista, kuten ilmastointiventtiilien, avointen ikkunoiden tai ovien läheisyydestä.
 • Älä altista tulostinta lämpötiloille tai ilmankosteudelle, jotka ovat tulostimen tiedoissa määriteltyjen arvojen ulkopuolella.
 • Älä pidä tulostinta ahtaassa tilassa, kuten kaapissa.
 • Aseta tulostin tukevalle, tasaiselle alustalle.
 • Poista kaikki esteet tulostimen ilma-aukkojen edestä. Tulostimen ympärillä ja yläpuolella on oltava hyvä ilmanvaihto.
 • Suojaa tulostin ilman kuljettamalta lialta, pölyltä, höyryltä, rasvalta tai muilta aineilta, jotka voivat aiheuttaa jäämiä tulostimen sisään.
Vaihe 3: Yksittäisen lokeron kohdistuksen määrittäminen
Noudata näitä ohjeita, jos teksti tai kuvat eivät tietyistä lokeroista tulostettaessa ole oikeassa kohdassa tulostetulla sivulla.
  huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Hallinta-valikko.
 2. Valitse seuraavat valikot:
  • Yleisasetukset
  • Tulostuslaatu
  • Kuvan kohdistus
 3. Valitse säädettävä lokero.
 4. Valitse Tulosta testisivu ja toimi sitten tulostetuilla sivuilla olevien ohjeiden mukaan.
 5. Tarkista tulokset valitsemalla Tulosta testisivu uudelleen ja tee sitten lisäsäätöjä tarpeen mukaan.
 6. Tallenna uudet asetukset valitsemalla Tallenna.
FutureSmart 4
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-valikko.
 2. Valitse seuraavat valikot:
  • Kopioi/Tulosta tai Tulosta
  • Tulostuslaatu
  • Kuvan kohdistus
 3. Valitse Lokero ja valitse sitten säädettävä lokero.
 4. Valitse Tulosta testisivu ja toimi sitten tulostetuilla sivuilla olevien ohjeiden mukaan.
 5. Tarkista tulokset valitsemalla Tulosta testisivu uudelleen ja tee sitten lisäsäätöjä tarpeen mukaan.
 6. Tallenna uudet asetukset valitsemalla Valmis.
Toisen tulostinohjaimen kokeileminen
Kokeile jotakin toista tulostinohjainta, jos tulostetuilla sivuilla on odottamattomia viivoja kuvissa, tekstiä puuttuu, kuvia puuttuu, muotoilu on virheellistä tai fontteja on korvattu toisilla.
Voit ladata kaikki seuraavat ohjaimet HP:n verkkosivustosta: www.hp.com/go/support.
HP PCL 6 -ohjain
Jos käytettävissä, tämä tulostinkohtainen tulostinohjain tukee vanhempia käyttöjärjestelmiä, kuten Windows® XP:tä ja Windows Vistaa®. Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on osoitteessa www.hp.com/go/support.
HP PCL 6 -ohjain
Tämä tulostinkohtainen tulostinohjain tukee Windows 7:ää ja sitä uudempia käyttöjärjestelmiä, jotka tukevat version 3 ohjaimia. Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on osoitteessa www.hp.com/go/support.
HP PCL-6 (HP:n tulostusnäkymä) -ohjain
Tämä tulostinkohtainen tulostinohjain tukee Windows 8:aa ja sitä uudempia käyttöjärjestelmiä, jotka tukevat version 4 ohjaimia. Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on osoitteessa www.hp.com/go/support.
HP UPD PS -ohjain
 • Suositellaan tulostettaessa Adobe®-ohjelmista tai muista paljon grafiikkaa käyttävistä ohjelmista.
 • Tukee postscript-emulointitulostusta ja postscript flash -fontteja.
HP UPD PCL 6
 • Suositellaan tulostukseen kaikissa Windows-käyttöjärjestelmissä.
 • Varmistaa yleisesti parhaan nopeuden, tulostuslaadun ja tulostintoimintojen tuen useimmille käyttäjille.
 • Kehitetty Windows Graphic Device Interface (GDI) -liittymää varten parhaan nopeuden varmistamiseksi Windows-käyttöjärjestelmissä.
 • Ei ehkä ole täysin yhteensopiva kolmansien osapuolten toimittamien ja mukautettujen ohjelmistojen kanssa, joiden perustana on PCL 5.
Kohdista värit kalibroimalla tulostin
Kalibrointi on tulostimen tulostuslaadun optimointitoiminto.
Näitä ohjeita seuraamalla voit ratkaista tulostuksen laatuongelmia, joita ovat esimerkiksi väärin kohdistettu muste, värilliset varjot, sumea grafiikka ja muut laatuongelmat.
  huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Laitteen huolto -valikko.
 2. Valitse seuraavat valikot:
  • Kalibrointi/puhdistus
  • Täysi kalibrointi
 3. Aloita kalibrointi valitsemalla Aloita.
FutureSmart 4
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Tukityökalut-valikko.
 2. Valitse seuraavat valikot:
  • Huolto
  • Kalibrointi/puhdistus
  • Täysi kalibrointi
 3. Aloita kalibrointi valitsemalla Aloita.
  Tulostimen ohjauspaneelissa näkyy Kalibrointi-viesti. Puhdistustoimenpiteen suorittaminen kestää muutaman minuutin. Älä katkaise tulostimesta virtaa, ennen kuin kalibrointi on suoritettu loppuun.
 4. Odota, kunnes tulostin on kalibroitu, ja yritä sitten tulostaa uudelleen.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...