hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Pro 700 color MFP M775 - Tulostinlaitteen asentaminen (laitteisto) (z+-malli)

huomautus:
Tämä asiakirja koskee HP LaserJet Enterprise 700 Color -monitoimitulostimen mallia M775z+.
Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka tulostimen fyysiset osat asennetaan. Suorita nämä vaiheet ennen kuin asennat tuotteen ohjelmiston tietokoneeseen.
Jos olet jo asentanut tulostinlaitteiston ja tarvitset apua ohjelmiston asennuksessa, tutustu tämän asiakirjan lopussa oleviin linkkeihin ohjelmiston asennusohjeisiin.
Tämä asiakirja sisältää tulostimen asennuksen seuraavat vaiheet:

Tulostimen purkaminen pakkauksesta

 1. Valitse tulostimelle sijainti, joka täyttää seuraavat määritykset:
  • Vankka alusta, hyvä ilmastointi ja etäällä suorasta auringonvalosta.
  • Lämpötila: 15–30 °C
  • Kosteusprosentti: 10–80 %
    varoitus:
  Tulostin painaa 116,3 kg. HP suosittelee neljää henkilöä tulostimen siirtämiseen.
 2. Ota HP-tulostin pakkauksesta ja poista pakkausmateriaali. Varmista, että sisältö vastaa tätä kuvaa.
  huomautus:
  HP suosittelee pakkausmateriaalien kierrätystä aina, kun se on mahdollista.
  Kuva : Laatikon sisältö
 3. Poista oranssi kuljetusteippi ja vaahtomuovinen suoja.
  Kuva : Poista kuljetusteippi ja vaahtomuovinen suoja.
 4. Avaa asiakirjansyöttölaite ja poista vaahtomuoviset suojat sekä jäljellä oleva oranssi kuljetusteippi.
  Kuva : Poista vaahtomuoviset suojat ja jäljellä oleva kuljetusteippi.
 5. Avaa Lokero 2 ja poista lokeron kuljetuslukko.
  Kuva : Poista lokeron kuljetuslukko lokerosta 2.
 6. Sulje lokero 2.
  Kuva : Sulje lokero 2
 7. Avaa lokerot 3 ja 4 ja poista oranssi kuljetusteippi ja pahvit.
    varoitus:
  Varmista, että paperinkäsittelylaitteen lukitusvipu (lokeron 3 takana) on lukittu-asennossa.
  Kuva : Kuljetusteipin ja pahvien poistaminen lokeroista 3 ja 4
 8. Sulje lokerot 3 ja 4.
  Kuva : Lokeroiden 3 ja 4 sulkeminen
 9. Varmista, että paperinkäsittelylaitteen lukitusvipu on lukittu-asennossa.
  Kuva : Paperinkäsittelylaitteen lukitusvivun tarkistaminen

Paperin lisääminen

 1. Avaa lokero 2.
  Kuva : Avaa lokero 2
 2. Säädä liukuva etuosa ja sivun paperinohjaimet oikeaan paperikokoon.
  Kuva : Säädä paperinohjaimia
 3. Aseta lokeroon paperia.
  Kuva : Aseta lokeroon paperia
 4. Älä ylitäytä lokeroa. Varmista, että paperipino sopii lokeroon eikä ole korkeammalla kuin opasteiden yläreuna.
  Kuva : Tarkista paperipinon korkeusopasteet
 5. Sulje lokero.
  Kuva : Sulje lokero

Verkkokaapelin liittäminen (valinnainen)

Jos haluat muodostaa verkkoyhteyden, liitä verkkokaapeli nyt. Muussa tapauksessa voit ohittaa tämän vaiheen ja siirtyä suoraan tämän asiakirjan kohtaan Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen tulostimeen.
  varoitus:
Älä liitä vielä USB-kaapelia. Jos haluat liittää tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, se liitetään ohjelmiston asennusvaiheessa.
Kuva : Verkkokaapelin liittäminen

Puhelinjohdon liittäminen faksia varten (valinnainen)

Jos haluat käyttää faksitoimintoa, liitä mukana toimitettu puhelinjohto tulostimen faksiporttiin ja puhelinliitäntään.
huomautus:
Saatat tarvita puhelinliitäntää varten RJ11-puhelinjohdon sovittimen.
Kuva : Puhelinjohdon liittäminen faksia varten

Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen tulostimeen

 1. Liitä virtajohto tulostimeen ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä muuta kuin tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Muutoin tulostin voi vahingoittua.
  Kuva : Kiinnitä virtajohto
    varoitus:
  Tarkista, että virtalähteen jännite on tulostimelle sopiva. Sopiva jännite on merkitty tulostimen tarraan tai tyyppikilpeen. Tulostimen käyttämä jännite on joko 100–127 V tai 220–240 V ja 50/60 Hz.
 2. Käynnistä tulostin.
  Kuva : Paina virtapainiketta.
 3. Odota 60 sekuntia, ennen kuin jatkat. Jos tänä aikana yhdistät tulostimen verkkoon, verkko tunnistaa tulostimen ja määrittää sille IP-osoitteen tai isäntänimen.
 4. Määritä ohjauspaneelissa kieli, päivämäärän ja ajan muoto ja aikavyöhyke. Kun aloitusnäyttö avautuu, valitse Alkuasetukset ja ota käyttöön tulostimen perustoiminnot.
  Jos haluat määrittää lisäasetuksia verkkoon liitetylle tulostimelle, kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään ohjelmiston asennuksen jälkeen. Voit etsiä IP-osoitteen seuraavasti:
  huomautus:
  Tulostimen IP-osoitteen etsimisen vaiheet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan. Määritä ohjauspaneelin tyyppi kohdassa 5 olevan taulukon perusteella.
  • FutureSmart 3: Kosketa ohjauspaneelin verkkopainiketta .
  • FutureSmart 4: Kosketa tulostimen ohjauspaneelissa Tiedot-kuvaketta ja sitten Verkko-painiketta .
 5. Kun tulostin liitetään USB-kaapelilla, ohjelmiston asennusprosessi vaatii, että tulostimen virta on kytkettynä ja että tulostin on valmiustilassa. Määritä seuraava asetus, jotta tulostin herää lepotilasta ohjelmiston asennusprosessin aikana:
  huomautus:
  Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Selaa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Hallinta-painikkeen kohtaan ja kosketa sitä.
  2. Valitse Yleisasetukset-valikko.
  3. Kosketa Virransäästöasetukset-valikkokohtaa.
  4. Kosketa Aktivoi / kytke virta näissä tapauksissa -valikkokohtaa.
  5. Kosketa Kaikki tapaukset -valikkokohtaa.
  FutureSmart 4
  FutureSmart 4 -tulostimet heräävät oletusarvoisesti lepotilasta ohjelmiston asennusprosessin aikana.

Tarkista, että tulostin toimii

Varmista seuraavasti, että tulostin toimii.
huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin mukaan.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Varmista tulostimen tulostuksen toiminta seuraavasti:
  1. Selaa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Hallinta-painikkeen kohtaan ja kosketa sitä.
  2. Avaa seuraavat valikot:
   • Raportit
   • Asetus-/tilasivut
  3. Valitse Asetussivu-valinta koskettamalla.
  4. Tulosta asetus- ja Jetdirect-sivut koskettamalla Tulosta-painiketta.
   huomautus:
   Jos aiot käyttää tulostinta verkossa, säästä nämä sivut. Jetdirect-sivulla lukee tulostimen IP-osoite.
  5. Jos olet yhdistänyt tulostimen verkkoon, näet IP-osoitteen Jetdirect-sivulta.
   • IPv4: jos IP-osoite on 0.0.0.0, 192.0.0.192 tai 169.254.x.x, IP-osoite on määritettävä manuaalisesti. Muussa tapauksessa verkkomääritys onnistui.
   • IPv6: jos IP-osoite alkaa merkeillä "fe80:", tulostimen pitäisi pystyä tulostamaan. Muutoin IP-osoite on määritettävä manuaalisesti.
   Kuva : Jetdirect-sivu
 2. Testaa asiakirjansyöttölaite ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu tulostuspuoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Aloita-painike . Laite kopioi ja tulostaa sivun.
 3. Testaa skannerin lasi ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu skannerin lasille tulostuspuoli alaspäin.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Aloita-painike . Laite skannaa ja tulostaa sivun.
FutureSmart 4
 1. Varmista tulostimen tulostuksen toiminta seuraavasti:
  1. Selaa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Raportit-kohtaan ja valitse se.
  2. Valitse Asetus-/tilasivut.
  3. Valitse asetussivu.
  4. Tulosta asetus- ja Jetdirect-sivut valitsemalla Tulosta.
  5. Jos tulostin on yhdistetty verkkoon, löydät IP-osoitteen Jetdirect-sivulta.
   • IPv4: jos IP-osoite on 0.0.0.0, 192.0.0.192 tai 169.254.x.x, määritä IP-osoite manuaalisesti. Muussa tapauksessa verkkomääritys onnistui.
   • IPv6: jos IP-osoite alkaa merkeillä "fe80:", tulostimen pitäisi pystyä tulostamaan. Määritä IP-osoite muutoin manuaalisesti.
   Kuva : Jetdirect-sivu
 2. Testaa asiakirjansyöttölaite ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu tulostuspuoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Aloita. Laite kopioi ja tulostaa sivun.
 3. Testaa skannerin lasi ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu skannerin lasille tulostuspuoli alaspäin.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Aloita. Laite kopioi ja tulostaa sivun.

Laiteohjelmiston päivittäminen (valinnaista mutta suositeltavaa)

HP päivittää säännöllisesti tulostimen laiteohjelmiston toimintoja. Päivitä tulostimen laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia.
huomautus:
Ota yhteyttä verkon järjestelmänvalvojaan ennen tulostimen laiteohjelmiston päivittämistä.
Napsauta tätä, jos haluat tietoja laiteohjelmiston päivittämisestä USB-flash-aseman tai HP:n sulautetun verkkopalvelimen avulla.

Linkit ohjelmiston asennusohjeisiin

Kun olet suorittanut edellä kuvatut asennusvaiheet, voit asentaa tulostimen ohjelmiston CD-levyltä tai lataamalla sen HP:n verkkosivustolta.
  varoitus:
Älä liitä vielä USB-kaapelia. Jos haluat liittää tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, se liitetään ohjelmiston asennusvaiheessa.
Ohjeita ohjelmiston asentamiseen saat napsauttamalla tietokoneesi käyttöjärjestelmän ja yhteystyypin mukaista linkkiä.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...