hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - Tulostinlaitteen asentaminen

  huomautus:
Tämä asiakirja koskee HP LaserJet Enterprise flow -monitoimitulostimen mallia M830z.
Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka tulostimen fyysiset osat asennetaan. Suorita nämä vaiheet ennen kuin asennat tuotteen ohjelmiston tietokoneeseen.
Jos olet jo asentanut tulostinlaitteiston ja tarvitset apua ohjelmiston asennuksessa, tutustu tämän asiakirjan lopussa oleviin linkkeihin ohjelmiston asennusohjeisiin.
Tämä asiakirja sisältää tulostimen asennuksen seuraavat vaiheet:
Tulostimen purkaminen pakkauksesta
 1. Valitse tulostimelle sijainti, joka täyttää seuraavat määritykset:
  • Vankka alusta, hyvä ilmastointi ja etäällä suorasta auringonvalosta.
  • Lämpötila: 15–32,5 °C
  • Kosteusprosentti: 10–80 %
    varoitus:
  Tulostin painaa 136 kg. HP suosittelee neljää henkilöä tulostimen siirtämiseen.
 2. Ota HP-tulostin pakkauksesta ja poista pakkausmateriaali. Varmista, että sisältö vastaa tätä kuvaa.
    huomautus:
  HP suosittelee pakkausmateriaalien kierrätystä aina, kun se on mahdollista.
  Kuva : Laatikon sisältö
 3. Poista tulostimen ympäriltä kaikki teippi ja pakkausmateriaali. Avaa kaikki luukut ja paperilokerot. Poista kaikki teippi, oranssit muoviset täytteet lokeroista ja muu pakkausmateriaali tulostimen sisältä.
  Kuva : Poista kuljetusteippi ja vaahtomuovinen suoja.
Värikasetin asentaminen
 1. Avaa etuluukku. Varmista, että luukku on kokonaan auki.
  Kuva : Avaa etuluukku
 2. Paina vivun painiketta ja pyöritä sitten värikasetin vipu ala-asentoon.
  Kuva : Paina vivun painiketta ja pyöritä värikasetin vipu ala-asentoon
 3. Poista uusi värikasetti suojapussista.
  Kuva : Poista uusi värikasetti suojapussista
 4. Kohdista värikasetti paikkaansa ja työnnä se sitten tulostimeen. Värikasetti laskee hieman, kun se on paikallaan.
  Kuva : Aseta uusi kasetti paikalleen
 5. Paina vivun painiketta ja pyöritä värikasetin vipu yläasentoon.
  Kuva : Paina vivun painiketta ja pyöritä värikasetin vipu yläasentoon
 6. Sulje etuluukku.
  Kuva : Sulje etuluukku
Viimeistelylisälaitteen asentaminen
Kiinnitä viimeistelylaite tulostimen vasempaan reunaan. Noudata viimeistelylaitteen laatikossa olevia ohjeita.
Verkkokaapelin liittäminen (valinnainen)
Jos haluat muodostaa verkkoyhteyden, liitä verkkokaapeli nyt. Muussa tapauksessa voit ohittaa tämän vaiheen ja siirtyä suoraan tämän asiakirjan kohtaan Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen tulostimeen.
  varoitus:
Älä liitä vielä USB-kaapelia. Jos haluat liittää tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, se liitetään ohjelmiston asennusvaiheessa.
Kuva : Verkkokaapelin liittäminen
Puhelinjohdon liittäminen faksia varten (valinnainen)
Jos haluat käyttää faksitoimintoa, liitä mukana toimitettu puhelinjohto tulostimen faksiporttiin ja puhelinliitäntään.
  huomautus:
Saatat tarvita puhelinliitäntää varten RJ11-puhelinjohdon sovittimen.
Kuva : Puhelinjohdon liittäminen faksia varten
Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen tulostimeen
 1. Liitä virtajohto tulostimeen ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä muuta kuin tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Muutoin tulostin voi vahingoittua.
  Kuva : Kiinnitä virtajohto
    varoitus:
  Tarkista, että virtalähteen jännite on tulostimelle sopiva. Sopiva jännite on merkitty tulostimen tarraan tai tyyppikilpeen. Tulostimen käyttämä jännite on joko 100–127 V tai 220–240 V ja 50/60 Hz.
 2. Käynnistä tulostin.
  Kuva : Paina virtapainiketta.
 3. Odota 60 sekuntia, ennen kuin jatkat. Jos tänä aikana yhdistät tulostimen verkkoon, verkko tunnistaa tulostimen ja määrittää sille IP-osoitteen tai isäntänimen.
 4. Määritä ohjauspaneelissa kieli, näppäimistön asettelu, päivämäärän ja ajan muoto ja aikavyöhyke. Kun aloitusnäyttö avautuu, valitse Alkuasetukset ja ota käyttöön tulostimen perustoiminnot.
  Jos haluat määrittää lisäasetuksia verkkoon liitetylle tulostimelle, kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään ohjelmiston asennuksen jälkeen. Voit etsiä IP-osoitteen seuraavasti:
    huomautus:
  Tulostimen IP-osoitteen etsimisen vaiheet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan. Määritä ohjauspaneelin tyyppi kohdassa 5 olevan taulukon perusteella.
  • FutureSmart 3: Kosketa ohjauspaneelin verkkopainiketta .
  • FutureSmart 4: Kosketa tulostimen ohjauspaneelissa Tiedot-kuvaketta ja sitten Verkko-painiketta .
 5. Kun tulostin liitetään USB-kaapelilla, ohjelmiston asennusprosessi vaatii, että tulostimen virta on kytkettynä ja että tulostin on valmiustilassa. Määritä seuraava asetus, jotta tulostin herää lepotilasta ohjelmiston asennusprosessin aikana:
    huomautus:
  Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Selaa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Hallinta-painikkeen kohtaan ja kosketa sitä.
  2. Valitse Yleisasetukset-valikko.
  3. Kosketa Virransäästöasetukset-valikkokohtaa.
  4. Kosketa Aktivoi / kytke virta näissä tapauksissa -valikkokohtaa.
  5. Kosketa Kaikki tapaukset -valikkokohtaa.
  FutureSmart 4
  FutureSmart 4 -tulostimet heräävät oletusarvoisesti lepotilasta ohjelmiston asennusprosessin aikana.
Lokeroiden 2 ja 3 täyttäminen
 1. Avaa lokero.
  Kuva : Avaa lokero 2 ja lokero 3
 2. Säädä paperin leveys- ja pituusohjain puristamalla säätösalpoja ja siirtämällä ohjaimet käytetyn paperin mukaiseen kohtaan.
  Kuva : Säädä paperinohjaimia
 3. Lataa paperi lokeroon. Tarkista, että ohjaimet koskettavat pinoa kevyesti, mutta eivät taivuta paperia.
  Kuva : Aseta lokeroon paperia
    huomautus:
  Varmista, että lokero ei ole liian täynnä. Jos näin on, poista koko paperinippu lokerosta, suorista nippu ja aseta osa nipusta uudelleen lokeroon.
  Varmista, että lokeron paperinohjaimet on säädetty oikein käytettävän paperikoon mukaan. Säädä ohjaimet siten, että ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivät taivuta paperia.
  Jos lokero on liian täynnä tai ohjaimia ei ole säädetty oikein, paperi syöttyy väärin ja jumiutuu.
 4. Sulje lokero.
  Kuva : Sulje lokero
Lokeroiden 4 ja 5 täyttäminen
Lokeroissa 4 ja 5 voi käyttää vain A4- ja Letter-kokoista paperia.
 1. Avaa lokeron oikea ja vasen sivu.
  Kuva : Avaa lokerot
 2. Säädä paperikoon vipu kummallakin puolella oikeaan asentoon käytettävän paperin mukaan.
  Kuva : Säädä paperikoon vipua
 3. Lisää täysi paperipakkaus lokeron kummallekin puolelle. Oikealle puolelle mahtuu 1 500 paperiarkkia. Vasemmalle puolelle mahtuu 2 000 paperiarkkia.
    huomautus:
  Parhaat tulokset saat lisäämällä täydet paperipakkaukset. Vältä pakkauksen jakamista pienempiin osiin.
  Kuva : Lisää paperi
    huomautus:
  Varmista, että lokero ei ole liian täynnä. Jos näin on, poista koko paperinippu lokerosta, suorista nippu ja aseta osa nipusta uudelleen lokeroon.
  Varmista, että lokeron paperinohjaimet on säädetty oikein käytettävän paperikoon mukaan. Säädä ohjaimet siten, että ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivät taivuta paperia.
  Jos lokero on liian täynnä tai ohjaimia ei ole säädetty oikein, paperi syöttyy väärin ja jumiutuu.
 4. Sulje lokeron oikea ja vasen sivu.
  Kuva : Sulje lokerot
 5. Vedä näppäimistö ulos.
  Kuva : Vedä näppäimistö ulos
Tarkista, että tulostin toimii
Varmista seuraavasti, että tulostin toimii.
  huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin mukaan.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Varmista tulostimen tulostuksen toiminta seuraavasti:
  1. Selaa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Hallinta-painikkeen kohtaan ja kosketa sitä.
  2. Avaa seuraavat valikot:
   • Raportit
   • Vahvistus-/tilasivut
  3. Valitse Asetussivu-valinta koskettamalla.
  4. Tulosta asetus- ja Jetdirect-sivut koskettamalla Tulosta-painiketta.
     huomautus:
   Jos aiot käyttää tulostinta verkossa, säästä nämä sivut. Jetdirect-sivulla lukee tulostimen IP-osoite.
  5. Jos olet yhdistänyt tulostimen verkkoon, näet IP-osoitteen Jetdirect-sivulta.
   • IPv4: jos IP-osoite on 0.0.0.0, 192.0.0.192 tai 169.254.x.x, IP-osoite on määritettävä manuaalisesti. Muussa tapauksessa verkkomääritys onnistui.
   • IPv6: jos IP-osoite alkaa merkeillä "fe80:", tulostimen pitäisi pystyä tulostamaan. Muutoin IP-osoite on määritettävä manuaalisesti.
   Kuva : Jetdirect-sivu
 2. Testaa asiakirjansyöttölaite ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu tulostuspuoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Aloita-painike . Laite kopioi ja tulostaa sivun.
 3. Testaa skannerin lasi ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu skannerin lasille tulostuspuoli alaspäin.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Aloita-painike . Laite skannaa ja tulostaa sivun.
FutureSmart 4
 1. Varmista tulostimen tulostuksen toiminta seuraavasti:
  1. Selaa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Raportit-kohtaan ja valitse se.
  2. Valitse Asetus-/tilasivut.
  3. Valitse asetussivu.
  4. Tulosta asetus- ja Jetdirect-sivut valitsemalla Tulosta.
  5. Jos tulostin on yhdistetty verkkoon, löydät IP-osoitteen Jetdirect-sivulta.
   • IPv4: jos IP-osoite on 0.0.0.0, 192.0.0.192 tai 169.254.x.x, määritä IP-osoite manuaalisesti. Muussa tapauksessa verkkomääritys onnistui.
   • IPv6: jos IP-osoite alkaa merkeillä "fe80:", tulostimen pitäisi pystyä tulostamaan. Määritä IP-osoite muutoin manuaalisesti.
   Kuva : Jetdirect-sivu
 2. Testaa asiakirjansyöttölaite ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu tulostuspuoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Aloita. Laite kopioi ja tulostaa sivun.
 3. Testaa skannerin lasi ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu skannerin lasille tulostuspuoli alaspäin.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Aloita. Laite kopioi ja tulostaa sivun.
Laiteohjelmiston päivittäminen (valinnaista mutta suositeltavaa)
HP päivittää säännöllisesti tulostimen laiteohjelmiston toimintoja. Päivitä tulostimen laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia.
  huomautus:
Ota yhteyttä verkon järjestelmänvalvojaan ennen laiteohjelmiston päivittämistä.
Napsauta tätä, jos haluat tietoja laiteohjelmiston päivittämisestä USB-flash-aseman tai HP:n sulautetun verkkopalvelimen avulla.
Linkit ohjelmiston asennusohjeisiin
Kun olet suorittanut edellä kuvatut asennusvaiheet, voit asentaa tulostimen ohjelmiston CD-levyltä tai lataamalla sen HP:n verkkosivustolta.
  varoitus:
Älä liitä vielä USB-kaapelia. Jos haluat liittää tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, se liitetään ohjelmiston asennusvaiheessa.
Ohjeita ohjelmiston asentamiseen saat napsauttamalla tietokoneesi käyttöjärjestelmän ja yhteystyypin mukaista linkkiä.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...