hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP ScanJet Enterprise - Skannauksen lisäasetukset

Skannauksen lisäasetukset
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Asetukset-luettelossa, kun skannataan.
  huomautus:
Seuraava luettelo sisältää HP LaserJet Enterprise MFP -tulostimissa käytettävissä olevat pääasetukset. Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa tulostimissa.
Tallenna nimellä...
Käytettävissä vain FutureSmart 3 -laiteohjelmistolla.
Määritä skannatun tiedoston kansio- ja tiedostonimi.
Lataa ja tallenna asetukset
Käytettävissä vain FutureSmart 3 -laiteohjelmistolla.
Lataa pikasarja: Lataa skannausasetuksia tallennetusta pikasarjasta.
  huomautus:
Voit luoda ja tallentaa pikasarjoja käyttämällä HP:n sulautettua verkkopalvelinta.
Tallenna oletusasetukset: Tallenna Asetukset-luettelossa olevat nykyiset asetukset oletusasetuksiksi tulevia skannaustöitä varten.
Tiedostotyyppi ja tarkkuus
Tallenna skannattu asiakirja jonakin useista tiedostotyypeistä.
Saatavana on seuraavat vakiotiedostomuodot:
 • PDF: Tässä muodossa kuvan ja tekstin yleislaatu on paras. PDF-tiedostojen tarkasteluun tarvitaan Adobe® Acrobat® Reader -ohjelmisto.
 • JPEG: Tämä tiedostomuoto sopii hyvin grafiikalle. Useimmissa tietokoneissa on JPEG-muotoa tukeva selain. Tämä tiedostomuoto luo yhden tiedoston sivua kohti.
 • TIFF: Tämä on vakiomuoto, jota monet kuvankäsittelyohjelmistot tukevat. Tämä tiedostomuoto luo yhden tiedoston sivua kohti.
 • MTIFF: MTIFF tarkoittaa monisivuista TIFF-tiedostoa. Tässä muodossa useita skannattuja sivuja tallennetaan yhteen tiedostoon.
 • XPS: XPS (XML Paper Specification) luo XAML-tiedoston, joka säilyttää asiakirjan alkuperäisen muotoilun ja tukee värigrafiikkaa ja upotettuja fontteja.
 • PDF/A: PDF/A on PDF-tyyppi, joka on tarkoitettu sähköisten asiakirjojen pitkäaikaiseen arkistointiin. Tiedosto sisältää kaikki asiakirjan muotoilutiedot.
HP LaserJet Enterprise Flow MFP -tulostimet tai MFP-tulostimet, jotka on yhdistetty digitaalilähetysohjelmiston (DSS) palvelimeen, tukevat myös seuraavia OCR-tiedostotyyppejä:
 • Teksti (OCR): Teksti (OCR) skannaa alkuperäisen asiakirjan tekstintunnistustoiminnolla ja luo tekstitiedoston. Tekstitiedosto voidaan avata tekstinkäsittelyohjelmassa. Alkuperäisen asiakirjan muotoilu häviää, kun käytät tätä vaihtoehtoa.
 • Unicode-teksti (OCR): Unicode-teksti (OCR) on alan standardi, jonka avulla teksti säilytetään ja käsitellään yhtenäisesti. Tämä tiedostotyyppi on erityisen hyödyllinen lokalisoinnissa.
 • RTF (OCR): RTF (OCR) skannaa alkuperäisen asiakirjan tekstintunnistustoiminnolla ja luo RTF-tiedoston. RTF on vaihtoehtoinen tekstitiedostomuoto, joka voidaan avata useimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa. Osa alkuperäisen asiakirjan muotoilusta säilyy, kun käytät tätä vaihtoehtoa.
 • Hakukelpoinen PDF (OCR): Hakukelpoinen PDF (OCR) skannaa alkuperäisen asiakirjan tekstintunnistustoiminnolla ja luo hakukelpoisen PDF-tiedoston. Kun asiakirja skannataan tällä tavalla, voit hakea PDF-tiedostosta tiettyjä sanoja tai ilmauksia Adobe Acrobat® Readerin hakutoiminnoilla.
 • Hakukelpoinen PDF/A (OCR): Hakukelpoinen PDF/A (OCR) on PDF/A-tiedostotyyppi, joka sisältää tietoja asiakirjan rakenteesta. Tämä mahdollistaa sisällön hakemisen.
 • HTML (OCR): HTML (OCR) luo html-tiedoston, joka sisältää alkuperäisen asiakirjan sisällyksen. HTML-muotoa käytetään verkkosivuissa.
 • CSV (OCR): CSV (OCR) on yleinen tekstitiedostomuoto, joka sisältää pilkulla erotettuja arvoja. Tällainen tiedosto voidaan avata useimmissa tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja tietokantaohjelmissa.
MFP-tulostimet, jotka on yhdistetty DSS-palvelimeen, tukevat myös seuraavia OCR-tiedostotyyppejä digitaalilähetystöissä:
 • XML (OCR)
 • Hakukelpoinen XPS (OCR)
Tulostuslaatu
Käytettävissä vain FutureSmart 3 -laiteohjelmistolla.
Määritä skannattujen kuvien tulosteen laatu, mikä vaikuttaa lopullisen tiedoston tiedostokokoon.
Alkuperäisen puolet
Voit valita, onko alkuperäinen asiakirja tulostettu yhdelle vai kahdelle puolelle.
Väri/musta
Vain väritulostimet.
Voit valita, skannataanko kuva värillisenä, mustana ja harmaana vai vain mustana.
Skannaustila
  huomautus:
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa laiteohjelmistoversioissa. Toiminnon käyttäminen saattaa edellyttää tulostimen laiteohjelmiston päivitystä.
Vakioasiakirja: Skannaa sivu tai paperipino asiakirjansyöttölaitteen läpi tai yksitellen skannaustasolla.
Kirja-tila: Skannaa avoin kirja ja tulosta kukin kirjan sivu eri sivuille.
2-puolinen henkilökortin kopiointi: Skannaa henkilökortin kumpikin puoli skannaustasolla ja tulosta ne yhdelle sivulle. Kun ensimmäinen puoli on skannattu, tulostin kehottaa asettamaan skannaustasolle toisen puolen oikeassa asennossa.
Tarkkuus
Määritä skannattujen kuvien tarkkuus. Kuvasta tulee terävämpi, kun lisäät tarkkuutta. Tiedostokoko kuitenkin kasvaa tarkkuutta lisättäessä.
Alkuperäinen koko
Määritä alkuperäisen asiakirjan paperikoko.
Sisällön suunta
Voit valita, tulostetaanko alkuperäinen asiakirja pysty- vai vaakasuunnassa.
Kuvan säätö
Terävyys: Terävöitä tai pehmennä kuvaa. Jos esimerkiksi lisäät terävyyttä, tekstistä tulee selkeämpää. Terävyyden vähentäminen puolestaan pehmentää valokuvia.
Tummuus: Voit lisätä tai vähentää mustan ja valkoisen määrää skannattujen kuvien väreissä.
Kontrasti: Voit lisätä tai vähentää sivun vaaleimpien ja tummimpien kohtien eroa.
Taustan tyhjennys: Voit poistaa heikkoja värejä skannattujen kuvien taustalta. Jos alkuperäinen asiakirja on esimerkiksi tulostettu värilliselle paperille, voit vaalentaa taustan tällä toiminnolla siten, että kuvan tummuusaste pysyy muuten entisellään.
Automaattiset sävyt: Käytettävissä vain Flow-tulostimille. Alkuperäisissä asiakirjoissa, joissa on vähintään 100 merkkiä sivulla, tulostin pystyy tunnistamaan sivun yläreunan ja suuntaamaan skannatut kuvat oikein. Jos jotkin sivut ovat muihin sivuihin nähden ylösalaisin, skannatussa kuvassa kaikki sivut ovat oikein päin. Jos jotkin sivut ovat vaakasuuntaisia, tulostin kiertää kuvaa niin, että sivun yläreuna on kuvan yläreunassa.
Tekstin/kuvan optimointi
Optimoi työ skannattavaa kuvatyyppiä varten (teksti, kuvat tai valokuvat).
Poista reunat
Voit poistaa vikoja, kuten tummia rajoja tai niitinjälkiä, poistamalla reunat skannatusta kuvasta.
Rajausasetukset
Rajaa alkuperäiseen kokoon: Voit rajata kuvan vastaamaan alkuperäisen asiakirjan paperikokoa.
Rajaa sisällön mukaan: Voit rajata kuvan alkuperäisen asiakirjan tunnistettavan sisällön koon mukaan.
Suorista automaattisesti
Suorista skannattu kuva automaattisesti.
Tyhjien sivujen estäminen
Voit jättää alkuperäisen asiakirjan tyhjät sivut pois skannattavista kuvista. Ominaisuus on käytännöllinen, kun skannaat kaksipuolisia sivuja etkä halua lopulliseen skannattuun asiakirjaan tyhjiä sivuja.
Monisyötön tunnistus
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä monisyötön tunnistuksen. Kun toiminto käytössä, skannaus keskeytyy tulostimen tunnistaessa, että asiakirjansyöttölaitteeseen on syötetty useampi sivu kerralla. Jos toiminto ei ole käytössä, skannaus jatkuu, kun monisyöttö havaitaan. Tällöin voidaan skannata toisiinsa tarttuneita sivuja, alkuperäisasiakirjoja, joissa on tarralappuja, sekä paksua paperia.
Luo useita tiedostoja
Jaa suurempi skannaustyö useaksi pienemmäksi tiedostoksi.
Ilmoitus
Voit valita, lähetetäänkö skannaustöiden tilasta ilmoitus. Tulostin voi tulostaa ilmoituksen tai ilmoitus voidaan lähettää sähköpostitse.
Allekirjoitus ja salaus
  huomautus:
Tätä ominaisuutta tuetaan vain Skannaus sähköpostiin -toiminnossa.
Allekirjoitus: lisää sähköpostiin digitaalinen allekirjoitus.
Salaus: lähetä sähköpostia salattuna tiedostona.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...