hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Color LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise Color, HP OfficeJet Enterprise Color - Väriasetusten hallinta

Johdanto
Tässä asiakirjassa on tietoja tulostimen väriasetusten hallinnasta ja muuttamisesta.
HP EasyColor -asetuksen käyttäminen
HP EasyColor käytettynä yhdessä HP PCL 6 -tulostinohjaimen kanssa parantaa yhdistettyä sisältöä sisältäviä asiakirjoja automaattisesti, kun ne tulostetaan Microsoft Office -ohjelmista. HP EasyColor tutkii asiakirjat ja säätää automaattisesti .JPEG- tai .PNG-muotoisia valokuvia. HP EasyColor -tekniikka ei jaa kuvaa useisiin osiin, vaan ehostaa kerralla koko kuvan, minkä ansiosta värit ovat yhtenäisempiä, yksityiskohdat terävämpiä ja tulostus nopeampaa.
Yhdessä macOS -käyttöjärjestelmälle tarkoitetun tulostinohjaimen kanssa HP EasyColor tutkii kaikki asiakirjat ja säätää automaattisesti kaikki valokuvat paremman valokuvatuloksen aikaansaamiseksi.
Seuraavassa esimerkissä vasemmanpuoleisten kuvien värit luotiin ilman HP EasyColor -asetusta. Oikeanpuoleisissa kuvissa on näkyvissä ehostukset, jotka saadaan HP EasyColor -asetusta käyttämällä.
HP EasyColor -asetus on oletusarvoisesti käytössä sekä HP PCL 6 -tulostinohjaimessa että HP:n macOS -tulostinohjaimessa.
Voit poistaa HP EasyColorin käytöstä ja säätää väriasetuksia manuaalisesti jollakin seuraavista tavoista:
Windows
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse laite tulostinluettelosta ja avaa tulostinohjain valitsemalla sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
    huomautus:
  Painikkeen nimi vaihtelee ohjelmien mukaan.
    huomautus:
  Nämä sovellukset näyttävät erilaisilta Windows 10-, 8.1- ja 8-versiossa ja niissä on eri toimintoja kuin jäljempänä on kuvattu työpöytäsovellusten osalta. Voit siirtyä tulostustoimintoon aloitusnäyttösovelluksesta seuraavasti:
  Windows 10: Valitse Tulosta, ja valitse sitten tulostin.
  Windows 8.1 tai 8: Valitse Laitteet, Tulosta, ja valitse sitten tulostin.
  HP PCL-6 V4 -ohjaimen osalta HP AiO Printer Remote -sovellus lataa ohjaimen lisätoiminnot, kun Lisää asetuksia -vaihtoehto valitaan.
    huomautus:
  Jos tarvitset lisätietoja, valitse tulostinohjaimen ohjepainike (?).
 3. Valitse Väri-välilehti ja tyhjennä sitten HP EasyColor -valintaruutu.
macOS
 1. Valitse Tiedosto-valikko ja valitse sitten Tulosta.
 2. Valitse tulostin.
 3. Valitse Väri-/laatuasetukset-välilehti ja tyhjennä HP EasyColor -valintaruutu.
Tulostustyön väriteeman muuttaminen (Windows)
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Valitse Väri-välilehti.
 4. Poista valinta HP EasyColor -valintaruudusta.
 5. Valitse väriteema avattavasta Väriteemat-luettelosta.
  • Oletus (sRGB): Tämä teema määrittää tulostimen tulostamaan RGB-datan raw-laitetilassa. Kun käytät tätä teemaa, hallitse värienkäyttöä sovelluksessa tai käyttöjärjestelmässä, jotta värit tulostuisivat oikein.
  • Kirkas (sRGB). Tulostin lisää keskisävyjen värikylläisyyttä. Käytä tätä teemaa yritysgrafiikan tulostamiseen.
  • Valokuva (sRGB). Tulostin tulkitsee RGB-värin ikään kuin se olisi tulostettu valokuvana digitaalisessa minivalokuvalaboratoriossa. Tulostin toistaa syvemmät, täydemmät värit eri tavalla kuin Oletus (sRBG) -teema. Käytä tätä teemaa valokuvien tulostamiseen.
  • Valokuva (Adobe RGB 1998): Käytä tätä teemaa, kun tulostat digitaalivalokuvia, joissa on käytetty AdobeRGB-väritilaa sRGB:n sijaan. Poista sovelluksen värienhallinta käytöstä, kun käytät tätä teemaa.
  • None (Ei lainkaan): Väriteemaa ei käytetä.
  • Mukautettu profiili: Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää väritulostuksen hallintaan mukautettua syöttöprofiilia. (Voit esimerkiksi emuloida tiettyä HP Color LaserJet -tulostinta.) Voit ladata mukautettuja profiileja osoitteesta www.hp.com.
 6. Valitse OK, jolloin Asiakirjan ominaisuudet -valintaikkuna sulkeutuu. Tulosta työ valitsemalla Tulosta-valintaikkunasta OK.
Väriasetusten muuttaminen (Windows)
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Valitse Väri-välilehti.
 4. Poista valinta HP EasyColor -valintaruudusta.
 5. Valitse Väriasetukset-alueella Manuaalinen-vaihtoehto ja valitse sitten Asetukset-painike.
 6. Säädä Reunojen hallinta -kohdan yleisiä asetuksia ja tekstin, grafiikan ja valokuvien asetuksia.
Väriasetusten muuttaminen (macOS)
 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulostus-vaihtoehto.
 2. Valitse tulostin Tulostin-valikosta.
 3. Avaa valikon pudotusvalikko ja valitse sitten Väriasetukset.
 4. Poista valinta HP EasyColor -valintaruudusta.
 5. Avaa lisäasetukset.
 6. Säädä tekstin, kuvien ja valokuvien asetukset erikseen.
 7. Valitse Tulosta.
Manuaaliset väriasetukset
Käytä manuaalisia väriasetuksia seuraavien asetusten säätämiseen: Neutraalit harmaat, Mukautuva rasterointi sekä tekstin, grafiikoiden ja valokuvien Reunojen hallinta -asetukset.
Asetus
Kuvaus
Asetukset
Reunojen hallinta
Reunojen hallinta -asetus määrittää reunojen tulostuksen. Reunojen hallinnassa on kaksi osaa: mukautuva rasterointi ja lihotus. Mukautuva rasterointi lisää reunaviivojen terävyyttä. Lihotus puolestaan lieventää värilaattojen kohdistusvirheiden vaikutusta asettamalla viereisten objektien reunat hieman limittäin.
 • Pois poistaa lihotuksen ja mukautuvan rasteroinnin käytöstä.
 • Kevyt määrittää lihotuksen mahdollisimman pieneksi. Mukautuva rasterointi on käytössä.
 • Normaali asettaa lihotuksen keskitasolle. Mukautuva rasterointi on käytössä.
 • Mahdollisimman paljon on kaikista voimakkain lihotuksen asetus. Mukautuva rasterointi on käytössä.
Mukautuva rasterointi
Puolisävy-asetukset vaikuttavat väritulostuksen selkeyteen ja tarkkuuteen.
 • Tasainen-asetus parantaa suurten, tasaisella värillä täytettyjen alueiden laatua ja parantaa valokuvien ulkoasua tasoittamalla liukuvärejä. Valitse tämä asetus, kun yhtenäinen ja tasainen alueiden täyttö on tärkeää.
 • Yksityiskohtainen-asetus on hyödyllinen teksteissä ja grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja värien terävää erottelua, tai kuvissa, jotka sisältävät kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia yksityiskohtia. Valitse tämä asetus, kun terävät reunat ja yksityiskohdat ovat tärkeitä.
Neutraali harmaa
Neutraali harmaa -asetus määrittää tekstissä, grafiikoissa ja valokuvissa käytettävien harmaasävyjen luomistavan.
 • Vain musta -asetus luo neutraalit värit (harmaat ja mustan) käyttämällä vain mustaa väriainetta. Tämä takaa neutraalit värit, joissa ei ole värisävyä. Tämä on paras asetus asiakirjoille ja harmaasävyisille kuvagrafiikoille.
 • 4-väri tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) yhdistelemällä kaikkia neljää väriainetta. Tämä menetelmä mahdollistaa tasaisemmat liukuvärit ja siirtymät muihin väreihin sekä tuottaa tummimman mustan jäljen.
Värientäsmäys
Tulostimen tulostusvärien täsmäyttäminen tietokoneen näytön kanssa on monimutkaista, koska tulostimissa ja tietokoneiden näytöissä käytetään eri värintuottomenetelmiä. Näytöt näyttävät värit vaaleampina pikseleinä RGB (punainen, vihreä, sininen) väriprosessia käyttäen, mutta tulostimet tulostavat värit CMYK (syaani, purppura, keltainen ja musta) prosessia käyttäen.
Tulostettujen värien vastaavuus näytön värien kanssa voi riippua monesta eri asiasta. Näitä asioita ovat esimerkiksi:
 • tulostusmateriaali
 • tulostimen väriaineet (kuten musteet tai väriaineet)
 • tulostusmenetelmä (kuten mustesuihku-, paino- tai lasertekniikka)
 • huoneen valaistus
 • henkilöiden väliset värinhavaitsemiserot
 • sovellusohjelmat
 • tulostinohjaimet
 • tietokoneen käyttöjärjestelmä
 • näytöt ja näyttöasetukset
 • näyttökortit ja -ohjaimet
 • käyttöympäristö (kuten kosteus)
Useimmiten näytön värit täsmäytetään tulostetulle sivulle parhaiten RGB-värejä tulostamalla.
Värintäsmäytys mallikirjoihin
Tulosteiden täsmäyttäminen esipainettuihin mallikirjoihin ja vakiovärinäytteisiin on monimutkainen tehtävä. Pääsääntöisesti värit voidaan saada vastaamaan mallikirjaa suhteellisen hyvin, jos mallikirjan luontiin käytetyt musteet ovat syaani, magenta, keltainen ja musta. Näitä sanotaan yleensä prosessivärimallikirjoiksi.
Jotkin mallikirjojat on luotu käyttäen spottivärejä. Spottivärit ovat erikseen luotuja väriaineita. Monet näistä spottiväreistä ovat tulostimen värintoistoalueen ulkopuolella. Useimpien spottivärimallikirjojen mukana toimitetaan prosessivärimallikirjoja, joissa on spottivärien summittaiset CMYK-vastaavuudet.
Yleensä mallikirjassa ilmoitetaan, mitä prosessistandardeja käyttäen se on painettu. Useimmiten standardi on SWOP, EURO tai DIC. Valitse vastaava värien jäljittely tulostimen valikosta, jotta saat optimaalisen värintäsmäävyyden käsittelymallikirjaan. Jos et pysty tunnistamaan prosessiväristandardia, käytä SWOP-värin jäljittelyä.
Tulosta värinäytteet (vain Enterprise-mallit)
Jos haluat käyttää värinäytteitä, valitse haluamaasi väriä parhaiten vastaava värinäyte. Määritä täsmäytettävä kohde käyttämällä näytteen väriarvoa sovelluksessa. Tulostetut värit voivat vaihdella käytettävän paperin ja sovelluksen mukaan.
Tulosta värinäytteet tulostimen ohjauspaneelista seuraavasti:
  huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Hallinta-painike.
 2. Avaa seuraavat valikot:
  • Raportit
  • Muut sivut
 3. Valitse RGB-näytteet tai CMYK-mallit -vaihtoehto ja valitse OK.
FutureSmart 4
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Raportit ja valitse sitten Muut sivut -painike.
 2. Valitse RGB-näytteet- tai CMYK-mallit-vaihtoehto ja valitse Tulosta.
PANTONE®-värintäsmäytys
PANTONE koostuu useista värintäsmäytysjärjestelmistä. PANTONE MATCHING SYSTEM® on erittäin suosittu menetelmä. Siinä käytetään kiinteitä musteita laajan värisävyvalikoiman tuottamiseen.
  huomautus:
Luodut PANTONE®-värit eivät välttämättä vastaa PANTONE-määritettyjä standardeja. Katso oikea väri PANTONE-julkaisuista.
Värillisen tekstin tulostaminen mustana (harmaasävyssä) Windowsissa
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä.
 4. Laajenna Asiakirjan asetukset -osa.
 5. Laajenna Tulostimen toiminnot -osa.
 6. Valitse avattavasta Tulosta koko teksti mustana -luettelosta Käytössä.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...