hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Tiedot
  Tietoa koskien uutta haavoittuvuutta.

   

  HP on tietoinen viimeaikaisista haavoittuvuuksista, joita kutsutaan “spekulatiivi toteutus sivu-kanava hyökkäyksille", ja jotka koskevat useita nykyaikaisia prosessoreja (Intel, AMD ja ARM) ja käyttöjärjestelmiä. HP antaa lisätietoa tällä tukisivulla heti, kun tietoa on saatavilla.

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP-tulostimet - Kopiointilaadun parantaminen

Tämä asiakirja koskee HP:n monitoimitulostimia.
Kun kopioit skannaustasolta tai automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta, tulosteessa on laatuongelmia, kuten pystysuuntaisia tai vaakasuuntaisia viivoja tai väripalkkeja tai huono tarkkuus.
Kuva : Esimerkkejä huonosta kopiointilaadusta
Esimerkkejä huonosta kopiointilaadusta
Vaihe 1: Skannerin puhdistaminen
Viivoja ja väripalkkeja voi näkyä, jos skannerin lasissa, skannerin kannen alla tai asiakirjansyöttölaitteessa on sormenjälkiä, tahroja, pölyä tai roskia. Puhdista nämä osat pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla, johon on suihkutettu lasinpuhdistusainetta.
Lue ohjeet näiden osien puhdistamiseen jommastakummasta alla olevasta osiosta tulostimesi tyypistä riippuen.
Tulostin, jossa on tasoskannerin lasi ja kansi
Tulostin, jossa on skannauksen asiakirjansyöttölaite
Tulostin, jossa on tasoskannerin lasi
Tulostin, jossa on asiakirjansyöttölaite
Vaihe 2: Nollaa tulostin
Tulostimen nollaamisella voi pakottaa jotkin tulostimet kalibroitumaan, mikä saattaa ratkaista ongelman.
 1. Poista kaikki kohteet skannerin lasilta ja automaattisesta asiankirjojen syöttölaitteesta ja sulje sitten skannerin kansi.
 2. Irrota virtajohto tulostimesta ja pistorasiasta tai jatkojohdosta, kun tulostimessa on virta.
 3. Odota vähintään 60 sekuntia.
 4. Liitä virtajohto takaisin pistorasiaan.
    huomautus:
  HP suosittelee tulostimen virtajohdon liittämistä suoraan pistorasiaan.
 5. Liitä virtajohto uudelleen tulostimeen.
 6. Jos käytössäsi on HP DeskJet 3700 -sarjan tulostin, kalibroi skanneri tulostimen nollaamisen jälkeen.
 7. Aseta alkuperäinen asiakirja tai valokuva ja yritä sitten kopioida.
Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 3: Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen telojen puhdistaminen
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen sisään teloihin tai erotinlevyihin kertyneet pöly- tai paperijäämät voivat aiheuttaa kopiolaatuongelmia. Avaa automaattinen asiakirjojen syöttölaite ja puhdista sen telat ja erotinlevy.
  huomautus:
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen (ADF:n) telojen sijainti saattaa vaihdella tulostimen mukaan, mutta seuraavat vaiheet koskevat edelleen.
 1. Tarvitset seuraavat tarvikkeet:
  • Puhtaan, nukkaamattoman liinan tai jonkin muun kankaan, joka ei rispaannu ja josta ei irtoa kuituja
  • tislattua, suodatettua tai pullotettua vettä (tulostin voi vahingoittua vesijohtovedestä)
 2. Poista alkuperäinen asiakirja asiakirjojen syöttölaitteesta.
 3. Katkaise virta tulostimesta.
 4. Irrota virtajohto tulostimen takaosasta.
 5. Avaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.
 6. Etsi paperinnostotelat ja erotinlevy automaattinen asiakirjansyöttölaiteen sisältä.
  Kuva : Esimerkki paperinnostoteloista ja erotinlevystä LaserJet-tulostimessa
  Paperinnostotelat ja erotinlevy
  Kuva : Esimerkki paperinnostoteloista ja erotinlevystä OfficeJet-tulostimessa
 7. Kostuta kevyesti puhdas, nukkaamaton kangas suodatetulla tai tislatulla vedellä ja purista liika vesi pois kankaasta.
 8. Pyyhi kostealla kankaalla paperinnostoteloihin tai erotinlevyyn mahdollisesti jäänyt lika.
 9. Jätä automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi auki kahdeksi minuutiksi, jotta paperinnostotelat ja erotinlevy kuivuvat.
 10. Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.
 11. Aseta alkuperäinen asiakirja tekstipuoli ylöspäin lasille asiakirjansyöttölaitteeseen. Liu’uta asiakirja varovasti tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
 12. Siirrä paperinleveysohjainta sisäänpäin, kunnes se pysähtyy paperin reunoihin.
  Älä työnnä paperinleveysohjaimia niin pitkälle, että ne taivuttavat paperia.
 13. Kytke virtajohto uudelleen tulostimen takaosaan.
 14. Käynnistä tulostin ja yritä sitten kopioida.
Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
Vaihe 4: Kopiointiasetusten muuttaminen
Mahdollisesti käytettävissä olevien kopiointiasetusten muuttaminen voi parantaa kopiolaatua. Kaikissa tulostimissa kopiolaatuasetuksia ei voi muuttaa lainkaan, ja joissain tulostimissa laatuasetuksia on enemmän ja joissain vähemmän. Katso yksityiskohtaiset ohjeet tulostimen käyttöoppaasta osoitteessa HP.com.
 1. Kosketa tai paina tulostimen ohjauspaneelissa Kopioi-painiketta tai -kuvaketta.
 2. Kosketa tai paina tarvittaessa Asetukset-kuvaketta tai -painiketta ja siirry Laatu- tai Optimointi-asetukseen.
  Jos kumpaakaan asetusta ei ole saatavilla, jatka seuraavaan vaiheeseen.
 3. Paranna kopiolaatua muuttamalla seuraavia asetuksia.
  • Pienennä/Suurenna: Pienennä tai suurenna kopiota.
  • Vaalea/tumma tai Kontrasti: Säädä tekstin tai valokuvan kontrastia.
     huomautus:
   Joissakin tulostimissa Vaalea/tumma-vaihtoehto on käytettävissä ohjauspaneelin erillisenä painikkeena.
  • Optimoi tai Lisätoiminnot: Optimoi valokuvat, teksti tai yhdistelmä muuttamalla tätä asetusta.
  • Vedostila: Vedostilan käyttöönotto nopeuttaa kopiointia mutta heikentää laatua.
  • Laatu: Vaihda kopiolaatuasetukseksi Paras, Normaali tai Luonnos.
 4. Kosketa tai paina Edellinen-kuvaketta tai valitse OK.
 5. Aseta alkuperäinen asiakirja tai valokuva ja yritä sitten kopioida.
Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
Vaihe 5: Muuta paperiasetuksia
Kopiolaatuongelmia voi ilmetä, jos syöttölokerossa olevan paperin tyyppi ja -koko eivät vastaa tulostimen ohjauspaneelin paperityyppi- ja kokoasetuksia.
Tarkista paperiasetukset tulostimen ohjauspaneelista. Katso yksityiskohtaiset ohjeet tulostimen käyttöoppaasta osoitteessa HP.com.
 1. Kosketa tai paina tulostimen ohjauspaneelissa Asenna- tai Asetukset-painiketta tai -kuvaketta.
 2. Valitse Paperiasetukset ja valitse sitten Pap. olet.koko.
 3. Valitse syöttölokerossa olevaa paperia vastaava paperikoko ja paina OK-painiketta.
 4. Kokeile kopioimista uudelleen.
Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...