hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP OfficeJet Pro 8210 -tulostimet - Vaunu jumiutunut -virhe

Tämä asiakirja koskee HP OfficeJet Pro 8210-, 8216- ja 8218-tulostimia.
Mustekasetit sisältävä vaunu pysähtyy tulostimeen, ja Vaunu jumiutunut -virheilmoitus näkyy ohjauspaneelissa. Tätä ennen on saattanut ilmetä paperitukos.
Tarvitset taskulampun näiden vaiheiden suorittamiseen.
Kuva : Taskulamppu
Kuva: Taskulamppu
Vaihe 1: Vedä juuttunut paperi varovasti tulostimesta
Paperitukoksia voi esiintyä tulostimen eri osissa. Jos et löydä paperitukosta yhdestä osasta, siirry seuraavaan, kunnes löydät tukoksen.
Jos olet tarkistanut ja poistanut paperitukokset tulostimen jokaiselta alueelta ja ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 2: Varmista, että vaunu pääsee liikkumaan vapaasti
Varmista, että vaunu liikkuu vapaasti koko tulostimen leveydeltä.
 1. Paina tulostimen ohjauspaneelin virhenäytössä OK-painiketta.
  Tulostin yrittää poistaa paperitukoksen automaattisesti.
  Jos paperitukosvirhe ei poistu, poista paperitukos manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 2. Avaa mustekasettitilan luukku.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun avaaminen
  Mustekasettitilan luukun avaaminen
 3. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
 4. Kun tulostin on käynnissä, irrota virtajohto ja mahdolliset muut kaapelit.
    vaara:
  Virtajohto on irrotettava, jotta voit liikuttaa vaunua käsin ja palauttaa paperinsyöttömekanismin alkutilaan ilman sähköiskun vaaraa.
 5. Käytä taskulamppua ja katso tulostimen sisään.
 6. Työnnä vaunua lujasti vasemmalle ja poista vaunun liikkumista estävät paperit ja esineet. Jos poistat kokonaisia paperiarkkeja, vedä niitä molemmin käsin.
  Kuva : Tulostuskasettivaunun siirtäminen
  Vaunun siirtäminen oikealle
 7. Sulje kasettitilan luukku.
 8. Kytke virtajohto ja muut johdot takaisin tulostimen takaosaan ja kytke tulostimeen virta.
Kokeile tulostaa. Jos ongelma ei korjaantunut, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 3: Poista tulostuspää ja tarkista sitten tulostuskasettivaunun rata
Poista tulostuspää ja tarkista sitten vaunuosaston tulostuspään alue.
 1. Avaa mustekasettitilan luukku.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun avaaminen
  Mustekasettitilan luukun avaaminen
 2. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
 3. Kun tulostin on käynnissä, irrota virtajohto ja mahdolliset muut kaapelit.
    vaara:
  Virtajohto on irrotettava, jotta voit liikuttaa vaunua käsin ja palauttaa paperinsyöttömekanismin alkutilaan ilman sähköiskun vaaraa.
 4. Avaa tulostuspään lukitus nostamalla kasettivaunun salpa.
  Kuva : Kasettivaunun salvan nostaminen
  Kasettivaunun salvan nostaminen
 5. Älä poista mustekasetteja. Tartu tulostuspään kylkiin ja poista tulostuspää nostamalla sitä ja vetämällä sitä itseesi päin.
    varoitus:
  Tulostuspään pohjassa oleva suutinalue vaurioituu herkästi! Varmista, ettei tulostuspään pohja osu tulostimeen tai hankaudu sitä vasten. Älä kosketa suuttimia tai sähköisiä liitinpintoja. Näihin alueisiin koskeminen voi aiheuttaa sähkökatkoja tai tulostuslaatuongelmia.
  Kuva : Tulostuspään poistaminen
  Tulostuspään poistaminen
   Kuva : Suuttimet ja sähköiset liitinpinnat
   Kuva: Suuttimet ja sähköiset liitinpinnat
  1. Suuttimet
  2. Sähköiset liitinpinnat
 6. Aseta tulostuspää ylösalaisin puhtaan paperiarkin päälle.
    varoitus:
  Älä jätä tulostuspäätä tulostimen ulkopuolelle pitkäksi aikaa. Tämä saattaa vahingoittaa tulostuspäätä tai tulostinta.
  Kuva : Tulostuspää ylösalaisin puhtaalla paperiarkilla
  Kuva: Tulostuspää ylösalaisin puhtaalla paperiarkilla.
 7. Käytä taskulamppua ja etsi ja poista kaikki paperit tai esteet kasettivaunun alueelta.
  Kuva : Tarkista, onko tulostuskasettivaunun radalla paperitukos
  Kuva: Tarkista, onko tulostuskasettivaunun radalla paperitukos
Vaihe 4: Asenna tulostuspää ja laske vaunun salpa
Kun olet varmistanut, ettei esteitä ole, asenna tulostuspää uudelleen.
 1. Tartu tulostuspäähän molemmilta puolilta niin, että sähköiset liitinpinnat ovat tulostimen takaosaan päin, ja aseta sitten tulostuspää tulostuskasettivaunuun.
  Kuva : Uuden tulostuspään asentaminen
  Kuva: Asenna uusi tulostuspää
 2. Keinuta tulostuspäätä vasemmalle ja oikealle, jotta tulostuspää asettuu kunnolla paikalleen vaunuun.
 3. Laske vaunun salpa varovasti alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  Kuva : Kasettivaunun salvan laskeminen
  Kuva: Laske kasettivaunun salpa
 4. Tarkista mustekasetit ja varmista, ettei mikään kaseteista ole muita korkeammalla. Jos jokin mustekaseteista on koholla, paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 5. Sulje kasettitilan luukku.
 6. Kytke virtajohto ja muut johdot takaisin tulostimen takaosaan ja kytke tulostimeen virta.
  Tulostin saattaa lämmetä jonkin aikaa. Tulostimen valot voivat vilkkua ja vaunu saattaa liikkua.
 7. Ennen kuin jatkat, odota kunnes laite on lämmennyt kokonaan ja tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
Kokeile tulostaa. Jos ongelma ei korjaantunut, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 5: Tulostimen kytkeminen suoraan seinäpistorasiaan
Varmista virtalähteen oikea toiminta kytkemällä tulostin suoraan sähköpistorasiaan.
 1. Irrota virtajohto tulostimen takaosasta.
 2. Irrota virtajohto mahdollisista jatkojohdoista ja ylijännitesuojista.
 3. Kytke virtajohto suoraan seinäpistorasiaan.
 4. Kytke virtajohto uudelleen tulostimen takaosaan.
 5. Käynnistä tulostin.
Kokeile tulostaa. Jos ongelma ei korjaantunut, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 6: Nollaa tulostin
Joskus tulostin voi näyttää virheilmoituksen, vaikka ongelma olisi ratkaistu. Poista virheilmoitus nollaamalla tulostin.
 1. Käynnistä tulostin, jos se ei ole vielä käynnissä.
 2. Odota, kunnes tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 3. Irrota virtajohto tulostimen takaosasta, kun tulostimessa on virta.
 4. Irrota virtajohto seinäpistorasiasta.
 5. Odota vähintään 60 sekuntia.
 6. Kytke virtajohto takaisin seinäpistorasiaan.
    huomautus:
  HP suosittelee tulostimen virtajohdon kytkemistä suoraan seinäpistorasiaan.
 7. Kytke virtajohto uudelleen tulostimen takaosaan.
 8. Käynnistä tulostin, jos se ei käynnisty automaattisesti.
  Tulostin saattaa lämmetä jonkin aikaa. Tulostimen valot voivat vilkkua ja vaunu saattaa liikkua.
 9. Ennen kuin jatkat, odota kunnes laite on lämmennyt kokonaan ja tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
Kokeile tulostaa. Jos ongelma ei korjaantunut, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 7: Huollata tulostin
Jos tämän asiakirjan ohjeet eivät poistaneet ongelmaa, huolla tulostin.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...