hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP OfficeJet Pro 7740 -tulostimet - Vaunu jumiutunut -virhe

Tämä asiakirja koskee HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One -tulostinta.
Mustekasetit sisältävä vaunu pysähtyy tulostimeen, ja Vaunu jumiutunut -virheilmoitus näkyy ohjauspaneelissa. Tätä ennen on saattanut ilmetä paperitukos.
Tarvitset taskulampun näiden vaiheiden suorittamiseen.
Kuva : Taskulamppu
Kuva: Taskulamppu
Vaihe 1: Vedä juuttunut paperi varovasti tulostimesta
Paperitukoksia voi esiintyä tulostimen eri osissa. Jos et löydä paperitukosta yhdestä osasta, siirry seuraavaan, kunnes löydät tukoksen.
Jos olet tarkistanut ja poistanut paperitukokset tulostimen jokaiselta alueelta ja ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 2: Mustekasettien poisto ja uudelleenasennus
Jos mustekasetit on sijoitettu tai asennettu väärin, tulostin voi antaa vaunu jumiutunut -virheilmoituksen. Varmistaaksesi, että mustekasetit on asetettu oikein, poista ja asenna mustekasetit takaisin paikalleen ja yritä tulostaa uudelleen.
 1. Avaa mustekasettitilan luukku.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun avaaminen
  Mustekasettitilan luukun avaaminen
 2. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
 3. Vapauta mustekasetti painamalla sen etureunaa ja poista se sitten paikaltaan vetämällä sitä itseäsi kohti.
  Kuva : Mustekasetin poistaminen paikaltaan
  Mustekasetin poistaminen paikaltaan
 4. Työnnä kasetti takaisin paikkaansa ja paina sitä sitten eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
    varoitus:
  Älä nosta tulostuskasettivaunun salpakahvaa asentaessasi mustekasetteja. Salvan nostaminen voi aiheuttaa tulostuspään tai mustekasetin väärän asennon, joka puolestaan voi vahingoittaa tulostusmekanismia ja aiheuttaa tulostusongelmia.
  Kuva : Mustekasetin asettaminen kasettipaikkaan
  Mustekasetin asettaminen kasettipaikkaan
 5. Asenna muut mustekasetit samalla tavalla.
 6. Sulje kasettitilan luukku.
  Kuva : Mustekasetin luukun sulkeminen
  Mustekasetin luukun sulkeminen
Kokeile tulostaa. Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 3: Tarkista, onko tulostuskasettivaunun radalle juuttunut paperia
Jos tulostuspään esteenä on paperia tai tulostuspäätä ei ole asennettu oikein, näyttöön saattaa tulla virheilmoitus. Poista tulostuspää, tarkista tulostuskasettivaunun rata ja aseta sitten tulostuspää takaisin paikalleen.
 1. Avaa mustekasettitilan luukku.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun avaaminen
  Mustekasettitilan luukun avaaminen
 2. Odota, kunnes tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 3. Kun tulostin on käynnissä, irrota virtajohto ja mahdolliset muut kaapelit.
    vaara:
  Virtajohto on irrotettava, jotta voit liikuttaa vaunua käsin ja palauttaa paperinsyöttömekanismin alkutilaan ilman sähköiskun vaaraa.
 4. Avaa tulostuspään lukitus nostamalla kasettivaunun salpa.
  Kuva : Kasettivaunun salvan nostaminen
  Kasettivaunun salvan nostaminen
 5. Älä poista mustekasetteja. Tartu tulostuspään kylkiin ja poista tulostuspää nostamalla sitä ja vetämällä sitä itseesi päin.
    varoitus:
  Tulostuspään pohjassa oleva suutinalue vaurioituu herkästi! Varmista, ettei tulostuspään pohja osu tulostimeen tai hankaudu sitä vasten. Älä kosketa suuttimia tai sähköisiä liitinpintoja. Näihin alueisiin koskeminen voi aiheuttaa sähkökatkoja tai tulostuslaatuongelmia.
  Kuva : Tulostuspään poistaminen
  Tulostuspään poistaminen
   Kuva : Suuttimet ja sähköiset liitinpinnat
   Suuttimet ja sähköiset liitinpinnat
  1. Suuttimet
  2. Sähköiset liitinpinnat
 6. Aseta tulostuspää ylösalaisin paperiarkin päälle.
    varoitus:
  Tarkista tulostuskasettivaunun rata välittömästi, ja aseta tulostuspää takaisin paikalleen heti, kun paperit ja esteet on poistettu vaunun alueelta. Tulostuspää ja tulostin saattavat vahingoittua, jos tulostuspää on pitkään poissa tulostimesta.
  Kuva : Esimerkki tulostuspäästä ylösalaisin paperiarkilla
  Esimerkki tulostuspäästä ylösalaisin paperiarkilla
 7. Käytä taskulamppua ja etsi ja poista kaikki paperit tai esteet kasettivaunun alueelta.
  Kuva : Paperitukosten etsiminen tulostuskasettivaunun radalta
  Paperitukosten etsiminen tulostuskasettivaunun radalta
 8. Tartu tulostuspäähän molemmilta puolilta niin, että sähköiset liitinpinnat ovat tulostimen takaosaan päin, ja aseta sitten tulostuspää tulostuskasettivaunuun.
  Kuva : Tulostuspään asentaminen
  Tulostuspään asentaminen
 9. Keinuta tulostuspäätä varovasti vasemmalle ja oikealle, jotta tulostuspää asettuu kunnolla paikalleen vaunuun.
 10. Laske vaunun salpa varovasti alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  Kuva : Kasettivaunun salvan laskeminen
  Kasettivaunun salvan laskeminen
 11. Tarkista mustekasetit ja varmista, ettei mikään kaseteista ole muita korkeammalla. Jos jokin mustekaseteista on koholla, paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 12. Sulje kasettitilan luukku.
 13. Kytke virtajohto ja muut johdot takaisin tulostimen takaosaan ja kytke tulostimeen virta.
 14. Ennen kuin jatkat, odota kunnes laite on lämmennyt kokonaan ja tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
Kokeile tulostaa. Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 4: Tulostimen kytkeminen suoraan seinäpistorasiaan
Varmista virtalähteen oikea toiminta kytkemällä tulostin suoraan sähköpistorasiaan.
 1. Irrota virtajohto tulostimen takaosasta.
 2. Irrota virtajohto mahdollisista jatkojohdoista ja ylijännitesuojista.
 3. Kytke virtajohto suoraan seinäpistorasiaan.
 4. Kytke virtajohto uudelleen tulostimen takaosaan.
 5. Käynnistä tulostin.
Kokeile tulostaa. Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 5: Nollaa tulostin
Tulostimen nollaaminen voi ratkaista vaunun jumiutumisen aiheuttamia virheitä.
 1. Käynnistä tulostin, jos se ei ole vielä käynnissä.
 2. Odota, kunnes tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 3. Irrota virtajohto tulostimen takaosasta, kun tulostimessa on virta.
 4. Irrota virtajohto seinäpistorasiasta.
 5. Odota vähintään 60 sekuntia.
 6. Kytke virtajohto takaisin seinäpistorasiaan.
    huomautus:
  HP suosittelee tulostimen virtajohdon kytkemistä suoraan seinäpistorasiaan.
 7. Kytke virtajohto uudelleen tulostimen takaosaan.
 8. Käynnistä tulostin, jos se ei käynnisty automaattisesti.
  Tulostin saattaa lämmetä jonkin aikaa. Tulostimen valot voivat vilkkua ja vaunu saattaa liikkua.
 9. Ennen kuin jatkat, odota kunnes laite on lämmennyt kokonaan ja tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
Kokeile tulostaa. Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...