hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602, M603 - 13.B9 kiinnitysyksikön paperitukos

13.B9 kiinnitysyksikön paperitukos

Voit poistaa kiinnitysyksikön tukokset seuraavasti. Tukoksen sattuessa ohjauspaneelissa saattaa näkyä ilmoitus sekä animaatio, joka opastaa tukoksen poistamisessa.
 • 13.B9.XX Tukos kiinnitysyksikössä
Noudata näitä ohjeita seuraavissa tilanteissa:
 • Kiinnitysyksikön sisään on juuttunut paperia, eikä sitä voi poistaa yläkannen tai takatulostelokeron kautta.
 • Juuttunut paperiarkki on repeytynyt, kun sitä on yritetty poistaa kiinnitysyksiköstä.
 1. Katkaise laitteesta virta.
  Kuva : Virtapainike
 2. Käännä laite siten, että sen taustapuoli on itseäsi kohti. Jos laitteeseen on asennettu valinnainen kääntöyksik­kö, nosta sitä ja vedä se suoraan irti laitteesta. Aseta se syrjään.
  Kuva : Irrota kääntöyksik­kö.
 3. Irrota virtajohto.
    vaara:
  Kiinnitysyksikkö on erittäin kuuma. Odota, että kiinnitysyksikkö jäähtyy, ennen kuin jatkat. Näin vältät pienet palovammat.
  Kuva : Virtajohdon sijainti
 4. Avaa takatulostelokero.
  Kuva : Avaa takatulostelokero
 5. Irrota takatulostelokero. Paina vasemmanpuoleisen saranan läheltä sormella tukevasti oikealle, kunnes saranan tappi irtoaa laitteen sisällä olevasta aukosta. Irrota tulostelokero kiertämällä sitä ulospäin.
  Kuva : Irrota takatulostelokero.
 6. Poista juuttunut paperi, jos se on näkyvissä.
  Jos paperi ei ole näkyvissä, työnnä kiinnitysyksikön sivuilla olevia sinisiä vipuja ylöspäin ja vedä kiinnitysyksikkö ulos.
  Kuva : Irrota kiinnitysyksikkö.
 7. Poista juuttunut paperi. Nosta tarvittaessa kiinnitysyksikön päällä olevaa mustaa muovitukea, jotta pääset käsiksi juuttuneeseen arkkiin.
    varoitus:
  Älä käytä mitään terävää tai metalliesinettä poistaessasi paperia kiinnitysosan alueelta. Saatat tällöin vahingoittaa kiinnitysosaa.
  Kuva : Poista juuttunut paperi
 8. Työnnä kiinnitysyksikköä laitteeseen, kunnes sen molemmilla puolilla olevat siniset vivut lukittuvat paikoilleen.
  Kuva : Kiinnitä kiinnitysyksikkö paikalleen
 9. Kiinnitä takatulostelokero paikalleen. Aseta saranan oikeanpuoleinen tappi laitteen sisällä olevaan aukkoon. Paina vasenta saranaa sisäänpäin ja työnnä se laitteen sisällä olevaan aukkoon. Sulje takatulostelokero.
  Kuva : Kiinnitä takatulostelokero paikalleen.
 10. Kiinnitä virtajohto tulostimeen.
  Kuva : Virtajohdon liitäntä
 11. Kiinnitä valinnainen kääntöyksik­kö takaisin paikalleen, jos se on irrotettu.
  Kuva : Kiinnitä kääntöyksik­kö paikalleen
 12. Kytke laitteeseen virta.
  Kuva : Virtapainike
 13. Jos paperitukosilmoitus näkyy yhä näytössä, tulostimessa on vielä juuttunut arkki. Etsi tukosta muista kohdista.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...