hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Deskjet, Photosmart 6520 -tulostimet - Musta muste ei tulostu ja muita tulostuslaadun ongelmia

Tämä asiakirja koskee seuraavia e-All-in-One-tulostimia: HP Deskjet Ink Advantage 6525, Photosmart 6520, 6521 ja 6525.
Tulostetun asiakirjan tai kuvan laatu ei ole odotusten mukainen. Tässä asiakirjassa käsitellään monen tyyppisiä tulostuslaatuongelmia, ja ohjeita on muun muassa seuraaviin tilanteisiin: tuloste on raidallinen tai haalistunut, värillinen tai musta muste ei tulostu tai asiakirjan teksti on epätarkkaa tai sotkuista tai siinä on mustejuovia tai -tahroja.
  huomautus:
Vain Windows-käyttöjärjestelmät: Jos teksti on epäselvää tai epäloogista, tulosteet vaillinaisia tai tekstiä tai kuvia puuttuu, siirry kohtaan Windowsissa tulostuu jatkuvia sivuja vieraita tai sekavia merkkejä.
Kuva : Esimerkki epäselvästä tai epäloogisesta tekstistä tai vaillinaisesta tulosteesta
Kuva: Epäselvä, epälooginen teksti ja vaillinainen tuloste
HP suosittelee, että käytät alkuperäisiä HP-mustekasetteja ja -väriainetarvikkeita. HP ei voi taata muiden valmistajien tai täytettyjen mustekasettien laatua tai luotettavuutta. Jos käytössäsi ei ole alkuperäisiä HP-kasetteja, tämän asiakirjan ohjeet eivät välttämättä ratkaise ongelmaa. Tarkista kasetin aitous osoitteessa hp.com/go/anticounterfeit.
HP SureSupply -sivustossa voit tarkistaa muste- ja värikasettien yhteensopivuuden tai ostaa uusia kasetteja ja tarvikkeita.
 1. Valitse tarvittaessa maa/alue.
  Kuva : Maan/alueen valinta
  Maan/alueen valitseminen
 2. Tilaa uusia tarvikkeita tai tarkista kasettien yhteensopivuus tulostimen kanssa näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Aitoja HP:n kasetteja ja tarvikkeita voi ostaa myös muilta jälleenmyyjiltä.
Jos ongelma ei korjaantunut aitojen HP:n mustekasettien käytön myötä, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 2: Anna automaattisen huollon valmistua kokonaan
HP-tulostimessasi on automaattinen huoltotoiminto, joka voi ratkaista monia tulostuslaatuongelmia. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Tulostuslaadun pitäisi parantua muutaman tunnin kuluttua siitä, kun havaitset ongelman.
Jos et voi odottaa, että automaattinen huoltotoiminto on valmis, jatka seuraavien vaiheiden vianmääritysohjeiden noudattamista.
Vaihe 3: Tarkista paperi
Varmista, että käyttämäsi paperi soveltuu tulostustyöhön. Jos paperi ei ole sopivaa, aseta tulostimeen sopivan tyyppistä paperia.
 • Aseta paperi syöttölokeroon tulostuspuoli alaspäin. Esimerkiksi valokuvapaperin ja muiden erikoismateriaalien kohdalla ainoastaan toinen puoli soveltuu tulostamiseen. Tulostuspuoli on yleensä sileämpi, ja toisella puolella saattaa olla paperin valmistajan logo.
 • Älä käytä ryppyistä tai käpristynyttä paperia. Aseta tuotteeseen vain puhdasta ja rypytöntä paperia.
  Kuva : Älä käytä ryppyistä paperia
  Kuva: Älä käytä ryppyistä paperia
 • Valitse oikea paperityyppi projektia varten.
  • Perustekstitiedostojen tulostamiseen sopii tavallinen paperi, jossa on käytetty ColorLok-tekniikkaa. Paperi, jossa on käytetty ColorLok-tekniikkaa, on tavallista paperia, joka toimii hyvin HP-musteen kanssa.
   Kuva : Tekstin tulostamiseen suositellaan tavallista paperia, jossa on käytetty ColorLok-tekniikkaa
  • Jos asiakirja sisältää tiheään tulostettavaa aineistoa, kuten erittäin tarkkoja valokuvia tai muita kuvia, saat parhaan tuloksen käyttämällä HP Advanced -valokuvapaperia.
  • Kaikki materiaalit eivät ime mustetta yhtä hyvin kuin toiset. Jos tulosteet tahriintuvat helposti, varmista, että käytät suositeltua paperia.
 • Säilytä valokuvapaperit alkuperäispakkauksessa suljettavassa muovipussissa. Säilytä paperit tasaisella pinnalla viileässä ja kuivassa paikassa. Lisää 10-20 arkkia valokuvapaperia laitteeseen vasta, kun olet valmis tulostamaan. Laita käyttämättömät paperit tulostuksen jälkeen takaisin pakkaukseen.
 • Kokeile jotakin toista paperia. Tämä selvittää, liittyykö ongelma paperiin.
  huomautus:
Vääränlainen paperi aiheuttaa yleensä pystysuuntaisia juovia tulosteisiin (tai jos ongelma on kopiossa, syynä on yleensä likainen skannerin lasi). Älä korjaa pystysuuntaisia juovia vaihtamalla mustekasetteja.
Esimerkkejä tulosteen vaaka- ja pystysuuntaisista juovista
Kuva : Vaakasuuntaisia juovia tulosteessa
Kuva vaakasuuntaisista juovista
Jatka vianmääritystä seuraavasti, jos tulosteessa on vaakasuuntaisia juovia tai muita tulostuslaatuongelmia kuin pystysuuntaisia juovia.
Kuva : Pystysuuntaisia juovia tulosteessa
Kuva pystysuuntaisista juovista
Älä vaihda mustekasetteja, jos tulosteessa on pystysuuntaisia juovia. Tarkista paperi sen sijaan aiemmin tässä asiakirjassa kuvattujen ohjeiden mukaisesti tai etsi asiaa käsittelevä asiakirja.
Jos ongelma ei korjaantunut paperia vaihtamalla, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 4: Tulostusasetusten tarkistaminen
Tarkista, että tulostusasetukset ovat asianmukaiset tulostustyötä varten.
Jos ongelma ei korjaantunut tulostusasetusten muuttamisella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 5: Tarkista mustetasot
Voit tarkistaa arvioidut mustetasot tulostimen ohjauspaneelista.
  huomautus:
Mustetason varoitukset ja ilmaisimet antavat arvioita vain suunnittelutarkoituksiin. Kun muste on ilmaisimen mukaan vähissä, hanki valmiiksi vaihtokasetti, jotta tulostamiseen ei tule keskeytyksiä. Mustekasetteja ei tarvitse vaihtaa uusiin ennen kuin tulostuslaadun heikkeneminen sitä edellyttää.
 1. Lisää tarvittaessa syöttölokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin asetuskuvake ().
 3. Valitse Työkalut ja Arvioidut mustetasot.
  Ohjauspaneelin näyttö näyttää arvioidut mustetasot.
  Kuva : Esimerkki arvioiduista mustetasoista
  Kuva: Esimerkki arvioiduista mustetasoista.
 • Jos minkään mustekasetin muste ei ole vähissä, niitä ei tarvitse vielä vaihtaa. Siirry vaiheeseen, jossa voit tulostaa tulostuslaadun diagnostiikkaraportin.
 • Jos jonkin mustekasetin muste on vähissä, siirry seuraavaan vaiheeseen ja vaihda se.
Vaihe 6: Vaihda täysin tai lähes tyhjät mustekasetit
Vaihda lähes tai täysin tyhjät mustekasetit ja kokeile tulostaa uudelleen.
Seuraavassa videossa havainnollistetaan, kuinka kasetti vaihdetaan.
  huomautus:
Tässä videossa on HP Photosmart 6520 e-All-in-One -tulostin, mutta vaiheet ovat samat omalle tulostimellesi.
Jos et näe videota tai haluat nähdä videon eri koossa, toista se YouTubessa napsauttamalla tätä.
 1. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta, jos laite ei ole jo käynnissä. Odota, että laite on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 2. Avaa kasettitilan luukku. Vaunu siirtyy käsittelytilaan.
  Kuva : Kasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Kasettitilan luukun avaaminen
 3. Vapauta kasetti painamalla sen etureunassa olevaa kielekettä sisäänpäin ja poista se paikaltaan nostamalla sitä ylöspäin.
  Kuva : Kasetin poistaminen paikaltaan
  Kuva: Kasetin poistaminen paikaltaan
 4. Poista uusi kasetti sen muovikääreestä vetämällä oranssista kielekkeestä.
  Kuva : Uuden mustekasetin poistaminen muovikääreestä
  Kuva: Uuden mustekasetin poistaminen muovikääreestä
    varoitus:
  Varmista, että olet poistanut oranssin kielekkeen ja muovikääreen kokonaan, ennen kuin kierrät oranssia tulppaa seuraavassa vaiheessa. Muussa tapauksessa kasetista voi valua mustetta. Kun poistat muovikääreen, kasetin yläosassa sijaitseva paperitarra repeytyy hieman. Tämä on tarpeen kasetin kunnollisen ilmauksen takia.
 5. Napsauta oranssi suojus irti uudesta kasetista kiertämällä sitä vastapäivään.
  Kuva : Uuden kasetin oranssin suojuksen poistaminen
  Kuva: Uuden kasetin oranssin suojuksen poistaminen
 6. Liu’uta kasetti oikeaan kasettipaikkaan siten, että kasetin kosketuspinnat ja suutin osoittavat alaspäin. Paina kasettia alaspäin, kunnes se asettuu tukevasti paikalleen.
  Kuva : Kasetin asentaminen
  Kuva: Kasetin asentaminen
 7. Sulje kasettitilan luukku.
  Kuva : Kasettitilan luukun sulkeminen
  Kuva: Kasettitilan luukun sulkeminen
Kokeile tulostaa. Jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
 1. Lisää lokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin asetuskuvake ().
 3. Valitse Työkalut ja Tulostuslaaturaportti.
  Tulostin tulostaa tulostuslaadun diagnostiikkaraportin.
  Kuva : Esimerkki tulostuslaadun diagnostiikkaraportista, jossa ei näy virheitä
  Kuva tulostuslaadun diagnostiikkaraportista, jossa ei näy virheitä.
Vaihe 8: Tarkista mahdolliset virheet tulostuslaadun diagnostiikkaraportista
Jos tulostin ja sen mustekasetit toimivat oikein, kaikki väripalkit näkyvät kokonaisina, juovattomina ja yhtenäisen värisinä koko sivun leveydellä. Sivun mustassa tekstissä ei saa näkyä mustejuovia.
Katso seuraavasta taulukosta esimerkkejä tulostuslaadun diagnostiikkaraportin mahdollisista virheistä. Seuraavat esimerkit eivät kata kaikkia virheitä, mutta ne kuvaavat yleisimpiä ongelmia.
Esimerkkejä tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa näkyvistä virheistä
Virhe
Esimerkki
Sivulla on epäsäännöllisiä juovia
Kuva epäsäännöllisistä juovista.
Väripalkit ovat haalistuneita
Kuva haalistuneista väripalkeista
Väri puuttuu
Kuva puuttuvasta väristä
Väripalkeissa on säännöllisiä valkoisia juovia
Kuva säännöllisistä valkoisista juovista väripalkeissa
Kohdistuskuviot ovat rosoisia
Kuva rosoisista kohdistuskuvioista
 • Jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa ei näy virheitä, tulostusmekanismi ja mustekasetit toimivat oikein. Jos ongelma ei ratkennut, palaa aiempaan vaiheeseen ja tarkista tulostusasetukset.
 • Jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa on vähintään yksi näistä virheistä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 9: Varmista, että mustekasetit on ilmattu ja kiinnitetty oikein
Jos ilma-aukko mustekasetin yläosassa on tukossa tai peitetty, kasetti ei ehkä toimi oikein. Jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa on virheitä, tarkista, että mustekasetit on ilmattu ja kiinnitetty oikein.
 1. Käynnistä tulostin.
 2. Avaa mustekasettitilan luukku.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Avaa mustekasettitilan luukku.
 3. Vapauta mustekasetti painamalla kasetin etureunan kielekettä sisäänpäin ja poista se sitten paikaltaan nostamalla sitä ylöspäin.
  • Jos virheilmoitus mainitsee tietyn mustekasetin, etsi ja vaihda kyseinen kasetti ja jatka sitten seuraavaan vaiheeseen.
  • Jos virheilmoituksessa ei mainita mustekasettia, poista kaikki kasetit yksi kerrallaan ja jatka sitten seuraavaan vaiheeseen.
  Kuva : Poista mustekasetti
  Kuva: Poista mustekasetti
 4. Tarkista kunkin mustekasetin ilma-aukot, jotka ovat HP-logon yläpuolella mustekasetin yläosassa.
  Kuva : Ilma-aukot mustekasetin yläosassa
  Kuva: Ilma-aukot mustekasetin yläosassa
 5. Jos mustekasetissa on edelleen oranssi kieleke, poista se vetämällä.
  Kuva : Oranssi kieleke
  Kuva: Oranssi kieleke.
 6. Jos ilma-aukot ovat tukossa, poista ylimääräinen liima ilma-aukosta neulan avulla.
   Kuva : Puhdista tukkeutunut ilma-aukko neulalla
   Kuva: Puhdista tukkeutunut ilma-aukko neulalla
  1. Tukkeutunut ilma-aukko
  2. Poista ylimääräinen liima ilma-aukosta varovasti neulalla
  3. Avoin ilma-aukko
 7. Tarkasta kunkin mustekasetin ilma-aukot toistamalla nämä vaiheet.
 8. Työnnä mustekasetti oikeaan kasettipaikkaan siten, että suutin ja kosketuspinnat osoittavat alaspäin. Paina mustekasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että mustekasetin värikuvake vastaa kasettipaikan värikuvaketta.
    huomautus:
  Varmista, että kukin mustekasetti on asennettu oikeaan kasettipaikkaan. Aseta kasetit paikkoihin, jotka on merkitty samoilla väreillä ja kuvakkeilla kuin mustekasetit.
  Kuva : Asenna mustekasetti
  Kuva: Mustekasetin asettaminen paikalleen.
 9. Tarkasta kunkin mustekasetin ilma-aukot toistamalla nämä vaiheet.
 10. Varmista, että kukin mustekasetti on tukevasti kasettipaikassaan. Kokeile kuljettamalla sormea kasettien päällä, onko jokin kaseteista koholla. Jos näin on, paina kasettia voimakkaasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 11. Sulje mustekasettien suojakansi.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun sulkeminen
  Kuva: Sulje mustekasettien suojakansi.
 12. Odota, että laite on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 13. Tulosta toinen tulostuslaadun diagnostiikkaraportti.
Jos mustekasettien ilma-aukkojen tarkistaminen ei ratkaissut ongelmaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 10: Puhdista tulostuspää
Jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa on virheitä, puhdista tulostuspää automaattisen työkalun avulla.
 1. Lisää lokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin asetuskuvake ().
 3. Valitse Työkalut ja kosketa kohtaa Puhdista tulostuspää.
  Tulostin puhdistaa tulostuspään ja tulostaa testisivun.
 4. Tarkista, onko testisivulla virheitä.
 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen. Seuraavat varotoimet voivat auttaa ongelman välttämisessä myöhemmin.
  • Älä jätä suojaamattomia mustekasetteja tulostimen ulkopuolelle pitkäksi aikaa.
  • Katkaise tulostimesta aina virta virtapainiketta painamalla. Tämä suojaa mustekasetteja altistumiselta ilmalle.
 • Jos ongelma ei korjaantunut, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 11: Kohdista tulostin
Jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa on virheitä, kohdista tulostuspää.
 1. Lisää lokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin asetuskuvake ().
 3. Valitse Työkalut ja kosketa kohtaa Kohdista tulostin.
  Kohdistuksen jälkeen tulostimen ohjauspaneelissa näkyy kohdistuksen tilasta kertova viesti.
Jos tulostuspään kohdistaminen ei korjannut ongelmaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 12: Vaihda ongelmia aiheuttava mustekasetti
Vaihda ongelmallinen mustekasetti, jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa näkyy virheitä ja aiemmat ohjeet eivät ratkaisseet ongelmaa, vaikka mustekasetin muste ei ole vähissä. Ongelmallinen mustekasetti on se, joka tulosti virheet tulostuslaadun diagnostiikkaraporttiin aiemmin tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla.
Jos sinulla on viallinen kasetti tai tulostuspää, siinä saattaa olla voimassa takuu. Tarkista muste- tai väriainetarvikkeiden takuu osoitteesta hp.com/go/learnaboutsupplies ja tutustu sitten tarvikkeiden rajoitetun takuun tietoihin.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.
  huomautus:
Säilytä tulostusnäyte, joka näyttää ongelman. Jos mustekasetit, tulostuspää tai tulostin vaihdetaan takuun ollessa voimassa, asiakastuki pyytää tulostusnäytteen. Jos tulostin palautetaan HP:lle, tulostusnäyte on palautettava sen mukana. Laita näyte tulostuslokeroon, kun pakkaat tulostinta toimitusta varten.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...