hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Pro - 54.xx (väritason rekisteröinti) -ilmoitusten vianmääritys

54.xx (väritason rekisteröinti) -ilmoitusten vianmääritys

Tässä asiakirjassa on tietoja yleisten väritason rekisteröintiin liittyvien virheilmoitusten ratkaisemisesta. Asiakirja ei sisällä kaikkia HP LaserJet Pro -tulostinten mahdollisia virhekoodeja.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu HP LaserJet -tulostinten yleiset ohjauspaneelin ohjeet ja tapahtumakoodit. Siinä on lueteltu myös koodien kuvaukset ja virheiden korjaamiseen suositellut toimenpiteet.
Ohjauspaneelin ohje / tapahtumakoodi
Kuvaus
Suositeltava toimenpide
54,1599
Mustan väritason rekisteröintiä ei voi lukea
Värien kalibrointi epäonnistui. Todennäköisin syy on se, että värikasetti on Erittäin vähissä -tilassa.
Vaihda värikasetti ja kalibroi tulostin.
54,1501
Syaanin väritason rekisteröintiä ei voi lukea
54,1502
Magentan väritason rekisteröintiä ei voi lukea
54,1503
Keltaisen väritason rekisteröintiä ei voi lukea
54,1500
Keltaisen väriaineen tasosensorin virhe
Tunnistimessa tai kasetissa on ongelma.
Vaihda värikasetti ja kalibroi tulostin.
Jos virhe toistuu, kun olet vaihtanut värikasetin, tunnistin on ehkä vaihdettava. Ota yhteys HP-tukeen: www.hp.com/go/support
54,1600
Magentan väriaineen tasosensorin virhe
54,1700
Syaanin väriaineen tasosensorin virhe
54,1800
Mustan väriaineen tasosensorin virhe
54,1900
Sivun yläreunan tunnistimen vika
Tulostimen tunnistimessa on ongelma.
Tunnistin on ehkä vaihdettava. Ota yhteys HP-tukeen: www.hp.com/go/support
54,2000
Kasettipesän kiertovirhe
Jokin värikasetti saattaa olla poissa paikaltaan, tai värikasettivaunussa on ongelma.
Varmista, että kaikki kasetit ovat tukevasti oikeilla paikoillaan.
Jos ongelma toistuu, vaunussa saattaa olla laitteistovika. Ota yhteys HP-tukeen: www.hp.com/go/support
54,2100
Sateen tunnistusvirhe
Tulostimen tunnistimessa on ongelma.
Tunnistin on ehkä vaihdettava. Ota yhteys HP-tukeen: www.hp.com/go/support
54,2500
Yläreunan tunnistimen virhe
Tulostimen tunnistimessa on ongelma.
Tunnistin on ehkä vaihdettava. Ota yhteys HP-tukeen: www.hp.com/go/support
54,2800
Tummuustunnistin- tai likavaroitus
Tulostimen tunnistimessa on ongelma.
Joissakin tulostimissa tämän tunnistimen voi puhdistaa. Yritä ratkaista ongelma tulostamalla puhdistussivu.
Jos puhdistus ei korjaa ongelmaa, tunnistin tarvitsee todennäköisesti vaihtaa. Ota yhteys HP-tukeen: www.hp.com/go/support

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...