hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Officejet, Deskjet 4600 -tulostimet - Musta muste ei tulostu ja muita tulostuslaadun ongelmia

Tämä asiakirja koskee seuraavia e-All-in-One-tulostimia: HP Deskjet Ink Advantage 4615, 4625, Officejet 4610, 4620 ja 4622.
Tulostetun asiakirjan tai kuvan laatu ei ole odotusten mukainen. Tässä asiakirjassa käsitellään monen tyyppisiä tulostuslaatuongelmia, ja ohjeita on muun muassa seuraaviin tilanteisiin: tuloste on raidallinen tai haalistunut, värillinen tai musta muste ei tulostu, tai asiakirjan teksti on epätarkkaa tai sotkuista tai siinä on mustejuovia tai -tahroja.

Ratkaisu 1: Käytä aitoja HP-kasetteja

HP suosittelee, että käytät alkuperäisiä HP:n mustekasetteja ja väriainetarvikkeita. HP ei voi taata muiden kuin aitojen HP-kasettien tai täytettyjen mustekasettien laatua eikä luotettavuutta. Jos käytössäsi ei ole alkuperäisiä HP:n kasetteja, tämän asiakirjan ohjeet eivät välttämättä ratkaise ongelmaa. Jos haluat tarkistaa kasettien aitouden, siirry HP anti-counterfeit -verkkosivustolle (englanniksi).
Osta mustekasetteja ja muita tarvikkeita HP Storesta tai paikallisilta jälleenmyyjiltä.

Ratkaisu 2: Anna automaattisen huollon valmistua kokonaan

HP-tulostimessasi on automaattinen huoltotoiminto, joka voi ratkaista monia tulostuslaatuongelmia. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Tulostuslaadun pitäisi parantua muutaman tunnin kuluttua siitä, kun havaitset ongelman.
Jos et voi odottaa, että automaattinen huoltotoiminto on valmis, jatka seuraavien vaiheiden vianmääritysohjeiden noudattamista.

Ratkaisu 3: Tarkista paperi

Varmista seuraavien ohjeiden avulla, että käyttämäsi paperi soveltuu tulostyöhön. Jos paperi ei ole sopivaa, aseta tulostimeen sopivan tyyppistä paperia.
huomautus:
Tarkista tulostimesi tukemat paperityypit sen teknisistä tiedoista.
 • Aseta paperi syöttölokeroon tulostuspuoli alaspäin. Monissa papereissa, kuten valokuvapaperissa ja kirjekuorissa, on erikseen tulostukselle tarkoitettu puoli. Tulostuspuoli on yleensä sileämpi, ja toisella puolella saattaa olla paperin valmistajan logo.
 • Älä käytä ryppyistä tai käpristynyttä paperia. Käytä vain puhdasta, rypytöntä paperia.
  Älä käytä ryppyistä paperia
 • Valitse oikea paperityyppi projektia varten.
  • Perustekstitiedostojen tulostamiseen sopii tavallinen paperi, jossa on käytetty ColorLok-tekniikkaa. Paperi, jossa on käytetty ColorLok-tekniikkaa, on tavallista paperia, joka toimii hyvin HP-musteen kanssa.
   ColorLok-logo
  • Jos asiakirja sisältää tiheään tulostettavaa aineistoa, kuten erittäin tarkkoja valokuvia tai muita kuvia, saat parhaan tuloksen käyttämällä HP Advanced -valokuvapaperia.
  • Kaikki paperit eivät ime mustetta yhtä hyvin kuin toiset. Jos tulosteet tahriintuvat helposti, varmista, että käytät suositeltua paperia.
 • Säilytä valokuvapaperit alkuperäispakkauksessa suljettavassa muovipussissa. Säilytä paperit tasaisella pinnalla viileässä ja kuivassa paikassa. Lisää 10–20 arkkia valokuvapaperia laitteeseen vasta, kun olet valmis tulostamaan. Laita käyttämättömät paperit tulostuksen jälkeen takaisin pakkaukseen.
 • Kokeile jotakin toista paperia. Tämä selvittää, liittyykö ongelma paperiin.

Ratkaisu 4: Tulostusasetusten tarkistaminen

Ratkaisu 5: Tarkista arvioidut mustetasot ja vaihda lähes tai kokonaan tyhjät mustekasetit

Tarkista arvioidut mustetasot seuraavien ohjeiden mukaan ja vaihda lähes tai kokonaan tyhjät mustekasetit tulosten perusteella.

Vaihe 1: Arvioitujen mustetasojen tarkistaminen

huomautus:
Mustetason varoitukset ja ilmaisimet antavat arvioita vain suunnittelutarkoituksiin. Kun muste on ilmaisimen mukaan vähissä, hanki valmiiksi vaihtokasetti, jotta tulostamiseen ei tule keskeytyksiä. Mustekasetteja ei tarvitse vaihtaa uusiin ennen kuin tulostuslaadun heikkeneminen sitä edellyttää.
 1. Paina tulostimen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta ().
 2. Valitse -painikkeella (OK-painikkeen vieressä) Mustetiedot.
 3. Valitse OK-painikkeen vieressä olevalla painikkeella Arvioidut tasot.
  Arvioidut mustetasot -mittari tulee näkyviin.
 4. Tarkista jokaisen mustekasetin mustetaso Arvioidut mustetasot -mittarista. Paina mieleesi kasetit, joiden muste on vähissä tai jotka ovat tyhjiä.
  Kuva : Ohjauspaneelin Arvioidut mustetasot -mittari
  Kuva: Ohjauspaneelin Arvioidut mustetasot -mittari.
 • Jos minkään kasetin muste ei ole vähissä, niitä ei tarvitse vielä vaihtaa. Jatka tämän asiakirjan seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos jonkin kasetin muste on vähissä, vaihda se seuraavan vaiheen ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 2: Vaihda lähes tai kokonaan tyhjät mustekasetit

Katso ohjeet kasettien vaihtamiseen tästä videosta ja vaihda sitten lähes tai täysin tyhjät kasetit ohjeiden mukaisesti.

Video: Kasetin vaihtaminen

Seuraava video havainnollistaa tulostusmustekasetin vaihtamisen.
huomautus:
Tässä videossa on HP Officejet 4620 e-All-in-One -sarjan tulostin, mutta vaiheet ovat samat omalle tulostimellesi.
Jos et näe videota tai haluat nähdä videon eri koossa, toista se YouTubessa napsauttamalla tätä.
Vaihda lähes tai täysin tyhjät mustekasetit.
 1. Käynnistä tulostin.
 2. Etsi tulostimen sivuilla olevat kaksi hahloa.
  Kuva : Tulostimen vasemmalla ja oikealla puolella olevat hahlot
  Kuva: Tuotteen vasemmalla ja oikealla puolella olevat hahlot
 3. Laita sormet tuotteet oikealla ja vasemmalla puolella oleviin hahloihin ja avaa mustekasetin luukku nostamalla.
  Vaunu siirtyy tulostuskasettivaunun käsittelyalueelle.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Mustekasettitilan luukun avaaminen
 4. Odota ennen jatkamista, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
 5. Vapauta mustekasetti painamalla kasetin etureunan kielekettä sisäänpäin ja nosta sitten kasetti paikaltaan ylöspäin.
  Kuva : Mustekasetin poistaminen paikastaan
  Kuva: Mustekasetin poistaminen paikastaan
 6. Poista uusi mustekasetti pakkauksestaan vetämällä oranssia kielekettä suoraan taaksepäin.
  Kuva : Vedä oranssia kielekettä suoraan taaksepäin
  Kuva: Vedä oranssia kielekettä suoraan taaksepäin
    varoitus:
  Varmista, että olet poistanut oranssin kielekkeen ja muovikääreen kokonaan, ennen kuin kierrät seuraavassa vaiheessa oranssia tulppaa. Muussa tapauksessa mustekasetista voi valua mustetta. Kun poistat muovikääreen, mustekasetin yläosassa sijaitseva paperitarra repeytyy hieman. Tämä on tarpeen mustekasetin kunnollisen tuuletuksen takia.
 7. Napsauta oranssi suojatulppa irti mustekasetista kiertämällä sitä vastapäivään.
  Kuva : Napsauta oranssi tulppa irti kasetista kiertämällä sitä
  Kuva: Napsauta oranssi tulppa irti mustekasetista kiertämällä sitä
 8. Pidä kiinni mustekasetista siten, että kasetin kosketuspinnat osoittavat kohti tulostinta.
 9. Varmista, että mustekasetissa oleva väripiste vastaa kasettivaunun väripistettä.
 10. Työnnä uusi mustekasetti paikalleen ja paina sitä sitten kevyesti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  Kuva : Mustekasetin asettaminen paikalleen
  Kuva: Uuden mustekasetin asentaminen
 11. Vaihda muut kasetit tarvittaessa toistamalla edellä mainitut vaiheet.
 12. Sulje mustekasettien suojakansi.
  Kuva : Sulje kasettitilan luukku
  Kuva: Sulje kasettitilan luukku

Ratkaisu kuusi: Tulosta tulostuslaadun diagnostiikkaraportti ja arvioi se

Tulosta ja arvioi tulostuslaadun diagnostiikkaraportti seuraavasti.

Vaihe 1: Tulosta raportti

 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista Letter- tai A4-kokoista paperia.
 2. Paina ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-kuvaketta ().
 3. Paina -painiketta alanuolen () vieressä kunnesRaportit-vaihtoehto näkyy OK-kohdan vieressä.
 4. Valitse Raportit painamalla OK-kohdan viereistä painiketta.
 5. Paina alanuolen () vieressä olevaa painiketta, kunnes Tulostuslaaturaportti näkyy OK-kohdan vieressä, ja paina sitten OK-kohdan vieressä olevaa painiketta. Raportti tulostuu.
  Kuva : Esimerkki raportista
  Kuva: Esimerkki testiraportista

Vaihe 2: Tarkista raportin virheet

Jos tulostin ja sen kasetit toimivat oikein, kaikki testiraportin väripalkit näkyvät kokonaisina, juovattomina ja yhtenäisen värisinä koko sivun leveydellä. Sivun mustassa tekstissä ei saa näkyä mustejuovia.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa näkyvistä virheistä. Esimerkit eivät kata kaikkia virheitä, mutta ne kuvaavat yleisimpiä tulostuslaadun ongelmia.
Esimerkkejä tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa näkyvistä virheistä
Virhe
Esimerkki
Suuri teksti on rosoinen toisesta päästä
Kuva: Rosoinen suuri teksti
Väripalkeissa on epätasaisia juovia, tai ne ovat haalistuneet
Kuva: Juovaiset tai haalistuneet väripalkit
Väripalkit ovat rosoisia
Kuva: Väripalkit ovat rosoisia
Väripalkeissa on muunvärisiä raitoja
Kuva: Juovaiset väripalkit
Väripalkeissa on säännöllisiä valkoisia juovia
Kuva: Väripalkeissa on valkoisia juovia
Kohdistuskuviot ovat rosoisia
Kuva: Kohdistuskuviot ovat rosoisia
 • Jos testisivulla ei näy virheitä, tulostusmekanismi ja mustekasetit toimivat oikein. Älä jatka tämän asiakirjan vianmääritysohjeiden noudattamista. Jos tulosteet ovat edelleen epätarkkoja, kokeile seuraavia yleisiä tulostuslaatuohjeita.
  • Varmista, että tulostettavan kuvan tarkkuus on riittävän hyvä. Liikaa suurennetut kuvat saattavat näyttää epätarkoilta tai epäselviltä.
  • Jos ongelma rajoittuu tulosteen reunassa olevaan kaistaan, käännä kuvaa 180 astetta tulostimen kanssa asentamassasi ohjelmistossa tai jossain muussa ohjelmistossa. Ongelma ei ehkä näy tulosteen toisessa reunassa.
  Epäselvä, epälooginen teksti ja vaillinainen tuloste (kuva)
  Vain Windowsissa: Jos teksti on epäselvää tai epäloogista, tulosteet vaillinaisia tai tekstiä tai kuvia puuttuu, siirry kohtaan Windowsissa tulostuu jatkuvia sivuja vieraita tai sekavia merkkejä
 • Jos testisivulla on vähintään yksi näistä virheistä, jatka seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 3: Varmista, että kasetit on ilmattu ja kiinnitetty oikein

Jos ilma-aukko kasetin yläosassa on tukossa tai peitetty, kasetti ei ehkä toimi oikein. Varmista seuraavasti, että kasetit on ilmattu ja kiinnitetty oikein.
 1. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta, jos laite ei ole jo käynnissä. Odota, kunnes tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 2. Etsi tulostimen vasemmalla ja oikealla sivulla olevat kaksi hahloa.
  Kuva : Hahlojen sijainnit
  Kuva: Hahlojen sijainnit
 3. Liu’uta sormesi kahteen hahloon ja avaa kasettitilan luukku nostamalla sitä ylöspäin. Vaunu siirtyy käsittelytilaan.
  Kuva : Kasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Kasettitilan luukun avaaminen.
 4. Vapauta kasetti painamalla sen etureunassa olevaa kielekettä sisäänpäin, ja poista se paikaltaan nostamalla sitä ylöspäin.
  Kuva : Mustekasetin poistaminen paikastaan
  Kuva: Mustekasetin poistaminen paikastaan
 5. Tarkista ilma-aukot kasetin yläosassa.
  Kuva : Ilma-aukot kasetin yläosassa
  Kuva: Ilma-aukot kasetin yläosassa
 6. Jos kasetissa on edelleen oranssi repäisyliuska, poista se vetämällä.
  Kuva : Oranssi kieleke
  Kuva: Oranssi kieleke.
 7. Jos tuuletusaukko on tukossa, poista ylimääräinen liima tuuletusaukosta suoran puikon avulla.
   Kuva : Puhdista tukkeutunut tuuletusaukko puikon avulla
   Kuva: Puhdista tukkeutunut tuuletusaukko puikon avulla.
  1. Tukkeutunut tuuletusaukko
  2. Poista ylimääräinen liima tuuletusaukosta varovasti suoran puikon avulla
  3. Avoinna oleva tuuletusaukko
 8. Liu’uta kasetti oikeaan kasettipaikkaan siten, että kasetin kosketuspinnat ja suutin osoittavat alaspäin. Paina kasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  huomautus:
  Varmista, että kukin kasetti on asennettu oikeaan kasettipaikkaan. Aseta kasetit paikkoihin, jotka on merkitty samoilla väreillä ja kuvakkeilla kuin kasetit.
  Kuva : Kasetin asettaminen uudelleen
  Kuva: Kasetin asentaminen
 9. Tarkasta kunkin kasetin ilma-aukot toistamalla nämä vaiheet.
 10. Varmista, että kukin kasetti on tukevasti kasettipaikassaan. Kokeile kuljettamalla sormea kasettien päällä, onko jokin kaseteista koholla. Jos näin on, paina kasettia voimakkaasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 11. Kasettitilan luukun sulkeminen.
  Kuva : Kasettitilan luukun sulkeminen
  Kuva: Kasettitilan luukun sulkeminen
 12. Tulosta toinen testisivu ja tarkista se.
 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.
 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 4: Puhdista tulostuspää automaattisella työkalulla

Suorita tulostuspään puhdistamiseen tarkoitettu automaattinen työkalu näiden ohjeiden mukaan.
  varoitus:
Älä koskaan katkaise tulostimen virtaa, kun mustekasetteja ei ole asennettu. Voit välttää ongelmat, jotka liittyvät tulostuspään puhdistamiseen tai voivat vahingoittaa mustejärjestelmää, vaihtamalla mustekasetit aina mahdollisimman pian ja katkaisemalla tulostimen virran aina virtapainikkeesta.
 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista Letter- tai A4-kokoista paperia.
 2. Paina tulostimen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta ().
 3. Paina painiketta () nuolen () vieressä, kunnes Työkalut näkyy OK-kohdan vieressä.
 4. Valitse OK-kohdan vieressä olevalla painikkeella Työkalut ja paina sitten nuolen () vieressä olevaan painiketta, kunnes Puhdista tulostuspää näkyy OK-kohdan vieressä.
 5. Puhdista tulostuspäät painamalla OK-kohdan vieressä olevaa painiketta.
  Tulostin puhdistaa tulostuspäät ja tulostaa sitten testisivun.
 6. Arvioi testisivun tulostuslaatu.
  Kuva : Esimerkki tulostuspään puhdistamisen testisivusta
  Kuva: Esimerkki tulostuspään puhdistamisen testisivusta.
  • Jos testisivun tulostuslaatu on tyydyttävä, palaa nykyiseen tulostustyöhön napauttamalla Ei.
  • Jos testisivun tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, suorita tulostuspään toinen puhdistus napauttamalla Kyllä.
   Käytettävissä on kolme tulostuspään puhdistusvaihetta. Suorita kaikki kolme vaihetta tarvittaessa. Jos tulostuspää on erittäin tukossa, sille saatetaan tarvita toinen puhdistusjakso. Jos näin on, odota 30 minuuttia kolmannen puhdistusvaiheen jälkeen ja aloita sitten puhdistusprosessi uudelleen ensimmäisestä vaiheesta.

Vaihe 5: Tulostimen laiteohjelmiston päivittäminen

Jos tulostuspään puhdistaminen ratkaisi ongelman, valitse tulostimesi linkki ja asenna uusin laiteohjelmistopäivitys. Laiteohjelmiston päivitys voi ehkäistä tulevia tulostusongelmia.
huomautus:
Tällä hetkellä laiteohjelmiston päivityksiä on saatavilla vain Windows-käyttöjärjestelmiin.
 • Jos testisivulla ei näy virheitä, tulostusmekanismi ja kasetit toimivat oikein. Älä jatka tämän asiakirjan vianmääritysohjeiden noudattamista.
 • Jos testisivulla näkyy virheitä, kokeile suorittaa tulostimen toinen puhdistusvaihe. Jos testisivulla näkyy edelleen virheitä, jatka seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 6: Kohdista tulostin

Jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa näkyi virheitä, kohdista tulostin seuraavasti.
 1. Varmista, että lokerossa on tavallista valkoista Letter- tai A4-kokoista paperia.
 2. Paina tulostimen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta ().
 3. Paina -painiketta alanuolen () vieressä kunnes Työkalut-vaihtoehto näkyy OK-kohdan vieressä.
 4. Valitse Työkalut painamalla OK-valinnan vieressä olevaa painiketta ja paina sitten alanuolen () vieressä olevaan painiketta, kunnes Kohdista tulostuspää näkyy OK-kohdan vieressä.
 5. Kohdista tulostuspää painamalla OK-kohdan vieressä olevaa painiketta. Tulostin kohdistaa tulostuspään ja tulostaa sitten kohdistussivun.
 6. Nosta skannerin kantta.
  Kuva : Skannerin kannen nostaminen
  Kuva: Skannerin kannen nostaminen
 7. Aseta kohdistussivu tulostuspuoli alaspäin skannerin lasin oikeaan etukulmaan.
  Kuva : Kohdistussivun asettaminen skannerin lasille.
  Kuva: Kohdistussivun asettaminen skannerin lasille.
 8. Paina OK-kohdan vieressä olevaa painiketta. Tulostin skannaa kohdistussivun.

Ratkaisu seitsemän: Vaihda ongelmia aiheuttava mustekasetti

Seuraa edellä tässä asiakirjassa mainittuja vaiheita ongelmallisten mustekasettien poistamiseen, vaikka kaseteissa olisi vielä mustetta.
Jos sinulla on viallinen kasetti tai tulostuspää, siinä saattaa olla voimassa takuu. Tarkista muste- tai väriainetarvikkeiden takuu sivulta Tulostimen ja sivutuoton yhteenveto, ja tutustu sitten tarvikkeiden rajoitetun takuun tietoihin.
Jos ongelma ei korjaantunut ongelmia aiheuttavan mustekasetin vaihtamisen myötä, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Ratkaisu kahdeksan: Huollata tulostin

Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.
huomautus:
Säilytä tulostusnäyte, jossa näkyy ongelma. Jos mustekasetit, tulostuspää tai tulostin vaihdetaan takuun ollessa voimassa, asiakastuki pyytää tulostusnäytteen. Jos tulostin palautetaan HP:lle, tulostusnäyte on palautettava sen mukana. Laita näyte tulostuslokeroon, kun pakkaat tulostinta toimitusta varten.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...