hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - Skannaa verkkokansioon -⁠toiminnon määrittäminen

Seuraavassa on kuvattu Skannaus verkkokansioon -⁠toiminnon määrittäminen.

Vaihe 1: Tarkista verkkoyhteys ja kerää SMTP-tiedot

Verkkokansioon skannauksen määrittämistä varten skannerista tulee olla muodostettuna verkkoyhteys samaan verkkoon kuin tietokoneesta, joka suorittaa määritystoiminnon.
Kerää seuraavat tiedot ennen määritysprosessin aloittamista.
 • SMTP server (e.g., smtp.mycompany.com)
  huomautus:
  Jos et tiedä SMTP-palvelimen nimeä, SMTP-palvelimen portin numeroa tai todennustietoja, ota yhteyttä sähköposti- tai Internet-palveluntarjoajaan tai järjestelmänvalvojaan. SMTP-palvelinten nimet ja porttien nimet on yleensä helppo löytää Internet-haulla. Suorita haku esimerkiksi hakusanoilla "gmail smtp server name" tai "yahoo smtp server name".
 • SMTP-portin numero
 • SMTP-palvelimen todennusvaatimukset lähteville sähköpostiviesteille, mukaan lukien mahdollinen todennukseen käytetty käyttäjänimi ja salasana.
  huomautus:
  Tietoja sähköpostitilin digitaalisen lähetyksen rajoista saat sähköpostipalvelun toimittajan ohjeista. Jotkin toimittajat saattavat tilapäisesti lukita tilisi, jos lähetysraja ylittyy.

Vaihe 2: HP:n sulautetun web-palvelimen (EWS) avaaminen

 1. Näytä skannerin IP-osoite tai isäntänimi painamalla tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Verkko -⁠painiketta ja valitsemalla Wireless (Langaton) tai Wired (LAN) (Kaapeliverkkoyhteys (LAN)).
 2. Avaa selain ja kirjoita osoiteriville IP-osoite tai isäntänimi täsmälleen siinä muodossa kuin se näkyy skannerin ohjauspaneelissa. Paina tietokoneen näppäimistön Enter-näppäintä. Sulautettu verkkopalvelin avautuu.
  Kuva : Esimerkki IP-osoitteesta selainikkunassa
  huomautus:
  Jos selaimessa näkyy ilmoitus, jonka mukaan sivuston käyttö ei ehkä ole turvallista, jatka sivustoon siitä huolimatta. Tähän sivustoon siirtyminen ei vahingoita tietokonetta.

Vaihe 3: Määritä verkkokansio

 1. Napsauta HP EWS:ssä Scan (Skannaus) -⁠välilehteä.
 2. Napsauta vasemmassa valikkopaneelissa Verkkokansion määritys -⁠linkkiä.
 3. Napsauta Network Folder Setup (Verkkokansion määritys) -⁠sivulla New (Uusi)-painiketta.
 4. Täytä Verkkokansion tiedot -⁠alueella seuraavat kentät:
  1. Kirjoita Näyttönimi-kenttään kansion näytettävä nimi.
  2. Kirjoita Network Path (Verkkopolku) -⁠kenttään kansion verkkopolku.
  3. Kirjoita Käyttäjätunnus-kenttään kansion käyttämiseen verkossa tarvittava käyttäjätunnus.
  4. Kirjoita Salasana-kenttään kansion verkossa käyttämiseen tarvittava salasana.
 5. Tarkista kaikki tiedot ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Tallenna ja testaa: Valitsemalla tämän asetuksen voit tallentaa tiedot ja testata yhteyden.
  • Pelkkä tallennus: Valitsemalla tämän asetuksen voit tallentaa tiedot testaamatta yhteyttä.
  • Peruuta: Valitsemalla tämän asetuksen voit lopettaa määrittämisen tallentamatta tietoja.

Vaihe 4: Määritä Skannaa verkkokansioon -⁠toiminnon asetukset

 1. Voit määrittää verkkokansioon skannauksen oletusasetukset valitsemalla vasemmasta siirtymisruudusta Scan Settings (Skannausasetukset).
 2. Valitse kohdasta Scan Settings (Skannausasetukset)Enable Scan to Network Folder Settings (Ota skannaa verkkokansioon -⁠asetukset käyttöön) -⁠valintaruutu.
 3. Täytä seuraavat kentät Default Settings for Scan to Network Folder (Skannaa verkkokansioon -⁠oletusasetukset) -⁠alueella:
  1. Kirjoita File Name Prefix (Tiedostonimen etuliite) -⁠kenttään tiedostonimen etuliite (esim. MyScan).
  2. Valitse avattavasta File Type (Tiedostotyyppi) -⁠valikosta skannattujen tiedostojen oletustiedostomuoto.
  3. Valitse skannattujen tiedostojen oletusskannaustarkkuus avattavasta Resolution (Tarkkuus) -⁠valikosta.
   huomautus:
   Suuren tarkkuuden kuvissa on paljon pisteitä tuumalla (dpi, dots per inch), joten niissä näkyy paljon yksityiskohtia. Pienemmän tarkkuuden kuvissa on vähemmän pisteitä tuumalla ja vähemmän yksityiskohtia, mutta tiedostokoko on pienempi.
  4. Valitse avattavasta Color (Väri) -⁠valikosta, ovatko skannatut tiedostot mustavalkoisia tai värillisiä.
  5. Valitse avattavasta De-skew (Vääristymän poisto) -⁠valikosta On (Käytössä) tai Off (Pois käytöstä), jos haluat ottaa kuvan vääristymän korjauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
  6. Valitse avattavasta Delete Blank Page (Poista tyhjä sivu) -⁠valikosta On (Käytössä) tai Off (Pois käytöstä), jos haluat määrittää, poistetaanko tyhjät sivut skannatusta tulosteesta.
  7. Valitse avattavasta Misfeed Detection (Väärän syöttötavan tunnistus) -⁠valikosta On (Käytössä) tai Off (Pois käytöstä), jos haluat ottaa usean sivun syötön tunnistamisen asiakirjansyöttölaitteessa tai poistaa sen käytöstä.
  8. Valitse avattavasta Combine Documents (Yhdistä asiakirjat) -⁠valikosta On (Käytössä) tai Off (Pois käytöstä), jos haluat määrittää, yhdistetäänkö useita asiakirjoja yhdeksi skannaustulostetiedostoksi.
 4. Napsauta näytön alareunassa olevaa Käytä-painiketta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...