hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Pro M501 - Tulostinlaitteen asentaminen

Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka tulostimen fyysiset osat asennetaan. Suorita nämä vaiheet ennen tulostimen ohjelmiston asentamista tietokoneeseen.
Jos olet jo asentanut tulostimen, saat ohjeita ohjelmiston asentamiseen tämän asiakirjan lopussa olevasta kohdasta Linkit ohjelmiston asennusohjeisiin.
Tämä asiakirja sisältää tulostimen asennuksen seuraavat vaiheet:

Vaihe 1: Tulostimen purkaminen pakkauksesta

 1. Valitse tulostimelle sijainti, joka täyttää seuraavat määritykset:
  • Tukeva, ilmastoitu ja pölytön paikka, johon aurinko ei paista suoraan
  • Lämpötila: 15–32,5° C
  • Kosteusprosentti: 30–80 %
  Jätä tulostimen ympärille riittävästi tilaa luukkujen ja lokeroiden avaamiseen.
    varoitus:
  Tulostin painaa 11,6 kg.
  HP suosittelee kahta henkilöä tulostimen siirtämiseen.
  Kuva : Tilavaatimukset
 2. Ota HP-tulostin pakkauksesta ja poista pakkausmateriaali. Varmista, että sisältö vastaa tätä kuvaa.
  huomautus:
  HP suosittelee pakkausmateriaalien kierrätystä aina, kun se on mahdollista.
  Kuva : Laatikon sisältö

Vaihe 2: Lokeron 2 täyttäminen

 1. Poista lokero tulostimesta.
  huomautus:
  Älä avaa lokeroa, kun se on käytössä.
  Kuva : Lokeron avaaminen
 2. Säädä paperinohjaimet puristamalla vasemman ohjaimen säätösalpaa ja siirtämällä ohjaimet käytettävän paperin mukaiseen kohtaan.
  Kuva : Ohjainten säätäminen
 3. Lisää paperi lokeroon.
  huomautus:
  Älä säädä paperinohjaimia tiukasti paperipinoa vasten. Säädä ne lokeron pykäliin tai merkkeihin.
  huomautus:
  Jotta paperitukoksia ei pääse syntymään, säädä paperinohjaimet oikeaan kokoon äläkä ylitäytä lokeroa. Varmista, että pinon yläreuna jää täyttörajan alapuolelle (ks. kuvan suurennos).
  huomautus:
  Jos lokeroa ei ole säädetty oikein, näyttöön voi tulla virheilmoitus tulostamisen aikana tai paperi voi juuttua.
  Kuva : Paperin lisääminen
 4. Työnnä lokero kokonaan tulostimen sisään.
  Kuva : Lokeron sulkeminen

Vaihe 3: Virtajohdon kiinnittäminen

 1. Liitä virtajohto tulostimeen ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä muuta kuin tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Muutoin tulostin voi vahingoittua.
    varoitus:
  Tarkista, että virtalähteen jännite vastaa laitteelle sopivaa jännitettä. Sopiva jännite on merkitty tulostimen tarraan tai tyyppikilpeen. Tulostimen käyttämä jännite on joko 110–127 V tai 220–240 V ja 50/60 Hz.
  huomautus:
  UPS-varmuusjärjestelmät eivät välttämättä anna riittävästi virtaa HP LaserJet -tulostimille, ja ne saattavat hälyttää käytön yhteydessä. Parhaan tuloksen varmistamiseksi HP suosittelee, että kytket tulostimen suojattuun virtapiiriin.
  Kuva : Virtajohdon kiinnittäminen

Vaihe neljä: Aseta USB-asema, jotta voit ottaa työn säilytyksen käyttöön (valinnainen)

Jos haluat ottaa käyttöön työsäilötulostuksen, liitä USB-muistitikku takana olevaan USB-porttiin. Muistitikun on oltava vähintään USB 2.0 -yhteensopiva ja muistia on oltava vähintään 16 Gt.
Kuva : Aseta USB-muistitikku, jotta voit ottaa työn säilytyksen käyttöön

Vaihe 5: Tulostimen käynnistäminen

 1. Käynnistä tulostin.
  Kuva : Käynnistäminen

Vaihe 6: Verkkokaapelin liittäminen (valinnainen)

Jos haluat yhdistää tulostimen verkkoon, liitä verkkokaapeli nyt.
  varoitus:
Älä liitä vielä USB-kaapelia. Jos haluat liittää tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, tee se, kun saat kehotteen ohjelmiston asennusvaiheessa.
Odota 60 sekuntia, ennen kuin jatkat. Jos tänä aikana yhdistät tulostimen verkkoon, verkko tunnistaa tulostimen ja määrittää sille IP-osoitteen tai isäntänimen.
Jos haluat määrittää lisäasetuksia verkkoon liitetylle tulostimelle, kirjoita tulostimen IP-osoite verkkoselaimen osoitekenttään ohjelmiston asennuksen jälkeen.

Vaihe 7: Tulostimen toiminnan tarkistaminen

 1. Varmista, että tulostin tulostaa, seuraavien ohjeiden mukaan:
  1. Paina tulostimen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta .
  2. Avaa Raportit-valikko.
  3. Valitse Määritysraportti.
  4. Jos tulostin on yhdistetty verkkoon, löydät IP-osoitteen Jetdirect-sivulta.
   • IPv4: jos IP-osoite on 0.0.0.0, 192.0.0.192 tai 169.254.x.x, määritä IP-osoite manuaalisesti. Muussa tapauksessa verkkomääritys onnistui.
   • IPv6: jos IP-osoite alkaa merkeillä "fe80:", tulostimen pitäisi pystyä tulostamaan. Määritä IP-osoite muutoin manuaalisesti.
   Kuva : Jetdirect-sivu
 2. Paina tulostimen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta .
 3. Avaa Järjestelmäasetukset-valikko ja määritä seuraavat perustoiminnot:
  huomautus:
  Kun olet asentanut ohjelmiston, saat näkyviin lisäasetukset kirjoittamalla tulostimen IP-osoitteen selaimen osoiteriville.
  • Kieli
  • Pvm/aika
  • Virta-asetukset

Vaihe 8: Laiteohjelmiston päivittäminen (valinnaista mutta suositeltavaa)

HP päivittää säännöllisesti tulostimen laiteohjelmiston toimintoja. Päivitä tulostimen laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia.
huomautus:
Ota yhteyttä verkon järjestelmänvalvojaan ennen tulostimen laiteohjelmiston päivittämistä.
Katso lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä kohdasta Laiteohjelmiston päivittäminen (c03754273).

Linkit ohjelmiston asennusohjeisiin

Asenna tulostimen ohjelmisto edellisten asennusvaiheiden jälkeen.
Windows: Lataa tulostinohjelmisto tai asenna tulostinohjelmisto CD-levyltä. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Tarkempia ohjeita ohjelmiston asennusta varten on Install Notes (Asennushuomautukset) -tiedostossa tulostimen CD-levyllä.
OS X: Tulostin tukee Mac-tietokoneita ja Apple-mobiililaitteita. Lataa HP Easy Start ja asenna tulostinohjelmisto osoitteesta 123.hp.com/laserjet.
  varoitus:
Windows XP, Windows Vista ja Windows 7: Älä kytke USB-kaapelia vielä. Jos haluat liittää tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, tee se ohjelmiston asennusvaiheessa.
huomautus:
OS X 10.8 Mountain Lion- ja OS X 10.9 Mavericks -versioiden oletusohjain on Apple AirPrint. Kun haluat asentaa täysien ominaisuuksien HP-ohjaimen, valitse Lisää-valintaikkunassa HP-ohjain avattavasta Käytä: -luettelosta.
Ohjeita ohjelmiston asentamiseen saat napsauttamalla tietokoneesi käyttöjärjestelmän ja yhteystyypin mukaista linkkiä.
Windows
OS X
Asennus on valmis. Jos et rekisteröinyt tulostinta ohjelmiston asennuksen yhteydessä, rekisteröi se nyt osoitteessa www.register.hp.com.

Lisätietoja

Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä olevassa käyttöoppaassa ja tulostimen tukisivustossa verkossa.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...