hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Tiedot
  Tietoa koskien uutta haavoittuvuutta.

   

  HP on tietoinen viimeaikaisista haavoittuvuuksista, joita kutsutaan “spekulatiivi toteutus sivu-kanava hyökkäyksille", ja jotka koskevat useita nykyaikaisia prosessoreja (Intel, AMD ja ARM) ja käyttöjärjestelmiä. HP antaa lisätietoa tällä tukisivulla heti, kun tietoa on saatavilla.

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise M601, M602, M603 - Poistaminen ja vaihtaminen: Muotoiluohjain

Johdanto (muotoiluohjain)
Tässä asiakirjassa kuvataan muotoiluohjaimen poistaminen ja vaihtaminen.
Ennen huoltoa
Tulostimen sammutus
 • Irrota virtajohto.
  Irrota muotoiluohjaimesta kaikki johdot ja lisävarusteet.
    vaara:
  Voit välttää tulostimen vahingoittumisen sammuttamalla sen, odottamalla 30 sekuntia ja irrottamalla sitten virtajohdon ennen tulostimen huoltamista.
  varoitus:
Tämä osa sisältää komponentteja, jotka ovat herkkiä sähköstaattiselle purkaukselle. Maadoita itsesi aina koskettamalla metallirunkoa ennen sähköstaattiselle purkaukselle herkän osan koskettamista, jotta vähennät ESD-vaurioiden mahdollisuutta.
Seuraavasta taulukosta näet tulostinkohtaisen osanumeron, ja voit tilata osan osoitteessa http://h20141.www2.hp.com/hpparts.
Muotoiluohjaimen sarjan numero
CE988-67912
CE988-67908
Muotoiluohjain ja käyttöopas
Muotoiluohjain ja käyttöopas (Kiina ja Intia)
Tarvittavat työkalut
 • Tämän osan asentamiseen ei vaadita erityisiä työkaluja.
Huollon jälkeen
Varmista, että kaikki muotoiluohjaimen liittimet ovat kunnolla paikoillaan.
Varmista, että muotoiluohjaimen kansi on kunnolla paikoillaan ja ruuvit kiristettyinä vaihtamisen jälkeen.
Tulostimen käynnistäminen
 • Kiinnitä virtajohto.
 • Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta.
Huollon jälkeinen testi
Varmista, että tulostin toimii oikein, tulostamalla asetussivu.
Muotoiluohjaimen poistaminen
 1. Katso, missä pääpiirikortin kansi on.
  Poista kansi liu'uttamalla sitä sormilla poispäin tulostimesta.
  Kuva : Paikanna muotoiluohjaimen kansi
 2. Kierrä kahta ruuvia löysemmälle (kuvassa kohta 1). Tartu kahteen ruuviin.
    huomautus:
  Voit käyttää kolikkoa ruuvien kiertämiseen.
  Kuva : Ruuvien löysääminen
 3. Vedä muotoiluohjain ulos ja irti tulostimesta.
  Kuva : Muotoiluohjaimen poistaminen
Muotoiluohjaimen asentaminen
  varoitus:
Sähköstaattiselle purkaukselle herkkä osa.
 1. Kohdista muotoiluohjain sen aukon ylä- ja alaosaan, työnnä pääty sisään kulmassa ja työnnä muotoiluohjain kunnolla paikalleen aukkoon.
  Kuva : Muotoiluohjaimen asentaminen
 2. Kiristä kaksi ruuvia.
 3. Aseta muotoiluohjaimen kansi paikalleen.
  Kuva : Muotoiluohjaimen kannen vaihtaminen
Johdanto (DIMM-moduuli)
Tässä asiakirjassa kuvataan SSD-muistin poistaminen ja vaihtaminen.
Ennen huoltoa
Sammuta tulostin
 • Irrota virtajohto.
    vaara:
  Voit välttää tulostimen vahingoittumisen sammuttamalla sen, odottamalla 30 sekuntia ja irrottamalla sitten virtajohdon ennen tulostimen huoltamista.
  varoitus:
Tämä osa sisältää komponentteja, jotka ovat herkkiä sähköstaattiselle purkaukselle. Maadoita itsesi aina koskettamalla metallirunkoa ennen sähköstaattiselle purkaukselle herkän osan koskettamista, jotta vähennät ESD-vaurioiden mahdollisuutta.
Katso alla olevasta taulukosta tulostimen oikea osanumero. Voit tilata varaosan osoitteesta www.hp.com/buy/parts.
SSD-muistisarja
CE988-67907
SSD-muisti, 8 Gt, ja asennusohjeet
Tarvittavat työkalut
Tämän osan asentamiseen ei vaadita erityisiä työkaluja.
Huollon jälkeen
Varmista, että muotoiluohjaimen kansi on kunnolla paikoillaan ja ruuvit kiristettyinä vaihtamisen jälkeen.
Käynnistä tulostin
 • Kiinnitä virtajohto.
 • Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta.
Huollon jälkeinen testi
Varmista, että tulostin toimii oikein, tulostamalla asetussivun.
DIMM-moduulin poistaminen muotoiluohjaimesta
  varoitus:
Sähköstaattiselle purkaukselle herkkä osa.
 1. Avaa muotoiluohjaimen kehikon luukku.
 2. Vapauta DIMM työntämällä DIMM-lukitusvarsia poispäin DIMM-moduulista ja vedä DIMM ulos DIMM-paikasta.
  Kuva : DIMM-muistin poistaminen
DIMM-moduulin asentaminen muotoiluohjaimeen
  varoitus:
Sähköstaattiselle purkaukselle herkkä osa.
 1. Avaa muotoiluohjaimen kehikon luukku.
 2. Poista DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta.
 3. Pitele DIMM‑moduulia reunoista ja kohdista DIMM‑moduulin lovet DIMM-paikkaan. (Tarkista, että DIMM-paikan kummallakin puolella olevat lukot ovat auki.)
  Kuva : Uuden DIMM-muistin asentaminen (1/2)
 4. Paina DIMM-moduuli suoraan korttipaikkaan ja paina lujasti. Varmista, että DIMM-moduulin kummallakin puolella olevat lukot napsahtavat paikoilleen.
  Kuva : Uuden DIMM-muistin asentaminen (2/2)
Johdanto (kiintolevy)
Tässä asiakirjassa kuvataan kiintolevyn (HDD) poistaminen ja vaihtaminen.
Ennen huoltoa
Sammuta tulostin
 • Irrota virtajohto.
    vaara:
  Voit välttää tulostimen vahingoittumisen sammuttamalla sen, odottamalla 30 sekuntia ja irrottamalla sitten virtajohdon ennen tulostimen huoltamista.
  varoitus:
Tämä osa sisältää komponentteja, jotka ovat herkkiä sähköstaattiselle purkaukselle. Maadoita itsesi aina koskettamalla metallirunkoa ennen sähköstaattiselle purkaukselle herkän osan koskettamista, jotta vähennät ESD-vaurioiden mahdollisuutta.
  huomautus:
Älä vaihda muotoiluohjainta, DC-ohjainta tai eMMC-moduulin ohjainpiirilevyä tai kiintolevyä samanaikaisesti tulostimen yksittäisen huollon aikana. Tämä saattaa tehdä tulostimesta epävakaan tai käyttökelvottoman.
Katso alla olevasta taulukosta tulostimen oikea osanumero. Voit tilata varaosan osoitteesta www.hp.com/buy/parts.
Kiintolevysarjan osanumero
CE502-67915
Kiintolevy (HDD) ja käyttöopas
Tarvittavat työkalut
 • Tämän osan irrottamiseen ei vaadita erityisiä työkaluja.
Huollon jälkeen
Varmista, että muotoiluohjaimen kansi on kunnolla paikoillaan ja ruuvit kiristettyinä vaihtamisen jälkeen.
Käynnistä tulostin
 • Kiinnitä virtajohto.
 • Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta.
Huollon jälkeinen testi
Varmista, että tulostin toimii oikein, tulostamalla asetussivu.
Kiintolevyn irrottaminen
  varoitus:
Sähköstaattiselle purkaukselle herkkä osa.
 1. Avaa muotoiluohjaimen kehikon luukku ja irrota sitten molemmat liittimet (kuvassa kohta 1).
  Kuva : Salatun kiintolevyn 1/4 poistaminen
 2. Vapauta yksi kieleke (kuvassa kohta 2) ja liu'uta HDD luukun saranapuolta kohti.
    huomautus:
  Kiintolevy on ehkä helpointa irrottaa erottamalla muotoiluohjaimen kehikon luukku kehikosta. Liu'uta luukkua kehikon yläosaa kohti ja erota osat.
  Kuva : Salatun kiintolevyn 2/4 poistaminen
 3. Irrota kiintolevy kehikon luukusta.
    huomautus:
  HDD-kiskot (kuvassa kohta 3) eivät ole kiinteitä, ja ne voivat helposti irrota komponentista. Älä kadota kiskoja, kun käsittelet HDD:tä.
  Kuva : Salatun kiintolevyn (3/4) poistaminen
 4. Irrota yksi liitin (kuvassa kohta 4) ja poista HDD:n asennuskiskot. Älä kadota kiskoja, kun käsittelet HDD:tä.
    huomautus:
  Asenna uusi kiintolevy kiskojen avulla. Kun olet asentanut uuden kiintolevyn, laiteohjelmisto tulee ladata uudelleen suorittamalla laiteohjelmistopäivitys.
  Kuva : Salatun kiintolevyn (4/4) poistaminen
Kiintolevyn vaihtaminen
  varoitus:
Sähköstaattiselle purkaukselle herkkä osa.
 1. Liitä HDD-liitin kohdistamalla se kiinnittimiin (kuvassa kohta 1).
  Kuva : Kiintolevyn asentaminen kiskoihin
 2. Kohdista kiintolevyasema ja kiinnittimet muotoiluohjaimen kannen sisäpuolella oleviin kiinnityskielekkeisiin.
  Liu'uta kiintolevy ylös paikoilleen.
  Kuva : Kiintolevyn asentaminen muotoiluohjaimeen
 3. Liitä kaksi (2) kiintolevyn kaapelia muotoiluohjaimen päälle. (1)
  Kuva : Kaapelien liittäminen

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...