hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP- ja Compaq-tietokoneet - HP Wireless Audio -ohjelmiston käyttö

Tämä asiakirja koskee HP:n ja Compaqin tietokoneita.
HP Wireless Audio -lisälaitteiden avulla voit toistaa ääntä langattomasti kotitietokoneelta jopa neljästä eri kaiuttimesta. Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten HP Wireless Audio -ohjelmistoa käytetään äänen toistamiseen tietokoneelta KleerNet-äänilaitteisiin , kaiuttimiin ja kuulokkeisiin. HP Wireless Audio Manager -ohjelmistolla voit lisätä ja poistaa äänilaitteita ja säätää asetuksia.

Katso video HP Wireless Audio -ohjelman käytöstä

(HP Wireless Audio -ohjelman käyttö) (englanniksi)

Yleiskatsaus HP Wireless Audio -ohjelmasta

HP Wireless Audio -tekniikkaan kuuluu lähetin (1) ja vastaanotin (2).
Kuva : HP Wireless Audio: lähetin ja vastaanotin
HP Wireless Audio: lähetin ja vastaanotin
Audiolähetin "lähettää" langattoman äänisignaalin tietokoneesta audiovastaanottimeen. Audiovastaanotin "vastaanottaa" langattoman signaalin sisäisten antennien kautta ja välittää tiedot äänenä, jotka voit kuunnella. Tietokoneesta riippuen voit määrittää HP Wireless Audio -ohjelman käyttämällä jompaakumpaa seuraavista konfiguraatioista:
 • Joissakin tietokoneissa langaton lähetin, jossa on KleerNet-teknologia, on sisäänrakennettu tietokoneeseen. Käytä tällöin audiovastaanotinta, joka on toimitettu HP Wireless Audio -lisälaitteen mukana. Älä käytä kuitenkaan USB-audiolähetintä.
 • Tietokoneissa, joissa ei ole sisäänrakennettua lähetintä, voit käyttää USB-audiolähetintä ja -vastaanotinta, jotka on toimitettu HP Wireless Audio -lisälaitteen mukana.
Kuva : Kaksi HP Wireless Audio -määritystä
Kaksi HP Wireless Audio -määritystä

HP Wireless Audio -lisälaitteet

Seuraavissa kaavioissa on lisätietoja audiolähettimestä ja -vastaanottimesta.
  Kuva : Audiolähetin
  Audiolähetin
 1. USB-liitin
 2. Laiteparin LED-merkkivalo
  Kuva : Audiovastaanotin
  Audiovastaanotin
 1. Laiteparin painike
 2. S/PDIF-portti
 3. Vasemman- ja oikeanpuoleiset analogiset (RCA) portit
 4. Yhdistelmäliitäntä mini TOSLINK/3,5 mm analoginen portti
 5. USB-virtaliittimen portti
 6. Virran merkkivalo
 7. Laiteparin LED-merkkivalo

Ennen aloittamista

Varmista ennen aloittamista, että seuraavat edellytykset täyttyvät.
 • Äänilaite on kytketty päälle ja tietokoneen langattoman yhteyden merkkivalo palaa.
 • Tietokoneessa on käytettävissä oleva USB-portti.
 • Liitettävässä äänilaitteessa on käytettävissä S/PDIF-portti, RCA-portti, 3,5 mm analoginen portti tai mini TOSLINK -portti.
  huomautus:
  Joidenkin äänilaitteiden kaapeliliitäntä on sisäänrakennettu laitteeseen.
  Kuva : RCA-portit
  RCA-portit
  Kuva : S/PDIF-portti
  S/PDIF-portti
  Kuva : Mini TOSLINK tai 3,5 mm analoginen portti
  Mini TOSLINK tai 3,5 mm analoginen portti
 • HP Wireless Audio -vastaanottimelle on käytettävissä virtalähde.
 • HP Wireless Audio -lähetin on enintään 5 metrin (16,4 jalkaa) päässä HP Wireless Audio -vastaanottimesta.
  huomautus:
  Kun olet suorittanut ensimmäisen määrityksen, voit siirtää vastaanottimet ja kaiuttimet enintään 30 metrin (98,4 jalkaa) etäisyydelle lähettimestä.
 • HP Wireless Audio Manager -ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen. Ohjelmisto on valmiiksi asennettuna joissakin HP:n tietokoneissa. Voit tarkistaa, onko Wireless Audio Manager -ohjelmisto valmiiksi asennettuna, valitsemalla Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja HP. Tarkasta sen jälkeen, näkyykö näytössä HP Wireless Audio Manager.
  Kuva : HP Wireless Audio Manager -ohjelmiston etsiminen
  HP Wireless Audio Manager -ohjelmiston etsiminen
  Jos ohjelmisto ei ole asennettu tietokoneeseen, voit asentaa sen HP Wireless Audio -lisälaitteen mukana toimitetulta CD-levyltä. Aseta sitä varten CD-levy tietokoneen CD-/DVD-asemaan ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.
  huomautus:
  Jos tietokoneessa ei ole CD-/DVD-soitinta, etsi HP Wireless Audio Manager -ohjelmisto HP:n asiakastuen sivustolta. Etsi HP Wireless Audio ja avaa laitemallin tukisivu.

HP Wireless Audio -ohjelman määrittäminen kolmessa vaiheessa

Vaihe yksi: Audiolähettimen liittäminen

huomautus:
Jos HP Wireless Audio on sisäänrakennettu tietokoneeseen, ohita tämä vaihe.
Liitä langaton audiolähetin tietokoneessa käytettävissä olevaan USB-liitäntään.
Kuva : Langattoman audiolähettimen liittäminen
Langattoman audiolähettimen liittäminen

Vaihe kaksi: Laiteparin muodostaminen audiolähettimen ja -vastaanottimen välille

Ennen kuin tietokone voi lähettää ääntä kaiuttimiin, audiovastaanotin on "pariliitettävä" audiolähettimen kanssa.
huomautus:
Varmista ennen laiteparin muodostamisen aloittamista, että langattoman verkon merkkivalo palaa tietokoneessa.
 1. Aseta lähetin vastaanottimen lähelle ja kytke virtajohto.
 2. Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, HP ja valitse sitten HP Wireless Audio Manager.
  Kuva : HP Wireless Audio Manager -ohjelmiston avaaminen
  HP Wireless Audio Manager -ohjelmiston avaaminen
 3. Varmista, että HP Wireless Audio -vastaanotin on Käytettävissä olevat laitteet -paneelin luettelossa. Jos sitä ei ole luettelossa, varmista, että vastaanotin on enintään 5 metrin (16,4 jalkaa) etäisyydellä ja kytkettynä päälle. Etsi laite sitten valitsemalla Tarkista uudelleen (). Tähän voi kulua muutama minuutti.
  Kuva : Oma langaton äänentoisto -näyttö
  Oma langaton äänentoisto -näyttö
 4. Napsauta Käytettävissä olevat laitteet -paneelin HP-vastaanotin-kohdan vieressä olevaa +-painiketta. Laitepari-ikkuna avautuu.
  Kuva : Laitepari-ikkuna
  Laitepari-ikkuna
 5. Napsauta Laitepari-ruudun Muodosta laitepari -painiketta.
 6. Paina audiovastaanottimen laiteparipainiketta.
  Kuva : Laitepari-painikkeen sijainti
  Laitepari-painikkeen sijainti
  Audiovastaanottimen yläosassa oleva laiteparin LED-merkkivalo vilkkuu, kun vastaanotin yrittää muodostaa laiteparia lähettimen kanssa. Kun laitepari on muodostettu, LED-merkkivalo palaa sinisenä.
  huomautus:
  Laiteparin muodostaminen voi kestää useita minuutteja.
  huomautus:
  Langattomat antennit lähettävät signaaleja lähettimestä vastaanottimeen. Jotta signaalitaso on paras mahdollinen, varmista, ettei antennien välittömässä läheisyydessä ole esteitä.
 7. Valitse Toiminto onnistui! -ikkunassa OK.
  Kuva : Toiminto onnistui! -ikkuna
  Toiminto onnistui! -ikkuna
  huomautus:
  Laiteparin muodostaminen voi kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin.
  Kun audiolähettimen ja -vastaanottimen välille on muodostettu laitepari, Oma langaton äänentoisto -paneelissa olevan vastaanottimen nimen vieressä näkyy vihreä piste.
  Seuraavan kerran kun haluat käyttää äänilaitetta HP Wireless Audio -lisälaitteen kanssa, sinun ei tarvitse muodostaa laiteparia lähettimen ja vastaanottimen välille.
 8. Irrota virtajohto audiovastaanottimesta, siirrä vastaanotin kaiuttimen tai kotistereoiden viereen ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe kolme: Audiovastaanottimen liittäminen äänilaitteeseen (kaiutinjärjestelmä)

Äänilaitteen kaapeliporteista riippuen audiovastaanottimen voi liittää kolmella eri tavalla.
Napsauta alla olevassa luettelossa äänilaitteen kanssa toimivan kytkentävaihtoehdon vieressä olevaa plusmerkkiä (+).

Äänilaitteen poistaminen

Voit poistaa äänilaitteen järjestelmästä napsauttamalla paneelin vasemmassa alareunassa olevaa Poista-painiketta. Äänilaite häviää Käytettävissä olevat laitteet -luettelosta.
Kuva : Poista-painikkeen sijainti
Poista-painikkeen sijainti

Asetusten säätäminen

Asetukset-paneelissa voit ottaa käyttöön HP Wireless Audion, ottaa käyttöön äänilaitteen ilmoitukset ja poistaa käytöstä Tervetuloa-paneelin ohjelmiston käynnistyksen yhteydessä.
Avaa Asetukset-paneeli napsauttamalla Oma langaton äänentoisto -näytön vasemmassa alareunassa olevaa Asetukset-painiketta.
Kuva : Asetukset-painikkeen sijainti
Kuva : Asetukset-paneeli
Asetukset-paneeli
Voit ottaa asetuksia käyttöön ja poistaa niitä käytöstä valitsemalla asetuksen tai poistamalla sen valinnan ja valitsemalla sitten Tallenna.
huomautus:
Jos olet huolissasi akun käyttöiästä, poista HP Wireless Audio käytöstä, kun et käytä sitä.

Useiden äänilaitteiden hallinta

Hallitse useita kaiuttimia yhtenä laitteena käyttämällä Luo ryhmä -painikkeen vaihtoehtoja. Jos haluat esimerkiksi kuunnella samaa musiikkia olohuoneessa ja makuuhuoneessa, voit ryhmittää kummankin huoneen kaiuttimet yhteen. Ryhmittämällä kaikki äänilaitteet saavat saman langattoman signaalin tietokoneesta ja ne toistavat äänen samanaikaisesti.
Kuva : Luo ryhmä -painikkeen sijainti
Luo ryhmä -painikkeen sijainti
huomautus:
Luo ryhmä -painike on poistettu käytöstä, ellei kahta tai useampaa laitetta ole pariliitetty tietokoneen kanssa. Luettelo pariliitetyistä laitteista näkyy Oma langaton äänentoisto -paneelissa.
Ryhmittele langattomat äänilaitteet seuraavien ohjeiden mukaan.
 1. Valitse Luo ryhmä. Luo ryhmä / Muokkaa ryhmää -paneeli avautuu.
 2. Valitse niiden laitteiden valintaruudut, jotka haluat lisätä ryhmään.
  huomautus:
  Lisäksi voit käyttää Luo ryhmä / Muokkaa ryhmää -paneelin vaihtoehtoja, kun haluat määrittää ryhmälle nimen tai poistaa laitteita ryhmästä.
 3. Valitse Luo ryhmä. Ryhmään kuuluvat kaiuttimet toistavat nyt äänen samanaikaisesti.

HP Wireless Audio Manager -ohjelmiston kuvakkeet ja painikkeet

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikki HP Wireless Audio Manager -ohjelmistossa käytettävät painikkeet sekä lyhyt kuvaus niiden toiminnasta.
Kuvake tai painike
Toiminto
Napsauta, kun haluat lisätä käytettävissä olevan laitteen kohtaan Oma langaton äänentoisto.
Napsauta, kun haluat poistaa tarpeettomat laitteet.
Napsauta, kun haluat tarkastaa uudelleen ja etsiä alueella käytettävissä olevia laitteita tai saada vahvemman langattoman signaalin.
Jos laitteen nimi näkyy luettelossa, se on osa kodin äänijärjestelmää. Jos valintaruutu on valittuna, ääntä toistetaan kyseisellä laitteella tai ryhmällä.
huomautus:
Laitteet on lueteltu tuotenimen mukaan. Voit nimetä laitteen uudelleen valitsemalla nimen luettelosta ja valitsemalla sitten Muokkaa.
Laitteet on merkitty värikoodein signaalin voimakkuuden mukaan.
 • Vihreä: Vahva signaali. Punainen: Heikko signaali.
 • Keltainen: Melko vahva signaali.
 • Punainen: Heikko signaali.
Napsauta Asetukset-painiketta, kun haluat suorittaa seuraavat toimenpiteet:
 • Laitteiden poistaminen omasta langattomasta äänentoistosta.
 • HP Wireless Audio -sovelluksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.
 • Tervetuloa-paneelin näyttäminen.
 • Ilmoituksen näyttäminen laitteen havaitsemisen yhteydessä.
Tee ongelman vianmääritys valitsemalla Wireless Audio Assistant.
Napsauta Luo ryhmä -painiketta, kun haluat hallita useita laitteita yhtenä synkronoituna ryhmänä.
huomautus:
Luo ryhmä -painike on poistettuna käytöstä, kunnes Oma langaton äänentoisto -paneelissa on vähintään kaksi laitetta.

Vianmääritys

Seuraavassa taulukossa on lueteltu yleisiä vianmääritysongelmia, joita voi ilmetä HP Wireless Audio -lisälaitteiden yhteydessä, sekä niiden mahdollisia ratkaisuja.
Ongelma
Ratkaisu
Signaalin laatu on huono.
Langattoman signaalin häiriö voi johtua seinien johdotuksesta, etäisyydestä signaalin lähteeseen ja ristiriidasta muiden langattomien signaalien kanssa. Jos signaalin laatu on huono jossakin osassa kotiasi, kokeile kaiuttimien kanavan vaihtamista tai vaihda kaiutinten fyysistä paikkaa.
HP Wireless Audio -vastaanottimen virran LED-merkkivalo ei syty.
 1. Varmista, että verkkovirtalaite on liitetty kunnolla HP Wireless Audio -vastaanottimeen ja pistorasiaan.
 2. Kytke jokin toinen laite pistorasiaan ja varmista, että pistorasia toimii.
HP Wireless Audio -lähettimen laiteparin LED-merkkivalo ei syty.
 1. Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla HP Wireless Audio -vastaanottimeen.
 2. Siirrä lähetin lähemmäksi vastaanotinta laiteparin muodostamisen ajaksi.
 3. Irrota lähetin USB-portista, odota 10 sekuntia ja liitä lähetin sitten uudelleen tietokoneen toiseen USB-porttiin.
HP Wireless Audio -vastaanottimen laiteparin LED-merkkivalo ei syty.
 1. Noudata yllä olevia ohjeita ja varmista, että osat on kiinnitetty kunnolla.
 2. Varmista, että olet liittänyt osat ohjeiden mukaan.
HP Wireless Audio -vastaanottimen laiteparin LED-merkkivalo syttyy, mutta jatkaa vilkkumista.
 1. Odota muutama minuutti, jotta osat alustetaan loppuun. Kaiuttimista tai kodin viihdekeskuksesta pitäisi kuulua äänimerkki.
 2. Varmista, että olet liittänyt osat ohjeiden mukaan.
HP Wireless Audio -vastaanotin ei lähetä ääntä liitettyihin kaiuttimiin tai kodin viihdekeskukseen.
 1. Varmista, että kaikki kaapeliliitännät ovat kunnolla paikoillaan HP Wireless Audio -vastaanottimessa, liitetyissä kaiuttimissa ja kodin viihdekeskuksessa.
 2. Varmista, että HP Wireless Audio -vastaanotin ja -lähetin on pariliitetty oikein. Muodosta laitepari lähettimen ja vastaanottimen välille ohjeiden mukaan.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...