hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Deskjet 3070A e-All-in-One -sarjan tulostinten tulostuslaatuongelmien korjaaminen

Ongelma

Tulostetun asiakirjan tai kuvan laatu ei ole odotusten mukainen. Tässä asiakirjassa käsitellään monen tyyppisiä tulostuslaatuongelmia, ja ohjeita on muun muassa seuraaviin tilanteisiin: tuloste on raidallinen tai haalistunut, värillinen tai musta muste ei tulostu, tai asiakirjan teksti on epätarkkaa tai sotkuista tai siinä on mustejuovia tai -tahroja.
huomautus:
Eräät seuraavista ratkaisuista edellyttävät koko HP-ohjelmistoa. Jollet ole tulostimen asennuksen yhteydessä asentanut koko ohjelmistoa, siirry ohjelmiston ja ohjainten sivulle napsauttamalla tätä ja lataa ja asenna täydet ominaisuudet sisältävä tulostinohjelmisto.

Ratkaisu 1: Käytä aitoja HP-kasetteja

HP suosittelee, että käytät alkuperäisiä HP:n mustekasetteja ja väriainetarvikkeita. HP ei voi taata muiden kuin aitojen HP-kasettien tai täytettyjen mustekasettien laatua eikä luotettavuutta. Jos käytössäsi ei ole alkuperäisiä HP:n kasetteja, tämän asiakirjan ohjeet eivät välttämättä ratkaise ongelmaa. Jos haluat tarkistaa kasettien aitouden, siirry HP anti-counterfeit -verkkosivustolle (englanniksi).

Ratkaisu 2: Anna tulostimen suorittaa automaattinen huolto

Monet mustaan musteeseen liittyvät tulostuslaatuongelmat, kuten huonolaatuinen musta teksti tai juuri asennetusta mustasta mustekasetista johtuvat ongelmat poistuvat tulostimen automaattisen huoltorutiinin avulla. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Tulostuslaadun pitäisi parantua muutamassa tunnissa.
Jos et voi odottaa, jatka näitä vianmääritysohjeita.

Ratkaisu 3: Tarkista paperin tila

Varmista seuraavien ohjeiden avulla, että käyttämäsi paperi soveltuu tulostyöhön. Jos paperi ei ole sopivaa, aseta tulostimeen sopivan tyyppistä paperia.
huomautus:
Tulostimen tukemat paperityypit on mainittu tulostimen teknisissä tiedoissa.
 • Aseta paperi syöttölokeroon tulostuspuoli alaspäin. Monissa papereissa, kuten valokuvapaperissa ja kirjekuorissa, on erikseen tulostukselle tarkoitettu puoli. Tulostuspuoli on yleensä sileämpi, ja toisella puolella saattaa olla paperin valmistajan logo.
 • Älä käytä ryppyistä tai käpristynyttä paperia. Käytä vain puhdasta, rypytöntä paperia.
  Älä käytä ryppyistä paperia
 • Valitse oikea paperityyppi projektia varten.
  • Perustekstitiedostojen tulostamiseen sopii tavallinen paperi, jossa on käytetty ColorLok-tekniikkaa. Paperi, jossa on käytetty ColorLok-tekniikkaa, on tavallista paperia, joka toimii hyvin HP-musteen kanssa.
   ColorLok-logo
  • Jos asiakirja sisältää tiheään tulostettavaa aineistoa, kuten erittäin tarkkoja valokuvia tai muita kuvia, saat parhaan tuloksen käyttämällä HP Advanced -valokuvapaperia.
  • Kaikki paperit eivät ime mustetta yhtä hyvin kuin toiset. Jos tulosteet tahriintuvat helposti, varmista, että käytät suositeltua paperia.
 • Säilytä valokuvapaperit alkuperäispakkauksessa suljettavassa muovipussissa. Säilytä paperit tasaisella pinnalla viileässä ja kuivassa paikassa. Lisää 10–20 arkkia valokuvapaperia laitteeseen vasta, kun olet valmis tulostamaan. Laita käyttämättömät paperit tulostuksen jälkeen takaisin pakkaukseen.
 • Kokeile jotakin toista paperia. Tämä selvittää, liittyykö ongelma paperiin.
huomautus:
Vääränlainen paperi aiheuttaa yleensä pystysuuntaisia juovia tulosteisiin (tai jos ongelma on kopiossa, syynä on yleensä likainen skannerin lasi). Älä korjaa pystyjuovia vaihtamalla kasetteja.
Esimerkkejä tulosteen vaaka- ja pystysuuntaisista juovista
Kuva : Vaakasuuntaisia juovia tulosteessa
Kuva: Vaakasuuntaiset juovat
Kuva : Pystysuuntaisia juovia tulosteessa
Kuva: Pystysuuntaiset juovat
Jatka vianmääritystä seuraavasti, jos tulosteessa on vaakasuuntaisia juovia tai muita tulostuslaatuongelmia kuin pystysuuntaisia juovia.
Älä vaihda kasetteja, jos tulosteessa on pystysuuntaisia juovia. Yritä ratkaista ongelma tarkistamalla paperi tässä asiakirjassa aiemmin mainittujen ohjeiden mukaan sekä tarkistamalla, että virtajohdot ja USB-liitännät on kiinnitetty kunnolla, nollaamalla tulostin ja puhdistamalla sitten skannerin lasi ja skannerin kannen alapuoli lasinpuhdistusaineella.
Kokeile tulostaa uudelleen, kun olet tarkistanut edellä olevat ohjeet.

Ratkaisu 4: Tarkista tulostusasetukset

Valitse käyttöjärjestelmäsi ja varmista, että tulostusasetukset soveltuvat tulostustyöhön.

Ratkaisu 5: Tarkista mustemäärät ja vaihda lähes tai kokonaan tyhjät kasetit

Tarkista tulostimen mustemäärät seuraavasti ja vaihda lähes tai kokonaan tyhjät kasetit tulosten mukaisesti.
huomautus:
Mustetason varoitukset ja ilmaisimet antavat arvioita vain suunnittelutarkoituksiin. Kun muste on ilmaisimen mukaan vähissä, hanki valmiiksi vaihtokasetti, jotta tulostamiseen ei tule keskeytyksiä. Mustekasetteja ei tarvitse vaihtaa uusiin ennen kuin tulostuslaadun heikkeneminen sitä edellyttää.
 1. Paina ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-painiketta ().
 2. Paina painiketta () alanuolen () vierestä ja valitse Mustetasot.
 3. Paina OK-kohdan vieressä olevaa painiketta (). Näyttöön tulee kuva nykyisistä mustetasoista.
  Kuva : Esimerkki arvioiduista mustetasoista
  Kuva: Esimerkki arvioiduista mustetasoista

Ratkaisu 6: Tulosta ja arvioi tulostuslaadun diagnostiikkaraportti virheiden määrittämistä varten

Tulosta ja arvioi tulostuslaadun diagnostiikkaraportti seuraavasti.

Vaihe 1: Tulosta tulostuslaaturaportti

 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista Letter- tai A4-kokoista paperia.
 2. Paina ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-painiketta ().
 3. Paina painiketta () alanuolen () vierestä ja valitse Työkalut, ja paina sitten painiketta () OK-kohdan vierestä.
 4. Paina painiketta () alanuolen () vierestä ja valitse Tulostuslaaturaportti ja paina sitten painiketta () OK-kohdan vierestä. Tulostuslaadun diagnoosiraportti tulostuu.
  Kuva : Esimerkki tulostuslaadun diagnostiikkaraportista
  Kuva: Esimerkki tulostuslaadun diagnostiikkaraportista

Vaihe 2: Tarkista mahdolliset virheet tulostuslaadun diagnostiikkaraportista

Yleensä tulostin ja sen mustekasetit toimivat oikein, kun kaikki väripalkit näkyvät hyvin, juovattomina ja yhtenäisen värisinä koko sivun leveydellä. Sivun mustassa tekstissä ei saa näkyä mustejuovia.
Katso seuraavasta taulukosta esimerkkejä tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa näkyvistä virheistä. Seuraavat esimerkit eivät esittele kaikkia virheitä, mutta ne kuvaavat yleisimpiä ongelmia.
Esimerkkejä tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa näkyvistä virheistä
Virhe
Esimerkki
Suuri teksti on rosoinen toisesta päästä
Kuva: Rosoinen suuri teksti
Epätasaiset, juovaiset tai haalistuneet väripalkit
Kuva: Juovaiset tai haalistuneet väripalkit
Rosoiset väripalkit
Kuva: Rosoiset väripalkit
Väripalkeissa on muunvärisiä raitoja
Kuva: Juovaiset väripalkit
Väripalkeissa on säännöllisiä valkoisia juovia
Kuva: Väripalkeissa on valkoisia juovia
Rosoiset kohdistuskuviot
Kuva: Rosoiset kohdistuskuviot
 • Jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa ei näy virheitä, tulostusmekanismi ja mustekasetit toimivat oikein. Älä jatka tämän asiakirjan jäljellä olevien vianmääritysohjeiden noudattamista.
  Jos tulosteet ovat edelleen epätarkkoja, kokeile seuraavia yleisiä tulostuslaatuohjeita:
  • Varmista, että tulostettavan kuvan tarkkuus on riittävän hyvä. Liikaa suurennetut kuvat saattavat näyttää epätarkoilta tai epäselviltä.
  • Jos ongelma rajoittuu tulosteen reunassa olevaan kaistaan, käännä kuvaa 180 astetta tulostimen mukana asentamassasi ohjelmistossa tai jossain muussa ohjelmistossa. Ongelma ei ehkä näy tulosteen toisessa reunassa.
 • Jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa on vähintään yksi näistä virheistä, jatka seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 3: Varmista, että kasetit on tuuletettu ja kiinnitetty oikein

 1. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta, jos laite ei ole jo käynnissä. Odota, että laite on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 2. Avaa kasettitilan luukku. Vaunu siirtyy käsittelytilaan.
  Kuva : Kasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Kasettitilan luukun avaaminen
 3. Vapauta kasetti painamalla sen etureunassa olevaa kielekettä sisäänpäin ja poista se paikaltaan nostamalla sitä ylöspäin.
  Kuva : Kasetin poistaminen paikaltaan
  Kuva: Kasetin poistaminen paikaltaan
 4. Tarkista kunkin kasetin tuuletusalue, joka sijaitsee HP-logon yläpuolella kasetin yläosassa.
  Kuva : Tuuletusalue kasetin yläosassa
  Kuva: Tuuletusalue kasetin yläosassa
 5. Jos kasetissa on edelleen oranssi kieleke, poista se vetämällä.
  Kuva : Oranssi kieleke
  Kuva: Oranssi kieleke
 6. Jos tuuletusaukko on tukossa, poista ylimääräinen liima tuuletusaukosta suoran puikon avulla.
   Kuva : Puhdista tukkeutunut tuuletusaukko puikon avulla
   Kuva: Puhdista tukkeutunut tuuletusaukko puikon avulla.
  1. Tukkeutunut tuuletusaukko
  2. Poista ylimääräinen liima tuuletusaukosta varovasti suoran puikon avulla.
  3. Avoinna oleva tuuletusaukko
 7. Liu'uta kasetti oikeaan kasettipaikkaan siten, että kasetin liitinpinnat ja suutin osoittavat alaspäin. Paina kasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  huomautus:
  Varmista, että kukin kasetti on asennettu oikeaan kasettipaikkaan. Aseta kasetit paikkoihin, jotka on merkitty samoilla väreillä ja kuvakkeilla kuin kasetit.
  Kuva : Kasetin asettaminen uudelleen
  Kuva: Kasetin asentaminen
 8. Tarkasta kunkin kasetin tuuletusaukot toistamalla nämä vaiheet.
 9. Varmista, että kukin kasetti on tukevasti kasettipaikassaan. Kokeile kuljettamalla sormea kasettien päällä, tuleeko mikään kasetti ulos. Jos näin on, paina kasettia voimakkaasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 10. Sulje kasettitilan luukku.
  Kuva : Kasettitilan luukun sulkeminen
  Kuva: Kasettitilan luukun sulkeminen
 11. Kokeile tulostaa työ uudelleen.

Vaihe 4: Puhdista tulostuspää automaattisella työkalulla

Jos löysit virheitä tulostuslaadun diagnostiikkaraportista, suorita tulostuspään puhdistamiseen tarkoitettu apuohjelma näiden ohjeiden mukaisesti.
 1. Varmista, että paperilokeroon on lisätty tavallista valkoista Letter- tai A4-kokoista paperia.
 2. Paina ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-painiketta ().
 3. Paina painiketta () alanuolen () vierestä ja valitse Työkalut, ja paina sitten painiketta () OK-kohdan vierestä.
 4. Paina painiketta () kohdan OK vierestä, kun Puhdista tulostuspää on valittuna. Laite puhdistaa tulostuspään ja tulostaa sitten testisivun.
 5. Tarkista testisivun tulostuslaatu. Jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, suorita toisen tason puhdistus painamalla painiketta () kohdan OK vierestä. Jos tulostuslaatu on tyydyttävä, paina Peruuta-painiketta ().
 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen. Seuraavat varotoimet voivat auttaa ongelman välttämisessä myöhemmin.
  • Älä jätä suojaamattomia mustekasetteja tulostimen ulkopuolelle pitkäksi aikaa.
  • Sammuta tulostin aina painamalla virtapainiketta. Tämä suojaa kasetteja ilmalle altistumiselta.
 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Vaihe 5: Kohdista tulostin

Jos löysit virheitä tulostuslaadun diagnostiikkaraportista, kohdista tulostin seuraavasti.
 1. Varmista, että paperilokeroon on lisätty tavallista valkoista Letter- tai A4-kokoista paperia.
 2. Paina ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset-painiketta ().
 3. Paina painiketta () alanuolen () vierestä ja valitse Työkalut, ja paina sitten painiketta () OK-kohdan vierestä.
 4. Paina painiketta () alanuolen () vierestä ja valitse Kohdista tulostuspää ja paina sitten painiketta () OK-kohdan vierestä. Laite kohdistaa kasetit ja tulostaa kohdistussivun.
 5. Nosta skannerin kansi ja aseta sitten kohdistussivu skanneriin tulostettu puoli alaspäin. Aseta sivun kulma lasin oikeaan etukulmaan.
  Kuva : Kohdistussivun asettaminen skannerin lasille
  Kuva: Kohdistussivun asettaminen skannerin lasille
 6. Sulje skannerin kansi ja paina sitten ohjauspaneelin painiketta () kohdan OK vierestä. Laite skannaa kohdistussivun.
 7. Kun ohjauspaneelin näyttöön tulee Kohdistus onnistui -ilmoitus, viimeistele kohdistus painamalla OK-kohdan vieressä olevaa painiketta ().

Ratkaisu 7: Vaihda ongelmallinen kasetti

Jos aiemmat vaiheet eivät ratkaisseet ongelmaa, vaihda tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa näkyvää virhettä vastaava kasetti seuraavasti. Esimerkiksi jos jokin magentoista väripalkeista on virheellinen, vaihda magenta kasetti.
Jos sinulla on viallinen kasetti tai tulostuspää, siinä saattaa olla voimassa takuu. Tarkista muste- tai väriainetarvikkeiden takuu sivulta Tulostimen ja sivutuoton yhteenveto, ja tutustu sitten tarvikkeiden rajoitetun takuun tietoihin.
 1. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta, jos laite ei ole jo käynnissä. Odota, kunnes tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 2. Avaa kasettitilan luukku. Vaunu siirtyy käsittelytilaan.
  Kuva : Kasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Kasettitilan luukun avaaminen
 3. Vapauta kasetti painamalla sen etureunassa olevaa kielekettä sisäänpäin ja poista se paikaltaan nostamalla sitä ylöspäin.
  Kuva : Kasetin poistaminen paikaltaan
  Kuva: Kasetin poistaminen paikaltaan
 4. Poista uuden mustekasetin muovikääre vetämällä oranssista kielekkeestä.
  Kuva : Poista uuden kasetin muovikääre
  Kuva: Uuden mustekasetin poistaminen muovikääreestä
 5. Poista oranssi suojus uudesta kasetista kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes se napsahtaa irti.
  Kuva : Tulostuskasetin oranssin suojuksen poistaminen
  Kuva: Tulostuskasetin oranssin suojuksen poistaminen
 6. Liu'uta kasetti oikeaan kasettipaikkaan siten, että kasetin liitinpinnat ja suutin osoittavat alaspäin. Paina kasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  Kuva : Kasetin asentaminen
  Kuva: Kasetin asentaminen
 7. Sulje kasettitilan luukku.
  Kuva : Kasettitilan luukun sulkeminen
  Kuva: Kasettitilan luukun sulkeminen
 8. Tulostin kehottaa automaattisesti kohdistamaan tulostimen, kun uusi kasetti on asennettu. Suorita kohdistus painamalla ohjauspaneelin painiketta () kohdan OK vierestä.

Ratkaisu 8: Huollata tulostin

huomautus:
Säilytä tulostusnäyte, jossa näkyy ongelma. Jos mustekasetit, tulostuspää tai tulostin vaihdetaan takuun ollessa voimassa, asiakastuki pyytää tulostusnäytteen. Jos tulostin palautetaan HP:lle, tulostusnäyte on palautettava sen mukana. Laita näyte tulostuslokeroon, kun pakkaat tulostinta toimitusta varten.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...