hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Tiedot
  Päivitys: Web-tuen tapauksen luominen ja Chat

  Päivitämme chatin ja web-tuen tapauksen luomisen työkalut. Mikäli näiden päivitysten aikana ilmenee ongelmia, yritä myöhemmin uudelleen. Pahoittelemme vaikeuksia palvelussa.

  Tiedot
  Tietoa koskien uutta haavoittuvuutta.

   

  HP on tietoinen viimeaikaisista haavoittuvuuksista, joita kutsutaan “spekulatiivi toteutus sivu-kanava hyökkäyksille", ja jotka koskevat useita nykyaikaisia prosessoreja (Intel, AMD ja ARM) ja käyttöjärjestelmiä. HP antaa lisätietoa tällä tukisivulla heti, kun tietoa on saatavilla.

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP-pöytätietokoneet - Virranhallinta-asetusten käyttäminen (Windows 10)

Tämä asiakirja koskee HP- ja Compaq-pöytätietokoneita, joissa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä.
Tässä asiakirjassa on tietoja Windowsin virrankäyttösuunnitelmien käyttämisestä. Asiakirjassa kerrotaan lisäksi tietokoneen sammuttamistavoista, eri virtatilojen käyttämisestä ja virtaongelmien vianmäärityksestä.
Windows-virrankäyttösuunnitelmien käyttäminen
Virrankäyttösuunnitelma on joukko laitteisto- ja ohjelmistoasetuksia, jotka hallitsevat tietokoneen virrankulutusta. Virrankäyttösuunnitelmien avulla voit pienentää tietokoneen käyttämää virtamäärää, maksimoida suorituskyvyn ja pitää nämä tasapainossa. Tietokoneessasi käytettävissä olevat virranhallinta-asetukset saattavat erota hieman tässä asiakirjassa kerrotuista asetuksista.
Windows sisältää seuraavat oletussuunnitelmat virrankulutuksen hallitsemiseksi:
Virrankäyttösuunnitelma
Kuvaus
Tasapainotettu (suositus)
Tasapainottaa suorituskyvyn ja virrankulutuksen automaattisesti.
Virransäästö
Säästää virtaa järjestelmän suorituskykyä laskemalla.
Paras suoritusteho
Maksimoi järjestelmän suorituskyvyn ja reagoivuuden.
Virrankäyttösuunnitelman valitseminen
Valitse virrankäyttösuunnitelma seuraavasti:
 1. Etsi ja avaa Virta-asetukset Windowsissa.
 2. Valitse haluamasi virrankäyttösuunnitelma Valitse virrankäyttösuunnitelma tai mukauta sitä -ikkunassa.
    huomautus:
  Joissakin tietokoneissa voi olla mukautettuja suunnitelmia, jotka näkyvät myös tässä ikkunassa.
  Kuva : Virtasuunnitelma-asetukset
  Virtasuunnitelma-asetukset
 3. Sulje Valitse virrankäyttösuunnitelma tai mukauta sitä -ikkuna.
Virrankäyttösuunnitelman muuttaminen
Voit muuttaa kaikkien virrankäyttösuunnitelmien asetuksia. Jos haluat muuttaa virrankäyttösuunnitelman asetuksia, suorita seuraavat vaiheet:
 1. Etsi ja avaa Virta-asetukset Windowsissa.
 2. Valitse Valitse virrankäyttösuunnitelma tai mukauta sitä -ikkunassa muutettavan suunnitelman vieressä Muuta suunnitelman asetuksia.
  Kuva : Suunnitelman asetusten muuttaminen
  Suunnitelman asetuksien muuttaminen korostettuna
 3. Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -ikkunassa haluamasi näyttö- ja lepotila-asetukset.
 4. Jos haluat muuttaa muita virranhallinta-asetuksia, valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
  Kuva : Näyttö- ja lepotila-asetusten muuttaminen
  Näytön ja lepotilan asetukset Virranhallinnan lisäasetukset korostettuna
 5. Laajenna Lisäasetukset-välilehdessä muokattavaa luokkaa, laajenna jokaista muutettavaa asetusta ja valitse sitten haluamasi arvot.
  Kuva : Virranhallinnan lisäasetusten muuttaminen
  Virranhallinnan lisäasetukset -ikkuna
 6. Kun olet valmis, valitse OK ja sitten Tallenna muutokset.
Oman virrankäyttösuunnitelman luominen
Voit luoda virrankäyttösuunitelman tarvitsemasi suorituskyvyn mukaisesti. Jos katsot esimerkiksi elokuvia tietokoneella, voit luoda Elokuvat-nimisen hyvän suorituskyvyn virrankäyttösuunnitelman ja vaihtaa kyseiseen suunnitelmaan tarpeen mukaan. Luo oma virrankäyttösuunnitelma seuraavasti:
 1. Etsi ja avaa Virta-asetukset Windowsissa.
 2. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Luo virrankäyttösuunnitelma.
  Kuva : Luo virrankäyttösuunnitelma -asetus
  Virta-asetukset-ikkuna, jossa on Luo virrankäyttösuunnitelma korostettuna
 3. Valitse Luo virrankäyttösuunnitelma -ikkunassa ne ominaisuudet sisältävä suunnitelma, joita haluat käyttää luomassasi virrankäyttösuunnitelmassa, kirjoita uuden suunnitelman nimi Suunnitelman nimi -ruutuun ja valitse Seuraava.
  Kuva : Virrankäyttösuunnitelman luominen
  Virrankäyttösuunnitelman luominen
 4. Valitse haluamasi lepotila- ja näyttöasetukset ja valitse sitten Luo. Uusi suunnitelma näytetään Valitse virrankäyttösuunnitelma tai mukauta sitä -ikkunassa.
  Kuva : Uuden virrankäyttösuunnitelman nimi näytetään
  Uuden virrankäyttösuunnitelman nimi näytetään
 5. Sulje Valitse virrankäyttösuunnitelma tai mukauta sitä -ikkuna.
Tietokoneen sammuttaminen
Tässä osiossa kerrotaan kolmesta eri tavasta sammuttaa tietokone.
Tietokoneen sammuttaminen
Sulje tietokone tätä menetelmää käyttämällä normaaleissa olosuhteissa. Normaali sammutus sulkee kaikki avoimet ohjelmat, kirjaa käyttäjän ulos tietokoneesta ja sammuttaa sitten tietokoneen. Tätä menetelmää käytettäessä tietokone voidaan käynnistää nopeasti seuraavalla kirjautumiskerralla.
Suorita normaali sammutus seuraavasti:
 1. Napsauta Windows-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella näytön vasemmasta alakulmasta.
 2. Valitse Sammuta tai Kirjaudu ulos ja valitse sitten Sammuta.
  Kuva : Suljetaan
  Käynnistä-valikko, jossa Sammuta korostettuna
Tietokoneen uudelleenkäynnistäminen
Uudelleenkäynnistys sammuttaa tietokoneen ja käynnistää sen automaattisesti uudelleen uudessa kirjautumisistunnossa. Käytä tätä vaihtoehtoa järjestelmän uudelleenkäynnistystä edellyttävien ohjelmistoasennusten jälkeen (esimerkiksi jotkin ohjaimet, Windows-päivitykset ja virustorjuntaohjelmistot).
Käynnistä tietokone uudelleen seuraavasti:
 1. Napsauta Windows-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella näytön vasemmasta alakulmasta.
 2. Valitse Sammuta tai Kirjaudu ulos ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.
  Kuva : Uudelleenkäynnistys
  Sammutusvaihtoehdot Käynnistä uudelleen korostettuna
Uudelleenkäynnistäminen asetusnäytön valitsemiseksi
Normaali uudelleenkäynnistys siirtää sinut Windowsin kirjautumisnäyttöön. Jos haluat saada käyttöösi vianmääritystoiminnot, mukaan lukien palauttamisen ja nollaamisen asetukset, toimi seuraavasti:
  huomautus:
Valitse asetus -näytössä on myös vaihtoehto, jolla voit palata käyttämään Windows 10 -käyttöjärjestelmää tai sammuttaa tietokoneen.
 1. Napsauta Windows-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella näytön vasemmasta alakulmasta.
 2. Valitse Sammuta tai Kirjaudu ulos, pidä Vaihtonäppäintä painettuna ja valitse Käynnistä uudelleen. Jatka pitämällä Vaihto-painiketta pohjassa kunnes Valitse asetus -näyttö tulee näkyviin.
Lepotilan käyttäminen
Windows siirtyy oletusarvoisesti lepotilaan, kun Lepotila-asetus valitaan. Tämä tallentaa nykyisen istunnon muistiin ja asettaa tietokoneen virransäästötilaan. Kaikki avoimet ohjelmat tai tiedostot pysyvät avoinna, joten työskentelyä voi jatkaa nopeasti tietokoneelle palattaessa.
Lepotilan valitseminen Virranhallinta-valikosta
 1. Napsauta Windows-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella näytön vasemmasta alakulmasta.
 2. Valitse Sammuta tai Kirjaudu ulos ja valitse sitten Lepotila.
  Kuva : Siirtää tietokoneen Lepotilaan
  Sammuta näyttö, jossa Lepotila on korostettuna
Lepotilan aika-asetuksen säätäminen
Jos haluat muuttaa lepotilan asetuksia, suorita seuraavat vaiheet:
 1. Etsi ja avaa Virta-asetukset Windowsissa.
 2. Valitse Valitse virrankäyttösuunnitelma tai mukauta sitä -ikkunassa muutettavan suunnitelman vieressä Muuta suunnitelman asetuksia.
 3. Muuta lepotilan asetuksia napsauttamalla alasvetonuolta asetuksen Aseta tietokone lepotilaan vieressä ja valitsemalla sitten uusi aika-asetus.
  Kuva : Lepotilan aika-asetuksen säätäminen
  Lepotilan aika-asetukset alanuolipainiketta korostettuna
 4. Valitse Tallenna muutokset.
Lepo- tai horrostila -sammutusvaihtoehtojen lisääminen tai poistaminen
Eri sammutusvaihtoehdot ovat saatavilla oletusarvoisesti. Saatat päättää, että haluat lisätä tai poistaa tiettyjä sammutusvaihtoehtoja tarpeittesi perusteella. Jos haluat lisää tai poista sammutusvaihtoehdoista lepo- tai horrostilan, noudata tämän osan ohjeita.
Lisää tai poista sammutusvalintoja seuraavasti:
 1. Etsi ja avaa Virta-asetukset Windowsissa.
 2. Valitse Valitse virtapainikkeiden toiminnot.
  Kuva : Valitse virtapainikkeiden toiminnot
  Virranhallintaikkuna, jossa on Valitse mitä virtapainikkeet tekevät korostettuna
 3. Valitse Muuta asetuksia, jotka eivät ole käytettävissä nyt.
  Kuva : Muuta asetusten saatavuusvaihtoehtoja
  Virtakytkimen Järjestelmäasetukset Muuta-asetuksilla, jotka eivät ole tällä hetkellä saatavilla, korostettuna
 4. Sammutusasetukset-osiossa varmista, että sammutusvaihtoehtojen, jotka haluat nähdä sammutusvalinnoissa, valintaruudut ovat valittuna.
  Kuva : Lepotila ja horrostila -sammutusvaihtoehdot
  Sammutusasetukset lepo- ja horrostilaan liittyvät valinnat valittuna ja korostettuna
 5. Valitse Tallenna muutokset. Valitsemasi vaihtoehdot näkyvät nyt sammutusasetuksissa.
Voit säätää aikaa, jonka kuluttua tietokone siirtyy horrostilaan, tekemällä näin:
 1. Etsi ja avaa Virta-asetukset Windowsissa.
 2. Valitse Valitse virrankäyttösuunnitelma tai mukauta sitä -ikkunassa muutettavan suunnitelman vieressä Muuta suunnitelman asetuksia.
 3. Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -ikkunassa Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
  Kuva : Muuta virranhallinnan lisäasetuksia
  Muuta virranhallinnan lisäasetuksia korostettuna
 4. Laajenna luetteloa napsauttamalla plusmerkkiä (+) Lepotila-valinnan vieressä. Napsauta sitten plusmerkkiä (+) kohdan Siirtymisaika horrostilaan vieressä.
 5. Aseta avattavaan Asetus (Minuuttia) -luetteloruutuun käyttämättömyysaika, jonka kuluttua tietokone siirtyy horrostilaan.
  Kuva : Horrosajan asettaminen
  Horrostila-valinta Virranhallinta-asetuksissa
 6. Valitse OK ja sitten Tallenna muutokset. Tietokone siirtyy horrostilaan, kun se on ollut käyttämättömänä määritetyn pituisen ajan.
Tallennustilan käyttäminen mediatiedostoja jaettaessa
Tallennustilan avulla tietokone voi jatkaa tehtävien suorittamista, kuten televisio-ohjelmien tallentamista tai videoiden ja musiikin jakamista, vaikka poistuisit tietokoneelta. Kun tietokone on tallennustilassa, seuraavat asiat tapahtuvat:
 • Tietokone voi edelleen suorittaa tehtäviä, kuten tallentaa ajoitettua televisio-ohjelmaa tai toistaa video- ja musiikkitiedostoja etäsijaintiin.
 • Näytön virta katkaistaan.
 • Ääni vaimennetaan.
 • Tietokone on käynnissä, mutta se on virransäästötilassa.
 • Tietokoneen tuuletin on käynnissä.
 • Työpöytä avautuu miltei välittömästi, kun painat etäohjauksen Lepotila-painiketta.
Voit ottaa tallennustilan käyttöön seuraavasti:
 1. Etsi ja avaa Virta-asetukset Windowsissa.
 2. Valitse Valitse virrankäyttösuunnitelma tai mukauta sitä -ikkunassa muutettavan suunnitelman vieressä Muuta suunnitelman asetuksia.
 3. Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -ikkunassa Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
  Kuva : Muuta virranhallinnan lisäasetuksia
  Muuta virranhallinnan lisäasetuksia korostettuna
 4. Napsauta Lisäasetukset-ikkunassa plusmerkkiä (+) Multimedia-asetukset-valinnan vieressä, jolloin luettelo laajenee. Napsauta sitten plusmerkkiä (+) Jaettaessa mediaa -kohdan vieressä.
 5. Valitse avattavassa Asetus-luetteloruudussa Salli koneen siirtyminen tallennustilaan.
  Kuva : Salli koneen siirtyminen tallennustilaan
  Salli koneen siirtyminen tallennustilaan valittuna
 6. Valitse OK ja sitten Tallenna muutokset. Windows siirtyy automaattisesti tallennustilaan mediatiedostoja jaettaessa.
Virtapainikkeen ja lepotilapainikkeen asetusten muuttaminen
Voit säästää virtaa määrittämällä tietokoneen toiminnan, kun painat virta- tai lepotilapainiketta. Voit määrittää virtapainikkeelle seuraavat toiminnot: Älä tee mitään, Lepotila, Horrostila, Sammutus, tai Sammuta näyttö.
Voit määrittää Lepotilapainikkeelle seuraavat toiminnot: Älä tee mitään, Lepotila, Horrostila, tai Sammuta näyttö.
Jos haluat muuttaa, mitä tietokone tekee, kun painat virta- ja lepotilapainikkeita, toimi seuraavasti:
 1. Etsi ja avaa Virta-asetukset Windowsissa.
 2. Valitse vasemmasta reunasta Valitse virtapainikkeiden toiminnot.
  Kuva : Valitse virtapainikkeiden toiminnot
  Virranhallinta-asetukset Muuta mitä virtapainikkeet tekevät valittuna
 3. Muuta virtapainikkeen asetuksia napsauttamalla kohdan Kun painan virtapainiketta vieressä olevaa alaspäin aukeavaa nuolta, valitsemalla haluamasi asetuksen ja valitsemalla sitten Tallenna muutokset.
  Kuva : Virtapainikkeen asetusten muuttaminen
  Virranhallinnan asetusten alaspäin aukeava valikko näkyy
 4. Muuta lepotilan asetuksia valitsemalla haluamasi asetus kohdassa Kun painan lepotilapainiketta ja valitsemalla sitten Tallenna muutokset.
  Kuva : Lepotilapainikkeen asetusten muuttaminen
  Lepotilapainikkeen asetusten alaspäin aukeava valikko näkyy
Virrankäytön vianmäärityksen käyttäminen ongelmien korjaamiseen
Windowsin virrankäytön vianmäärityksen avulla voi selvittää ja korjata tietokoneen virranhallinta-asetuksiin liittyviä ongelmia.
Suorita Virrankäytön vianmääritys seuraavasti:
 1. Kirjoita Windowsin hakupalkkiin vianmääritys ja avaa se.
 2. Valitse Tietokoneongelmien vianmääritys -ikkunassa Järjestelmä ja suojaus -kohdassa Tehosta virrankäyttöä.
  Kuva : Tehosta virrankäyttöä
  Tietokoneongelmien vianmääritys Tehosta virrankäyttöä korostettuna
 3. Valitse Virta-ikkunassa Seuraava. Virrankäytön vianmääritys alkaa tunnistaa ongelmia.
  Kuva : Tunnistetaan ongelmia
  Tunnistetaan ongelmia -ikkuna
 4. Kun tunnistusprosessi on suoritettu, suositeltu ratkaisu näytetään. Korjaa havaitut ongelmat noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...