hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbed scanner - Perusvihjeitä vianmääritykseen

Simple issues such as smudges on the scanning strips or loose cables can cause the scanner to produce fuzzy scans, operate in an unexpected manner, or fail to operate. Always check the following items when encountering scanning problems.
 • If scanning a document that will be analyzed using Optical Character Recognition (OCR), make sure that the original document is clear enough to be analyzed.
 • Varmista, että USB-kaapeli ja virtajohto ovat tiukasti paikallaan liitännöissään skannerin takana ja että virtajohto on liitetty toimivaan pistorasiaan tai ylijännitesuojaan.
 • Varmista, ettei skanneri ole sammunut automaattisesti. Jos skanneri on sammunut, käynnistä se painamalla Power-painiketta.
  huomautus:
  Muuta automaattisen sammutuksen asetusta käyttämällä HP Scanner Tools Utility -ohjelmaa (Windows) tai HP Utility -ohjelmaa (OS X).
 • Tarkista, että skanneri saa virtaa.
  • Varmista, että verkkolaitteen kotelon vihreä merkkivalo palaa.
  • Jos vihreä merkkivalo ei pala, varmista virran kulku pistorasiassa tai ylijännitesuojassa, johon verkkolaitteen johto on kytketty.
  • Jos vihreä merkkivalo ei pala huolimatta siitä, että pistorasia tai ylijännitesuoja toimii normaalisti, vika voi olla verkkolaitteessa. Saat lisätietoja ja tukea osoitteesta www.hp.com/support.
 • Jos saat Skanneria ei löytynyt -virheilmoituksen skanneria käyttäessäsi, sammuta skanneri, odota 30 sekuntia ja käynnistä skanneri uudelleen. Jos ilmoitus näkyy edelleen, skanneri on käynnistettävä uudelleen.
 • Jos skanneri on liitetty tietokoneeseen USB-keskittimen tai tietokoneen etuosassa olevan USB-portin avulla, irrota johto ja kytke se tietokoneen takana olevaan USB-porttiin.
 • Windows: Varmista, että skanneripainiketta voi käyttää (lisätietoja on kohdassa Tuotteen helppokäyttöominaisuudet).
 • Sammuta skanneri, odota 30 sekuntia ja käynnistä skanneri uudelleen.
 • Varmista, että asiakirjansyöttölaitteen luukku on kiinni.
 • Käynnistä tietokone uudelleen.
If problems continue, it is possible that the HP scanning software, firmware, or associated drivers are out of date or have become corrupted. See www.hp.com/support to locate software, firmware, and driver updates for the scanner.

Skannerin testaaminen

Testaa skanneri seuraavasti:
 1. Varmista, että virtajohto on liitetty tukevasti skanneriin ja toimivaan pistorasiaan tai ylijännitesuojaan. Tarkista, palaako verkkolaitteen kotelon vihreä merkkivalo. Palava valo on merkki siitä, että virransyöttö toimii.
 2. Jos virtajohto on kiinnitetty ylijännitesuojaan, varmista, että ylijännitesuoja on yhdistetty pistorasiaan ja että ylijännitesuoja on päällä.
 3. Sammuta skanneri painamalla Power-painiketta, irrota virtajohto skannerista ja sammuta skanneriin yhdistetty tietokone. Odota 30 sekuntia, kytke verkkolaite uudelleen skanneriin ja käynnistä skanneri painamalla Power-painiketta. Käynnistä lopuksi tietokone.
 4. Kokeile skannausta uudelleen.

Skannerin käynnistäminen uudelleen

The scanner may need to be reset under the following conditions:
 • Jos saat Skannerin alustus epäonnistui -virheilmoitusta vastaavan ilmoituksen, kun yrität käyttää skanneria.
 • Jos saat Skanneria ei löytynyt -virheilmoituksen skanneria käyttäessäsi, ja ongelma ei ratkea sillä, että sammutat skannerin, odotat 30 sekuntia ja käynnistät skannerin uudelleen.
Voit käynnistää skannerin uudelleen seuraavasti:
 1. Sulje HP Scan Software -skannausohjelmisto ja HP Scanner Tools Utility (HP:n Skannerityökalut) -apuohjelmisto, jos ne ovat käynnissä.
 2. Katkaise skannerin virta painamalla Power-painiketta ja irrota sitten virtajohto skannerista.
 3. Odota 30 sekuntia.
 4. Kytke verkkolaite uudelleen laitteeseen ja kytke skanneriin virta painamalla Power-painiketta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...