hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP ScanJet Pro 2500 - Perusvihjeitä vianmääritykseen

Pienet asiat, kuten lika skannausnauhoissa tai löystyneet kaapelit, saattavat aiheuttaa epätarkkuutta skannaukseen tai skannerin toimintahäiriöitä. Skannausongelmien ilmetessä tarkista aina seuraavat asiat.
 • Jos skannaat asiakirjaa, joka tullaan analysoimaan OCR-tekniikkaa käyttäen, varmista, että alkuperäinen asiakirja on riittävän selkeä analysoitavaksi.
 • Varmista, että USB-kaapeli ja virtajohto ovat tiukasti paikallaan liitännöissään skannerin takana ja että virtajohto on liitetty toimivaan pistorasiaan tai ylijännitesuojaan.
 • Varmista, ettei skanneri ole sammunut automaattisesti. Jos skanneri on sammunut, käynnistä se painamalla Virta-painiketta.
  huomautus:
  Voit vaihtaa automaattisen sammutuksen asetuksen HP:n skannerityökaluapuohjelma -ohjelmassa (Windows) tai HP-apuohjelma -ohjelmassa (Mac OS X).
 • Tarkista, että skanneri saa virtaa.
  • Varmista, että verkkolaitteen kotelon vihreä merkkivalo palaa.
  • Jos vihreä merkkivalo ei pala, varmista virran kulku pistorasiassa tai ylijännitesuojassa, johon verkkolaitteen johto on kytketty.
  • Jos vihreä merkkivalo ei pala huolimatta siitä, että pistorasia tai ylijännitesuoja toimii normaalisti, vika voi olla verkkolaitteessa. Saat lisätietoja ja tukea osoitteesta www.hp.com/support.
 • Jos saat Skanneria ei löytynyt -virheilmoituksen skanneria käyttäessäsi, sammuta skanneri, odota 30 sekuntia ja käynnistä skanneri uudelleen. Jos ilmoitus näkyy edelleen, skanneri on käynnistettävä uudelleen.
 • Jos skanneri on liitetty tietokoneeseen USB-keskittimen tai tietokoneen etuosassa olevan USB-portin avulla, irrota johto ja kytke se tietokoneen takana olevaan USB-porttiin.
 • Windows: Varmista, että skanneripainiketta voi käyttää (lisätietoja on kohdassa Tuotteen helppokäyttöominaisuudet).
 • Sammuta skanneri, odota 30 sekuntia ja käynnistä skanneri uudelleen.
 • Varmista, että asiakirjansyöttölaitteen luukku on kiinni.
 • Käynnistä tietokone uudelleen.
Jos ongelmat jatkuvat, on mahdollista, että HP:n skannausohjelma, laiteohjelmisto tai siihen liittyvät ohjaimet vaativat päivitystä tai ovat vioittuneet. Ohjelmisto- ja ohjainpäivitykset ovat saatavana osoitteesta www.hp.com/support.

Skannerin testaaminen

Testaa skanneri seuraavasti:
 1. Varmista, että virtajohto on liitetty tukevasti skanneriin ja toimivaan pistorasiaan tai ylijännitesuojaan. Tarkista, palaako verkkolaitteen kotelon vihreä merkkivalo. Palava valo on merkki siitä, että virransyöttö toimii.
 2. Jos virtajohto on kiinnitetty ylijännitesuojaan, varmista, että ylijännitesuoja on yhdistetty pistorasiaan ja että ylijännitesuoja on päällä.
 3. Sammuta skanneri painamalla Virta-painiketta, irrota virtajohto skannerista ja sammuta skanneriin yhdistetty tietokone. Odota 30 sekuntia, kytke verkkolaite uudelleen skanneriin ja käynnistä skanneri painamalla Virta-painiketta. Käynnistä lopuksi tietokone.
 4. Kokeile skannausta uudelleen.

Skannerin käynnistäminen uudelleen

Saatat joutua käynnistämään skannerin uudelleen seuraavissa tilanteissa:
 • Jos saat Skannerin alustus ei onnistu -virheilmoitusta vastaavan ilmoituksen, kun yrität käyttää skanneria.
 • Jos saat Skanneria ei löydy -virheilmoituksen skanneria käyttäessäsi, ja ongelma ei ratkea sillä, että sammutat skannerin, odotat 30 sekuntia ja käynnistät skannerin uudelleen.
Voit käynnistää skannerin uudelleen seuraavasti:
 1. Sulje HP Scan -ohjelma ja HP:n skannerityökaluapuohjelma, jos ne ovat käynnissä.
 2. Katkaise skannerin virta painamalla Virta-painiketta ja irrota sitten virtajohto skannerista.
 3. Odota 30 sekuntia.
 4. Kytke verkkolaite uudelleen laitteeseen ja kytke skanneriin virta painamalla Virta-painiketta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...