hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP-tietokoneet - langattoman verkon ja Internet-yhteyden vianmääritys (Windows 10)

Tämä asiakirja koskee HP-tietokoneita, joissa on käytössä langaton verkko (reitittimen kautta) ja Windows 10.
Useat eri ohjelmisto- ja laitteisto-ongelmat voivat aiheuttaa Wi-Fin toiminnan lakkaamisen. Noudata tämän asiakirjan vaiheita ja työkaluja langattoman internet-yhteyden ongelmien ratkaisemiseksi.
huomautus:
Saadaksesi lisätietoja langattoman tulostimen asetuksista, tai jos saat virheilmoituksen kun yrität tulostaa langattomasti, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tulostimen mallinumero ja etsi asiakirja langattoman tulostimen asentamisesta tai näkyvissä olevasta virheilmoituksesta.
Yritystietokoneiden tapauksessa pyydä lisätietoja yrityksesi IT-osastolta tai paikalliselta IT-huollolta, ennen kuin teet muutoksia tietokoneen käyttöympäristöön tai suojaukseen.

Vaihe 1: Varmista, että langattoman verkon näppäin tai painike on käytössä

Useimmissa kannettavissa tietokoneissa on painike tai näppäimistönäppäin langattoman signaalin käyttöönottoon ja sammuttamiseen. Tarkista painikkeen tai näppäimen tila, jotta näet, onko langaton signaali käytössä.
 1. Etsi langattoman verkon näppäin tai painike. Siinä voi olla kuva lentokoneeesta tai langattomasta signaalista.
  Painike tai näppäin
  Kuvaus
  Näppäimistöpainike, jossa on lentokonekuvake.
  Erillinen painike, jossa on lentokoneen kuva. Tällä otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä ”lentotila”, jolloin langaton ja Bluetooth-signaali kytkeytyvät pois päältä tai päälle.
  F12-painike, jossa on lentokonekuvake.
  F12-näppäin, jossa on lentokoneen kuva. Tällä otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä ”lentotila”, jolloin langaton ja Bluetooth-signaali kytkeytyvät pois päältä tai päälle.
  F12-näppäin, jossa on langattoman yhteyden kuvake ja LED-valo.
  F12-näppäin, jossa on langattoman signaalin kuvake ja LED-valo. Tällä otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä ”langaton tila”. LED-valo palaa valkoisena tai sinisenä, jos tila on käytössä, ja oranssina, jos tila ei ole käytössä.
  Näppäimistöpainike, jossa on langattoman yhteyden kuvake.
  Erillinen langattoman tilan painike. Tämä on yleensä näppäimistön yläpuolella tai sen lähellä.
 2. Paina painiketta kerran, odota 10 sekuntia ja tarkkaile sitten muutoksia langattoman yhteyden kuvakkeessa ilmaisinalueella ja langattoman tilan painikkeen tai näppäimen LED-valossa.
  • Jos painikkeen tai näppäimen merkkivalo ei pala, vie hiiren osoitin tehtäväpalkin ilmaisinalueella olevan langattoman yhteyden kuvakkeen ylle, niin näet yhteyden tilan.
  • Jos langaton signaali on kytketty päälle, yritä muodostaa yhteys internetiin uudelleen.
  • Jos langaton signaali on kytketty pois päältä, kytke se takaisin päälle painamalla painiketta tai näppäintä uudelleen ja yritä sitten muodostaa yhteys internetiin uudelleen.
  Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 2: Päivitä langaton ohjain Laitehallinnassa

WLAN-sovitinkortin uusimman ohjaimen lataaminen ja asentaminen voi ratkaista yleisiä langattomaan Internet-yhteyteen liittyviä ongelmia. Etsi uusin WLAN-ohjain Laitehallinnassa.
 1. Kirjoita Windowsin hakupalkkiin Device Manager (Laitehallinta) ja avaa se.
 2. Kaksoisnapsauta Laitehallinta-ikkunassa Network adapters (Verkkosovittimet) -kohtaa, napsauta hiiren kakkospainikkeella langattoman sovittimen nimeä ja valitse sitten Update driver (Päivitä ohjain).
  Päivitä ohjain -valinta
 3. Valitse Search automatically for updated driver software (Etsi päivitettyä ohjainohjelmistoa automaattisesti).
  Päivitä ohjainohjelmisto -ikkuna
 4. Jos työkalu löytää päivitetyn ohjaimen, asenna se noudattamalla näytön ohjeita.
 5. Yritä muodostaa Internet-yhteys.
Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 3: Käytä automaattista vianmääritystä

Testaa ja korjaa erilaiset langattoman verkon tilat automaattisesti HP:n ja Microsoftin työkaluilla.
huomautus:
Tietokoneet, joissa on Windows 10 S-tilassa: HP Support Assistantia ei ole saatavana Windows 10 S:ään. Käytä sen sijaan Windowsin verkon ja Internetin vianmääritystä langattoman yhteyden testaamiseen ja korjaamiseen. Lisätietoja on kohdassa Usein kysytyt kysymykset Windows 10 -käyttöjärjestelmän S-tilasta.

Vaihe 4: Tarkista ja nollaa laite

Laitteen nollaaminen oikeassa järjestyksessä langattomassa verkossa voi korjata monia yhteys- ja suorituskykyongelmia.
 1. Sammuta tietokone.
 2. Jos verkkoosi kuuluu langaton reititin, langaton yhdyskäytävä tai langattoman reitittimen ja modeemin yhdistelmä, irrota virtajohto reitittimestä.
  Virtajohdon irrottaminen reitittimen takaa
 3. Jos verkkoosi kuuluu erillinen laajakaistamodeemi, irrota laajakaistamodeemin virtajohto.
 4. Odota vähintään 5 sekuntia ja liitä virtajohto langattomaan reitittimeen (ja laajakaistamodeemiin, jos se on erillinen).
 5. Odota, kunnes kaikki valot palavat merkkinä normaalista Internetin ja tietokoneen toiminnasta. Jos laajakaistamodeemin valot viittaavat ongelmaan, katso apua seuraavasta vaihtoehtojen luettelosta.
  • Jos mitkään merkkivalot eivät pala virtajohdon liittämisen jälkeen, kokeile liittää virtajohto toiseen pistorasiaan. Huollata tai vaihda laajakaistamodeemi, jos se ei käynnisty.
  • Jos vain virran merkkivalo palaa, kun muut merkkivalot eivät pala eivätkä viittaa toimintaan, verkkoyhteyttä ei ole havaittu. Varmista, että Internet-signaalia välittävä kaapeli on liitetty Iaajakaistalaitteeseen. Varmista, että asuntosi Internet-kaapelit ovat ehjät ja liitettyinä. Voi olla tarpeen ottaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, jos muillakin alueesi käyttäjillä on Internetin käyttökatkoksia.
  • Jos Internetin tai verkon merkkivalo vilkkuu jatkuvasti eikä ilmoita Internet-yhteydestä, ongelma johtuu todennäköisesti Internet-palveluntarjoajasta. Odota, kunnes palvelu palautetaan tai pyydä apua Internet-palveluntarjoajaltasi.
 6. Käynnistä tietokone ja odota, että Windows käynnistyy. Jos käytössäsi on kannettava tietokone, seuraa artikkelissa Kannettavan tietokoneen virtanollauksen suorittaminen olevia ohjeita , ja jatka sitten näiden vaiheiden mukaisesti.
 7. Odota, kunnes Windows muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon automaattisesti.
 8. Jos Windows ei muodosta yhteyttä automaattisesti, napsauta tehtäväpalkin ilmoitusalueella langattoman yhteyden kuvaketta , valitse langattoman verkon nimi ja valitse sitten Connect (Yhdistä).
  Näyttöön saattaa avautua ikkuna, jossa kehotetaan antamaan salasana tai painamaan painiketta riippuen käyttämästäsi suojaustyypistä.

Wi-Fi-yhteyden laajennettu vianmääritys

Jos tietokone ei vieläkään muodosta yhteyttä langattomaan verkkoon, vaikka tämän asiakirjan ohjeita on noudatettu, katso laajennetun vianmäärityksen ohjeet kohdasta HP-tietokoneet – laajennettu langattoman verkon ja Internet-yhteyden vianmääritys (Windows 10).

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...