hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP-taulutietokoneet - Taulutietokoneen kameran käyttäminen (Android 5.0 / Lollipop)

Tämä asiakirja koskee HP:n ja Compaqin taulutietokoneita, joissa on Android 5.0/ Lollipop-käyttöjärjestelmä.
Taulutietokoneessa on kaksi kameraa: toinen taulutietokoneen taka- ja toinen etupuolella. Tässä asiakirjassa on tietoja valokuvaamisesta ja videoinnista sekä muista taulutietokoneen kameroiden toiminnoista.

Ota valokuva

Ota valokuva taulutietokoneella.
 1. Napauta aloitusnäytössä Kaikki sovellukset -kuvaketta ja napauta sitten kamerasovellusta.
  Kuva : Kamerasovellus
  Kamerasovelluksen kuvake
 2. Sipaise näytön vasemmalla puolella saadaksesi esiin kameravalikon ja valitse sitten kamera.
  Kuva : Kamera
  Kamera
 3. Kahden sormen avulla voit loitontaa (pienentää) tai lähentää (suurentaa) kuvaa näytöllä.
 4. Ota kuva napauttamalla kamera -kuvaketta näytön alareunassa tai paina äänenvoimakkuussäätimen äänenvoimakkuuden +/- -painikkeita.

Ota panoraamakuva

Ota panoraamakuva kamerasovelluksella. Liitä monta kuvaa yhteen automaattisesti kun kuvaat kääntäen kameraa sivusuunnassa.
 1. Napauta aloitusnäytössä Kaikki sovellukset -kuvaketta ja napauta sitten kamerasovellusta.
  Kuva : Kamerasovellus
  Kamerasovelluksen kuvake
 2. Sipaise näytön vasempaa reunaa saadaksesi esiin kameravalikon, ja sitten napauta panoraamakuva.
  Kuva : Panoraama
  Panoraama
 3. Etsi panoraamakuvan aloituskohta keskiympyrän avulla ja valitse sitten panoraamakuva -kuvaketta näytön alareunassa.
 4. Odota hetki, kunnes näet sinisen väripisteen kuvahaussa.
  Taulutietokoneen ottaa automaattisesti valokuvan.
  Kuva : Panoraama
  Panoraama
 5. Hitaasti käännä taulutietokonetta paikallaan kohdistaen keskiympyrä seuraavaan väripisteeseen, joka näkyy.
  Väripistettä suuree ja muuttuu siniseksi kun tuot keskiympyrän sen päälle.
  huomautus:
  Saat parhaan tuloksen, kun pidät taulutietokonetta molemmin käsin ja liikutat sitä hyvin hitaasti koko ajan samassa tasossa.
 6. Kun sininen väripiste on kohditettu kuvahakuun, odota hetki, jotta kamera automaattisesti ottaa valokuvan.
 7. Toista kunkin väripisteen kohdalla kunnes olet ottanut panoraamakuvan.
 8. Viimeistele panoraamakuva napauttamalla näytön alareunassa olevaa valintamerkkia.
  Taulutietokonee käsittelee ja tallentaa panoraamakuvan.

Piirivalokuvan luominen

Ota piirivalokuva kamerasovelluksella. Liitä monta kuvaa yhteen automaattisesti kun haluat tallentaa 360-asteen näkymän ympäristöstäsi.
 1. Napauta aloitusnäytössä Kaikki sovellukset -kuvaketta ja napauta sitten kamerasovellusta.
  Kuva : Kamerasovellus
  Kamerasovelluksen kuvake
 2. Sipaisemalla näytön vasenta reunaa saat esiin kameravalikon, ja sitten napauta Piirivalokuva.
  Kuva : Piirivalokuva
  Piirivalokuva
 3. Pidä taulutietokonetta pystyasennossa ja kallista kameraa, kunnes keskiympyrä asettuu samaan linjaan ruudussa olevan sinisen pisteen kanssa.
  huomautus:
  Saat parhaan tuloksen pitämällä taulutietokoneen keskitettynä, kun kuvaa tallennetaan.
  Kuva : Piirivalokuva
  Piirivalokuvan ottaminen
  Sininen väripiste muuttuu valkoiseksi ja taulutietokone automaattisesti tallentaa piirivalokuvan ensimmäisen osan.
 4. Pidä taulutietokonetta ja hitaasti käännä sitä, kunnes keskiympyrän viivat kohdistuvat siniseen väripisteeseen, joka tulee näkyviin.
  Sininen väripiste muuttuu valkoiseksi ja taulutietokone automaattisesti tallentaa piirivalokuvan toisen osan.
 5. Toista kunkin sinisen väripisteen kohdalla kunnes piirivalokuva on valmis.
  Piirivalokuva on valmis, kun maiseman kaikki kulmat on kuvattu, eikä näytössä ole enää tyhjiä alueita jäljellä.
 6. Napauta valintamerkkiä näytön alareunassa kuva käsittelemiseksi ja tallentamiseksi taulutietokoneelle.

Videokuvan kuvaaminen

Kuvaa videokuvaa käyttämällä taulutietokoneen kamerasovellusta.
 1. Napauta aloitusnäytössä Kaikki sovellukset -kuvaketta ja napauta sitten kamerasovellusta.
  Kuva : Kamerasovellus
  Kamerasovelluksen kuvake
 2. Sipaise näytön vasemmalla puolella niin saat esiin kameravalikon ja valitse sitten Video.
  Kuva : Video
  Video
 3. Kahden sormen avulla voit loitontaa (pienentää) tai lähentää (suurentaa) kuvaa näytöllä.
 4. Napauta näytön alareunassa Video -kuvaketta ja aloita kuvaaminen.
  huomautus:
  Voit ottaa videoinnin aikana valokuvia napauttamalla näyttöä. Näyttö muuttuu hetkellisesti valkoiseksi, kun valokuva otetaan ja osittainen kopio valokuvasta esitetään lyhyesti näytön oikeassa reunassa. Videokuvaus ei keskeydy.
 5. Lopeta kuvaaminen napauttamalla Pysäytä -kuvaketta näytön alareunassa ja tallenna video.

Käytä linssin sumennusta

Linssin sumennus tarkentuu aiheeseen etualalla ja sumentaa taustaa. Käytä linssin sumennusta muotokuvissa ja lähikuvissa. Kun otat valokuvan, voit käyttää uudelleenfokusoinnin työkalua sumennuksen määrän vähentämiseen tai lisäämiseen.
 1. Napauta aloitusnäytössä Kaikki sovellukset -kuvaketta ja napauta sitten kamerasovellusta.
  Kuva : Kamerasovellus
  Kamerasovelluksen kuvake
 2. Sipaisemalla näytön vasempaan reunaa saat esiin kameravalikon, ja sitten napauta Linssin sumennus.
  Kuva : Linssin sumennus
  Linssin sumennus
 3. Aloita valokuva kohdistamalla kamera kohteeseen ja napauta Linssin sumennus -kuvaketta.
 4. Pyydettäessä liikuta taulutietokonetta hitaasti ylöspäin ja pidä kamera tarkennettuna aiheeseen.
  Kuva : Taulutietokoneen nostaminen ylöspäin
  Taulutietokoneen nostaminen ylöspäin
  Valintamerkki näkyy kun valokuva on otettu.
 5. Voit säätää sumennusta ja valokuvan tarkennutusta sipaisemalla taulutietokoneen oikeasta reunasta, joka avaa valokuvasovelluksen ja napauta sitten haluamaasi valokuvaa. Voit joutua odottamaan hetken, kun valokuvaa käsitellään.
 6. Napauta näytön alareunassa olevaa Linssin sumennus -kuvaketta. Vain linssin summennustilassa otetut valokuvat esittävät Linssin sumennus -kuvakkeen.
 7. Napauta ja vedä valkoista väripistettä säätöpalkissa säätääksesi sumennuksen määrää tai napauttamalla mitä tahansa valokuvan kohtaa sen uudelleenkohdistamiseksi.
  Kuva : Sumennuksen voimakkuus
  Sumennuksen voimakkuuden säätäminen
 8. Napauta valmis näytön vasemmassa yläkulmassa tallentaaksesi säädetyn kuvan taulutietokoneelle.

Asetusten muuttaminen

Kamerasovelluksen asetusten avulla voit muuttaa valotusta, tarkkuutta, kuvalaatua ja muita asetuksia. Voit myös käyttää ohjevalikkoa asetuksista ja antaaksesi palautetta.
Sipaise näytön vasemmalla puolella jolloin kamerasovellus avautuu, ja sitten napauta asetukset -kuvaketta näytön oikeassa alakulmassa.
Kuva : Asetukset
Asetukset-valikko
Asetukset-valikossa voit valita valokuville seuraavia vaihtoehtoja:
 • Tarkkuus ja laatu: Muuta tarkkuutta, laatua tai muita vaihtoehtoja kamerasovelluksen kaikissa tiloissa. Säädä kuvasuhdetta kameratilassa, laatua videotilassa, tarkkuutta piirivalokuva- ja panoraamakuvatiloissa ja kuvalaatua linssin sumennustilassa. Nykyiset asetukset näkyvät kunkin kamerasovelluksen tilan alapuolella.
  Napauta kamerasovelluksen tilaa siirtyäksesi kyseisen tilan valikkoon.
   Kuva : Tarkkuus ja laatu
   Tarkkuus ja laadu -valikko
  1. Nykyinen asetus takakameran valokuvalle – (4:3) 7,7 megapikseliä
  2. Nykyinen asetus etukameran valokuvalle – (16:9) 2,1 megapikseliä
  3. Nykyinen asetus takakameran videolle – HD 1080p
  4. Nykyinen asetus etukameran videolle – HD 1080p
  5. Nykyinen asetus panoraamakuvan tarkkuudelle – normaali
  6. Nykyinen asetus kuvalaadulle – normaali
 • Sijainnin tallentaminen: Tallenna tietoja siitä, missä valokuvat on otettu käyttämällä Tallenna sijainti -asetusta. Napauta Pois/päällä -painiketta Tallenna sijainti kohdan vieressä sen kytkemiseksi pois/päälle.
  Sijaintitiedot on tallennettu valokuvaan valokuvasovelluksessa.
  Kuva : Tallenna sijainti
  Tallenna sijainti päällä/pois -painike
 • Lisäasetukset: Napauta Lisäasetukset päästäksesi käyttämään manuaalista asetusta, jonka avulla voit hallita valotusta (kirkkautta) kameratilassa. Napauta Pois/päällä -painiketta manuaalinen valotus kohdan vieressä sen kytkemiseksi pois/päälle.
  Manuaalinen valotus käytössä voit säätää näytön kirkkautta valokuvissa asteikolla -2 (tummempi) ja +2 (vaaleampi) kameratilan asetukset-valikosta.
  Kuva : Manuaalinen valotus lisäasetuksissa
  Manuaalinen valotus lisäasetuksissa
 • Ohje ja palaute: Napauta Ohje ja palaute nähdäksesi artikkeleita kamerasovelluksen käytöstä. Napauta artikkelin nimeä sen avaamiseksi tai napauta Selaa kaikkia artikkeleita niin löydät lisää artikkeleita.
  Napauta Palaute antaaksesi ohjelmistokehittäjille palautetta kamerasovelluksesta. Palautteesi lähetetään sähköpostitse ja auttaa ohjelmistokehittäjiä parantamaan sovellusta.
  Kuva : Ohje ja palaute
  Ohje ja palaute -valikko

Muuta asetuksia tilassa

Tilan asetuksissa voit määrittää, miten kunkin tilan kamerasovellus toimii. Napauta ellipsi -kuvaketta näytön oikeassa alakulmassa jolloin kunkin tilan asetusvalikko avautuu. Valinnat riippuvat valitusta tilasta.
Asetus
Tietoa asetuksesta
Asetus on saatavilla:
Ajastin
Ajastin-asetus viivyttää valokuvan ottamista 3 tai 10 sekunnin ajan. Ajastin esittää näytössä laskennan numerot ja piippauksen kerran sekunnissa ja antaa aikaa hakeutua paikalleen omakuvaan tai liittymään toisten mukaan ryhmäkuvaan.
Napauta Ajastin -kuvaketta yhden tai useamman kerran käynnistääksesi 3 sekunnin () tai 10 sekunnin () ajastimen, ja sammuttaaksesi asetuksen.
Kameratila.
 Ruudukko
Käytä Ruudukko -asetusta ottaaksesi käyttöön tai sammuttaksesi keskiympyrän ruudukon. Keskiympyrässä näkyvän ruudukon avulla voit kohdistaa ja tarkentaa kohteeseen. Ruudukko ei näy tallennetussa kuvassa.
Napauta Ruudukko -kuvaketta ottaaksesi käyttöön tai sammuttaaksesi asetuksen.
Kamera-, video- ja linssin sumennustilat.
 HDR (High Dynamic Range)
HDR-asetuksen ollessa käytössä voimakkaiden vaaleiden ja tummien alueiden välillä on vähemmän kontrastia. Kuvan alueet, jotka olisivat tummia tavallista valotusta käytettäessä (varjostukset), vaalennetaan, ja kirkkaat alueet (vaaleat kohdat) tummennetaan. Tuloksena on tavallista enemmän näkyviä yksityiskohtia sisältävä valokuva.
Voit ottaa asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla HDR -kuvaketta.
Kameratila.
 Salama
Käytä salama -asetusta valokuvaamiseen kun valaistus on vähäistä.
Napauta salama -kuvaketta niin saat sen käyttöön. Napauta uudelleen, jolloin valitset automaattisen salaman ().
Kameratila.
huomautus:
Salama-asetus ei ole käytettävissä, kun HDR on käytössä.
 Vaihda kameraa
Kameran vaihto -asetuksesta voit valita joko etu- tai takakameran. Käytä takakameraa kuvataksesi muita ihmisiä ja ympäristöäsi. Etukameralla voit ottaa kuvia itsestäsi.
Napauta vaihda kameraa -kuvaketta vaihtaaksesi käyttäjään suunnatun ja takakameran välillä.
Kamera-, video- ja linssin sumennustilat.
Valotusarvo
Valotusarvo-asetuksen avulla voit säätää valokuvien valotusta (kirkkautta).
Napauta valotusarvo -kuvaketta käyttääksesi -2 ja +2 -valotusasteikkoa valokuvien kirkkauden säätämiseksi.
Kameratila.
huomautus:
Manuaalinen valotus täytyy olla käytössä asetusten Lisäasetukset -osiossa, jotta valotusarvo on käytettävissä.
Vaakasuora
Napauta vaakasuora-kuvaketta ottaaksesi vaakasuoria panoraamakuvia. Vaakasuora on panoraamatilan oletusasetus.
Panoraamatila.
Pystysuora
Napauta pystysuora -kuvaketta ottaaksesi pystysuoria panoraamakuvia.
Panoraamatila.
Laajakulma
Laajakulmaisessa panoraamakuvassa on suurempi pystysuuntainen alue kuin tavallisessa vaakatasoisessa panoraamakuvassa. Napauta laajakulma -kuvaketta ottaaksesi laajakulmaisia panoraamakuvia.
Panoraamatila.
 Fisheye
Napautae fisheye -kuvaketta kuvata ottaaksesi 180-asteen kuvan ympäristöstäsi ja saadaksesi pyöristetyn kuvan.
Panoraamatila.

Etsi muita Android 5.0 -kamerasovelluksia

Google Play -kaupassa (englanniksi) on lisää sovelluksia, joita voi käyttää taulutietokoneen kameran kanssa.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...