hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Officejet Pro 8500 All-in-One -sarjan tulostinten (A909) tulostuslaatuongelmien korjaaminen

Tämä asiakirja koskee HP Officejet Pro 8500 All-in-One-tulostimia (A909).
Tulostetun asiakirjan tai kuvan laatu ei ole odotusten mukainen. Tässä asiakirjassa käsitellään monen tyyppisiä tulostuslaatuongelmia, ja ohjeita on muun muassa seuraaviin tilanteisiin: tuloste on raidallinen tai haalistunut, värillinen tai musta muste ei tulostu, tai asiakirjan teksti on epätarkkaa tai sotkuista tai siinä on mustejuovia tai -tahroja.

Ratkaisu 1: Käytä aitoja HP-kasetteja.

HP suosittelee, että käytät alkuperäisiä HP:n mustekasetteja ja väriainetarvikkeita. HP ei voi taata muiden kuin aitojen HP-kasettien tai täytettyjen mustekasettien laatua eikä luotettavuutta. Jos käytössäsi ei ole alkuperäisiä HP:n kasetteja, tämän asiakirjan ohjeet eivät välttämättä ratkaise ongelmaa. Jos haluat tarkistaa kasettien aitouden, siirry HP anti-counterfeit -verkkosivustolle (englanniksi).
Osta mustekasetteja ja muita tarvikkeita HP Storesta tai paikallisilta jälleenmyyjiltä.

Ratkaisu 2: Tarkista paperin tila

Varmista seuraavien ohjeiden avulla, että käyttämäsi paperi soveltuu tulostyöhön. Jos paperi ei ole sopivaa, aseta tuotteeseen sopivan tyyppistä paperia.
 • HP:n paperit, musteet ja tulostimet on suunniteltu toimimaan yhdessä. Muiden valmistajien materiaalit eivät välttämättä ole yhteensopivia HP-musteiden ja -tulostusjärjestelmien kanssa.
 • Valitse oikea paperityyppi projektia varten:
  • Perustekstitiedostojen tulostamiseen sopii tavallinen paperi, jossa on käytetty ColorLok-tekniikkaa.
  • Jos asiakirja sisältää tiheään tulostettavaa aineistoa, kuten erittäin tarkkoja valokuvia tai muita kuvia, saat parhaan tuloksen käyttämällä HP Advanced -valokuvapaperia.
 • Aseta paperi syöttölokeroon tulostuspuoli alaspäin. Monissa papereissa on erikseen tulostukselle tarkoitettu puoli.
 • Älä käytä ryppyistä tai käpristynyttä paperia. Aseta tuotteeseen vain puhdasta ja rypytöntä paperia.
 • Säilytä valokuvapaperit alkuperäispakkauksessa suljettavassa muovipussissa. Säilytä paperia tasaisella pinnalla viileässä ja kuivassa paikassa. Lisää valokuvapaperi laitteeseen vasta, kun olet valmis tulostamaan. Laita käyttämättömät paperit tulostuksen jälkeen takaisin pakkaukseen.
 • Kokeile jotakin toista paperia. Jos paperi ei ime hyvin mustetta, se on altis tulostusvirheille. HP suunnittelee musteet ja paperit keskenään yhteensopiviksi.
 • Kaikki materiaalit eivät ime mustetta yhtä hyvin kuin toiset. Jos tulosteet tahriintuvat helposti, varmista, että käytät suositeltua paperia.
Kuva : Tekstin tulostamiseen suositellaan tavallista paperia, jossa on käytetty ColorLok-tekniikkaa
Esimerkki ColorLok-logosta
Kuva : Vaakasuuntaisia juovia tulosteessa
kuva tulosteen vaakasuuntaisista juovista
Jatka vianmääritystä seuraavasti, jos tulosteessa on vaakasuuntaisia juovia tai muita tulostuslaatuongelmia kuin pystysuuntaisia juovia.
Kuva : Pystysuuntaisia juovia tulosteessa
kuva tulosteen pystysuuntaisista juovista
Älä vaihda kasetteja tai tulostuspäitä, jos tulosteessa on pystysuuntaisia juovia. Tarkista paperi sen sijaan aiemmin tässä asiakirjassa kuvattujen ohjeiden mukaisesti tai etsi asiaa käsittelevä asiakirja. Kopioiden pystysuuntaiset juovat voidaan usein korjata puhdistamalla skannerin lasi.

Ratkaisu 3: Tulostusasetusten tarkistaminen

Tarkista, että tulostusasetukset ovat asianmukaiset tulostustyötä varten.

Ratkaisu 4: Tulostuslaadun diagnostiikkaraportin tulostaminen ja arvioiminen

Tulostuslaadun diagnostiikkaraportin avulla voit määrittää, tarvitseeko esimerkiksi tulostin kohdistaa, tulostinpäät puhdistaa tai rivinsiirto kalibroida.

Vaihe 1: Tulosta tulostuslaadun diagnostiikkaraportti

Tulosta laadun diagnostiikkasivu tulostimen ohjauspaneelin avulla seuraavien ohjeiden mukaan.
 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Paina Asetus-painiketta.
 3. Valitse Tulosta raportti.
 4. Valitse Tulosta laaturaportti.
 5. Paina OK-painiketta.
  Kuva : Tulostuslaadun diagnostiikkaraportin tulostaminen
  Kuva: Tulostuslaadun diagnostiikkaraportin tulostaminen
Jos testisivun kuvioissa on juovia tai niistä puuttuu osia, tarkista mustetarvikkeen putket seuraavasti:
 1. Avaa laitteen kansi. Tulostuskasettivaunu siirtyy laitteen vasempaan reunaan.
  Jos vaunu ei siirry vasemmalle, pidä OK-painiketta painettuna, kunnes vaunu siirtyy. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
 2. Etsi laitteen keskiosasta neljä musteputkea, jotka ovat yhteydessä tulostuspäähän, ja tarkastele niitä. Musteputkien on oltava siistissä nipussa eivätkä ne saa olla mutkalla tai taittuneita.
  Kuva : Musteputket, oikein nipussa, eivät mutkalla
  Kuva: Musteputket, oikein nipussa, eivät mutkalla.
 • Jos musteputket ovat oikein nipussa eivätkä mutkalla, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 • Jos musteputket eivät ole oikein nipussa, mutta ne eivät ole mutkalla, huollata laite. Tulostuspäitä ei tarvitse vaihtaa.
  huomautus:
  Musteputkien väärä niputus ei suoraan aiheita tulostuslaatuongelmia, mutta ongelma on korjattava. Kun tuote on huollettu, jatka tämän asiakirjan seuraavasta vianmääritysvaiheesta.
 • Jos musteputket eivät ole oikein nipussa ja ne ovat mutkalla, siirry ratkaisuun huollata tulostin. Kun laite on huollettu, vaihda mutkalla oleviin putkiin liittyvä tulostuspää:
  • Jos musta tai keltainen putki on mutkalla, vaihda musta ja keltainen tulostuspää.
  • Jos magenta tai syaani putki on mutkalla, vaihda magenta ja syaani tulostuspää.

Vaihe 2: Esimerkki testikuviosta 1

Varmista, että testikuvion 1 viivat ovat suorat ja yhtenäiset.
Kuva : Testikuvio 1
Kuva: Testikuvio 1
 • Jos testikuvion 1 viivat ovat suorat ja yhtenäiset, siirry testikuvion 2 arviointivaiheeseen.
 • Jos testikuvion 1 viivat eivät ole suorat ja yhtenäiset, jatka vaiheiden noudattamista ja kohdista tulostuspäät seuraavasti:

Vaihe 3: Kohdista tulostuspää automaattisella työkalulla

Puhdista tulostuspää seuraavasti:
 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Paina Asetus-painiketta.
 3. Valitse Työkalut.
 4. Valitse Kohdista tulostin.
 5. Paina OK-painiketta. Kun kohdistus on valmis, jatka valitsemalla OK uudelleen.
 • Jos testikuvion 1 viivat ovat suorat ja yhtenäiset, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos testikuvion 1 viivat eivät ole suorat ja yhtenäiset, siirry ratkaisuun huollata tulostin.

Vaihe 4: Esimerkki testikuviosta 2

Tarkista tulostuslaadun diagnostiikkaraportin testikuvion 2 väripalkit.
Kuva : Valkoisia viivoja testikuviossa 2
Kuva: Valkoisia viivoja testikuviossa 2
 • Jos KAIKISSA väripalkeissa näkyy valkoisia viivoja ja testikuvion 3 harmaissa palkeissa on valkoisia viivoja, älä puhdista tulostuspäitä. Siirry sen sijaan seuraavaan vaiheeseen ja tarkista testikuvio 3.
 • Jos jonkin testikuvion 2 väripalkeissa näkyy valkoisia viivoja tai ne ovat haalistuneita tai puuttuvat kokonaan, jatka ohjeiden noudattamista ja puhdista tulostuspää.

Vaihe 5: Puhdista tulostuspää automaattisella työkalulla

Puhdista tulostuspää seuraavasti:
 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Paina Asetus-painiketta.
 3. Valitse Työkalut.
 4. Valitse Puhdista tulostuspää.
 5. Odota, että tulostin puhdistaa tulostuspään.
 6. Testisivu tulostuu, kun tulostuspää on puhdistettu.
  Kuva : Tulostuspään puhdistamisen testisivu
  Kuva: Tulostuspään puhdistamisen testisivu
 • Jos sivulla ei näy virheitä, sinun ei tarvitse jatkaa.
 • Jos sivulla näkyy virheitä, puhdista tulostuspää uudelleen.
 • Jos sivulla on edelleen virheitä, kun tulostuspää on puhdistettu kolme kertaa, siirry ratkaisuun toisen tai molempien tulostuspäiden vaihtaminen.

Vaihe 6: Esimerkki testikuviosta 3

Tarkista testikuvion 3 harmaat palkit.
Kuva : Tummia viivoja tai valkoisia välejä testikuviossa 3
Kuva: Tummia viivoja tai valkoisia välejä testikuviossa 3
 • Jos testikuvion 3 harmaissa palkeissa ei näy tummia viivoja tai valkoisia välejä nuolten osoittamissa kohdissa, siirry seuraavaan ratkaisuun ja tarkista kuva.
 • Jos testikuvion 3 harmaissa palkeissa näkyy tummia viivoja tai valkoisia välejä nuolten osoittamissa kohdissa, kalibroi rivinsiirto noudattamalla seuraavia vaiheita.

Vaihe 7: Kalibroi rivinsiirto automaattisella työkalulla

Kalibroi rivinsiirto seuraavien ohjeiden mukaan.
 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Paina Asetus-painiketta.
 3. Valitse Työkalut.
 4. Valitse Kalibroi rivinsiirto.
 5. Paina OK-painiketta.
 6. Tulosta toinen tulostuslaadun diagnostiikkasivu ja tarkista, onko ongelma ratkennut.
 • Jos sivulla ei näy virheitä, sinun ei tarvitse jatkaa.
 • Jos testikuviossa 3 näkyy tummia viivoja tai valkoisia välejä, siirry ratkaisuun huollata tulostin.

Ratkaisu 5: Kuvan tarkistaminen

Jos tulostuslaadun diagnostiikkaraportissa ei näy virheitä, tulostusmekanismi ja mustetarvikkeet toimivat oikein. Tässä tapauksessa tulostuspäitä tai mustekasetteja ei tarvitse puhdistaa, kohdistaa tai kalibroida. Kokeile sen sijaan seuraavia ratkaisuja:
 • Tarkista tämän asiakirjan ensimmäiset vaiheet uudelleen. Muiden valmistajien materiaalit eivät välttämättä ole yhteensopivia HP-musteiden ja -tulostusjärjestelmien kanssa. HP ei voi taata muiden valmistajien musteiden laatua.
 • Varmista, että tulostettavan kuvan tarkkuus on riittävän hyvä. Liikaa suurennetut kuvat saattavat näyttää epätarkoilta tai epäselviltä.
 • Jos ongelma rajoittuu tulosteen reunassa olevaan kaistaan, käännä kuvaa 180 astetta laitteen mukana asentamassasi ohjelmistossa tai jossain muussa ohjelmistossa. Ongelma ei ehkä näy tulosteen toisessa reunassa.
Epäselvä, epälooginen teksti ja vaillinainen tuloste (kuva)
Vain Windowsissa: Jos teksti on epäselvää tai epäloogista, tulosteet vaillinaisia tai tekstiä tai kuvia puuttuu, siirry kohtaan Windowsissa tulostuu jatkuvia sivuja vieraita tai sekavia merkkejä (c01954177).

Ratkaisu 6: Toisen tai molempien tulostuspäiden vaihtaminen

Jos olet tehnyt vianmäärityksen kokonaan eikä ongelma poistu, vaihda tulostuspää.
  varoitus:
Odota, että sinulla on uusi tulostuspää käytettävissäsi, ennen kuin poistat kasetit. HP suosittelee, että kasetteja ei jätetä tulostimen ulkopuolelle yli 30 minuutiksi. Muutoin sekä tulostin että kasetit voivat vahingoittua.

Vaihe 1: Määritä vaihdettava tulostuspää

Jos sinulla on viallinen kasetti tai tulostuspää, siinä saattaa olla voimassa takuu. Tarkista muste- tai väriainetarvikkeiden takuu sivulta Tulostimen ja sivutuoton yhteenveto, ja tutustu sitten tarvikkeiden rajoitetun takuun tietoihin.
Jos tulostuspäiden toistuvan puhdistuksen jälkeen tulostuslaadun diagnostiikkasivun testikuvion 2 väripalkeissa näkyy valkoisia viivoja (mutta testikuvion 3 harmaissa palkeissa ei näy valkoisia viivoja), toinen tai molemmat tulostuspäät on vaihdettava. Tulostuslaadun diagnostiikkasivulla näkyy vaihdettava tulostuspää.
Tarkastele Testikuvio 2 -nimisiä väripalkkeja. Niissä pitäisi näkyä valkoisia vaakasuuntaisia juovia (jos palkeissa ei ole juovia, tulostuspäät ovat kunnossa).
 • Mustassa palkissa näkyy viivoja – vaihda musta/keltainen tulostuspää.
 • Punaisessa palkissa näkyy viivoja – vaihda musta/keltainen tulostuspää.
 • Vihreässä palkissa näkyy viivoja – vaihda musta/keltainen tulostuspää.
Kuva : Musta, punainen tai vihreä väripalkki, jossa on juovia – vaihda musta/keltainen tulostuspää.
Kuva: Musta, punainen tai vihreä väripalkki, jossa on juovia, testikuviossa 2
 • Syaanissa palkissa näkyy viivoja – vaihda magenta/syaani tulostuspää.
 • Magentassa palkissa näkyy viivoja – vaihda magenta/syaani tulostuspää.
Kuva : Syaani tai magenta väripalkki, jossa on juovia – vaihda magenta/syaani tulostuspää.
Kuva: Syaani tai magenta väripalkki, jossa on juovia, testikuviossa 2

Vaihe 2: Vaihda tulostuspää

Kun sinulla on uusi tulostuspää, siirry kohtaan tulostuspäiden vaihtaminen.

Ratkaisu 7: Huollata tulostin

Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.
huomautus:
Säilytä tulostusnäyte, joka näyttää ongelman. Jos mustekasetit, tulostuspää tai tulostin vaihdetaan takuun ollessa voimassa, asiakastuki pyytää tulostusnäytteen. Jos tulostin palautetaan HP:lle, tulostusnäyte on palautettava sen mukana. Laita näyte tulostuslokeroon, kun pakkaat tulostinta toimitusta varten.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...