hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Pro MFP M521 - Automaattinen asiakirjansyöttölaite

Johdanto

Ennen aloittamista
 • Alla olevasta taulukosta näet tuotteen osanumeron ja voit tilata sen osoitteesta www.hp.com/buy/parts.
  Tuotteen osanumero
  Kuvaus
  A8P79-65014
  Automaattinen asiakirjansyöttölaitesarja ja käyttöopas
Tarvittavat työkalut
 • #2 magneettikärkinen Phillips-ruuvitaltta
 • Pieni litteäpäinen ruuvitaltta

Vaihe 1 - Asiakirjansyöttölaitteen poistaminen

 1. Toimi seuraavasti:
  1. Katkaise laitteesta virta.
  2. Kytke virtajohto irti.
     vaara:
   Voit välttää laitteen vahingoittumisen sammuttamalla sen, odottamalla viisi sekuntia ja irrottamalla sitten virtajohdon ennen tuotteen käsittelyä.
 2. Poista rasteroijan kansi liu'uttamalla sitä laitteen takaosaa kohti.
  Kuva : Poista rasteroijan kansi liu'uttamalla sitä laitteen takaosaa kohti.
 3. Poista yksi ruuvi ja vapauta yksi kieleke.
  Kuva : Poista yksi ruuvi ja vapauta yksi kieleke.
 4. Poista irtokansi.
  Kuva : Poista irtokansi.
 5. Avaa takaluukku.
  Kuva : Avaa takaluukku.
 6. Vedä luukkua kevyesti alaspäin, kunnes se on täysin auki.
  Kuva : Vedä luukkua kevyesti alaspäin, kunnes se on täysin auki.
 7. Vapauta nivelvarsi työntämällä sitä ylöspäin.
    varoitus:
  Nivelvarsi on jousijännitetty. Älä anna nivelvarren laueta takaisin laitetta kohti, kun vapautat sen.
  Kuva : Vapauta nivelvarsi työntämällä sitä ylöspäin.
 8. Poista ruuvit.
  Kuva : Poista ruuvit.
 9. Avaa alempi takaluukku ja vapauta yksi kieleke.
  Kuva : Avaa alempi takaluukku ja vapauta yksi kieleke.
 10. Vapauta toinen kielekkeistä.
  Kuva : Vapauta toinen kielekkeistä.
 11. Kierrä takakannen alaosaa poispäin laitteesta.
  Kuva : Kierrä takakannen alaosaa poispäin laitteesta.
 12. Poista takakansi vetämällä sitä alaspäin.
  Kuva : Poista takakansi vetämällä sitä alaspäin.
 13. Poista yksi ruuvi.
  Kuva : Poista yksi ruuvi.
 14. Tartu kanteen ja vedä sitä poispäin laitteesta. Vapauta ensimmäinen kieleke (kuvassa kohta 1) ja vapauta sitten toinenkin kieleke (kuvassa kohta 2). Irrota kansi laitteesta vapauttamalla tarvittaessa kolmas kieleke (kuvassa kohta 3).
  huomautus:
  Lokeroaukon sisällä oleva kieleke (kuvassa kohta 2) sijaitsee muovilokeron kiskon alla. Helpompi tapa voi olla nostaa laitteen vasenta puolta hieman ylöspäin ja vapauttaa tämä kieleke litteäpäisellä ruuvitaltalla.
  Kuva : Tartu kanteen ja vedä sitä poispäin laitteesta. Vapauta ensimmäinen kieleke (kuvassa kohta 1) ja vapauta sitten toinenkin kieleke (kuvassa kohta 2). Irrota kansi laitteesta vapauttamalla tarvittaessa kolmas kieleke (kuvassa kohta 3).
 15. Irrota 4 FFC-kaapelia (kuvassa kohta 1), FFC-pidin (kiinnitettynä 1 ruuvilla ja 1 kielekkeellä, kuvassa kohta 2) ja 3 liitintä (M521dw) tai 2 liitintä (M521dn) rasteroijan PCA:sta (kuvassa kohta 3).
  Kuva : Irrota 4 FFC-kaapelia (kuvassa kohta 1), FFC-pidin (kiinnitettynä 1 ruuvilla ja 1 kielekkeellä, kuvassa kohta 2) ja 3 liitintä (M521dw) tai 2 liitintä (M521dn) rasteroijan PCA:sta (kuvassa kohta 3).
 16. Pujota FFC-kaapelit ja liittimet pidikkeiden läpi.
  Kuva : Pujota FFC-kaapelit ja liittimet pidikkeiden läpi.
 17. Irrota yksi ruuvi ja poista USB-maajohto.
  Kuva : Irrota yksi ruuvi ja poista USB-maajohto.
 18. Irrota yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin oikealta puolelta.
  Kuva : Irrota yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin oikealta puolelta.
 19. Poista yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin takaoikealta ja poista sitten maattoruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin takavasemmalta.
  Kuva : Poista yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin takaoikealta ja poista sitten maattoruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin takavasemmalta.
 20. Irrota yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin vasemmalta puolelta.
  Kuva : Irrota yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin vasemmalta puolelta.
 21. Liu'uta asiakirjansyöttölaitetta/skanneria taaksepäin ja poista nostamalla ylöspäin.
  Kuva : Liu'uta asiakirjansyöttölaitetta/skanneria taaksepäin ja poista nostamalla ylöspäin.
 22. Aseta asiakirjansyöttölaite/skanneri varovasti ylösalaisin tasaiselle alustalle.
 23. Poista kolme ruuvia ja poista sitten skannerin takakansi.
  Kuva : Poista kolme ruuvia ja poista sitten skannerin takakansi.
 24. Irrota teipillä kiinnitetty FFC-kaapeli varovasti asiakirjansyöttölaitteesta/skannerista ja poista se sitten skannerin takakannen alla olevasta kanavasta.
  Kuva : Irrota teipillä kiinnitetty FFC-kaapeli varovasti asiakirjansyöttölaitteesta/skannerista ja poista se sitten skannerin takakannen alla olevasta kanavasta.
 25. Leikkaa johtosarjaa asiakirjansyöttölaitteessa/skannerissa kiinni pitävät muovijohdinsiteet ja poista johtosarja skannerin takakannen alla olevasta kanavasta.
  huomautus:
  Kiinnitä johdinsiteet takaisin johtosarjaan, kun asennat asiakirjansyöttölaite-/skannerikokonaisuutta takaisin paikoilleen.
  Kuva : Leikkaa johtosarjaa asiakirjansyöttölaitteessa/skannerissa kiinni pitävät muovijohdinsiteet ja poista johtosarja skannerin takakannen alla olevasta kanavasta.
  Kuva : Leikkaa johtosarjaa asiakirjansyöttölaitteessa/skannerissa kiinni pitävät muovijohdinsiteet ja poista johtosarja skannerin takakannen alla olevasta kanavasta.
 26. Aseta asiakirjansyöttölaite/skanneri varovasti oikea puoli ylöspäin tasaiselle alustalle. Nosta asiakirjan syöttölaitetta ylöspäin ja vapauta kaksi kielekettä.
  Kuva : Aseta asiakirjansyöttölaite/skanneri varovasti oikea puoli ylöspäin tasaiselle alustalle. Nosta asiakirjan syöttölaitetta ylöspäin ja vapauta kaksi kielekettä.
 27. Erota asiakirjansyöttölaite ja skanneri toisistaan nostamalla asiakirjansyöttölaitetta ylöspäin ja pujottamalla FFC-kaapeli ja johtosarja varovasti läpi skannerissa olevasta aukosta.
  Kuva : Erota asiakirjansyöttölaite ja skanneri toisistaan nostamalla asiakirjansyöttölaitetta ylöspäin ja pujottamalla FFC-kaapeli ja johtosarja varovasti läpi skannerissa olevasta aukosta.

Vaihe 2 - Uuden asiakirjansyöttölaitteen poistaminen pakkauksestaan

Poista uusi asiakirjansyöttölaite pakkauksestaan.
Jos osa on palautettava tai kierrätettävä, siirry sivustolle Product return and recycling.
Kuva : Poista uusi asiakirjansyöttölaite pakkauksestaan.

Vaihe 3 - Uuden asiakirjansyöttölaitteen asentaminen

 1. Aseta skanneri varovasti tasaiselle alustalle.
 2. Laske asiakirjansyöttölaite paikoilleen ja pujota sitten FFC-kaapeli ja johtosarja varovasti skannerissa olevasta aukosta.
  Kuva : Laske asiakirjansyöttölaite paikoilleen ja pujota sitten FFC-kaapeli ja johtosarja varovasti skannerissa olevasta aukosta.
 3. Kohdista asiakirjansyöttölaitteen saranat skannerin uriin.
  Kuva : Kohdista asiakirjansyöttölaitteen saranat skannerin uriin.
 4. Aseta skanneri varovasti ylösalaisin tasaiselle alustalle.
  Kuva : Aseta skanneri varovasti ylösalaisin tasaiselle alustalle.
 5. Kiinnitä teipillä kiinnitetty FFC-kaapeli varovasti asiakirjansyöttölaitteesta skannerin takakannen alla olevaan kanavaan.
  Kuva : Kiinnitä teipillä kiinnitetty FFC-kaapeli varovasti asiakirjansyöttölaitteesta skannerin takakannen alla olevaan kanavaan.
 6. Pujota muovijohdinsiteet kiinnityskohtien läpi ja kiinnitä siteet johtosarjaan.
  Kuva : Pujota muovijohdinsiteet kiinnityskohtien läpi ja kiinnitä siteet johtosarjaan.
 7. Kiinnitä kolme ruuvia ja kiinnitä sitten skannerin takakansi.
  Kuva : Kiinnitä kolme ruuvia ja kiinnitä sitten skannerin takakansi.
 8. Asenna asiakirjansyöttölaite/skanneri laitteen runkoon.
  Kuva : Asenna asiakirjansyöttölaite/skanneri laitteen runkoon.
 9. Kiinnitä yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin vasemmalle puolelle.
  Kuva : Kiinnitä yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin vasemmalle puolelle.
 10. Kiinnitä yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin takaoikealle ja kiinnitä sitten maattoruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin takavasemmalle.
  Kuva : Kiinnitä yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin takaoikealle ja kiinnitä sitten maattoruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin takavasemmalle.
 11. Kiinnitä yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin oikealle puolelle.
  Kuva : Kiinnitä yksi ruuvi asiakirjansyöttölaitteen/skannerin oikealle puolelle.
 12. Kiinnitä USB-maajohto yhdellä ruuvilla.
  Kuva : Kiinnitä USB-maajohto yhdellä ruuvilla.
 13. Pujota FFC-kaapelit ja liittimet pidikkeiden läpi.
  Kuva : Pujota FFC-kaapelit ja liittimet pidikkeiden läpi.
 14. Liitä 4 FFC-kaapelia, FFC-pidin (kiinnitettynä 1 ruuvilla ja 1 kielekkeellä) ja 3 liitintä (M521dw) tai 2 liitintä (M521dn) rasteroijan PCA:han.
  Kuva : Irrota 4 FFC-kaapelia, FFC-pidin (kiinnitettynä 1 ruuvilla ja 1 kielekkeellä) ja 3 liitintä (M521dw) tai 2 liitintä (M521dn) rasteroijan PCA:sta.
 15. Kiinnitä laitteen etuosan vasemman kannen kielekkeet ja kierrä vasen kansi paikoilleen laitteen takaosaan.
  Kuva : Kiinnitä laitteen etuosan vasemman kannen kielekkeet ja kierrä vasen kansi paikoilleen laitteen takaosaan, ja kiinnitä laitteen takaosan vasemman kannen kielekkeet.
 16. Tartu kanteen ja vedä sitä laitetta kohti. Kiinnitä ensimmäinen kieleke (kuvassa kohta 1), ja kiinnitä sitten toinen ja kolmas kieleke.
  Kuva : Tartu kanteen ja vedä sitä laitetta kohti. Kiinnitä ensimmäinen kieleke (kuvassa kohta 1), ja kiinnitä sitten toinen ja kolmas kieleke.
 17. Kiinnitä yksi ruuvi.
  Kuva : Kiinnitä yksi ruuvi.
 18. Kiinnitä takakannen yläosa, ja kierrä sitten takakannen alaosa paikoilleen.
  Kuva : Kiinnitä takakannen yläosa, ja kierrä sitten takakannen alaosa paikoilleen.
 19. Avaa alempi takaluukku ja kiinnitä yksi vasemmanpuoleinen kieleke.
  Kuva : Avaa alempi takaluukku ja kiinnitä yksi vasemmanpuoleinen kieleke.
 20. Kiinnitä yksi oikeanpuoleinen kieleke.
  Kuva : Kiinnitä yksi oikeanpuoleinen kieleke.
 21. Kiinnitä kaksi ruuvia.
  huomautus:
  Nämä kaksi ruuvia ovat erityyppisiä. Varmista, että kiinnität ne oikeisiin kohtiin.
  Kuva : Kiinnitä kaksi ruuvia.
 22. Kiinnitä nivelvarsi.
  Kuva : Kiinnitä nivelvarsi.
 23. Sulje takaluukku.
  Kuva : Sulje takaluukku.
 24. Asenna irtokansi.
  Kuva : Asenna irtokansi.
 25. Kiinnitä yksi ruuvi ja yksi kieleke.
  Kuva : Kiinnitä yksi ruuvi ja yksi kieleke.
 26. Asenna rasteroijan kansi liu'uttamalla sitä laitteen etuosaa kohti.
  Kuva : Asenna rasteroijan kansi liu'uttamalla sitä laitteen etuosaa kohti.
 27. Toimi seuraavasti:
  1. Kiinnitä virtajohto.
  2. Kytke laitteeseen virta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...