hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - SSD-levyn vaihtaminen

Johdanto

huomautus:
Voit katsoa toimenpidettä havainnollistavan lyhyen videon napsauttamalla tätä.
Ennen aloittamista
 • Alla olevasta taulukosta näet tuotteen osanumeron ja voit tilata sen osoitteesta www.hp.com/buy/parts.
  Tuotteen osanumero
  Kuvaus
  CF235–67904
  SSD-levysarja ja käyttöopas
Tarvittavat työkalut
 • Tämän sarjan asentamiseen ei vaadita erityisiä työkaluja.
  varoitus:
Tämä tuote sisältää osia, jotka voivat vioittua staattisen sähköpurkauksen vuoksi. Voit vähentää staattisen sähköpurkauksen aiheuttamien vaurioiden vaaraa laittamalla tuotteen ESD-matolle (jos käytettävissä) ja käyttämällä maadoitettuun pintaan liitettyä ranneketta. Jos ESD-työpistettä tai -mattoa ei ole saatavilla, maadoita itsesi koskettamalla laitteen metallirunkoa, ennen kuin kosketat sähköstaattiselle purkaukselle herkkää osaa.

Vaihe 1 - Rasteroijan poistaminen

 1. Toimi seuraavasti:
  1. Katkaise laitteesta virta.
  2. Kytke virtajohto irti.
  3. Irrota rasteroijasta kaikki johdot ja lisävarusteet.
    vaara:
  Voit välttää laitteen vahingoittumisen sammuttamalla sen, odottamalla viisi sekuntia ja irrottamalla sitten virtajohdon ennen tuotteen käsittelyä.
 2. Löysää rasteroijan kahta ruuvia ja vedä rasteroija ulos laitteesta.

Vaihe 2 - SSD-levyn poistaminen

  varoitus:
Sähköstaattiselle purkaukselle herkkä osa.
 1. Kierrä SSD-levyn päällä olevaa muoviosaa vastapäivään.
 2. Avaa kieleke (kuvassa kohta 1) ja poista SSD-levy rasteroijan PCA:sta liu'uttamalla se ulos ja irti muovisesta asennuskehikosta (kuvassa kohta 2).

Vaihe 3 - Uuden SSD-levyn poistaminen pakkauksestaan

  varoitus:
Sähköstaattiselle purkaukselle herkkä osa.
Poista uusi SSD-levy pakkauksestaan.
Jos osa on palautettava tai kierrätettävä, siirry sivustolle Product return and recycling.
huomautus:
HP suosittelee viallisen SSD-levyn vastuullista hävittämistä.

Vaihe 4 - Uuden SSD-levyn asentaminen

  varoitus:
Sähköstaattiselle purkaukselle herkkä osa.
 1. Liu'uta SSD-levy muoviseen asennuskehikkoon.
 2. Työnnä musta muoviosa kiinni levyyn ja lukitse osa paikoilleen kiertämällä.

Vaihe 5 - Rasteroijan asentaminen paikalleen

  varoitus:
Sähköstaattiselle purkaukselle herkkä osa.
 1. Kohdista rasteroija sen kehikon ylä- ja alaosassa oleviin ohjaimiin ja työnnä rasteroija kunnolla paikalleen aukkoonsa.
 2. Kiristä ruuvit sormin.
 3. Toimi seuraavasti:
  1. Kiinnitä virtajohto.
  2. Kytke laitteeseen virta.

Vaihe 6 - Laiteohjelmiston asentaminen

 1. Hae tuotetuen verkkosivusto.
  • Yhdysvalloissa:
  • Yhdysvaltojen ulkopuolella:
   • Siirry osoitteeseen www.hp.com/support.
   • Valitse maa tai alue.
   • Valitse Ohjaimet ja lataukset.
   • Kirjoita laitteen nimi ja valitse sitten Go (Siirry).
   • Valitse tuotteen malli.
 2. Valitse Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.) (Kaikkia käyttöjärjestelmiä koskevat (esim. BIOS, laiteohjelmisto, diagnostiikka)).
 3. Etsi haluamasi laiteohjelmisto latausten joukosta ja valitse Download (Lataa).
 4. Kopioi laiteohjelmiston päivitystiedosto USB-muistin juurihakemistoon. Laiteohjelmiston päivitystiedoston tiedostopääte on .bdl.
 5. Liitä USB-asema laitteen ohjauspaneelin USB-porttiin ja kytke laitteeseen virta.
 6. Seuraava ilmoitus tulee näkyviin ohjauspaneeliin: Virhe: 99.09.63 Väärä levy. Jatka painamalla OK-painiketta.
 7. Odota, kunnes Esikäynnistys-valikko tulee näkyviin ohjauspaneelin näyttöön, kosketa alanuolipainiketta ja selaa kohtaan 3: Administrator (Järjestelmänvalvoja). Vahvista valinta koskettamalla OK-painiketta.
 8. Kosketa alanuolipainiketta ja selaa kohtaan 6 Hallitse levyä. Vahvista valinta koskettamalla OK-painiketta.
 9. Kosketa alanuolipainiketta ja selaa kohtaan +6 Boot Device (Käynnistyslaite). Vahvista valinta koskettamalla OK-painiketta.
 10. Kosketa alanuolipainiketta ja selaa kohtaan 2 Erase / Unlock (Poista / Poista lukitus). Vahvista valinta koskettamalla OK-painiketta.
 11. Viesti Proceed with Requested Action (Jatka vaadittua toimenpidettä) tulee näkyviin. Vahvista valinta koskettamalla OK-painiketta.
 12. Kosketa paluupainiketta ja palaa Esikäynnistys-valikon aloitusnäyttöön.
 13. Kosketa alanuolipainiketta ja selaa kohtaan 3 Järjestelmänvalvoja. Vahvista valinta koskettamalla OK-painiketta.
 14. Kosketa alanuolipainiketta ja selaa kohtaan 1 Lataukset. Vahvista valinta koskettamalla OK-painiketta.
 15. Kosketa alanuolipainiketta ja selaa kohtaan 3 USB-muistitikku. Vahvista valinta koskettamalla OK-painiketta.
 16. Kosketa alanuolipainiketta ja selaa esiin laiteohjelmiston päivitystiedosto, jonka latasit vaiheessa 4. Vahvista valinta koskettamalla OK-painiketta.
  huomautus:
  Jos luettelossa ei ole yhtään .bdl-tiedostoa, yritä tallentaa tiedosto toiseen USB-muistiin.
 17. Odota, kunnes tiedosto on siirtynyt. Kun siirto on valmis, näyttöön tulee ilmoitus Complete (Valmis).
 18. Sammuta laite, irrota USB-muisti ja käynnistä laite. Odota laitteen alustamisen ajan. Alustaminen kestää muutamia minuutteja.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...