hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Tulostinlaitteen asentaminen (laitteisto)

huomautus:
Tämä asiakirja koskee HP LaserJet Enterprise 500 Color -⁠monitoimitulostimen malleja M570dn ja M570dw.
Tämä asiakirja selittää, kuinka asennat tuotteen fyysiset osat. Suorita nämä vaiheet ennen kuin asennat laitteen ohjelmiston tietokoneeseen.
Jos olet jo asentanut laitteen ja tarvitset ohjeita ohjelmiston asentamiseen, siirry osioon Linkit ohjelmiston asennusohjeisiin tämän asiakirjan lopussa.
Tämä asiakirja sisältää seuraavat laitteen asentamista koskevat vaiheet:

Laitteen poistaminen pakkauksesta

 1. Ennen laitteen purkamista pakkauksesta valitse laitteelle sijainti, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
  • Vankka alusta, hyvä ilmastointi ja etäällä suorasta auringonvalosta.
  • Lämpötila: 15–27 °C
  • Kosteusprosentti: 10–80 %
    varoitus:
  Laite painaa 40,8 kg. HP suosittelee kahta henkilöä laitteen siirtämiseen.
 2. Ota HP-laite pakkauksesta ja poista pakkausmateriaali. Varmista, että sisältö vastaa tätä kuvaa.
  huomautus:
  HP suosittelee pakkausmateriaalien kierrätystä aina, kun se on mahdollista.
  Kuva : Laatikon sisältö
 3. Avaa asiakirjansyöttölaite ja poista oranssi kuljetusteippi.
  Kuva : Kuljetusteipin poistaminen
 4. Poista suoja-arkki asiakirjansyöttölaitteen syöttölokerosta ja avaa oikeanpuoleinen luukku.
  Kuva : Suoja-arkin poistaminen ja oikeanpuoleisen luukun avaaminen
 5. Poista suoja-arkki oikeanpuoleisen luukun sisäpuolelta.
  Kuva : Suoja-arkin poistaminen
 6. Sulje oikeanpuoleinen luukku.
  Kuva : Sulje oikeanpuoleinen luukku
 7. Avaa Lokero 2 ja poista lokeron kuljetuslukko.
  Kuva : Poista kuljetuslukko Lokerosta 2.

Paperin lisääminen

 1. Säädä liukuva etuosa ja sivun paperinohjaimet oikeaan paperikokoon.
  Kuva : Säädä paperinohjaimia
 2. Aseta lokeroon paperia.
  huomautus:
  Älä lisää syöttölokeroon liikaa paperia. Varmista, että paperipino sopii lokeroon eikä ole korkeammalla kuin opasteiden yläreuna.
  Kuva : Aseta lokeroon paperia
 3. Varmista, että paperipino on lokeron takareunaa ja sivua vasten.
  Kuva : Paperipinon tarkistaminen
 4. Varmista, että liukuva etuosa ja paperin sivuohjain ovat napakasti paperipinoa vasten.
  Kuva : Paperiohjainten tarkistaminen
 5. Sulje lokero.
  Kuva : Sulje lokero

Verkkokaapelin liittäminen (valinnainen)

Jos haluat muodostaa verkkoyhteyden, liitä verkkokaapeli nyt. Jos et, ohita tämä vaihe ja siirry kohtaan Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen laitteeseen.
  varoitus:
Älä liitä vielä USB-kaapelia. Jos haluat käyttää USB-kaapelia yhdistämään laitteen tietokoneeseen, se liitetään ohjelmiston asennusvaiheessa.
Kuva : Verkkokaapelin liittäminen

Puhelinjohdon liittäminen faksia varten (valinnainen)

Jos haluat käyttää faksitoimintoa, liitä mukana toimitettu puhelinjohto laitteen faksiportin ja puhelinliitännän välille.
huomautus:
Liittäminen puhelinliitäntään voi edellyttää maa-/aluekohtaista RJ11-puhelinjohdon sovitinta.
Kuva : Puhelinjohdon liittäminen faksia varten

Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen laitteeseen

 1. Liitä virtajohto laitteeseen ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä muuta kuin laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Muutoin laite voi vahingoittua.
  Kuva : Kiinnitä virtajohto
    varoitus:
  Tarkista, että virtalähteen jännite vastaa laitteelle sopivaa jännitettä. Laitteelle sopiva jännite on merkitty laitteen tarraan. Laitteen käyttämä jännite on joko 100–127 V tai 220–240 V ja 50/60 Hz.
 2. Kytke virta.
  Kuva : Paina virtapainiketta.
 3. Odota 60 sekuntia, ennen kuin jatkat. Jos tänä aikana yhdistit laitteen verkkoon, verkko tunnistaa laitteen ja määrittää sille IP-osoitteen tai isäntänimen.
 4. Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin, kosketa Asetukset-painiketta, valitse System Setup menu (Järjestelmän asetusvalikko) ja määritä seuraavat perustoiminnot:
  huomautus:
  Kun olet asentanut ohjelmiston, saat näkyviin lisäasetukset kirjoittamalla laitteen IP-osoitteen selaimen osoiteriville.
  • Kieliasetukset
  • Pvm/aika
  • Virta-asetukset
   huomautus:
   Kun laite liitetään USB-kaapelilla, ohjelmiston asennusprosessi vaatii, että laitteen virta on kytkettynä ja että laite on valmiustilassa. Valitse Virransäästöasetukset-kohdan arvoksi Off (Poissa päältä). Voit palauttaa Virransäästöasetukset-kohdan käyttämään haluamaasi lepotilan viivettä ohjelmiston asennuksen jälkeen.
  Kuva : Laitteen määritys ohjauspaneelista
 5. Varmista laitteen tulostuksen toiminta seuraavasti:
  1. Kosketa ohjauspaneelin Asetukset -⁠painiketta.
  2. Kosketa ohjauspaneelin Raportit-valikkoa.
  3. Tulosta laiteasetus- ja Jetdirect-sivut koskettamalla ohjauspaneelin Configuration Report (Laiteraportti) -⁠kohtaa.
   huomautus:
   Jos aiot käyttää laitetta verkossa, säästä nämä sivut. Jetdirect-sivulla lukee laitteen IP-osoite.
  4. Jos olet yhdistänyt laitteen verkkoon, löydät IP-osoitteen Jetdirect-sivulta.
   • IPv4: jos IP-osoite on 0.0.0.0, 192.0.0.192 tai 169.254.x.x, IP-osoite on määritettävä manuaalisesti. Muussa tapauksessa verkkomääritys onnistui.
   • IPv6: jos IP-osoite alkaa merkeillä "fe80:", laitteen pitäisi pystyä tulostamaan. Muutoin IP-osoite on määritettävä manuaalisesti.
   Kuva : Jetdirect-sivu
 6. Testaa asiakirjansyöttölaite ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Sijoita tulostettu määritysraportti asiakirjansyöttölaitteeseen tulostettava puoli ylöspäin.
  2. Kosketa laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä olevaa Copy (Kopioi) -⁠painiketta.
  3. Aloita kopiointi painamalla Musta- tai Väri-painiketta. Laite kopioi ja tulostaa sivun.
 7. Testaa skannerin lasi ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu määritysraportti skannerin lasille tulostettava puoli ylöspäin.
  2. Kosketa laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä olevaa Copy (Kopioi) -⁠painiketta.
  3. Aloita kopiointi painamalla Musta- tai Väri-painiketta. Laite kopioi ja tulostaa sivun.

Laiteohjelmiston päivittäminen (valinnaista mutta suositeltavaa)

HP päivittää säännöllisesti laitteen laiteohjelmiston toimintoja. Päivitä laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia.
huomautus:
Ota yhteyttä verkon järjestelmänvalvojaan ennen laiteohjelmiston päivittämistä.
Napsauta tästä, jos haluat tietoja laiteohjelmiston päivittämisestä ohjauspaneelin tai laiteohjelman päivitysapuohjelman avulla.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...