hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Vaunu jumiutunut -viesti näkyy HP Officejet 6100 ePrinter -tulostinsarjan laitteessa (H611)

Ongelma
Vaunu jumiutunut. Tulostimessa tai mustejärjestelmässä on ongelma. -viesti näkyy tietokoneessa.
Tärkeää: Ongelman ratkaisemiseksi sinun on noudatettava näitä ohjeita tässä järjestyksessä.
Ratkaisu 1: Katkaise tulostimen virta ja kytke sitten virta uudelleen.
Katkaise laitteesta virta ja kytke se sitten uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.
Vaihe 1: Katkaise tulostimen virta ja kytke sitten virta uudelleen.
Palauta tulostusmekanismi alkutilaan kytkemällä tulostimen virta pois ja päälle näiden ohjeiden mukaisesti.
 1. Katkaise tulostimen virta painamalla virtapainiketta. Jos tulostin ei sammu, jatka seuraavaan ratkaisuun.
 2. Odota 60 sekuntia.
 3. Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta.
    huomautus:
  Tulostin saattaa lämmetä jonkin aikaa. Tulostimen valot voivat vilkkua ja vaunu saattaa liikkua.
 4. Odota, kunnes lämmitysjakso päättyy, ennen kuin jatkat.
Vaihe 2: Tulostimen tilaraportin tulostus
Testisivun tulostus varmistaa, että laitteisto toimii oikein.
Tulosta testisivu näiden ohjeiden mukaisesti.
 1. Lisää syöttölokeroon käyttämätöntä tavallista valkoista paperia.
 2. Kytke virta tuotteeseen painamalla virtapainiketta ().
 3. Pidä Peruuta-painike () painettuna viiden sekunnin ajan.
  Tuote tulostaa testisivun.
Kuva : Esimerkki testisivusta
Kuva: Esimerkki testisivusta
 • Jos nämä toimenpiteet ratkaisivat ongelman ja testisivu tulostuu, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos testisivu ei tulostu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
Ratkaisu 2: Juuttuneen paperin poistaminen
Seuraavissa vaiheissa on käytettävä taskulamppua mahdollisen juuttuneen paperin havaitsemiseen tulostimen taka- ja etuosassa.
Poista kaikki irtonaiset paperit syöttö- tai tulostelokerosta.
  varoitus:
Älä irrota jumiutunutta paperia tässä vaiheessa. Jos paperitukos yritetään poistaa laitteen etupuolelta, tulostusmekanismi saattaa vaurioitua.
Poista paperitukos laitteen takapuolelta näiden ohjeiden mukaisesti.
  varoitus:
Jos paperitukos yritetään poistaa laitteen etupuolelta, tulostusmekanismi saattaa vaurioitua. Etsi paperitukokset ja poista ne laitteen takapuolelta aina, kun se on mahdollista.
 1. Katkaise laitteen virta painamalla virtapainiketta ().
 2. Käännä tuote ympäri, jotta pääset käsiksi sen takaosaan.
 3. Irrota virtajohto laitteen takaa.
 4. Siirrä takaluukun kahvaa oikealle ja irrota luukku sitten vetämällä sitä itseesi päin.
   Kuva : Takaluukun irrottaminen
   Kuva: Poista takaluukku.
  1. Siirrä takaluukun kahvaa oikealle.
  2. Vedä luukku ulos.
 5. Poista juuttunut paperi ja repeytyneet paperinpalat laitteen sisällä olevista rullista varovasti. Vedä kokonaisia paperiarkkeja kaksin käsin, jotta ne eivät repeydy.
  Kuva : Poista juuttunut paperi teloista varovasti.
  Kuva: Poista juuttunut paperi teloista varovasti.
    varoitus:
  Jos paperi repeytyy poistaessasi sitä rullien välistä, tarkista, ettei paperinpaloja jää laitteen sisään rullien ja telojen väliin. Jos laitteen sisään jää repeytynyttä paperia, se aiheuttaa todennäköisesti uusia paperitukoksia.
 6. Asenna takaluukku takaisin paikalleen. Aseta oikea pää tuotteeseen ja työnnä sitten takaluukku laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Seuraavissa vaiheissa on käytettävä taskulamppua mahdollisen juuttuneen paperin havaitsemiseen tulostuskasettivaunun radalla.
 1. Avaa kasettitilan luukku.
  Kuva : Kasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Avaa kasettitilan luukku.
 2. Tartu tulostuskasettivaunun rataan juuttuneeseen paperiin kaksin käsin, ja poista paperi vetämällä paperia hitaasti mutta lujasti itseäsi kohti.
  Kuva : Vedä varovasti juuttuneet paperit tulostuskasettivaunun radalta.
  Kuva: Paperitukoksen poistaminen tulostuskasettivaunun radalta.
 3. Tarkista taskulampun avulla, ettei tulostimen sisään jää repeytyneitä paperinpaloja. Jos tulostimen sisään jää repeytynyttä paperia, se aiheuttaa todennäköisesti uusia tukoksia.
  Taskulampun käyttö
  Paperi juuttunut vaunun radalle
  Kuva: Taskulampun käyttö
  Kuva: Paperi juuttunut vaunun radalle
Vaihe 4: Tulostimen tilaraportin tulostus
Testisivun tulostus varmistaa, että laitteisto toimii oikein.
 • Jos nämä toimenpiteet ratkaisivat ongelman ja testisivu tulostuu, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos testisivu ei tulostu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
Ratkaisu 3: Varmista, että vaunu liikkuu vapaasti
Seuraavissa vaiheissa on käytettävä taskulamppua mahdollisen juuttuneen paperin havaitsemiseen tulostuskasettivaunun radan alueella.
Vaihe 1: Vaunun liikeradan tarkistaminen
Tarkista tulostuskasettivaunun rata seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Avaa kasettitilan luukku.
  Kuva : Kasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Avaa kasettitilan luukku.
 2. Irrota liitäntäjohto tulostimen takaa.
    vaara:
  Virtajohto on irrotettava, jotta voit liikuttaa vaunua käsin ilman sähköiskun vaaraa.
 3. Tarkista vaunun asento ja varmista jollakin seuraavista tavoista, että vaunu liikkuu vapaasti.
Vaihe 2: Tulostimen tilaraportin tulostus
Testisivun tulostus varmistaa, että laitteisto toimii oikein.
 • Jos nämä toimenpiteet ratkaisivat ongelman ja testisivu tulostuu, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos testisivu ei tulostu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
Ratkaisu 4: Kasettien poisto ja uudelleenasennus
Jos tulostuskasetit on sijoitettu tai asennettu väärin, tulostin voi antaa Vaunu jumiutunut -virheilmoituksen. Poista kasetti ja asenna se uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.
Osta mustekasetteja ja muita tarvikkeita HP Storesta tai paikallisilta jälleenmyyjiltä.
Vaihe 1: Kasettien poisto ja uudelleenasennus
 1. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta, jos laite ei ole jo käynnissä.
 2. Avaa kasettitilan luukku. Tulostuskasettivaunu siirtyy tulostimen vasempaan reunaan. Odota, että vaunu on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
  Kuva : Kasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Avaa kasettitilan luukku.
 3. Vapauta kasetti painamalla sen etureunaa, ja poista se sitten paikaltaan vetämällä sitä itseäsi kohti.
  Kuva : Kasetin painaminen ja poistaminen paikaltaan
  Kuva: Paina kasettia ja poista se paikaltaan.
 4. Pidä kiinni kasetista siten, että kasetin kosketuspinnat osoittavat kohti tulostinta.
 5. Työnnä kasetti paikalleen ja paina sitä sitten kevyesti eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
    huomautus:
  Varmista, että kunkin kasetin väripiste vastaa kasettipaikan väripistettä.
  Kuva : Aseta kasetti värikoodattuun paikkaansa
  Kuva: Aseta kasetti värikoodattuun paikkaansa.
 6. Vaihda muut kasetit tarvittaessa toistamalla edellä mainitut vaiheet.
 7. Sulje kasettitilan luukku.
  Kuva : Kasettitilan luukun sulkeminen
  Kuva: Sulje kasettitilan luukku.
Vaihe 2: Tulostimen tilaraportin tulostus
Testisivun tulostus varmistaa, että laitteisto toimii oikein.
 • Jos nämä toimenpiteet ratkaisivat ongelman ja testisivu tulostuu, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos testisivu ei tulostu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
Ratkaisu 5: Tulostimen kytkeminen suoraan seinäpistorasiaan
Kytke tulostin suoraan seinäpistorasiaan. Näin voit varmistaa, että virtalähde toimii oikein.
Vaihe 1: Tulostimen kytkeminen suoraan seinäpistorasiaan
 1. Katkaise tulostimen virta painamalla virtapainiketta.
 2. Irrota liitäntäjohto tulostimen takaa.
 3. Irrota virtajohto mahdollisista jatkojohdoista tai ylijännitesuojista.
 4. Liitä liitäntäjohto suoraan sähköpistorasiaan.
 5. Kytke virtajohto uudelleen tulostimen takaosaan.
 6. Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta.
Vaihe 2: Tulostimen tilaraportin tulostus
Testisivun tulostus varmistaa, että laitteisto toimii oikein.
 • Jos nämä toimenpiteet ratkaisivat ongelman ja testisivu tulostuu, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos testisivu ei tulostu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
Ratkaisu 6: Nollaa tulostin
Palauta tulostimen asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Vaihe 1: Nollaa tulostin
 1. Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta.
 2. Irrota virtajohto tulostimen takaosasta, kun tulostimessa on virta.
 3. Odota vähintään 30 sekuntia.
 4. Kytke virtajohto uudelleen tulostimen takaosaan.
 5. Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta.
Vaihe 2: Tulostimen tilaraportin tulostus
Testisivun tulostus varmistaa, että laitteisto toimii oikein.
 • Jos nämä toimenpiteet ratkaisivat ongelman ja testisivu tulostuu, voit lopettaa vianmäärityksen.
 • Jos testisivu tulostuu onnistuneesti, mutta laitteessa ilmenee edelleen ongelma, se ei liity laitteistoon.
 • Jos tulostin ei tulosta testisivua, ongelma on tulostimen laitteistossa. Jatka seuraavaan ratkaisuun.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...