hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 and the HP LaserJet Pro MFP M521 - Verkon sähköpostin osoitekirjan käyttöoikeuksien määrittäminen LDAP:lla ja SMTP-oletusprotokollan määrittäminen

Johdanto

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570- ja HP LaserJet Pro MFP M521 -laitteiden LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -toiminto käyttää uusinta LDAP:n versiota LDAPv3, ja mahdollistaa verkon osoitekirjan käytön sähköpostiin skannaamista varten.
huomautus:
Laitteessa tulee olla oikea laiteohjelmistoversio, jotta se on yhteensopiva LDAP-toiminnon kanssa.
 • HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 – laiteohjelmiston päivämääräkoodi 20131122 tai uudempi
 • HP LaserJet Pro MFP M521 – laiteohjelmiston päivämääräkoodi 20131126 tai uudempi
Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten HP LaserJet Pro -laite yhdistetään verkon sähköpostin osoitekirjaan ja miten SMTP-oletusprotokolla määritetään laitteesta lähetetyille sähköpostiviesteille LDAP-toiminnon avulla.

Sähköpostin haku

Kun HP LaserJet Pro -laite käyttää LDAP-toimintoa sähköpostiin skannaamiseen, se tekee haun sähköpostiosoitteiden tietokantaan. Kun käyttäjä kirjoittaa sähköpostiosoitteen ja koskettaa Etsi-painiketta, LDAP hakee täsmääviä merkkejä sähköpostiosoitteiden luettelosta. Käyttäjä voi tarkentaa hakutuloksia kirjoittamalla enemmän merkkejä ja suorittamalla uuden haun.
HP LaserJet Pro MFP -laitteet, jotka tukevat LDAP-toimintoa, tukevat myös tavallista lähtevän sähköpostin profiilia, joten sähköpostin lähettäminen ei edellytä yhteyttä LDAP-palvelimeen.

Ennen kuin aloitat: LDAP:n määrittämiseen tarvittavat tiedot

Järjestelmänvalvojat tarvitsevat seuraavia tietoja ennen määritysprosessin aloittamista.
Verkkoyhteystietojen määritys:
 • Palvelimen todennusvaatimukset
 • Haun aloituspolku (DN-perusnimi, etsinnän alkutaso) (esim. o=mycompany.com)
 • Attribuutit kirjoitetun nimen vastaavuuden tarkistamiseen, (esim. cn tai samAccountName), sähköpostiosoitteen hakemiseen (esim. mail) ja nimen esitystapaan ohjauspaneelissa (esim. displayName)
SMTP-oletusmääritys:
 • SMTP-palvelin (esim. smtp.mycompany.com)
 • SMTP-portti (esim. 25, 587, 465)
 • Suojatun yhteyden vaatimukset (esim. Käytä aina suojattua yhteyttä (SSL/TLS)).
 • SMTP-palvelimen todennusvaatimukset lähteville sähköpostiviesteille, mukaan lukien mahdollinen todennukseen käytetty käyttäjänimi ja salasana.

Verkkoyhteystietojen asetukset

Salli verkon osoitekirjan käyttö käyttämällä HP:n sulautetun Web-palvelimen (EWS) Verkkoyhteystietojen asetukset -sivua.
Verkkoyhteystietojen asetukset -sivulta voit määrittää laitteen hakemaan sähköpostiosoitteet LDAP-palvelimelta, jotta ne ovat saatavilla, kun käyttäjät suorittavat haun Skannaus sähköpostiin -näytöstä.

Yhteystietojen hakeminen LDAP-palvelimesta

 1. Avaa sulautettu Web-palvelin (EWS).
  1. Näytä laitteen IP-osoite tai isäntänimi painamalla laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Verkko -painiketta.
  2. Avaa verkkoselain ja kirjoita osoiteriville IP-osoite tai isäntänimi täsmälleen siinä muodossa kuin se näkyy laitteen ohjauspaneelissa. Paina tietokoneen näppäimistön Enter-näppäintä. HP:n sulautettu Web-palvelin (EWS) avautuu.
   Kuva : Esimerkki IP-osoitteesta selainikkunassa
 2. Valitse Skannaa-välilehti.
 3. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Verkkoyhteystietojen asetukset.
 4. Valitse Ota käyttöön verkkoyhteystiedot (LDAP-palvelin sähköpostihakua varten).
 5. Kirjoita LDAP-palvelimen osoite -kenttään LDAP-palvelimen nimi (esim. ldap.mycompany.com).
  huomautus:
  Jos LDAP-palvelin on tuntematon, ota yhteys kyseisen palvelimen järjestelmänvalvojaan ja pyydä käytettävä verkko-osoite sekä attribuuttikoodit.
 6. Voit ottaa käyttöön suojatun (SSL) yhteyden valitsemalla Käytä aina suojattua yhteyttä (SSL/TLS).
 7. Jos LDAP-palvelin edellyttää todennusta, valitse asianmukainen LDAP-palvelimen todennustyyppi Palvelimen todennusvaatimukset -kohdassa. Joidenkin todennustyyppien yhteydessä jotkin toiset tämän alueen kentät eivät ole käytettävissä, koska niitä ei tarvita. Kirjoita pakollisten kenttien tiedot. Varmista, että kirjoittamasi nimet vastaavat LDAP-palvelimen asetuksia.
  huomautus:
  Jos yksittäiset käyttäjät kirjautuvat Windows-tunnuksilla, voit käyttää kyseisiä tunnuksia LDAP-palvelimen todennukseen.
  Todennusvaatimukset
  todennustyyppi.
  Kuvaus
  Palvelin ei edellytä todennusta
  Ei mitään
  Palvelin ei edellytä käyttäjätunnuksia LDAP-tietokannan käyttämiseen.
  Palvelin edellyttää todennusta
  Käytä käyttäjän tunnuksia, kun muodostat yhteyttä ohjauspaneelissa kirjautumisen jälkeen
  Käyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän tunnuksia LDAP-tietokannan käyttöön.
  Windows-tunnukset
  Palvelin edellyttää käyttäjätunnuksia LDAP-tietokannan käyttämiseen ja salaa salasanat ja tunnukset verkossa.
  Toimialuekenttä ja MFP-käyttäjän tunnusten käyttömahdollisuus ovat valittavissa.
  Yksink. tunnukset
  Palvelin edellyttää käyttäjätunnuksia LDAP-tietokannan käyttämiseen, mutta salasanaa ei salata verkossa.
  Käyttäjätunnus- ja salasanakentät ovat käytettävissä.
 8. Aloita tietokannan haku kirjoittamalla Etsinnän aloituspolku (BaseDN, juurihaku) -kenttään polku (esim. o=mycompany.com).
 9. Kirjoita Tarkista annetun nimen ja tämän attribuutin vastaavuus -ruutuun attribuutin nimi (esim. cn tai samAccountName).
 10. Laite käyttää mail-attribuuttia Vastaanottajan sähköpostiosoitteen attribuutin nimi -kentässä. Voit muuttaa tätä asetusta kirjoittamalla ruutuun eri attribuutin nimen.
 11. Voit tarkistaa, että LDAP-haku on määritetty oikein, kirjoittamalla vähintään kolme merkkiä verkkoyhteystiedon nimestä Testaa-kenttään ja napsauttamalla Testaa-painiketta. Jos testi on onnistunut, näyttöön tulee luettelo mahdollisista vastineista.
 12. Tallenna asetukset valitsemalla Käytä. Asennus on valmis.

SMTP-oletusprotokollan määrittäminen sähköpostiin skannaamista varten

SMTP-oletusprotokollan määritystä käytetään aina, kun verkkotodennettu käyttäjä käyttää Skannaus sähköpostiin -toimintoa. Järjestelmänvalvoja voi määrittää asetukset niin, että sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite lisätään automaattisesti Lähettäjä-kenttään. Lisäksi järjestelmänvalvoja voi valita sisäänkirjautuneen verkkokäyttäjän sähköpostiosoitteen täyttymään automaattisesti Vastaanottaja-kenttään.
Salli verkon osoitekirjan käyttö käyttämällä HP:n sulautetun Web-palvelimen (EWS) SMTP-oletusmääritys -sivua.
Avaa SMTP-oletusmääritys -sivu HP:n sulautetun Web-palvelimen kautta.
 1. Avaa sulautettu Web-palvelin (EWS).
  1. Selvitä laitteen IP-osoite tai isäntänimi painamalla laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Verkko -painiketta.
  2. Avaa verkkoselain ja kirjoita osoiteriville IP-osoite tai isäntänimi täsmälleen siinä muodossa kuin se näkyy laitteen ohjauspaneelissa. Paina tietokoneen näppäimistön Enter-näppäintä. HP:n sulautettu Web-palvelin avautuu.
   Kuva : Esimerkki IP-osoitteesta selainikkunassa
 2. Valitse Skannaa-välilehti.
 3. Valitse vasemman siirtymisruudun kohta SMTP-oletusmääritys.
 4. Voit poistaa lähtevän sähköpostin profiilit valitsemalla Ota käyttöön SMTP-oletuspalvelin.
 5. Syötä SMTP-palvelimen osoite -kenttään SMTP-palvelimen osoite (esim. mycompany.com).
 6. Kirjoita SMTP-portti-kenttään SMTP-portti (esim. 25, 587 ja 465).
  huomautus:
  Yleensä oletusasetusta ei tarvitse muuttaa.
 7. Valitse tarvittaessa Käytä aina suojattua yhteyttä (SSL/TLS).
  huomautus:
  Jos käytät Google™ Gmail -palvelua, valitse Käytä aina suojattua yhteyttä (SSL/TLS).
 8. Määritä tarvittaessa SMTP-käyttäjätunnus ja -salasana SMTP-todennus-kohdassa.
  1. Valitse SMTP-palvelin edellyttää todennusta sähköpostiviestien lähetystä varten.
  2. Kirjoita SMTP-käyttäjätunnus -kenttään käyttäjätunnus.
  3. Kirjoita SMTP-salasana-kenttään salasana.
  huomautus:
  Jos et tiedä SMTP-käyttäjätunnusta ja -salasanaa, kysy niitä IT-osastolta, internetpalveluntarjoajalta tai sähköpostin palveluntarjoajalta.
 9. Valinnaisesti: Määritä liitetiedostojen suurin sallittu koko. Valitse avattavasta Sähköpostiliitteiden enimmäiskoko -valikosta haluamasi suurin sallittu tiedostokoko.
 10. Määritä oletusosoite, joka näkyy lähtevän sähköpostin Lähettäjä-kentässä. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Oletuslähettäjä - Kirjoita Lähettäjä-osoite Oletuslähettäjä-kenttään (esim. LaserJet MFP@Floor2 tai LaserJet MFP@Mycompany). Kirjoita näyttönimi Oletusnäyttönimi-kenttään
   huomautus:
   Oletusnäyttönimi on valinnainen asetus. Jos se on määritetty, näyttönimi näkyy ohjauspaneelissa lähettäjän osoitteen sijaan.
  • Käyttäjän osoite (pakollinen kirjautuminen) – Sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite näkyy lähtevän sähköpostin Lähettäjä-kentässä.
 11. Laitteen oletusasetuksena lähtevän sähköpostin Vastaanottaja-kenttä on käyttäjän muokattavissa. Voit muuttaa asetusta niin, että lähtevän sähköpostin voi lähettää vain sisäänkirjautuneelle käyttäjälle valitsemalla Käyttäjän osoite (pakollinen kirjautuminen) avattavasta Vastaanottaja-valikosta ja poistamalla sitten Käyttäjän muokattava -valintaruudun valinnan.
 12. Voit testata SMTP-asetuksia kirjoittamalla kelvollisen sähköpostiosoitteen Lähetä testiviesti -kenttään ja napsauttamalla Tallenna ja testaa -painiketta. Jos testi on onnistunut, näyttöön tulee viesti Testin suoritus on onnistunut, ja annettuun osoitteeseen lähetetään sähköpostiviesti.
  Palaa SMTP-oletusmäärityssivulle napsauttamalla OK-painiketta.
 13. Jos haluat lisätä sähköpostiosoitteita osoitekirjaan, valitse vasemman siirtymisruudun kohta Sähköpostiosoitekirja ja anna vaaditut tiedot. Voit määrittää yksittäisiä sähköpostiosoitteita tai sähköpostiryhmiä.
 14. Voit määrittää oletusvaihtoehtoja valitsemalla vasemman siirtymisruudun kohdan Sähköpostiasetukset ja antamalla oletusasetukset sähköpostin aiheelle, leipätekstille ja muille skannausasetuksille.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...