hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP-tulostimet - "Mustejärjestelmän virhe" tai "0x…" Virhekoodi näkyy

Tämä asiakirja koskee HP DeskJet-, OfficeJet- ja Photosmart-tulostimia, joissa käytetään 564-, 364-, 178-, 862- tai 920-mustekasetteja ja irrotettavaa tulostuspäätä.
Kuva : Esimerkki mustekaseteista 564, 364, 178, 862 ja 920
Esimerkki mustekaseteista 564, 364, 178, 862 ja 920
Mustejärjestelmän vika -virheilmoitus tai virheilmoitus, jossa on numeroita ja kirjaimia (aakkosnumeerinen koodi), kuten 0xc18a0001, näkyy tulostimen ohjauspaneelissa tai tietokoneessa.
Mustejärjestelmän vika -virheilmoitus saattaa näkyä aakkosnumeerisen koodin kanssa, tai aakkosnumeerinen koodi saattaa näkyä yksinään. Jotkut virheilmoitukset alkavat "0x…", kun taas toiset alkavat B- tai C-kirjaimella, ja niitä edeltää yleensä sana Virhe. Virheilmoitusten tarkka sanamuoto vaihtelee eri tulostimissa.
Esimerkkejä yleisistä aakkosnumeerisista virhekoodeista (joissa x vastaa mitä tahansa kirjainta tai numeroa):
 • 0xC19A0003
 • 0xc19a0013
 • 0xc19a0043
 • c05d0082
Täydellinen luettelo virhekoodeista on osiossa Esimerkkejä muista virhekoodeista tämän asiakirjan lopussa.
HP suosittelee, että käytät alkuperäisiä HP-mustekasetteja ja -väriainetarvikkeita. HP ei voi taata muiden valmistajien tai täytettyjen mustekasettien laatua tai luotettavuutta. Jos käytössäsi ei ole alkuperäisiä HP-kasetteja, tämän asiakirjan ohjeet eivät välttämättä ratkaise ongelmaa. Tarkista kasetin aitous osoitteessa hp.com/go/anticounterfeit.
HP SureSupply -sivustossa voit tarkistaa muste- ja värikasettien yhteensopivuuden tai ostaa uusia kasetteja ja tarvikkeita.
 1. Valitse tarvittaessa maa/alue.
  Kuva : Maan/alueen valinta
  Maan/alueen valitseminen
 2. Tilaa uusia tarvikkeita tai tarkista kasettien yhteensopivuus tulostimen kanssa näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Aitoja HP:n kasetteja ja tarvikkeita voi ostaa myös muilta jälleenmyyjiltä.
Jos ongelma ei korjaantunut, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 2: Nollaa tulostin
Joissakin tapauksissa tulostimen nollaaminen voi poistaa virheilmoituksen.
 1. Käynnistä tulostin, jos se ei ole vielä käynnissä.
 2. Odota, kunnes tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 3. Irrota virtajohto tulostimen takaosasta, kun tulostimessa on virta.
 4. Irrota virtajohto seinäpistorasiasta.
 5. Odota vähintään 60 sekuntia.
 6. Kytke virtajohto takaisin seinäpistorasiaan.
    huomautus:
  HP suosittelee tulostimen virtajohdon kytkemistä suoraan seinäpistorasiaan.
 7. Kytke virtajohto takaisin tulostimen takaosaan.
 8. Käynnistä tulostin, jos se ei käynnisty automaattisesti.
  Tulostin saattaa lämmetä jonkin aikaa. Tulostimen valot voivat vilkkua ja vaunu saattaa liikkua.
 9. Ennen kuin jatkat, odota kunnes laite on lämmennyt kokonaan ja tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
Jos ongelma ei korjaantunut, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 3: Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen
Virheen syynä saattaa olla se, että kasettien muste on vähissä tai lopussa. Jos Mustehälytys -ilmoitus tuli näyttöön ennen virheen ilmenemistä, ongelma saattaa ratketa vaihtamalla kasetti.
Tarkista tulostimen ohjauspaneelista, onko siinä Arvioidut mustetasotominaisuus. Ohjauspaneelin toiminnot ovat erilaisia eri malleissa. Jos mustetasojen näyttäminen tulostimen ohjauspaneelissa ei onnistu, valitse tietokoneesi käyttöjärjestelmä alta.
  huomautus:
Mustetason varoitukset ja ilmaisimet antavat arvioita vain suunnittelutarkoituksiin. Kun muste on ilmaisimen mukaan vähissä, hanki valmiiksi vaihtokasetti, jotta tulostamiseen ei tule keskeytyksiä. Mustekasetteja ei tarvitse vaihtaa uusiin ennen kuin tulostuslaadun heikkeneminen sitä edellyttää.
Vaihe 4: Puhdista mustekasetin ilmakanavat ja kosketuspinnat
Mustekertymät tai roskat mustekasetin kosketuspinnoilla ja ilmakanavissa voivat aiheuttaa mustekasetin virheilmoituksen.
 1. Tarvitset seuraavat tarvikkeet:
  • Neula tukkeutuneiden ilmakanavien puhdistamiseen
  • Puhdas, nukkaamaton liina
  • Puhdas, kuiva pumpulipuikko
  • Tislattua tai pullotettua vettä
     varoitus:
   Älä käytä vesijohtovettä, koska siinä voi olla epäpuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa tulostuspäätä.
 2. Käynnistä tulostin.
 3. Avaa mustekasettitilan luukku.
 4. Vapauta mustekasetti painamalla sen etureunassa olevaa kielekettä ja poista kasetti sitten paikaltaan.
  Kuva : Esimerkki mustekasetin poistamisesta tulostuspäästä
  Esimerkki mustekasetin poistamisesta tulostuspäästä
 5. Aseta mustekasetit puhtaan paperiarkin päälle siten, että musteaukot ovat ylöspäin.
    varoitus:
  Älä jätä mustekasetteja tulostimen ulkopuolelle yli 30 minuutiksi. Tämä saattaa vahingoittaa sekä tulostinta että mustekasetteja.
 6. Jos jossakin kasetissa on kiinni oranssi kieleke, poista se.
  Kuva : Esimerkki oranssista kielekkeestä
  Esimerkki oranssista kielekkeestä
 7. Tarkista kasetin yläreunassa, HP:n logon vieressä oleva tuuletuskanavien alue.
  Kuva : Esimerkki tuuletuskanavien alueesta
  Esimerkki tuuletuskanavien alueesta
 8. Jos jonkin mustekasetin tuuletusaukot ovat tukossa, puhdista ne neulalla.
  Kuva : Esimerkki tukkeutuneesta ilmakanavasta
  Esimerkki tukkeutuneesta ilmakanavasta
  Kuva : Esimerkki puhtaasta ilmakanavasta
  Esimerkki puhtaasta ilmakanavasta
 9. Käytä puhdasta, hieman kostutettua nukkaamatonta liinaa ja pyyhi kertynyt muste ja roskat mustekasetin kuparinvärisistä liitinpinnoista.
  Kuva : Esimerkki mustekasetin kuparinvärisistä liitinpinnoista
  Esimerkki mustekasetin kuparinvärisistä liitinpinnoista
 10. Asenna mustekasetti varovasti takaisin kasettipaikkaan, ja työnnä mustekasettia alas ja eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  Varmista, että kunkin mustekasetin väripiste vastaa kasettipaikan väripistettä.
  Kuva : Mustekasetin asentaminen takaisin oikeaan kasettipaikkaan
  Esimerkki mustekasetin liu'uttamisesta oikeaan kasettipaikkaan
  Kuva : Esimerkki mustekasetin napsauttamisesta paikalleen
   Esimerkki mustekasetin napsauttamisesta paikalleen
 11. Vetämällä sormea mustekasettien päällä tunnet, onko jokin kaseteista ulkoneva.
  Jos jokin mustekaseteista on ulkoneva, paina tukevasti alaspäin, kunnes jokainen mustekasetti napsahtaa paikalleen.
 12. Sulje mustekasettien suojakansi.
 13. Tarkista tulostimen ohjauspaneelista, näkyykö virheilmoitusta.
  • Jos virheilmoitus ei poistu, siirry vaiheeseen, jossa tulostuspää puhdistetaan manuaalisesti.
  • Jos virheilmoitus on poistunut, kokeile tulostaa jokin asiakirja ja tarkista sitten tulostuslaatu.
   • Jos tulostuslaatu on hyväksyttävää, ongelma ratkesi eikä vianmääritystä tarvitse enää jatkaa.
   • Jos tulostuslaatu ei ole hyväksyttävää, jatka seuraavaan vaiheeseen käyttämään automaattista tulostuspään puhdistustoimintoa.
Vaihe 5: Puhdista tulostuspää automaattisella työkalulla
Jos tulostuspää on tukossa ja tulostuspää on ehkä puhdistettava useita kertoja, jotta tulostuslaatu palautuu normaaliksi. Puhdista tulostuspää tulostimen ohjauspaneelin automaattisella työkalulla.
Vaihe 6: Puhdista tulostuspäät manuaalisesti
Jos edellisestä ratkaisusta ei ollut apua, tulostuspää on ehkä asennettu väärin tai sen sähköisissä liitinpinnoissa saattaa olla mustetta tai roskia.
  varoitus:
Puhdista tulostuspään liitinpinnat vasta sen jälkeen, kun olet suorittanut tulostinpään puhdistusapuohjelman tietokoneesta. Tulostinpään kontaktit sisältävät herkkiä elektronisia komponentteja, jotka saattavat vahingoittua helposti.
 1. Tarvitset seuraavat tarvikkeet:
  • Puhdas, nukkaamaton liina
  • Puhdas, kuiva pumpulipuikko
  • Tislattua tai pullotettua vettä
     varoitus:
   Älä käytä vesijohtovettä, koska siinä voi olla epäpuhtauksia, jotka voivat vahingoittaa tulostuspäätä.
 2. Avaa mustekasettitilan luukku.
 3. Vapauta mustekasetti painamalla sen etureunassa olevaa kielekettä ja poista kasetti sitten paikaltaan.
  Kuva : Esimerkki mustekasetin poistamisesta tulostuspäästä
  Esimerkki mustekasetin poistamisesta tulostuspäästä
 4. Aseta mustekasetit puhtaan paperiarkin päälle siten, että musteaukot ovat ylöspäin.
    varoitus:
  Älä jätä mustekasetteja tulostimen ulkopuolelle yli 30 minuutiksi. Tämä saattaa vahingoittaa sekä tulostinta että mustekasetteja.
 5. Nosta vaunun salpaa, kunnes se pysähtyy.
  Kuva : Vaunun salvan nostaminen
  Vaunun salvan nostaminen
 6. Nosta tulostuspäätä ja poista se vaunusta.
  Kuva : Tulostuspään poistaminen
  Tulostuspään poistaminen
 7. Tarkista tulostuspäässä olevat kolme puhdistettavaa aluetta,
   Kuva : Esimerkki tulostuspään kolmesta puhdistettavasta alueesta
    Esimerkki tulostuspään kolmesta puhdistettavasta alueesta
  1. Mustesuuttimien sivuilla olevat kaltevat muovipinnat
  2. Suuttimien ja liitinpintojen välinen reuna
  3. Sähköiset liitinpinnat
    varoitus:
  Älä kosketa suuttimia tai sähköisiä liitinpintoja sormillasi. Kosketa sähköisten liitinpintojen aluetta vain puhdistusmateriaaleilla.
 8. Pyyhi sähköisten liitinpintojen alue alhaalta ylöspäin puhtaalla nukkaamattomalla, kevyesti kostutetulla liinalla, kunnes liinassa ei enää näy uutta mustetta.
  Käytä niin monta uutta kevyesti kostutettua nukkaamatonta liinaa, kuin on tarpeen.
  Kuva : Sähköisten liitinpintojen puhdistaminen
  Sähköisten liitinpintojen puhdistaminen
 9. Käytä puhdasta, hieman kostutettua nukkaamatonta liinaa ja pyyhi kaikki kertynyt muste ja roskat suuttimien ja liitinpintojen väliseltä reuna-alueelta.
  Kuva : Tulostuspään reunan puhdistaminen
  Tulostuspään reunan puhdistaminen
 10. Käytä puhdasta, hieman kostutettua nukkaamatonta liinaa ja pyyhi suuttimien molemmin puolella olevat kaltevat muovipinnat. Pyyhi poispäin suuttimista.
  Kuva : Tulostuspään kaltevien pintojen puhdistaminen
  Tulostuspään kaltevien pintojen puhdistaminen
 11. Kuivaa aiemmin puhdistamasi alueet kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
 12. Pyyhi tulostimen sisällä olevien sähköisten liitinpintojen alue alhaalta ylöspäin puhtaalla nukkaamattomalla, kevyesti kostutetulla liinalla, kunnes liinassa ei enää näy uutta mustetta.
  Käytä niin monta uutta kevyesti kostutettua nukkaamatonta liinaa, kuin on tarpeen.
  Kuva : Tulostimen sisällä olevien sähköisten liitinpintojen puhdistaminen
  Tulostimen sisällä olevien sähköisten liitinpintojen puhdistaminen
 13. Kuivaa sähköiset liitinpinnat kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
 14. Varmista, että vaunun salpa on ylhäällä, ja asenna sitten tulostuspää uudelleen.
  Kuva : Tulostuspään uudelleenasennus
   Tulostuspään uudelleenasennus
 15. Laske vaunun salpa varovasti alas.
  Kuva : Vaunun salvan nostaminen
  Vaunun salvan nostaminen
 16. Aseta mustekasetti takaisin kirjainta ja väripistettä vastaavaan kasettipaikkaan ja työnnä sitten mustekasettia alas ja eteenpäin, kunnes se lukittuu paikalleen.
  Kuva : Esimerkki mustekasetin liu'uttamisesta oikeaan kasettipaikkaan
  Esimerkki mustekasetin liu'uttamisesta oikeaan kasettipaikkaan
  Kuva : Esimerkki mustekasetin napsauttamisesta paikalleen
   Esimerkki mustekasetin napsauttamisesta paikalleen
 17. Vetämällä sormea mustekasettien päällä tunnet, onko jokin kaseteista ulkoneva.
  Jos jokin mustekaseteista on ulkoneva, paina tukevasti alaspäin, kunnes jokainen mustekasetti napsahtaa paikalleen.
 18. Sulje mustekasettien suojakansi.
 19. Tarkista tulostimen ohjauspaneelista, näkyykö virheilmoitusta.
Jos ongelma ei korjaantunut, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 7: Vaihda tulostuspää
Asenna uusi tulostuspää, jos nykyinen tulostuspää on vahingoittunut tai jos se ei ole yhteensopiva tulostimen kanssa. Uusia tulostuspäitä on saatavilla vain HP:n asiakastuesta tai valtuutetusta huoltoliikkeestä.
  varoitus:
Odota, että uusi tulostuspää on käytettävissä, ennen kuin poistat mustekasetit. Älä jätä mustekasetteja tulostimen ulkopuolelle yli 30 minuutiksi. Tämä saattaa vahingoittaa sekä tulostinta että mustekasetteja.
Jos sinulla on viallinen kasetti tai tulostuspää, siinä saattaa olla voimassa takuu. Tarkista muste- tai väriainetarvikkeiden takuu osoitteesta hp.com/go/learnaboutsupplies ja tutustu sitten tarvikkeiden rajoitetun takuun tietoihin.
Nämä tiedot koskevat kaikkia muita maita/alueita paitsi Aasian ja Tyynenmeren aluetta ja Yhdysvaltoja.
Jos HP vaihtaa tulostuspään takuun alaisena, saat uuden tulostuspään, puhdistusmateriaaleja ja uudet, täydet kasetit.
Jos tulostuspään takuu ei enää ole voimassa, voit ostaa uuden verkosta.
 1. Siirry How to Buy HP -sivustoon ja valitse sitten maasi ja kieli.
  Näyttöön tulee uusi Osta HP:n verkkokumppaneilta -sivu.
 2. Etsi sivulla oleva HP:n varaosakauppa. HP:n varaosakaupan sijainti riippuu alueestasi. Napsauta HP Varaosakauppa -linkkiä.
 3. Kirjoita kohdassa Etsi osa(t) yksi seuraavista osanumeroista Hae osanumerolla -tekstiruutuun.
  • Jos tulostimesi käyttää 4 mustekasettia, kirjoita CN643A
  • Jos tulostimesi käyttää 5 mustekasettia, kirjoita CN642A
 4. Tilaa tulostuspää noudattamalla sivuston ohjeita.
Jos ongelma jatkuu tulostuspään vaihtamisen jälkeen, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 8: Tulostimen huollattaminen
Jos edellä kuvatut vaiheet eivät poistaneet ongelmaa, ota yhteys HP:hen tulostimen huollattamista varten.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.
  huomautus:
Säilytä tulostusnäyte, joka näyttää ongelman. Jos mustekasetit, tulostuspää tai tulostin vaihdetaan takuun ollessa voimassa, asiakastuki pyytää tulostusnäytteen. Jos tulostin palautetaan HP:lle, tulostusnäyte on palautettava sen mukana. Laita näyte tulostuslokeroon, kun pakkaat tulostinta toimitusta varten.
Esimerkkejä muista virhekoodeista
Tarkastele alla olevasta taulukosta esimerkkejä muista virhekoodeista, joita saattaa näkyä tulostimen ohjauspaneelissa:
0x00759C98
0xC19A0003
0xC19A0025
0xC19AC001
0xC19AC129
0xC19AC2D6
0x61000016
0xC19A0006
0xC19A0026
0xC19AC002
0xC19AC14A
0xC19AC2F7
0x6101BED
0xC19A0007
0xC19A0027
0xC19AC004
0xC19AC16B
0xC19AC318
0x61011BEF
0xC19A0008
0xC19A0028
0xC19AC008
0xC19AC18C
0xC19AC339
0x83C0000A
0xC19A0009
0xC19A0030
0xC19AC010
0xC19AC1AD
0xC19AC35A
0x803C010B
0xC19A0013
0xC19A0033
0xC19AC020
0xC19AC1CE
0xC19AC37B
0xC0000034
0xC19A0014
0xC19A0034
0xC19AC040
0xC19AC1EF
0xC19AC39C
0xC0000185
0xC19A0015
0xC19A0035
0xC19AC063
0xC19AC200
0xC19AC3BD
0xC0000225
0xC19A0020
0xC19A0036
0xC19AC080
0xC19AC231
0xC19AC3DE
0xC18A0106
0xC19A0021
0xC19A0037
0xC19AC0A5
0xC19AC252
0xC19AC3FF
0xC18A0206
0xC19A0022
0xC19A0040
0xC19AC0C6
0xC19AC273
0xC19AC400
0xC19A0001
0xC19A0023
0xc19A0041
0xC19AC0E7
0xC19AC294
0xC19A0002
0xC19A0024
0xc19A0042
0xC19AC100
0xC19AC2B5

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...