hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP 7 -taulutietokoneen tehdasasetusten palauttaminen (Android 4.1 / Jelly Bean)

Tämä asiakirja koskee HP 7 n taulutietokoneita, joissa on Android 4.1/Jelly Bean -käyttöjärjestelmä.
Kun HP-taulutietokoneeseen palautetaan sen tehdasasetukset, kaikki tallennetut Google-tilit poistetaan ja kaikki tallennetut tiedot menetetään. Kaikki paikallisesti tallennetut tiedostot ja sovellukset sekä tallennetut verkot poistetaan. Jos mahdollista, varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedostot verkkoon tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen ennen taulutietokoneen tehdasasetusten palauttamista. (Lisätietoja on HP:n tukiasiakirjassa HP-taulutietokoneen tiedostojen siirtäminen ja varmuuskopiointi (Android 4.1/Jelly Bean).) Tehdasasetusten palauttaminen ei vaikuta itse Google-tileihin eikä verkkoon synkronoituihin tietoihin.
Taulutietokoneen tehdasasetukset voi palauttaa käynnissä tai sammutettuna olevaan tietokoneeseen. Jos tietokone käynnistyy normaalisti ja pystyt siirtymään Asetukset-valikkoon, toimi Taulutietokoneen tehdasasetusten palauttaminen, kun tietokone on käynnissä -kohdan ohjeiden mukaisesti. Jos tietokone ei käynnisty normaalisti tai et muista sen lukitusnäytön salasanaa, toimi Taulutietokoneen tehdasasetusten palauttaminen, kun tietokone on sammutettuna -kohdan ohjeiden mukaisesti.

Taulutietokoneen tehdasasetusten palauttaminen, kun tietokone on käynnissä

Jos tietokone käynnistyy normaalisti ja pystyt siirtymään Asetukset-valikkoon, palauta tietokoneen alkuperäiset tehdasasetukset tämän osion ohjeiden mukaisesti. Jollet pysty toimimaan näiden ohjeiden mukaisesti, palauta tietokoneen tehdasasetukset käyttämällä Android-järjestelmän palautusvalikkoa. Toimintaohjeet ovat kohdassa Taulutietokoneen tehdasasetusten palauttaminen, kun tietokone on sammutettuna.
  varoitus:
Kaikki laitteeseen tallennetut tiedot poistetaan tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä. Kaikkien sovellusten asennukset poistetaan. Google-tilille tallennetut tiedot voidaan palauttaa. Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedostot verkkoon tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen ennen taulutietokoneen tehdasasetusten palauttamista. Lisätietoja on HP:n tukiasiakirjassa HP-taulutietokoneen tiedostojen siirtäminen ja varmuuskopiointi (Android 4.1/Jelly Bean).
 1. Valitse aloitusnäytössä Kaikki sovellukset -kuvake ja sitten Asetukset -kuvake.
 2. Valitse Henkilökohtainen-osiossa Varmuuskopiointi ja palautus.
  Kuva : Varmuuskopiointi ja palautus
  Varmuuskopiointi ja palautus
 3. Valitse Tehdasasetuksien palauttaminen.
  Kuva : Tehdasasetuksien palauttaminen
  Tehdasasetuksien palauttaminen
 4. Valitse Palauta laitteen tehdasasetukset.
  Kuva : Palauta laitteen tehdasasetukset
  Palauta laitteen tehdasasetukset
 5. Jos olet määrittänyt taulutietokoneeseen lukitusnäytön salasanan, anna salasana, kun ohjelma sitä pyytää.
 6. Näyttöön tulee teksti Poistetaanko kaikki henkilökohtaiset tiedot ja ladatut sovellukset? Tätä toimintoa ei voi perua. Vahvista valinta ja aloita tehdasasetusten palauttaminen valitsemalla Poista kaikki.
 7. Taulutietokone sammuu, ja palautuksen eteneminen näkyy palautuksen järjestelmänäytössä. Kun tehdasasetukset on palautettu, taulutietokone käynnistyy uudelleen. Määritä taulutietokoneen asetukset HP:n tukiasiakirjassa HP-taulutietokoneen asetusten määrittäminen (Android 4.1/Jelly Bean) annettujen ohjeiden mukaisesti.

Taulutietokoneen tehdasasetusten palauttaminen, kun tietokone on sammutettuna

Jos tietokone ei käynnisty normaalisti tai et muista sen lukitusnäytön salasanaa, tehdasasetukset on palautettava tietokonetta käynnistämättä. Tämän osion ohjeiden avulla voit palauttaa tietokoneen tehdasasetukset käyttämällä Android-järjestelmän palautusvalikkoa:
  varoitus:
Kaikki laitteeseen tallennetut tiedot poistetaan tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä. Kaikkien sovellusten asennukset poistetaan. Google-tilille tallennetut tiedot voidaan palauttaa. Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedostot verkkoon tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen ennen taulutietokoneen tehdasasetusten palauttamista. Lisätietoja on HP:n tukiasiakirjassa HP-taulutietokoneen tiedostojen siirtäminen ja varmuuskopiointi (Android 4.1/Jelly Bean).
 1. Kun taulutietokone on sammutettuna, paina yhtä aikaa pitkään äänenvoimakkuuden pienennys-, äänenvoimakkuuden suurennus- ja virtapainiketta.
 2. Kun näyttöön tulee HP:n logo, vapauta painikkeet.
  Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön tulee DROIDBOOT PROVISIONS OS -käynnistysvalikko.
  huomautus:
  Näytön kääntö ei ole käytössä, kun taulutietokone on palautustilassa. Pidä taulutietokonetta vaaka-asennossa.
  huomautus:
  Kosketusnäyttö ei ole käytössä, kun taulutietokone on palautustilassa. Siirry palautusvalikossa ylös- ja alaspäin käyttämällä äänenvoimakkuuden suurennus- ja äänenvoimakkuuden pienennyspainiketta ja valitse kohde virtapainikkeella.
 3. Paina äänenvoimakkuuden pienennyspainiketta toistuvasti siirtääksesi valinta kohtaan PALAUTUS.
  huomautus:
  DROIDBOOT PROVISION OS -käynnistysvalikossa taulutietokoneen näyttö pimenee noin 30 sekunnin kuluttua, jos mitään ei valita. Voit tuoda näytön takaisin näkyviin painamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuuspainiketta.
  Kuva : PALAUTUS
  DROIDBOOT PROVISION OS -valikko, jossa PALAUTUS on korostettu
 4. Valitse kohde painamalla virtapainiketta.
  Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön tulee Android-järjestelmän palautusvalikko.
 5. Siirrä korostettu valinta äänenvoimakkuuden pienennyspainikkeen avulla kohtaan wipe data/factory reset (poista tiedot / tehdasasetusten palautus).
  Kuva : wipe data/factory reset (poista tiedot / tehdasasetusten palautus)
  Android-järjestelmän palautusvalikko, jossa on wipe data/factory reset (poista tiedot / tehdasasetusten palautus) -vaihtoehto valittuna
 6. Valitse kohde painamalla virtapainiketta.
 7. Näyttöön tulee teksti Vahvistetaanko kaikkien käyttäjätietojen poistaminen? TÄTÄ TOIMINTOA EI VOI PERUA. Siirrä korostettu valinta äänenvoimakkuuden pienennyspainikkeella kohtaan Kyllä -- poista kaikki käyttäjätiedot.
  Kuva : Kaikkien käyttäjätietojen poistamisen vahvistaminen
  Kaikkien käyttäjätietojen poistamisen vahvistaminen
 8. Vahvista valinta ja aloita tehdasasetusten palauttaminen painamalla virtapainiketta.
 9. Palautuksen eteneminen näkyy palautuksen järjestelmänäytössä. Odota, kunnes tehdasasetukset on palautettu.
 10. Kun näyttöön tulee teksti Data wipe complete (Tiedot on poistettu), korosta kohta reboot system now (käynnistä järjestelmä nyt uudelleen) ja valitse se painamalla virtapainiketta.
  Kuva : käynnistä järjestelmä uudelleen nyt
  käynnistä järjestelmä uudelleen nyt
  Odota, että taulutietokone käynnistyy uudelleen.
 11. Määritä taulutietokoneen asetukset HP:n tukiasiakirjassa HP-taulutietokoneen asetusten määrittäminen (Android 4.1/Jelly Bean) annettujen ohjeiden mukaisesti.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...