hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitteen asetusten määrittäminen ja hallitseminen

Synkronoi HP-tulostimen paikallisen järjestelmänvalvojan salasana, määritä tulostimen lähiviestintäominaisuudet (NFC) ja HP Wireless Direct -tulostustoiminto, päivitä NFC- tai HP Wireless Direct -toiminto ja päivitä tai poista HP ePrint -ohjelmisto noudattamalla seuraavia ohjeita.
Luettelo toimintoa tukevista HP-tulostimista on kohdassa HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitetta tukevat tulostimet.
huomautus:
HP Wireless Direct muodostaa suoran langattoman yhteyden vain HP-tulostimeen. Se ei pysty muodostamaan yhteyttä Internetiin tai muihin verkkoihin, joihin tulostin on mahdollisesti liitetty.

Synkronoi HP-isäntätulostimen paikallisen järjestelmänvalvojan salasana

Jos HP:n sulautetun Web-palvelimen (EWS) paikallisen järjestelmänvalvojan salasana määritettiin HP-isäntätulostimessa, kun HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaite asennettiin, salasana on synkronoitava näiden kahden laitteen välillä. Tyhjennä tätä varten nykyisen paikallisen järjestelmänvalvojan salasanan kenttä HP-isäntätulostimessa ja kirjoita salasana uudelleen.
huomautus:
Jos HP:n EWS:n paikallisen järjestelmänvalvojan salasanaa ei määritetty HP-isäntätulostimessa asennuksen aikana, muutoksia ei tarvitse tehdä ja tämän osion voi ohittaa.
Jos HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitetta ei synkronoida oikein HP-tulostimen paikallisen järjestelmänvalvojan salasanan kanssa, käytön aikana voi esiintyä tulostusongelmia.
Synkronoi salasanat seuraavasti:
 1. Selvitä tulostimen lähiverkon IP-osoite tai isäntänimi painamalla verkkokuvaketta HP-isäntätulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä.
 2. Avaa selain ja kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite tai isäntänimi täsmälleen siinä muodossa, kuin se näkyy laitteen ohjauspaneelissa. Paina tietokoneen näppäimistön Enter-näppäintä. HP:n sulautettu Web-palvelin avautuu.
 3. Valitse Suojaus-välilehti ja valitse sitten vasemmanpuoleisesta valikkopaneelista Yleinen suojaus.
 4. Selaa Määritä paikallisen järjestelmänvalvojan salasana -kohtaan.
 5. Poista nykyinen salasana kirjoittamalla HP-isäntätulostimessa käytetty HP:n EWS:n järjestelmänvalvojan salasana Vanha salasana -tekstikenttään. (Älä kirjoita mitään Uusi salasana- ja Vahvista salasana -kenttiin. Nämä kentät on jätettävä tyhjiksi.)
 6. Napsauta Käytä-painiketta.
 7. Varmista, että Vanha salasana -tekstikentässä lukeeSalasanaa ei ole määritetty.
  Jos Vanha salasana -tekstikentässä ei lue tekstiä Salasanaa ei ole määritetty, poista salasana toistamalla edellä mainitut toimet.
 8. Synkronoi laitteiden salasanat kirjoittamalla HP:n EWS:n järjestelmänvalvojan salasana Uusi salasana -tekstikenttään ja vahvista salasana kirjoittamalla salasana uudelleen Vahvista salasana -tekstikenttään.
 9. Napsauta Käytä-painiketta.

Lähiviestintä- ja HP Wireless Direct -toimintojen parametrien määrittäminen

Määritä lähiviestintä- ja HP Wireless Direct -tulostustoimintojen suojausasetukset ja muut parametrit noudattamalla seuraavia ohjeita.
Varmista, että tulostin tukee lähiviestintää ja HP Wireless Direct -toimintoa, tulostamalla asetussivu ohjauspaneelista. Jos asetussivuista yhden otsikko on Langaton, tulostin tukee lähiviestintää ja HP Wireless Direct -suoratulostusta.
huomautus:
Lähiviestintä ja HP Wireless Direct otetaan oletuksena käyttöön, kun HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaite on asennettu.

Ohjauspaneelin käyttäminen

 1. Valitse Hallinta ja sitten Verkkoasetukset-valikko.
 2. Valitse LANGATON-valikko ja valitse sitten WIRELESS DIRECT -valikko. Määritä seuraavat asetukset:
  1. Valitse TILA-asetukseksi EI KÄYTÖSSÄ, KÄYTÖSSÄ (ei suojausta) (oletus) tai KÄYTÖSSÄ (suojaus).
  2. Valitse SSID. SSID on HP Wireless Direct -tulostimen yksilöivä nimi.
   huomautus:
   Kun käyttöympäristössä on useampia samanlaisia tulostimia, ne on helppo tunnistaa määrittämällä jokaiselle yksilöivä SSID-nimi. Voit muuttaa tulostimen SSID-nimeä koskettamalla ensin SSID-aluetta, kirjoittamalla nimi näppäimistöllä ja valitsemalla lopuksi OK.
   SSID-nimi lukee myös Yhdistäminen-sivulla. Kosketa ohjauspaneelin langattoman yhteyden kuvaketta (). (Jos HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaite on asennettu, HP Jetdirect 2800w näyttää sekä tulostimen lähiverkon että langattoman verkon IP-osoitteet.)
  3. Kosketa SSID:N LÄHETYS -komentoa ja valitse joko Sallittu (oletus) tai Ei sallittu.
  4. Kosketa KANAVA-komentoa ja valitse jokin kanavista 1–11 (oletus on 6).
  5. Jos TILA-asetus on KÄYTÖSSÄ (suojaus), valitse ensin SALASANA ja sitten WPA2 SALASANA ja anna salasana.

HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

Avaa HP:n sulautettu Web-palvelin (EWS):
 1. Selvitä tulostimen lähiverkon IP-osoite tai isäntänimi painamalla verkkokuvaketta () laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä.
 2. Avaa selain ja kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite tai isäntänimi täsmälleen siinä muodossa, kuin se näkyy laitteen ohjauspaneelissa. Paina tietokoneen näppäimistön Enter-näppäintä. HP:n sulautettu Web-palvelin avautuu.
 3. Suojauksen ottaminen käyttöön (WPA2-salasana):
  1. Valitse Suojaus-välilehti.
  2. Valitse vasemmanpuoleisesta valikkopaneelista Yleinen suojaus ja selaa, kunnes esiin tulee Lähiviestintäominaisuudet (NFC).
  3. Ota HP-lähiviestintä- ja HP Wireless Direct -tulostus käyttöön valitsemalla Ota NFC-ominaisuudet käyttöön.
  4. Ellet halua, että järjestelmä pyytää WPA2-salasanaa ennen tulostusta, valitse Näytä WPA2-salasana NFC-merkissä -valintaruutu.
 4. HP NFC- ja HP Wireless Direct -tulostuksen asetusten määrittäminen:
  huomautus:
  HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitteen IP-osoite on 192.168.223.1.
  Katkaise muut langattomat yhteydet (WLAN tai Internet). Mobiililaitteiden yhteydet on yleensä luetteloitu asetusvalikossa.
  1. Muodosta langaton yhteys HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitteen verkko-osoitteeseen (SSID) tietokoneesta tai mobiililaitteesta käsin.
  2. Avaa verkkoselain.
  3. Kirjoita osoitekenttään tai siirtymisruutuun HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitteen IP-osoite (http://192.168.223.1).
  4. Kun HP:n sulautettu Web-palvelin tulee näkyviin, valitse Verkko-välilehti.
  5. Valitse Määritys-valikosta Wireless Direct.
  6. Määritä Wireless Direct -tulostus-asetukseksi Ei käytössä, Käytössä (ei suojausta) tai Käytössä (suojaus). Oletusasetus on Käytössä (ei suojausta).
  7. Valitse Verkkonimi (SSID). SSID on HP Wireless Direct -tulostimen yksilöivä nimi.
  8. Salli SSID-nimen lähetys valitsemalla Salli nimen lähetys (SSID) -valintaruutu.
  9. Valitse Kanava 1–11 (oletus on 6).
 5. Vahvista valitsemalla Käytä tai hylkää muutokset valitsemalla Peruuta. Jos haluat palauttaa käyttöön tehtaan oletusasetukset, valitse Palauta oletukset.

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen

HP Web Jetadmin -ohjelmistolla voit
 • ottaa HP Wireless Direct -tulostuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä
 • ottaa HP:n NFC-tulostuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä (yksi laite tai erätulostus)
 • näyttää ja piilottaa WPA2-salasanan (yksi laite tai erätulostus).
Suojaus:
 • Lähiviestintä (NFC)
  • Ota NFC-ominaisuudet käyttöön
  • Näytä WPA2-salasana NFC-merkissä
 • Ota Wireless Direct käyttöön
  • Ota HP Wireless Direct käyttöön.

Tarkista NFC- ja HP Wireless Direct -asiakaslaitteiden lukumäärä

Teknisten rajoitusten takia aktiivisia asiakaslaitteita voi olla kerrallaan enintään viisi.
Ohjeet langattomien yhteyksien sulkemiseen iOS- tai Android-laitteissa ovat kohdassa HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitteen vianmääritys.
huomautus:
Windows 8 -laitteissa HP ePrint -ohjelmisto katkaisee yhteyden langattomaan verkkoon automaattisesti, kun tulostustyö on tehty.
Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, onko yhteyksiä muodostettu liikaa:
 • Tarkista tulostimen ohjauspaneelista langattoman yhteyden kuvake (). Jos kuvake on punainen (eikä sininen), kaikki yhteydet ovat jo käytössä.
 • Tarkista yhteysluettelo tulostimen asetussivulta. Jokaisen laitteen langaton yhteys on luetteloitu MAC-osoitteen tai IP-osoitteen mukaan.
 • Tarkista tapahtumalokin viestit.

HP Jetdirect 2800w -lisälaitteen päivittäminen ja HP ePrint -ohjelmiston päivittäminen ja poistaminen

Päivitä HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaite ja päivitä tai poista HP ePrint -ohjelmisto noudattamalla seuraavia ohjeita.

HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitteen päivittäminen

HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitteen päivittäminen edellyttää HP LaserJet -isäntätulostimen laiteohjelmiston päivittämistä.
huomautus:
Jos HP Jetdirect 2800w -laitetta aiotaan käyttää tulostinten tai monitoimilaitteiden kanssa (tarkista tuettujen tulostien luettelo kohdasta HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaitetta tukevat tulostimet), määritä HP FutureSmart -tasoksi 3. Voit tehdä tämän käyttämällä HP:n sulautettua Web-palvelinta (EWS):
 1. Selvitä tulostimen lähiverkon IP-osoite tai isäntänimi painamalla verkkokuvaketta () laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä.
 2. Avaa selain ja kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite tai isäntänimi täsmälleen siinä muodossa, kuin se näkyy laitteen ohjauspaneelissa. Paina tietokoneen näppäimistön Enter-näppäintä. HP:n sulautettu Web-palvelin avautuu.
 3. Valitse Yleistä-välilehti ja valitse sitten vasemmanpuoleisesta valikkopaneelista Laiteohjelmiston päivitys.
 4. Valitse Muuta HP FutureSmart -tasoa -kohdan avattavasta valikosta HP FutureSmart 3 ja valitse lopuksi Muuta. Tulostin käynnistyy uudelleen.
Lisätietoja HP FutureSmart -asetuksen muuttamisesta uusimmalla HP Web Jetadmin -versiolla on osoitteessa http://www.hp.com/go/wja (napsauta Self Help and Documentation (Käyttäjän ohjeet ja asiakirjat) -välilehteä).

HP ePrint -ohjelmiston päivittäminen tai poistaminen

Seuraavassa on ohjeet HP ePrint -ohjelmiston päivittämiseen Microsoft Windows- tai Apple Mac -laitteissa sekä HP ePrint -ohjelmiston tai tulostusohjaimen poistamiseen Windows-laitteista.

HP ePrint -tulostimen poistaminen Windows-laitteesta

huomautus:
Jos Windows-laitteeseen on asennettu HP ePrint -ohjelmiston aikaisempi versio, se on poistettava ennen uudemman version asentamista.
 1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteet ja tulostimet.
  Paina Windows 8 -laitteessa näppäinyhdistelmää Alt+X ja valitse esiin tulevasta luettelosta Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto ja äänet -kohdasta Näytä laitteet ja tulostimet.
 2. Napsauta HP ePrint -kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista laite.
  Pidä Windows 8 -taulutietokoneessa HP ePrint -kuvaketta painettuna, kunnes esiin tulee ruutu. Valitse ruudun vaihtoehdoista Poista laite.

HP ePrint -ohjaimen poistaminen Windows-laitteesta

 1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteet ja tulostimet.
  Paina Windows 8 -laitteessa näppäinyhdistelmää Alt+X ja valitse esiin tulevasta luettelosta Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto ja äänet -kohdasta Näytä laitteet ja tulostimet.
 2. Valitse jokin luettelon tulostimista. (Tämä tehdään, jotta saat esiin palvelimen ominaisuudet ja voit poistaa ohjaimen. Varsinaista tulostinlaitetta ei poisteta.)
 3. Valitse ikkunan yläreunasta Tulostinpalvelimen asetukset.
  Valitse Windows 8 -laitteessa Muokkaa ohjainasetuksia.
 4. Valitse Ohjaimet-välilehti.
  Valitse Windows 8 -laitteessa Muokkaa ohjainasetuksia.
 5. Valitse luettelosta HP ePrint.
 6. Napsauta Poista-painiketta.
 7. Valitse Poista ohjain ja ohjainkokonaisuus ja vahvista valinta napsauttamalla Kyllä-painiketta.
 8. Napsauta Poista-painiketta.
  Mikäli toiminto onnistui, esiin tulee viesti Ohjainkokonaisuus poistettu.
 9. Napsauta OK-painiketta ja valitse sitten Sulje.
  huomautus:
  Jos haluat keskeyttää kaikki HP ePrint -palvelut, HP suosittelee käynnistämään tietokoneen uudelleen.

HP ePrint -ohjelmiston lataaminen ja asentaminen Windows-laitteeseen

huomautus:
Lataa Windows-käyttöjärjestelmään HP ePrint -ohjelmiston versio 4.5 tai uudempi. Jos Windows-laitteeseen on asennettu HP ePrint -ohjelmiston aikaisempi versio, se on poistettava ennen uudemman version asentamista.
 1. Siirry kohteeseen www.hp.com/go/eprintsoftware.
 2. Valitse Download software (Lataa ohjelma).
 3. Valitse oma käyttöjärjestelmäsi.
 4. Valitse Software - ePrint (Ohjelmisto – ePrint) -taulukosta uusin HP ePrint -ohjelmistoversio ja napsauta Download (Lataa) -painiketta.
  huomautus:
  Lataa Windows-käyttöjärjestelmään HP ePrint -ohjelmiston versio 4.5 tai uudempi.
  Jos Windows-laitteeseen on asennettu HP ePrint -ohjelmiston aikaisempi versio, se on poistettava ennen uudemman version asentamista.
 5. Kun esiin tulee Avaa-valintaikkuna, valitse Suorita.
  huomautus:
  Windowsin palomuuri saattaa tuoda näyttöön tietoturvavaroituksen. Asenna HP ePrint -ohjelmisto valitsemalla Salli käyttö.
 6. Asenna HP ePrint -ohjelmisto näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja päätä asennus napsauttamalla Valmis-painiketta.
  HP ePrint valitaan oletustulostimeksi automaattisesti.
 7. Lopeta asennus valitsemalla OK.

HP ePrint -ohjelmiston lataaminen ja asentaminen Mac-laitteeseen

huomautus:
Kun HP ePrint -ohjelmiston mobiiliversio 1.0 päivitetään versioon 2.0, julkisia tulostuspalveluita ei enää näytetä. Aikaisemmat rekisteröitymiset täytyy poistaa ja rekisteröityminen suorittaa uudelleen.
 1. Siirry kohteeseen www.hp.com/go/eprintsoftware.
 2. Valitse Download software (Lataa ohjelma).
 3. Valitse oman laitteesi Mac OS X -versio.
 4. Valitse Software - ePrint (Ohjelmisto – ePrint) -taulukosta uusin HP ePrint -ohjelmistoversio ja napsauta Download (Lataa) -painiketta.
 5. Avaa asennusikkuna kaksoisosoittamalla HP-ePrintv2.0.0.dmg-tiedostoa. Suorita asennusohjelma kaksoisosoittamalla HP ePrint Installer -asennusohjelmaa.
  huomautus:
  Lataa PDF-komponentti asennuksen yhteydessä lisäämällä valintamerkki PDF Workflow Item (PDF-työnkulkukohde) -ruutuun. PDF-komponentin voi ladata myöhemminkin, kun HP ePrint -ohjelmisto käynnistetään.
 6. Avaa Finder (Etsijä) ja sieltä Applications (Ohjelmat).
 7. Käynnistä HP ePrintHewlett-Packard-kansiosta.
 8. Ellei PDF-komponenttia asennettu ohjelmiston asennuksen yhteydessä, lataa PDF Workflow Item (PDF-työnkulkukohde) valitsemalla Install (Asenna).
 9. Käynnistä HP ePrint -sovellus valitsemalla OK.

Lisätiedot

Lisätietoja HP Wireless Direct -toiminnosta on kohdassa Langattoman tulostuksen keskus – HP Wireless Direct.
Lisätietoja HP ePrint -ohjelmistosta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on osoitteessa www.hp.com/go/eprintsoftware. Lataa käyttöopas Documentation (Asiakirjat) -välilehdestä.
Lisätietoja asetuksista ja vianmäärityksestä on osoitteessa www.hp.com/go/jd2800wSupport. Vaihtoehtoisesti voit lukea oheisen QR-koodin mobiililaitteellasi.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...