hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - HP Wireless Direct -tulostustoiminnon käyttö

Kun HP Jetdirect 2800w NFC- ja Wireless Direct -lisälaite on asennettu, varmista että HP-tulostin on valmis käyttämään HP Wireless Direct -tulostustoimintoa noudattamalla seuraavia ohjeita.
huomautus:
HP Wireless Direct muodostaa suoran langattoman yhteyden vain HP-tulostimeen. Se ei pysty muodostamaan yhteyttä Internetiin tai muihin verkkoihin, joihin tulostin on mahdollisesti liitetty.
 1. Varmista, että tulostin on valmiustilassa.
 2. Varmista, että tulostin tukee lähiviestintää ja HP Wireless Direct -toimintoa, tulostamalla asetussivu ohjauspaneelista. Jos asetussivuista yhden otsikko on Langaton, tulostin tukee lähiviestintää ja HP Wireless Direct -suoratulostusta.
 3. Varmista lisäksi, että mobiililaitteen tai tietokoneen Wi-Fi-ominaisuudet on otettu käyttöön. Useimmissa laitteissa nämä ominaisuudet voidaan valita asetusvalikossa. Muodosta yhteys HP Wireless Direct -tulostimeen kuten mihin tahansa langattomaan verkkoon.
  huomautus:
  Katkaise muut langattomat yhteydet (WLAN tai Internet).
  Varmista Windows 8 -laitteissa, että Wi-Fi on otettu käyttöön. Yhteyttä HP Wireless Direct -tulostimeen ei tarvitse muodostaa erikseen.
  Kun yhteys HP Wireless Direct -tulostimeen muodostetaan iOS-laitteella (esimerkiksi iPhone® tai iPad®), jonka käyttöjärjestelmä on iOS 5 tai sitä uudempi, yhteyskuvake ei lakkaa pyörimästä. Tämä on normaalia ja osoittaa, ettei HP Wireless Direct -toiminnon välityksellä voi muodostaa Internet-yhteyttä. HP Wireless Direct muodostaa suoran yhteyden vain mobiililaitteen ja tulostimen välille. Tulostimen kautta ei voi muodostaa Internet-yhteyttä.
 4. Jos HP Jetdirect 2800w -laitteen asennuksen yhteydessä on määritetty salasanavarmistus, mobiililaite tai tietokone pyytää salasanaa. Anna salasana.
 5. Asenna tulostusohjelma tai -ohjain tarvittaessa mobiililaitteeseen tai tietokoneeseen.
 6. Määritä tulostimen SSID-nimi.
  SSID-nimi lukee Yhdistäminen-sivulla, ja saat sen näkyviin koskettamalla langattoman yhteyden kuvaketta () ohjauspaneelissa. SSID on HP Wireless Direct -tulostimen yksilöivä nimi.

Tulostaminen iOS-laitteesta (käyttöjärjestelmän versio 4.2/4.3 tai uudempi)

AirPrint: Tarkista, että mobiililaite ja HP-tulostin ovat samassa langattomassa verkossa valitsemalla Settings (Asetukset) ja sitten Wi-Fi. HP-verkon nimi (SSID) on muodossa HP-Print-xy-[tulostimen nimi].
Avaa tulostettava tiedosto ja osoita Action (Toiminto) -kuvaketta. Avaa Printer Options (Tulostusasetukset) -valikko valitsemalla Print (Tulosta). Valitse tulostimeksi HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct Accessory ja valitse sitten Print (Tulosta). Yksityiskohtaiset tiedot AirPrint-toiminnon asetuksista ja sen käytöstä ovat kohdassa Tulostaminen mobiililaitteesta Applen AirPrint-toiminnolla.
HP ePrint -sovellus: Osoita HP ePrint -kuvaketta, valitse tuettu tiedostotyyppi, valitse tulostin ja osoita Print (Tulosta) -komentoa. Lisätietoja on kohdassa HP ePrint -sovellus iOS-laitteille.

Tulostaminen Android-laitteista (käyttöjärjestelmän versio 2.2 tai uudempi)

Androidin sulautettu tulostusratkaisu: Lisätietoja Androidin sulautetun tulostusratkaisun asetuksista ja sen käytöstä on kohdassa HP:n sisäänrakennetun Android-ratkaisun käyttö.
HP ePrint -sovellus: Osoita HP ePrint -kuvaketta, valitse tuettu tiedostotyyppi, valitse tulostin ja osoita Print (Tulosta) -komentoa. Lisätietoja on kohdassa HP ePrint -sovellus Android-laitteille.

Tulostaminen Symbian-laitteista

HP ePrint Home & Biz -sovellus: Avaa HP ePrint Home & Biz -sovellus ja valitse valokuva tai jokin muu tuettu tiedostotyyppi tulostettavaksi millä tahansa Wi-Fi-kantomatkan säteellä olevalla tulostimella. Lisätietoja HP ePrint Home & Biz -sovelluksesta Symbian-laitteissa on kohdassa HP ePrint Home & Biz -sovellus Symbian-laitteille.

Tulostaminen Windows 8- tai Mac OS X -käyttöjärjestelmää käyttävästä tietokoneesta tai laitteesta

Varmista, että laitteeseen on asennettu HP ePrint -ohjelmiston uusin versio.
 1. Siirry kohteeseen HP ePrint -ohjelmisto.
 2. Valitse Download software (Ohjelmiston lataus).
 3. Valitse käyttöjärjestelmä luettelosta.
  huomautus:
  ARM-suoritinta käyttäviä taulutietokoneita tai tietokoneita, joissa on Windows RT -käyttöjärjestelmä, ei tueta.
  Tuetut Mac OS X -versiot ovat 10.7 Lion ja uudemmat.
 4. Valitse Software - ePrint (Ohjelmisto – ePrint) -taulukosta Download (Lataa).
 5. Kun ohjelmisto on ladattu, käynnistä asennus ja noudata esiin tulevia ohjeita

Windows 8 -tulostus

 1. Avaa mobiililaitteen sovelluksen Tiedosto-valikko ja valitse Tulosta.
 2. Valitse tulostinvaihtoehdoista HP ePrint.
 3. Kosketa Yhdistetty-välilehteä tai -ruutua.
  HP ePrint -ohjelmisto hakee tulostimia automaattisesti lähiverkosta (myös HP Wireless Direct -toimintoa tukevat tulostimet). Tulostimen voi tunnistaa sen SSID-nimen tai HP Wireless Direct -nimen perusteella.
 4. Valitse tulostin. Kosketa Asetukset-painiketta ja määritä tulostusasetukset (esim. kopioiden määrä, montako sivua arkille tulostetaan ja kaksipuolinen tulostus).
 5. Kosketa Tulosta-painiketta.
Jos Windows-sovelluksessa ei ole Tulosta-komentoa, toimi seuraavasti:
 1. Pyyhkäise näytön reunasta oikealle, kun Windows-sovellus on käynnissä.
 2. Kosketa Laitteet-komentoa ja valitse sitten tulostinluettelosta HP ePrint.
 3. Muuta tarvittaessa tulostuksen asetuksia.
 4. Kosketa Tulosta-painiketta.
 5. Kosketa Tulostin vaatii huomiota -viestiä ja noudata esiin tulevia tulostusohjeita.
huomautus:
HP ePrint -ohjelmisto tallentaa tulostimen viimeksi käytettyjen tulostinten luetteloon, joka on viimeisimpien välilehdessä tai ruudussa.

Tulostaminen HP ePrint from Mac OS X 10.7 Lion -versiolla ja uudemmilla

 1. Valitse tulostimen SSID-nimi käytettävien verkkojen luettelosta joko Wi-Fi-kuvakkeesta tai Network System Settings (Verkon järjestelmäasetukset) -paneelista.
 2. Avaa tulostettava asiakirja ja valitse File (Arkisto) -valikko.
 3. Valitse avattavasta valikosta Print (Tulosta).
 4. Valitse tulostin Printer (Tulostin) -luettelosta.
  huomautus:
  Jos asennat tulostinta nyt ensimmäistä kertaa, valitse tulostin Nearby Printers (Lähellä olevat tulostimet) -luettelosta.
 5. Varmista, että PDF on valittu Print (Tulosta) -ruudun avautuvassa PDF-valikossa.
  HP ePrint -ohjelmisto hakee tulostimia automaattisesti lähiverkosta (myös HP Wireless Direct -toimintoa tukevat tulostimet). Tulostimet tunnistetaan SSID-nimen tai HP Wireless Direct -nimen perusteella.
 6. Valitse Print (Tulosta).
  huomautus:
  Tulostusjono pysähtyy, kun asiakirja on tulostettu. Jos haluat tulostaa toisenkin asiakirjan, toista ohjeen vaiheet 3–5. Esiin tulee ikkuna, jossa kerrotaan, että tulostusjono on pysäytetty. Lisää uusi työ jonoon ja käynnistä jono osoittamalla ikkunan Resume (Jatka) -painiketta.

Tulostaminen AirPrint Mac OS X 10.7 Lion -versiolla ja uudemmilla

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että tulostin ja tietokone on kytketty samaan lähiverkkoon.
 2. Käytä HP Wireless Direct -tulostusta, jos tulostat AirPrint-toimintoa käyttäen HP LaserJet Pro -tulostimesta tai -monitoimilaitteesta ilman Internet- tai Wi-Fi-yhteyttä. Aloita tulostimen/monitoimilaitteen ohjauspaneelista:
  1. Valitse Hallinta ja sitten Verkkoasetukset-valikko.
  2. Valitse Langaton-valikko ja valitse sitten Wireless Direct -valikko.
  3. Varmista, että Wireless Direct -toiminnon Tila-asetus on joko KÄYTÖSSÄ (ei suojausta) (oletus) tai KÄYTÖSSÄ (suojaus).
 3. Varmista, että tulostinohjain on määritetty AirPrint-toiminnolle.
  huomautus:
  Lisätietoja AirPrint-toiminnon asentamisesta HP LaserJet Enterprise -tulostimeen tai -monitoimilaitteeseen ja asetusten määrittämisestä on kohdassa AirPrint-toiminnon asentaminen HP LaserJet Enterprise -tulostimeen tai -monitoimilaitteeseen. Lisätietoja AirPrint-toiminnon asentamisesta HP LaserJet Pro -tulostimeen tai -monitoimilaitteeseen on kohdassa AirPrint-toiminnon asentaminen HP LaserJet Pro -tulostimeen tai -monitoimilaitteeseen.
 4. Avaa tulostettava asiakirja ja valitse File (Arkisto) -valikko.
 5. Valitse Print (Tulosta) ja sitten AirPrint (ellei se ole oletusasetus).
  huomautus:
  Jos laitteen käyttöjärjestelmä on Mac OS X 10.7 Lion, AirPrint-ohjain valitaan manuaalisesti. Jos laitteen käyttöjärjestelmä on Mac OS X 10.8 Mountain Lion tai 10.9 Mavericks, oletusohjain käyttää AirPrintia automaattisesti.
 6. Määritä tulostusasetukset ja valitse sitten Print (Tulosta).
Lisätietoja AirPrint-toiminnon asetuksista ja sen käytöstä on kohdassa Tulostaminen mobiililaitteesta Applen AirPrint-toiminnolla.

Lisätiedot

Lisätietoja HP Wireless Direct -toiminnosta on kohdassa Langattoman tulostuksen keskus – HP Wireless Direct.
Lisätietoja HP ePrint -ohjelmistosta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on osoitteessa www.hp.com/go/eprintsoftware. Lataa käyttöopas Documentation (Asiakirjat) -välilehdestä.
Lisätietoja asetuksista ja vianmäärityksestä on osoitteessa www.hp.com/go/jd2800wSupport. Vaihtoehtoisesti voit lukea oheisen QR-koodin mobiililaitteellasi.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...