hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kuluttajille annettava laillinen takuu

Mikäli asiakas on kuluttaja, HP:n rajoitettu takuu ei rajaa kuluttajan lakiin perustuvia oikeuksia . Lisätietoja kuluttajien lakiin perustuvista oikeuksista on jäljempänä.

Laillinen takuu

Mikä laillinen takuu on?

Tavaran myyjän/valmistajan on annettava Suomen Kuluttajansuojalakiin perustuen kuluttajalle takuu siitä, että tavaravastaa ominaisuuksiltaan sovittua.
Mikäli asiakas on kuluttaja (Kuluttajansuojalain (38/1978) määritelmän mukaisesti) ja tavarassa on virhe, joka oli olemassa toimituksen ajankohtana ja joka ilmenee tavaran toimittamisen jälkeen, asiakkaalla on oikeus Kuluttajansuojalain mukaisesti vaatia, että
 1. tavara korjataan tai vaihdetaan veloituksetta kohtuullisen ajan kuluessa siten, että asiakkaalle ei aiheudu merkittävää haittaa
  tai
 2. hinnasta annetaan asianmukainen alennus tai kauppa puretaan,
  • mikäli tavaraa ei ole mahdollista korjata tai vaihtaa
   tai
  • mikäli tavaraa ei voi korjata tai vaihtaa kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman kuluttajalle aiheutuvaa huomattavaa haittaa.
Lisätietoja kuluttajan lakisääteisistä oikeuksista on saatavilla Euroopan kuluttajaneuvontakeskusten verkkosivustolla.

Mitä eroa on laillisella takuulla ja kaupallisella takuulla?

Kaupallinen takuu, kuten esimerkiksi HP:n myöntämä rajoitettu takuu, on takuun myöntäjän (joko myyjän tai valmistajan) vapaaehtoisesti antama lisäetuus. Kaupallisen takuun kesto ja laajuus saattavat poiketa laillisen takuun kestosta.Tyypillinen kaupallinen takuu (kuten HP:n takuu) ei edellytä asiakkaan todistavan, että virhe oli olemassa toimitushetkellä.
Kaupallinen takuu ei korvaa tai rajoita asiakkaalle laillisen takuun nojalla myönnettyjä lakiin perustuvia oikeuksia.
Tämän vuoksi HP-tuotteen HP:n myöntämä rajoitettu takuu on itsenäinen ja ylimääräinen takuu, joka ei millään tavalla vaikuta lailliseen takuuseen, johon kuluttaja on oikeutettu Kuluttajansuojalakiin perustuen.
Lisätietoja HP:n rajoitetun takuun ehdoista on HP-tuotteen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...