hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke

Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke

HP-TUOTE
RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA
HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X551dw
1 vuosi
HP takaa tuotteen lopulliselle käyttäjälle, että HP:n laitteet, lisävarusteet ja tarvikkeet ovat virheettömiä materiaalin ja työtavan osalta ostopäivän jälkeen, edellä määritettynä ajanjaksona. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Vaihtotuotteet voivat olla uusia tai toiminnaltaan uutta vastaavia.
HP takaa, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona, HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja työtavan virheiden vuoksi jätä suorittamatta ohjelmakäskyjä, edellyttäen että se asennetaan ja sitä käytetään oikein. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston, joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita ohjelmakäskyjä.
HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritetyllä tavalla, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys ostohinnasta, mikäli tuote palautetaan pikaisesti.
HP-tuotteet voivat sisältää kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on käytetty satunnaisesti.
Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai kalibrointi, (b) ohjelmisto, liittymät, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen käyttöympäristön valmistelu tai ylläpito.
PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä päde. Tämä takuu takaa tietyt lailliset oikeudet ja asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maiden/alueiden, valtioiden ja provinssien välillä.
HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa niissä maissa/kaikilla niillä alueilla tai paikoissa, joissa HP tarjoaa asiakastukea tälle tuotteelle ja joissa HP on markkinoinut tätä tuotetta. Takuupalvelun kattavuus voi vaihdella alueittain. HP ei muuta tuotteen muotoa tai toimintaa, jotta tuote toimisi sellaisessa maassa/sellaisella alueella, jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan lainsäädännöllisistä tai muista juridisista syistä.
TÄMÄN TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA YKSINOMAISET KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA KULUTTAJALLA ON TÄMÄN TUOTTEEN OSALTA. EDELLÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKIJÄÄN. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulku ei ehkä päde.
TÄMÄN TAKUULAUSEKKEEN EHDOT EIVÄT POISSULJE, RAJOITA TAI MUUTA LAINSÄÄDÄNNÖN TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA PAITSI SILTÄ OSIN KUIN LAKI SALLII TÄLLAISEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISEN, RAJOITTAMISEN TAI MUUTTAMISEN.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...