hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Deskjet 2520 All-in-One series - Tuotteen ohjauspaneelin kuvaus

  Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series -laitteen ohjauspaneeli
 1. 1 Virta: Tätä painiketta painamalla voit kytkeä ja katkaista laitteen virran. Laite kuluttaa hieman sähköä myös silloin, kun siitä on katkaistu virta. Katkaise virta kokonaan katkaisemalla laitteesta virta ja irrottamalla virtajohto. Lisätietoja on kohdassa .
 2. 2 Skannaa: Käynnistää skannaustyön etupaneelista sen jälkeen, kun yhteys tietokoneeseen on muodostettu.
 3. 3 Peruuta: Pysäyttää meneillään olevan toiminnon.
 4. 4 Sovita sivulle: Suurentaa tai pienentää lasilla olevan alkuperäisen asiakirjan.
 5. 5 Sovita sivulle -merkkivalo: Ilmaisee, onko suurennus- tai pienennystoiminto valittu.
 6. 6 Kopioi, musta: Tätä painiketta painamalla voit aloittaa mustavalkoisen työn kopioinnin. Voit lisätä kopioiden määrää painamalla painiketta useita kertoja. Toimii työn jatkamispainikkeena tulostusongelmien ratkaisemisen jälkeen.
 7. 7 Kopioi, Väri: Tätä painiketta painamalla voit aloittaa värillisen työn kopioinnin. Voit lisätä kopioiden määrää painamalla painiketta useita kertoja. Toimii työn jatkamispainikkeena tulostusongelmien ratkaisemisen jälkeen.
 8. 8 Huomio-merkkivalo: Kertoo, kun laitteessa on paperitukos, tulostimessa ei ole paperia tai kun jokin tapahtuma vaatii käyttäjän toimia.
 9. 9 Ohjauspaneelin näyttö: Ilmaisee kopioiden määrän, tulostusmateriaalivirheen, mustetason ja mustevirheen.

Tilavalot

Kun laitteeseen kytketään virta, virtapainikkeen merkkivalo syttyy. Kun laite käsittelee työtä, virran merkkivalo vilkkuu. Muut vilkkuvat valomerkit kertovat ongelmista, jotka voit ratkaista. Seuraavassa on lisätietoja vilkkuvista valoista ja niiden edellyttämistä toiminnoista.
Toiminto
Syy ja ratkaisu
Virran merkkivalo vilkkuu ja huomio-merkkivalo palaa.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Tulostelokero suljettu, kun yritetään tulostaa.
Avaa tulostelokero.
Virran merkkivalo, mustetason merkkivalo ja huomio-merkkivalo vilkkuvat.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Mustekasettipesän luukku on auki.
Sulje mustekasettipesän luukku.
Molemmat mustetason kuvakkeet vilkkuvat.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Kasetit puuttuvat, kaseteissa on teipit vielä paikallaan tai ne ovat viallisia.
Asenna kasetit, poista teipit kaseteista tai vaihda vialliset kasetit uusiin kasetteihin.
Yksi mustetason kuvake vilkkuu.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Vilkkuva kuvake ilmaisee, että sitä vastaava kasetti puuttuu, kasetissa on teippi vielä paikallaan tai että kasetti on viallinen. Tulostin tuottaa tulosteita yhden kasetin tilassa, kun kasetteja on vain yksi.
Asenna puuttuva musta- tai värikasetti, poista teippi kasetista tai vaihda viallinen kasetti uuteen kasettiin.
P-kirjain, materiaalikuvake ja huomio-merkkivalo vilkkuvat.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Paperia ei ole tai paperin syötössä on ongelma.
Lisää paperia ja jatka tulostamista painamalla mitä tahansa muuta kuin Peruuta-painiketta.
J-kirjain, materiaalikuvake ja huomio-merkkivalo vilkkuvat.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Laitteessa on paperitukos.
Poista paperitukos. Jatka sen jälkeen tulostamista painamalla mitä tahansa muuta kuin Peruuta-painiketta.
C-kirjain, mustetason kuvakkeet ja huomio-merkkivalo vilkkuvat.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Kasettivaunu tulostimen sisällä on jumissa.
Avaa kasettipesän luukku ja varmista, että vaunun tiellä ei ole estettä. Siirrä vaunu oikealle, sulje luukku ja jatka painamalla mitä tahansa muuta kuin Peruuta-painiketta.
Virran merkkivalo, materiaalikuvake ja huomio-merkkivalo vilkkuvat.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Skanneri ei toimi. Sammuta tulostin virtapainiketta painamalla ja käynnistä se uudelleen.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä HP:n asiakaspalveluun. Tulostin toimii, vaikka skanneri ei toimi.
Virran merkkivalo, E-kirjain, materiaalikuvake, mustetason kuvakkeet, mustepisarakuvake ja huomio-merkkivalo vilkkuvat.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Tulostin on virhetilassa.
Käynnistä tulostin uudelleen.
Yksi mustetason kuvake ja mustepisarakuvake vilkkuvat ja huomio-merkkivalo palaa.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Vilkkuva mustetasokuvake ilmaisee, että sitä vastaavassa kasetissa on ongelma. Kasetti saattaa olla väärin asennettu, yhteensopimaton, viallinen, väärennetty tai lähes tyhjä.
 • Jos tietokoneen näytölle tulee näkyviin ilmoitus, tutustu siinä näkyviin, ongelmaa koskeviin lisätietoihin.
 • Jos tietokoneen näytöllä ei näy ilmoitusta, kokeile kasetin irrottamista ja asettamista takaisin paikalleen.
 • Tarkista, että käytössä on tulostimeen sopiva HP:n kasetti.
 • Tutki, onko tulostuskasetti on viallinen. Toimi seuraavasti:
  • Poista musta tulostuskasetti.
  • Sulje kasettitilan kansi.
  • Jos Virta-valo vilkkuu, kolmivärikasetti pitää vaihtaa. Jos Virta-valo ei vilku, vaihda musta kasetti.
 • Jos tulostuslaatu on heikko, harkitse kasetin vaihtamista.
Molemmat mustetason kuvakkeet ja mustepisarakuvake vilkkuvat ja huomio-merkkivalo palaa.
Kuva : Kuva - HP Deskjet 2520 All-in-One series-laitteen tilavalot
Molemmissa tulostuskaseteissa on ongelma. Kasetit saattavat olla väärin asennettuja, yhteensopimattomia, viallisia, väärennettyjä tai lähes tyhjiä.
 • Jos tietokoneen näytölle tulee näkyviin ilmoitus, tutustu siinä näkyviin, ongelmaa koskeviin lisätietoihin.
 • Jos tietokoneen näytöllä ei näy ilmoitusta, kokeile kasettien irrottamista ja asettamista takaisin paikalleen.
 • Tarkista, että käytössä on tulostimeen sopivat HP:n kasetit.
 • Tutki, onko tulostuskasetti on viallinen. Toimi seuraavasti:
  • Poista musta tulostuskasetti.
  • Sulje kasettitilan kansi.
  • Jos Virta-valo vilkkuu, kolmivärikasetti pitää vaihtaa. Jos Virta-valo ei vilku, vaihda musta kasetti.
 • Jos tulostuslaatu on heikko, harkitse kasettien vaihtamista.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...