hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Pro 200 color M251 - Tulostuslaadun parantaminen

Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Windows)
Tarkista paperityyppiasetus, jos sinulla on jokin seuraavista ongelmista:
 • Väriaine tahraa tulostettuja sivuja.
 • Tulostetuilla sivuilla on säännöllisin välein toistuvia jälkiä.
 • Tulostetut sivut ovat käpristyneitä.
 • Väriainetta varisee tulostetuilta sivuilta.
 • Tulostetuilla sivuilla on pieniä alueita, joille ei ole tulostunut mitään.
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet- tai Määritykset-painiketta.
 3. Valitse Paperi/laatu-välilehti.
 4. Valitse avattavassa Paperityyppi-luettelossa Lisää...-asetus.
 5. Tyyppi on:-asetusten laajentaminen.
 6. Etsi käyttämäsi paperityyppi laajentamalla paperityyppiluokat.
 7. Valitse käyttämäsi paperityypin asetus ja valitse OK.
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Mac OS X)
Tarkista paperityyppiasetus, jos sinulla on jokin seuraavista ongelmista:
 • Väriaine tahraa tulostettuja sivuja.
 • Tulostetuilla sivuilla on säännöllisin välein toistuvia jälkiä.
 • Tulostetut sivut ovat käpristyneitä.
 • Väriainetta varisee tulostetuilta sivuilta.
 • Tulostetuilla sivuilla on pieniä alueita, joille ei ole tulostunut mitään.
 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulostaminen.
 2. Valitse tämä laite Tulostin-valikosta.
 3. Osoita Kopiot ja sivut-valikossa Sivun asetukset &nbhy;valintaikkuna-painiketta.
 4. Valitse koko avattavasta Paperikoko-luettelosta ja osoita sitten OK-painiketta.
 5. Avaa Viimeistely -⁠valikko.
 6. Valitse tyyppi avattavasta Materiaalityyppi-luettelosta.
 7. Napsauta Tulostaminen-painiketta.
Värikasetin tilan tarkistaminen
Tarvikkeiden tilasivun tulostaminen (LCD-ohjauspaneeli)
  huomautus:
Tämä osa koskee vain mallia HP LaserJet Pro 200 color M251n -⁠tulostin.
Tietosivut sijaitsevat laitteen muistissa. Niiden avulla voi määrittää ja ratkaista laitteeseen liittyviä ongelmia.
  huomautus:
Jos laitteen kieltä ei ole määritetty oikein asennuksen aikana, kielen voi valita manuaalisesti laitteen tukemista kielistä. Tietosivut tulostuvat tällä kielellä. Vaihda kieli ohjauspaneelin Järjestelmän asetukset -valikossa tai sulautetussa Web-palvelimessa.
 1. Avaa valikot painamalla ohjauspaneelin OK-painiketta.
 2. Avaa Raportit -⁠valikko.
 3. Valitse Tarvikk. tila ja tulosta sitten raportti painamalla OK-painiketta.
Tarvikkeiden tilasivun tulostaminen (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
  huomautus:
Tämä osa koskee vain mallia HP LaserJet Pro 200 color M251nw -⁠tulostin.
Tietosivut sijaitsevat laitteen muistissa. Niiden avulla voi määrittää ja ratkaista laitteeseen liittyviä ongelmia.
  huomautus:
Jos laitteen kieltä ei ole määritetty oikein asennuksen aikana, kielen voi valita manuaalisesti laitteen tukemista kielistä. Tietosivut tulostuvat tällä kielellä. Vaihda kieli ohjauspaneelin Järjestelmän asetukset -valikossa tai sulautetussa Web-palvelimessa.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Raportit-painiketta.
 3. Tulosta raportti koskettamalla Tarvikk. tila-painiketta.
Tarvikkeiden tilan tarkistaminen
Tarkista tarvikkeiden tilasivulta seuraavat tiedot:
 • Kasetin jäljellä olevan käyttöiän arvioitu pituus prosentteina
 • sivuja jäljellä (arvio)
 • HP:n värikasettien tuotenumerot
 • tulostettujen sivujen määrä.
Puhdistussivun tulostaminen
Tulosta puhdistussivu, joka poistaa pölyn ja ylimääräisen värin paperiradalta, jos tulosteissa esiintyy jokin seuraavista ongelmista:
 • Tulostetuilla sivuilla on väritäpliä.
 • Väriaine tahraa tulostettuja sivuja.
 • Tulostetuilla sivuilla on säännöllisin välein toistuvia jälkiä.
Puhdistussivun tulostaminen (LCD-ohjauspaneeli)
  huomautus:
Tämä osa koskee vain mallia HP LaserJet Pro 200 color M251n -⁠tulostin.
 1. Avaa valikot painamalla ohjauspaneelin OK-painiketta.
 2. Avaa seuraavat valikot:
  • Huolto
  • Puhdistussivu
 3. Lisää tavallista paperia lokeroon 1 ja aloita puhdistus painamalla OK-painiketta.
 4. Laite tulostaa ensimmäisen sivun ja kehottaa poistamaan sivun tulostelokerosta ja asettamaan sen uudelleen samansuuntaisesti lokeroon 1 (mustalla raidalla merkityn puolen pitäisi olla tulostuspuoli alaspäin niin, että nuoli osoittaa laitteen takaosaa kohti).
 5. Jatka puhdistusta painamalla OK-painiketta. Odota, kunnes puhdistus on päättynyt. Hävitä tulostettu sivu.
Puhdistussivun tulostaminen (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
  huomautus:
Tämä osa koskee vain mallia HP LaserJet Pro 200 color M251nw -⁠tulostin.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Valitse Huolto-valikko.
 3. Valitse Puhdistussivu-painike.
 4. Lisää laitteeseen tavallista Letter- tai A4-kokoista paperia, kun laite kehottaa niin tekemään.
 5. Aloita puhdistus valitsemalla OK-painike.
 6. Laite tulostaa ensimmäisen sivun ja kehottaa poistamaan sivun tulostelokerosta ja asettamaan sen uudelleen samansuuntaisesti lokeroon 1 (mustalla raidalla merkityn puolen pitäisi olla tulostuspuoli alaspäin niin, että nuoli osoittaa laitteen takaosaa kohti).
 7. Jatka puhdistusta painamalla OK-painiketta. Odota, kunnes puhdistus on päättynyt. Hävitä tulostettu sivu.
Muiden tulostuslaatuun liittyvien vianmääritystoimintojen suorittaminen
Tulostuslaatu-sivun tulostaminen (LCD-ohjauspaneeli)
  huomautus:
Tämä osa koskee vain mallia HP LaserJet Pro 200 color M251n -⁠tulostin.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Raportit-painiketta.
 3. Kosketa Tulostuslaatu-sivu-painiketta.
Tulostuslaatu-sivun tulostaminen (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
  huomautus:
Tämä osa koskee vain mallia HP LaserJet Pro 200 color M251nw -⁠tulostin.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Raportit-painiketta.
 3. Kosketa Tulostuslaatu-sivu-painiketta.
Tulostuslaatu-sivun tulkinta
Sivulla on viisi väriraitaa, jotka on jaettu neljään ryhmään seuraavan kuvan mukaisesti. Tutkimalla kutakin ryhmää voit jäljittää ongelman tiettyyn värikasettiin.
  Kuva : Tulostuslaadun vianmäärityssivut - raidat
 1. Keltainen
 2. Syaani
 3. Musta
 4. Magenta
 • Jos pisteitä tai juovia näkyy ainoastaan yhdessä ryhmässä, vaihda ryhmää vastaava värikasetti.
 • Jos pisteitä on useammassa kuin yhdessä ryhmässä, tulosta puhdistussivu. Jos ongelma ei ratkea, selvitä, ovatko pisteet aina samanvärisiä eli onko esimerkiksi kaikissa väriraidoissa magentan värisiä pisteitä. Jos kaikki pisteet ovat samanvärisiä, vaihda sen värin värikasetti.
 • Jos juovia on useissa väriraidoissa, ota yhteyttä HP:hen. Ongelman aiheuttaa luultavasti jokin muu osa kuin värikasetti.
Tarkista värikasetti vaurioiden varalta
 1. Poista värikasetti laitteesta ja tarkista, että suojateippi on irrotettu.
 2. Tarkista, että muistisiru ei ole vahingoittunut.
 3. Tarkista värikasetin alaosassa olevan kuvarummun pinta.
    varoitus:
  Älä kosketa tulostuskasetin alaosan rullaa (kuvarumpua). Kuvarummussa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
 4. Jos kuvarummussa on naarmuja, sormenjälkiä tai muita vaurioita, vaihda värikasetti.
 5. Jos kuvarumpu ei näytä vaurioituneelta, ravista värikasettia varovasti useita kertoja ja asenna se sitten uudelleen. Tulosta muutama sivu, niin näet, onko ongelma korjautunut.
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen
Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset
Vaihda paperia, jos sinulla on jokin seuraavista ongelmista:
 • Tulostusjälki on liian vaalea tai näyttää paikoitellen haalistuneelta.
 • Tulostetuilla sivuilla on väritäpliä.
 • Väriaine tahraa tulostettuja sivuja.
 • Tulostuneet merkit näyttävät vääristyneiltä.
 • Tulostetut sivut ovat käpristyneitä.
Käytä aina paperia, jonka tyyppiä ja painoa laite tukee. Noudata lisäksi seuraavia ohjeita paperin valinnassa:
 • Käytä hyvälaatuista paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä, ryppyjä, aukkoja, niittejä eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.
 • Käytä paperia, jolle ei ole aiemmin tulostettu.
 • Käytä lasertulostimille tarkoitettua paperia. Älä käytä ainoastaan Inkjet-tulostimiin tarkoitettua paperia.
 • Älä käytä liian karkeaa paperia. Tulostuslaatu on yleensä sitä parempaa, mitä sileämpää paperi on.
Tuotteen käyttöympäristön tarkistaminen
Varmista, että laite toimii Takuu- ja lakioppaassa määritettyjen ympäristövaatimusten mukaisesti.
Tulostustyön asetusten tarkistaminen
EconoMode-asetuksen tarkistaminen
Tässä laitteessa on EconoMode-toiminto vedosten tulostamista varten. EconoModen käytöllä voi vähentää väriaineen kulutusta. EconoModen käyttäminen voi kuitenkin heikentää tulostuslaatua. Varmista tulostuslaadun parantamiseksi, että EconoMode-asetus on poistettu käytöstä.
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet- tai Määritykset-painiketta.
 3. Valitse Paperi/laatu-välilehti.
 4. Varmista, että EconoMode-valintaruudun valinta on poistettu. Jos valintaruudussa on valintamerkki, poista sen valinta napsauttamalla valintaruutua.
HP ei suosittele EconoMode-värinsäästötoiminnon jatkuvaa käyttöä. Jos EconoMode on käytössä jatkuvasti, väriaine saattaa kestää kauemmin kuin tulostuskasetissa olevat mekaaniset osat. Jos tulostuslaatu alkaa heiketä eikä ole enää hyväksyttävä, harkitse värikasetin vaihtamista.
Säädä tulostinohjaimen väriasetuksia
Tulostustyön väriteeman muuttaminen
 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
 2. Valitse Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Valitse Väri-välilehti.
 4. Valitse väriteema avattavasta Väriteemat-luettelosta.
  Kuva : Väri-välilehti
  • Oletus (sRGB): Tämä teema määrittää tulostimen tulostamaan RGB-datan raw-laitetilassa. Kun käytät tätä teemaa, hallitse värienkäyttöä sovelluksessa tai käyttöjärjestelmässä, jotta värit tulostuisivat oikein.
  • Kirkas: Laite lisää keskisävyjen värikylläisyyttä. Käytä tätä teemaa yritysgrafiikan tulostamiseen.
  • Valokuva: Laite tulkitsee RGB-värin ikään kuin se olisi tulostettu valokuvana digitaalisessa minivalokuvalaboratoriossa. Se toistaa syvemmät, täydemmät värit eri tavalla kuin Oletus (sRBG) -teema. Käytä tätä teemaa valokuvien tulostamiseen.
  • Valokuva (Adobe RGB 1998): Käytä tätä teemaa, kun tulostat digitaalivalokuvia, joissa on käytetty AdobeRGB-väritilaa sRGB:n sijaan. Poista sovelluksen värienhallinta käytöstä, kun käytät tätä teemaa.
  • Ei mitään
Väriasetusten muuttaminen
Muuta tulostustyön väriasetuksia tulostinohjaimen Väri-välilehdessä.
 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
 2. Valitse Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Valitse Väri-välilehti.
 4. Valitse Automaattinen- tai Manuaalinen-asetus.
  • Automaattinen-asetus: Tätä asetusta käytetään useimmissa väritulostustöissä.
  • Manuaalinen-asetus: Tämän asetuksen avulla voit säätää väriasetuksia riippumatta muista asetuksista.
     huomautus:
   Väriasetusten manuaalinen muuttaminen saattaa vaikuttaa tulosteen laatuun. HP suosittelee näiden asetusten muuttamista ainoastaan värigrafiikan asiantuntijoille.
  Kuva : Väri-välilehti
 5. Tulosta värillinen asiakirja mustavalkoisena valitsemalla Harmaasävytulostus -asetus. Käytä tätä asetusta, kun tulostat värillisiä asiakirjoja kopiointia tai faksaamista varten.
 6. Osoita OK-painiketta.
Käytä tulostinohjainta, joka täyttää tulostustarpeesi parhaiten
Saatat joutua käyttämään toista tulostinohjainta, jos tulostetulla sivulla on odottamattomia viivoja kuvissa, tekstiä puuttuu, kuvia puuttuu, muotoilu on virheellistä tai fontteja on korvattu toisilla.
HP PCL 6 -⁠ohjain
 • Toimitetaan oletusohjaimena. Tämä ohjain asennetaan automaattisesti, ellet valitse jotakin muuta ohjainta.
 • Suositellaan kaikkiin Windows-ympäristöihin
 • Tarjoaa parhaan mahdollisen nopeuden, tulostuslaadun ja laitteen toimintojen tuen useimmille käyttäjille
 • Kehitetty yhteensopivaksi Windows Graphic Device Interface (GDI) -⁠liitäntää varten, jotta saadaan paras mahdollinen nopeus Windows-ympäristöissä
 • Ei ehkä ole täysin yhteensopiva kolmansien osapuolten toimittamien ja mukautettujen ohjelmistojen kanssa, joiden perustana on PCL 5
HP UPD PS -⁠ohjain
 • Suositellaan tulostukseen Adobe® -⁠ohjelmistoista tai muista ohjelmistoista, joissa käytetään paljon grafiikkaa
 • Tukee postscript-emulointitulostusta ja postscript flash -⁠fontteja
HP UPD PCL 5
 • Suositellaan yleiseen toimistotulostukseen Windows-ympäristöissä
 • Yhteensopiva aiempien PCL-versioiden ja HP LaserJet -⁠laitteiden kanssa
 • Paras valinta tulostettaessa kolmansien osapuolten toimittamista tai mukautetuista ohjelmistoista
 • Paras valinta, kun käytetään useita ympäristöjä, joissa laitteen on oltava PCL 5 -⁠tilassa (UNIX, Linux, keskustietokone)
 • Suunniteltu käytettäväksi yritysten Windows-ympäristöissä, joissa voidaan siten käyttää yhtä ohjainta useiden tulostinmallien kanssa
 • Suositellaan käytettäväksi, kun tulostetaan useisiin tulostinmalleihin kannettavasta Windows-tietokoneesta
HP UPD PCL 6
 • Suositellaan tulostukseen kaikissa Windows-käyttöjärjestelmissä
 • Varmistaa yleisesti parhaan nopeuden, tulostuslaadun ja tulostintoimintojen tuen useimmille käyttäjille
 • Kehitetty Windows Graphic Device Interface (GDI) -⁠liittymää varten parhaan nopeuden varmistamiseksi Windows-käyttöjärjestelmissä
 • Ei ehkä ole täysin yhteensopiva PCL5-standardiin perustuvien kolmansien osapuolten ratkaisujen ja mukautettujen ratkaisujen kanssa
Voit ladata lisää tulostinohjaimia tästä osoitteesta: www.hp.com/support/ljcolorm251series.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...