hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 - Lokero 2

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta
Älä ylitäytä lokeroita, jotta laitteeseen ei tulisi tukoksia. Varmista, että pinon yläreuna jää täyttörajan alapuolelle. Jos käytät lyhyttä/kapeaa ja paksua/kiiltävää paperia, lisää paperia alle puolet lokeron kapasiteetista.
Lokeron 2 kapasiteetti
Paperin tyyppi
Teknisiä tietoja
Määrä
tulostusmateriaali
Alue:
60 g/m2–220 g/m2
Vastaa 250 arkkia 75 g/m2-painoista paperia
Pinon enimmäiskorkeus: 25 mm
Jos käytät A5-, A6- tai 4x6-kokoista paperia tai tulostat vaakasuuntaisesti, pinon enimmäiskorkeus on15 mm.
Kalvot
Vähintään: 0,102 mm paksu
Pinon enimmäiskorkeus: 25 mm
Kiiltävä paperi
Alue:
105 g/m2–220 g/m2
100 arkkia
Lokeron 2 paperin suunta
Paperin tyyppi
Kuvan suunta
Kaksipuolinen tulostustila
Paperin lisääminen
Vaihtoehtoinen kirjelomaketila = ei käytössä
Paperin lisääminen
Vaihtoehtoinen kirjelomaketila = käytössä
Esipainettu tai kirjelomake
Pysty
Yksipuolinen tulostaminen
Tulostettava puoli ylöspäin
Yläreuna lokeron oikeaa reunaa kohti
Kuva : Lokeron 2 paperin suunta
Tulostettava puoli ylöspäin
Yläreuna lokeron oikeaa reunaa kohti
Kuva : Lokeron 2 paperin suunta
kaksipuolinen tulostus
Tulostettava puoli alaspäin
Yläreuna lokeron vasenta reunaa kohti
Kuva : Lokeron 2 paperin suunta
Tulostettava puoli alaspäin
Yläreuna lokeron vasenta reunaa kohti
Kuva : Lokeron 2 paperin suunta
Vaaka
Yksipuolinen tulostaminen
Tulostettava puoli ylöspäin
Yläreuna laitteen takaosaa kohti
Kuva : Lokeron 2 paperin suunta
Tulostettava puoli ylöspäin
Yläreuna laitteen takaosaa kohti
Kuva : Lokeron 2 paperin suunta
kaksipuolinen tulostus
Tulostettava puoli alaspäin
Yläreuna laitteen etuosaa kohti
Kuva : Lokeron 2 paperin suunta
Tulostettava puoli alaspäin
Yläreuna laitteen etuosaa kohti
Kuva : Lokeron 2 paperin suunta
Rei'itetty
Pysty tai vaaka
1- tai 2-puolinen tulostus
Reiät laitteen takaosaa kohti
Kuva : Lokeron 2 paperin suunta
Ei käytössä.
Lokeron 2 täyttäminen
Tähän lokeroon mahtuu 250 arkkia paperia, jonka paino on 75 g/m2. Jos paperi on paksumpaa, lokeroon mahtuu tätä vähemmän paperia. Älä ylitäytä lokeroa.
  varoitus:
Älä käytä lokerossa 2 kirjekuoria, tarroja, postikortteja tai paperikokoja, joita ei tueta. Käytä näitä paperityyppejä ainoastaan lokerossa 1.
 1. Avaa lokero.
    huomautus:
  Älä avaa lokeroa, kun se on käytössä.
  Kuva : Lokeron 2 sijainti
 2. Säädä paperin leveys- ja pituusohjain puristamalla säätösalpaa ja siirtämällä ohjaimet käytetyn paperin mukaiseen kohtaan.
  Kuva : Paperikoon säädön sijainti
 3. Aseta paperi lokeroon etupuoli ylöspäin. Tarkista, että ohjaimet koskettavat pinoa kevyesti, mutta eivät taivuta paperia.
    huomautus:
  Älä ylitäytä lokeroa, jotta laitteeseen ei tulisi tukoksia. Varmista, että pinon yläreuna jää täyttörajan alapuolelle.
  Kuva : Täytä lokero
    huomautus:
  Jos lokeroa ei ole säädetty oikein, näyttöön voi tulla virheilmoitus tulostamisen aikana tai paperi voi juuttua.
 4. Työnnä lokero takaisin laitteeseen.
  Kuva : Lokeron 2 sijainti
 5. Ohjauspaneelissa näkyvät lokeron paperityyppi ja -koko. Jos määritykset eivät ole oikein, vaihda koko tai tyyppi ohjauspaneelin ohjeiden avulla.
 6. Kun käytät mukautettua paperikokoa, paperin vaaka- ja pystymitta on määritettävä
  Kuva : Lisää paperi
Automaattinen paperintunnistus (automaattinen tunnistustila)
Paperityypin automaattinen tunnistaminen toimii silloin, kun lokeron asetukseksi on määritetty Kaikki tyypit tai tavallinen paperi.
Nostettuaan paperia lokerosta laite tunnistaa piirtoheitinkalvot, paperin painon ja kiiltävyysasteen.
Voit hallita lopputulosta tarkemmin valitsemalla työlle tietyn paperityypin tai määrittämällä lokeron asetukset haluttua paperityyppiä varten.
Automaattitunnistusasetukset
 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä Hallinta-painikkeen kohtaan ja kosketa sitä.
 2. Avaa seuraavat valikot:
  • Yleisasetukset
  • Tulostuslaatu
  • Automaattinen tunnistustoiminta
 3. Valitse jokin automaattinen tunnistustila.
Laajennettu tunnistus
  huomautus:
Tämä on oletusasetus kaikille lokeroille.
Laite tunnistaa lokerosta nostamistaan muutamasta ensimmäisestä paperiarkista, onko kyseessä kevyt paperi, paksu paperi, kiltävä paperi, luja paperi vai kalvot. Laite olettaa, että loput sivut ovat samanlaisia.
Vain kalvo
Laite erottaa toisistaan kalvot ja muut materiaalit. Tämä asetus tuottaa nopeimman tulostuksen, mutta joitakin paperityyppejä käytettäessä se saattaa huonontaa tulostuslaatua.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...