hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Deskjet 3520 e-All-in-One series - Tuotteen ohjauspaneelin kuvaus

  Kuva : Kuva - HP Deskjet 3520 e-All-in-One series -laitteen ohjauspaneeli
 1. 1 Edellinen: Palaa edelliseen näyttöön.
 2. 2 Peruuta: Pysäyttää nykyisen toiminnon, palauttaa oletusasetukset.
 3. 3 Asetukset: Kontekstipainike, joka vaihtuu näytöllä näkyvän sisällön mukaan.
 4. 4 Valinta -painike: Käytä painiketta valikoiden selaamiseen ja kopiomäärän valitsemiseen.
 5. 5 Valinta -painike: Käytä painiketta valikoiden selaamiseen ja kopiomäärän valitsemiseen.
 6. 6 OK: Vahvistaa nykyisen valinnan.
 7. 7 Langaton-tilavalo ja -painike: Sininen valo ilmaisee langattoman yhteyden. Voit tarkastella langattoman yhteyden tilaa ja valikkokohtia painamalla painiketta. Käynnistä Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painiketila pitämällä painiketta painettuna, kunnes valo alkaa vilkkua.
 8. 8 ePrint -painike: Kun painiketta painetaan, näkyviin tulee verkkopalveluvalikko, jossa näet tulostimen sähköpostiosoitteen ja voit määrittää ePrint-asetuksia.
 9. 9 Käytössä -painike: Kytkee tai katkaisee tulostimen virran.
Tilavalot
Langattoman yhteyden tilavalo
Kuva : Kuva – Langattoman yhteyden tilavalo
Valon tila
Ratkaisu
Ei käytössä
Langaton yhteys ei ole käytössä. Voit avata tulostimen näytön langattoman yhteyden valikon painamalla Langaton-painiketta. Ota langaton tulostus käyttöön Langaton-valikon avulla.
Vilkkuu hitaasti
Langaton yhteys on käytössä, mutta laite ei ole yhteydessä verkkoon. Jos yhteyttä ei voi muodostaa, varmista, että tulostin on langattoman signaalin ulottuvissa.
Vilkkuu nopeasti
On tapahtunut langattoman yhteyden virhe. Katso tulostimen näytössä olevia viestejä.
Jatkuva vihreä
Langaton yhteys on muodostettu, ja voit tulostaa.
Virtapainikkeen valo
Valon tila
Ratkaisu
Ei käytössä
Tulostin on sammutettu.
Vilkkuva
Osoittaa, että laite on lepotilassa. Laite siirtyy automaattisesti lepotilaan viiden minuutin käyttämättömyysjakson jälkeen.
Vilkkuu nopeasti
On tapahtunut virhe. Katso tulostimen näytössä olevia viestejä.
Vilkkuu tasaisesti
Tulostus tai kopiointi on käynnissä.
Palaa
Virta on kytketty tulostimeen, ja laite on valmis tulostamaan.
Langattoman yhteyden asetukset
Painamalla Langaton-painiketta saat näkyviin langattoman tilan ja valikkovaihtoehdot.
 • Jos tulostin on yhteydessä langattomaan verkkoon, tulostimen näytössä näkyy Yhdistetty-teksti ja tulostimen IP-osoite.
 • Jos langaton yhteys ei ole käytössä (langaton radio on poistettu käytöstä) ja langaton verkko ei ole käytettävissä, näytössä näkyy teksti Langaton ei käytössä.
 • Jos langaton yhteys on käytössä (langaton radio on käytössä), mutta yhteyttä langattomaan verkkoon ei ole muodostettu, näytössä näkyy teksti Yhdistetään tai Ei yhteyttä.
Tulostimen näytön avulla voit muun muassa hakea langattomaan verkkoon liittyviä tietoja sekä ottaa langattoman verkkoyhteyden käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
Toimenpide
Ohjeet
Verkkoasetussivun tulostaminen
Verkkoasetusten sivulla näkyy muun muassa verkon tila, isäntänimi ja verkon nimi.
Langattoman verkon testiraportin tulostaminen
Langattoman verkon testiraportissa on tietoa langattoman verkon tilan diagnostiikkatuloksista, langattoman signaalin vahvuudesta ja havaituista verkoista.
Verkkoasetusten palauttaminen oletusasetuksiksi
Langattoman yhteyden käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen
Pikalomakkeet
Pikalomakkeita käyttämällä voit tulostaa pikalomakkeita, kalentereja ja pelejä.
TulostustyöPikalomakkeet
 1. Valitse ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Pikalomakkeet.
    huomautus:
  Jos Pikalomakkeet-vaihtoehto ei ole näkyvissä tulostimen näytön valikossa, paina Edellinen-painiketta, kunnes Pikalomakkeet-vaihtoehto tulee näkyviin.
 2. Paina Valinta- ja Valinta-painiketta ja valitse Omat pikalomakkeet, Viikkokalenteri tai Tarkistuslista. Paina lopuksi OK-näppäintä.
 3. Kun olet valinnut tulostettavan kohteen, valitse kopioiden määrä ja paina sitten OK-painiketta.
Automaattinen sammutus
Automaatinen sammutus -toiminto on oletusarvoisesti käytössä, kun tulostimeen kytketään virta. Kun automaattinen sammutus on käytössä, tulostimen virta katkeaa energiansäästöä varten automaattisesti sen jälkeen, kun laitetta ei ole käytetty kahteen tuntiin. Automaattinen sammutus poistetaan käytöstä automaattisesti, kun tulostin muodostaa langattoman verkkoyhteyden tai Ethernet-yhteyden (jos tuettu). Automaattisen sammutuksen asetusta voi muuttaa ohjauspaneelin avulla. Kun asetusta muutetaan, tulostin säilyttää valitun asetuksen. Automaattinen sammutus -toiminto katkaisee tulostimen virran täysin, joten virta on kytkettävä uudelleen virtapainikkeen avulla.
Automaattinen sammutus -asetuksen muuttaminen
  huomautus:
Jos tulostaminen tapahtuu langattoman verkon tai Ethernet-verkon kautta, automaattinen sammutus kannattaa poistaa käytöstä, jottei tulostustöitä menetetä. Vaikka automaattinen sammutus poistetaan käytöstä, tulostin siirtyy energiansäästöä varten lepotilaan sen jälkeen, kun laitetta ei ole käytetty viiteen minuuttiin.
 1. Aloitusnäytössä näkyvät Kopioi, Skannaa ja Pikalomakkeet. Valitse Kopiointiasetukset.
    huomautus:
  Jos aloitusnäyttö ei ole näkyvissä, paina Edellinen-painiketta, kunnes aloitusnäyttö tulee näkyviin.
 2. Valitse tulostimen näytön Kopiointiasetukset-valikosta Asetukset.
 3. Valitse Asetukset-valikosta Autom. samm..
 4. Valitse Autom. samm. -valikosta Käytössä tai Ei käytössä ja vahvista asetus painamalla Jatka.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...