hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Tiedot
  Päivitämme sivustoamme.

  Jos havaitset virheitä tänä aikana, yritä myöhemmin uudelleen. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Pro 400 M425 - Faksin lähetysasetusten määrittäminen

Numeronvalinnan erikoissymbolit ja -⁠asetukset
Voit lisätä taukoja valitsemaasi faksinumeroon. Taukoja tarvitaan yleensä silloin, kun valitaan ulkomaannumero tai luodaan yhteys ulkolinjaan.
Erikoissymboli
Painike
Kuvaus
Tauko numerovalinnassa
Uudelleenv./Tauko-painike on käytettävissä ohjauspaneelin näppäimistössä faksinumeron kirjoittamista varten. Voit lisätä tauon numerovalintaan myös koskettamalla pilkkupainiketta.
Tauko valintaääneen
W-painike on käytettävissä ainoastaan, kun kirjoitat faksinumeroa puhelinluettelomerkintään. Käytettäessä tätä merkkiä laite odottaa valintaääntä ennen puhelinnumeron loppuosan valintaa.
Välikysely
R-painike on käytettävissä ainoastaan, kun kirjoitat faksinumeroa puhelinluettelomerkintään. Käytettäessä tätä merkkiä laite lisää välikyselyn.
Etunumeron määrittäminen
Soiton etuliite on numero tai numeroryhmä, joka lisätään automaattisesti jokaisen ohjauspaneelista tai ohjelmistosta annetun faksinumeron alkuun. Soiton etuliitteen enimmäismerkkimäärä on 50.
Oletusasetus on Ei käytössä. Tämä asetus voidaan ottaa käyttöön ja faksinumeroon voidaan lisätä etuliite esimerkiksi silloin, kun valitaan numero, esimerkiksi 9, jolla päästään ulos yrityksen sisäisestä puhelinjärjestelmästä. Kun tämä asetus on käytössä, faksinumero voidaan silti valita ilman etuliitettä valitsemalla numero manuaalisesti.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Faksin asetukset -⁠valikkoa.
 3. Kosketa Perusasetukset-valikkoa.
 4. Valitse Soiton etuliite -⁠painike ja sen jälkeen Käytössä-painike.
 5. Kirjoita etuliite näppäimistöllä ja valitse OK-painike. Voit käyttää numeroita, taukoja ja valintasymboleja.
Valintaäänen tunnistusasetuksen määrittäminen
Tavallisesti laite aloittaa faksinumeron valinnan heti. Jos faksi ja puhelin on liitetty samaan linjaan, ota käyttöön valintaäänen tunnistuksen asetus. Näin laite ei lähetä faksia silloin, kun joku on puhelimessa.
Valintaäänen tunnistuksen tehdasasetus on Käytössä Ranskaa ja Unkaria varten ja Ei käytössä kaikkia muita maita/alueita varten.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Faksin asetukset-valikkoa.
 3. Kosketa Lisäasetukset-valikkoa.
 4. Valitse Valintaäänen tunnistus -⁠painike ja sen jälkeen Käytössä-painike.
Äänivalinta tai pulssivalinta
Tällä toimenpiteellä laitteen voi asettaa käyttämään ääni- tai pulssivalintatilaa. Tehdasasetus on Äänivalinta. Muuta tätä asetusta vain, jos tiedät, ettei äänivalinta toimi käyttämässäsi puhelinlinjassa.
  huomautus:
Pulssivalintaa ei voi käyttää kaikissa maissa / kaikilla alueilla.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Faksin asetukset -⁠valikkoa.
 3. Kosketa Lisäasetukset-valikkoa.
 4. Valitse Valintatila -⁠painike ja sen jälkeen Äänivalinta- tai Pulssivalinta-painike.
Uudelleenvalinnan ja uudelleenvalintasoittojen ajan asettaminen
Jos laite ei lähettänyt faksia, koska vastaanottava faksilaite ei vastannut tai oli varattu, laite yrittää valita numeron uudelleen. Uudelleenvalinta perustuu asetukseen, jonka mukaan laite valitsee numeron uudelleen, jos vastaanottava laite on varattu tai ei vastaa tai ilmenee tiedonsiirtovirhe.
Varatun numeron uudelleensoiton asettaminen
Kun tämä asetus on käytössä, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen, jos numero on varattu. Varatun numeron uudelleensoittotoiminnon tehdasasetus on Käytössä.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Faksin asetukset -⁠valikkoa.
 3. Kosketa Lisäasetukset-valikkoa.
 4. Valitse Varattu/uud.val. -⁠painike ja sen jälkeen Käytössä-painike.
Vastaamattoman numeron uudelleensoiton asettaminen
Kun tämä asetus on käytössä, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen, jos vastaanottava laite ei vastaa. Vastaamattoman numeron uudelleensoittotoiminnon tehdasasetus on Ei käytössä.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Faksin asetukset-valikkoa.
 3. Kosketa Lisäasetukset-valikkoa.
 4. Valitse Uud.valinta, jos ei vastausta -⁠painike ja sen jälkeen Käytössä-painike.
Tiedonsiirtovirheen jälkeisen uudelleensoiton asettaminen
Kun tämä asetus on käytössä, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen, jos ilmenee tiedonsiirtovirhe. Tiedonsiirtovirheen jälkeisen uudelleensoittotoiminnon tehdasasetus on Käytössä.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Faksin asetukset-valikkoa.
 3. Kosketa Lisäasetukset-valikkoa.
 4. Valitse Uud.valinta, kun siirtovirhe -⁠painike ja sen jälkeen Käytössä-painike.
Vaaleuden/tummuuden ja tarkkuuden asettaminen
Vaaleuden/tummuuden (kontrastin) oletusasetuksen määrittäminen
Kontrasti vaikuttaa lähetettävän faksin vaaleuteen ja tummuuteen.
Oletuskontrasti on se, jota tavallisesti käytetään lähetettävissä fakseissa. Oletusasetus on, että liukusäädin on keskellä.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Faksin asetukset -⁠valikkoa.
 3. Kosketa Lisäasetukset-valikkoa.
 4. Valitse Vaalenna/Tummenna -⁠painike ja siirrä liukusäädintä nuolilla.
Tarkkuuden asettaminen
  huomautus:
Tarkkuuden parantaminen suurentaa faksitiedoston kokoa. Suuret faksitiedostot pidentävät lähetysaikaa ja voivat aiheuttaa laitteen käytettävissä olevan muistin loppumisen.
Voit muuttaa kaikkien faksitöiden oletustarkkuutta valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
 • Normaali: Tämä asetus tuottaa heikoimman laadun ja nopeimman siirtoajan.
 • Tarkka: Tämä asetus tuottaa paremman tarkkuuden ja laadun kuin Normaali. Laatu riittää tavallisesti tekstiasiakirjoille.
 • Erittäin tarkka: Tämä asetus sopii parhaiten asiakirjoille, joissa on sekä tekstiä että kuvia. Siirtonopeus on pienempi kuin Tarkka-asetus mutta suurempi kuin Valokuva-asetus.
 • Valokuva: Tämä asetus tuottaa parhaan laadun, mutta pidentää siirtonopeutta huomattavasti.
Tarkkuuden tehdasasetus on Tarkka.
Oletustarkkuuden asettaminen
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Faksin asetukset -⁠valikkoa.
 3. Kosketa Lisäasetukset-valikkoa.
 4. Valitse Faksin tarkkuus -⁠painike ja jokin vaihtoehdoista.
Laskutuskoodien asettaminen
Jos laskutuskooditoiminto on käytössä, laite kehottaa antamaan laskutuskoodin kutakin faksia varten. Laite lisää laskutuskoodin lukemaa kunkin lähetetyn faksisivun myötä. Tämä koskee kaikkia faksityyppejä, paitsi kyselyn tuloksena saatuja, edelleenlähetettyjä tai tietokoneesta ladattuja fakseja. Jokainen lähetetty määrittämättömän ryhmän faksi tai ryhmävalintafaksi kasvattaa laskutuskoodia yhdellä.
Laskutuskoodin tehdasasetus on Ei käytössä. Laskutuskoodi voi olla mikä tahansa luku väliltä 1 – 250.
Laskutuskoodin asettaminen
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.
 2. Kosketa Faksin asetukset -⁠valikkoa.
 3. Kosketa Lisäasetukset-valikkoa.
 4. Valitse Kustannuspaikkakoodit -⁠painike ja sen jälkeen Käytössä-painike.
Laskutuskoodien käyttäminen
 1. Aseta asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen tai skannaustasolle.
 2. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Faksi-painike.
 3. Kirjoita faksinumero tai valitse pika- tai ryhmävalintamerkintä.
 4. Kosketa Faksin lähettäminen -⁠painiketta.
 5. Anna laskutuskoodi ja kosketa OK-painiketta.
Laskutuskoodiraportin tulostaminen
Laskutuskoodiraportti on tulostettava luettelo kaikista faksilaskutuskoodeista ja kullakin koodilla laskutetuista fakseista.
  huomautus:
Kun laite on tulostanut raportin, se poistaa kaikki laskutustiedot.
 1. Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Faksi-painike.
 2. Kosketa Faksivalikko-painiketta.
 3. Kosketa Faksiraportit-painiketta.
 4. Selaa Tulosta laskutusraportti -⁠painikkeen kohtaan ja kosketa sitä.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...