hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Deskjet 3520 e-All-in-One series - Paperitukoksen poistaminen

Onko tämä ensimmäinen kerta, kun tämä virhe tapahtuu, vai onko näin tapahtunut aiemmin? Napsauta vastaukseesi sopivaa linkkiä.

Satunnaisen paperitukoksen vianmääritys

Yritä ratkaista ongelma seuraavien ratkaisuvaihtoehtojen avulla. Ratkaisuvaihtoehdot on lueteltu järjestyksessä siten, että todennäköisin ratkaisu on ensimmäisenä. Jos ensimmäinen vaihtoehto ei ratkaise ongelmaa, kokeile muita vaihtoehtoja järjestyksessä, kunnes ongelma ratkeaa.
huomautus:
Jos et ole yrittänyt poistaa paperitukosta, siirry sähköiseen ohjeeseen ja yritä ratkaista ongelma ensin ohjeen avulla.
Ratkaisu 1: Varmista, että puhdistusluukku ja paperilokero on asennettu tukevasti paikalleen
 1. Avaa kasettipesän luukku.
  Kuva : Kuva – Avaa kasettipesän luukku
 2. Varmista kasettipesän alueella, että puhdistusluukku on suljettu. Työnnä varovasti luukkua tulostimeen päin, kunnes molemmat kielekkeet napsahtavat paikalleen.
 3. Poista kaikki paperi ja tulostusmateriaali paperilokerosta.
 4. Liu'uta paperilokero ensin ulos ja sitten varovasti takaisin paikalleen.
 5. Aseta pino takaisin lokeroon.
 6. Kokeile tulostinta uudelleen.
Ratkaisu 2: Varmista, että paperi on lisätty oikein lokeroon
 1. Jatka valitsemalla paperin koko.
  Täysikokoisen paperin lisääminen
  1. Laske paperilokero alas ja vedä lokeron jatke ulos.
   Kuva : Kuva – Paperilokeron vetäminen ulos
   Liu'uta paperinohjaimia ulospäin.
   Kuva : Kuva – Paperinohjaimen säätäminen
   Paperin lisääminen
   • Aseta paperipino paperilokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkkien tulostuspuolet ovat alaspäin.
    Kuva : Paperipinon asettaminen
   • Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle kuin se menee.
   • Säädä paperinohjaimet niin, että ne ovat paperinpinon molempia reunoja vasten.
    Kuva : Siirrä paperileveyden ohjainta oikealle
  Pienikokoisen paperin lisääminen
  1. Liu'uta paperilokeroa eteenpäin ja vedä paperilokeron jatke ulos.
   Kuva : Kuva – Paperilokeron vetäminen ulos
   Liu'uta paperinohjaimia ulospäin.
   Kuva : Kuva – Paperinohjaimen säätäminen
   Tyhjennä paperilokero.
   Paperin lisääminen
   • Aseta valokuvapaperipino lokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkit ovat tulostuspuoli alaspäin.
    huomautus:
    Jos valokuvapaperin reunassa on rei'itetyt repäisyliuskat, aseta valokuvapaperi niin, että liuskat osoittavat ulospäin.
   • Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle kuin se menee.
    Kuva : Siirrä paperileveyden ohjainta oikealle
   • Säädä paperinohjaimet niin, että ne ovat paperipinon molempia reunoja vasten.
   • Työnnä paperilokero sisään.
  Kirjekuorien lisääminen
  1. Liu'uta paperilokeroa eteenpäin ja vedä paperilokeron jatke ulos.
   Kuva : Kuva – Paperilokeron vetäminen ulos
   Liu'uta paperinohjaimia ulospäin.
   Kuva : Kuva – Paperinohjaimen säätäminen
   Tyhjennä paperilokero.
   Kirjekuorien lataaminen:
   • Aseta vähintään yksi kirjekuori paperilokeron keskelle. Tulostuspuolen on oltava ylöspäin. Taitteen on oltava vasemmalla puolella ja osoitettava alaspäin.
   • Työnnä kirjekuoripino lokeroon niin pitkälle kuin se menee.
   • Säädä paperinohjaimet niin, että ne ovat kirjekuoripinon molempia reunoja vasten.
    Kuva : Kirjekuorien lisääminen
 2. Kokeile tulostinta uudelleen.
Ratkaisu 3: Ota yhteyttä HP-tukeen
 1. Jos näistä ohjeista ei ole apua, HP:llä on useita ohjattuja tukivaihtoehtoja tuotetta varten.
  Nopeuta tukipuhelua pitämällä seuraavat tiedot käden ulottuvilla:
  • Tuotenimi (HP Deskjet 3520 e-All-in-One series)
  • Mallinumero (sijaitsee kasetin kannen sisällä)
   Kuva : Kuva – Etsi mallinumero
  • Laitteen sarjanumero (kymmennumeroinen koodi)
   Sarjanumero sijaitsee tarrassa, joka löytyy laitteen pohjasta tai takaa. Sarjanumero on tarrassa oleva kymmennumeroinen koodi. Siinä on numeroita ja kirjaimia, mutta ei välilyöntejä.
 2. Napsauttamalla alla olevaa linkkiä pääset tulostimen tukisivulle.
  Saat tietoja yhteydenotosta tekniseen tukeen valitsemalla maan tai alueen, jos sinua pyydetään tekemään niin, ja napsauttamalla sitten Yhteystiedot-linkkiä.
 3. HP:n tukifoorumien kautta voit olla yhteydessä muihin HP-käyttäjiin. Saat laitetta koskevia tietoja, vinkkejä ja vastauksia kysymyksiin. Siirry foorumeihin seuraavan linkin kautta. (HP:n tukifoorumit eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla kielillä.)

Toistuvan paperitukoksen vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuja, jos paperitukoksia esiintyy usein. Ratkaisuvaihtoehdot on lueteltu järjestyksessä niin, että todennäköisin ratkaisu on ensimmäisenä. Jos ensimmäinen vaihtoehto ei ratkaise ongelmaa, kokeile muita vaihtoehtoja järjestyksessä, kunnes ongelma ratkeaa.
Ratkaisu 1: Tavallisten paperitukostapausten tarkistaminen
 1. Varmista, että olet jo kokeillut kaikkia seuraavassa lueteltuja ratkaisuja. Saat lisätietoja selaamalla sivun yläosaan ja valitsemalla Tämä on ensimmäinen kerta / näin tapahtuu silloin tällöin -vaihtoehdon.
  • Poista juuttunut paperi. (Lisätietoja on tulostimen ohjeessa.)
  • Tarkista, että paperilokero on asennettu tukevasti paikalleen.
  • Varmista, että paperi on asetettu oikein paperilokeroon
Ratkaisu 2: Repeytyneen paperin palasten poistaminen
 1. Tyhjennä paperilokero.
 2. Avaa kasettipesän luukku.
  Kuva : Kuva – Avaa kasettipesän luukku
 3. Tarkista taskulampun avulla, että tulostimen sisällä ei ole paperinpalasia tai vieraita esineitä, ja poista ne, jos mahdollista. Avaa myös puhdistusluukku ja tarkista, onko siellä paperia. (Muista sulkea puhdistusluukku huolellisesti.)
 4. Jos et ulotu kaikkiin poistettaviin kohteisiin tai et voi poistaa niitä helposti, toimi seuraavasti:
  1. Kun tulostimen virta on kytketty, irrota virtajohto, mieluiten pistorasiasta.
   Jätä kasettipesän luukku auki, jotta voit tarkkailla tulostinta virran kytkemisen jälkeen.
   Odota noin 30 sekuntia ja kytke virtajohto uudelleen.
   Tarkkaile kasettipesän aluetta, kun tulostin käynnistyy. Paperinsyöttörullat pyörivät ja saattavat poistaa paperinpalasia. Voit myös nähdä, missä paperisilppua on.
   Jos laite ei käynnisty automaattisesti, paina virtapainiketta.
     vaara:
   Älä laita käsiäsi, työkaluja tai muita esineitä tulostimeen sen käynnistyessä. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa.
 5. Jos onnistuit poistamaan paperinpalat, lisää paperilokeroon paperia ja yritä käyttää tulostinta uudelleen.
Ratkaisu 3: Tarkista syöttölokerossa olevan paperin laatu
 1. Tarkista, että paperi on tasaisesti lokerossa.
 2. Tarkista, ettei reunoissa ole likaa, repeämiä, taitoksia tai ryppyjä.
 3. Poista likainen tai vahingoittunut paperi, ja lisää sitten lokeroon paperia ja yritä tulostamista uudelleen.
 4. Voit ehkäistä paperitukoksia noudattamalla näitä ohjeita:
  • Siirrä syöttölokeron paperin leveysohjainta niin, että se koskettaa paperipinon reunoja. Varmista, että paperinleveysohjain ei taivuta paperilokerossa olevia papereita.
  • Poista tulostuneet paperit tulostelokerosta riittävän usein.
  • Älä työnnä paperia liian pitkälle paperilokeroon.
  • Älä laita syöttölokeroon liikaa paperia. Liika paperi voi aiheuttaa tukoksia.
  • Älä käytä liian ohutta, paksua, liukaspintaista tai venyvää paperia. Tällaiset paperit eivät ehkä kulje oikein paperiradan läpi ja voivat aiheuttaa paperituoksia.
  • Säilytä valokuvatulostusmateriaali alkuperäisessä uudelleen suljettavassa muovipakkauksessa tasaisella alustalla. Säilytyspaikan tulee olla viileä ja kuiva. Kun aloitat tulostamisen, ota esiin vain sen verran paperia kuin aiot käyttää. Kun tulostustyö on valmis, palauta kaikki käyttämättömät valokuvapaperit muovipakkaukseen.
  • Älä jätä paperilokeroon ylimääräisiä valokuvapapereita. Paperi saattaa alkaa käpristyä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Käpristynyt paperi saattaa myös aiheuttaa tukoksia.
  • Älä lisää eri paperityyppejä tai -kokoja paperilokeroon yhtä aikaa. Koko paperilokerossa olevan paperipinon tulee olla samaa kokoa ja tyyppiä.
  • Älä käytä kirjekuoria, joissa on hakasia tai ikkunoita. Ne voivat juuttua teloihin ja aiheuttaa paperitukoksia. On myös hyvä työntää läpät kuorien sisälle, jotta tuloksia ei tulisi.
  • Kun tulostat etiketeille, varmista, että etikettiarkit ovat enintään kaksi vuotta vanhoja. Kun paperi kulkee tulostimen läpi, vanhojen arkkien tarrat saattavat irrota ja aiheuttaa paperitukoksia.
  • Käytä tulostimelle suositeltuja paperityyppejä.
Ratkaisu 4: Paperipinon järjestäminen
 1. Muuta pinossa olevan paperin määrää.
  Jos pinossa on esimerkiksi liian vähän paperia, lisää siihen paperia. Jos paperia on paljon, poista osa paperista.
 2. Tasaa paperien reunat kopauttamalla pinon päätyä pöytään ja aseta pino lokeroon.
 3. Kokeile tulostinta uudelleen.
 4. Jos laitteessa on yhä ongelmia, toimi seuraavasti:
  1. Poista paperipino ja poista staattinen sähkö tuulettamalla pinoa.
   Käännä pinoa 180 astetta ja tasaa paperien reunat kopauttamalla pinon päätyä pöytään.
   Aseta pino takaisin lokeroon.
   Kokeile tulostinta uudelleen.
Ratkaisu 5: Ota yhteyttä HP-tukeen
 1. Jos näistä ohjeista ei ole apua, HP:llä on useita ohjattuja tukivaihtoehtoja tuotetta varten.
  Nopeuta tukipuhelua pitämällä seuraavat tiedot käden ulottuvilla:
  • Tuotenimi (HP Deskjet 3520 e-All-in-One series)
  • Mallinumero (sijaitsee kasetin kannen sisällä)
   Kuva : Kuva – Etsi mallinumero
  • Laitteen sarjanumero (kymmennumeroinen koodi)
   Sarjanumero sijaitsee tarrassa, joka löytyy laitteen pohjasta tai takaa. Sarjanumero on tarrassa oleva kymmennumeroinen koodi. Siinä on numeroita ja kirjaimia, mutta ei välilyöntejä.
 2. Napsauttamalla alla olevaa linkkiä pääset tulostimen tukisivulle.
  Saat tietoja yhteydenotosta tekniseen tukeen valitsemalla maan tai alueen, jos sinua pyydetään tekemään niin, ja napsauttamalla sitten Yhteystiedot-linkkiä.
 3. HP:n tukifoorumien kautta voit olla yhteydessä muihin HP-käyttäjiin. Saat laitetta koskevia tietoja, vinkkejä ja vastauksia kysymyksiin. Siirry foorumeihin seuraavan linkin kautta. (HP:n tukifoorumit eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla kielillä.)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...