hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Deskjet 3050A (J611) ja 3050 (J610) All-in-One -tulostinsarja - Kasettien vaihtaminen

Johdanto

Tässä ohjeessa neuvotaan mustekasettien vaihtaminen.
Osta mustekasetteja ja muita tarvikkeita HP Storesta tai paikallisilta jälleenmyyjiltä.

Kasettien vaihtaminen

Seuraavassa videossa havainnollistetaan, kuinka kasetti vaihdetaan.
huomautus:
Videossa näytettävä tuote on HP Deskjet 3050. Tuotteen ulkomuoto saattaa poiketa tuotteestasi, mutta vaiheet ovat samat.
Jos video ei näy kunnolla tai jos haluat nähdä videon eri koossa, toista se YouTube-sivustolla napsauttamalla tästä.
Vaihda ja kohdista kasetit seuraamalla näitä vaiheita.

Vaihe 1: Paperin lisääminen

Kun asennat uuden tulostuskasetin, HP-laite kehottaa lisäämään paperia, jotta kasetit voidaan kohdistaa. Ennen kuin aloitat kohdistuksen, varmista, että laitteeseen on lisätty paperia. Lisää laitteeseen paperia seuraavasti:
 1. Nosta syöttölokeroa.
  Kuva : Syöttölokeron nostaminen
  Kuva: Syöttölokeron nostaminen
 2. Laske syöttölokero alas ja vedä lokeron jatke ulos.
  Kuva : Lokeron jatkeen vetäminen ulos
  Kuva: Tulostelokeron jatkeen vetäminen ulos
 3. Liu'uta paperin leveysohjain uloimpaan asentoon.
  Kuva : Paperin leveysohjaimen liu'uttaminen uloimpaan asentoon
  Kuva: Paperin leveysohjaimen liu'uttaminen uloimpaan asentoon
 4. Lisää syöttölokeroon nippu tavallista tulostuspaperia tulostuspuoli ylöspäin. Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle kuin se menee.
  Kuva : Paperin lisääminen
  Kuva: Paperin lisääminen
 5. Työnnä paperin leveysohjain tiiviisti paperia vasten.
  Kuva : Paperin leveysohjaimen työntäminen tiiviisti paperia vasten
  Kuva: Paperin leveysohjaimen työntäminen tiiviisti paperia vasten

Vaihe 2: Kasetin vaihtaminen

 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta.
 3. Avaa mustekasettitilan luukku. Kasettivaunu siirtyy tulostimen keskelle. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
  Kuva : Avaa mustekasettitilan luukku
  Kuva: Avaa mustekasettitilan luukku
 4. Vapauta mustekasetti painamalla sitä kevyesti alaspäin ja nosta se sitten pois paikaltaan.
  Kuva : Poista mustekasetti
  Kuva: Poista mustekasetti
    varoitus:
  Älä kosketa kuparinvärisiä pintoja tai mustesuuttimia. Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa tukkeumia, musteensyöttöhäiriöitä ja sähkökytkentöjen huononemista.
  Kuva : Älä kosketa kosketuspintoja tai suuttimia
  Kuva: Älä kosketa kosketuspintoja tai suuttimia
 5. Poista uusi mustekasetti pakkauksestaan ja poista sitten sen muoviteippi vetämällä kielekkeestä.
    varoitus:
  Älä kosketa kuparinvärisiä kosketuspintoja tai mustesuuttimia. Älä myöskään kiinnitä teippejä takaisin mustekasetteihin. Seurauksena voi olla tukoksia, musteongelmia ja sähkökytkentöjen huononeminen.
  Kuva : Muoviteipin irrottaminen
  Kuva: Muoviteipin poistaminen
 6. Pidä kiinni mustekasetin reunoista siten, että sen kosketuspinta osoittaa tulostimeen päin ja suuttimet alaspäin tulostimen alaosaa kohti, ja työnnä kasetti kasettipaikkaan.
  • Aseta kolmivärikasetti () vasemmanpuoleiseen paikkaan
  • Asenna musta kasetti () oikeanpuoleiseen paikkaan
  Kuva : Mustekasetin asettaminen kasettipaikkaan
  Kuva: Mustekasetin asettaminen kasettipaikkaan
 7. Työnnä mustekasettia kasettipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 8. Asenna toinen kasetti tarvittaessa samalla tavalla.
 9. Sulje mustekasettien suojakansi.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun sulkeminen
  Kuva: Mustekasettitilan luukun sulkeminen
 10. Paina OK-kohdan viereistä painiketta ohjauspaneelin näytössä ().
  Tulostin tulostaa kohdistussivun.

Vaihe 3: Kasettien kohdistaminen

 1. Nosta skannerin kantta.
 2. Aseta kohdistussivu tulostuspuoli alaspäin skannerin lasin oikeaan etukulmaan. Seuraa skannerin lasin viereen kaiverrettua opasta asettaessasi kohdistussivua tuotteeseen.
  Kuva : Kohdistussivun asettaminen skannerin lasille
  Kuva: Kohdistussivun asettaminen skannerin lasille
 3. Sulje skannerin kansi.
 4. Paina OK-kohdan viereistä painiketta ohjauspaneelin näytössä ().
  Laite skannaa kohdistussivun.
 5. Kun ohjauspaneelin näytössä on Kohdistus onnistui -viesti, päätä kohdistus painamalla OK-kohdan viereistä painiketta () ohjauspaneelin näytössä.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...