hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Deskjet 1050-, 1050A-, 2050- ja 2050A- All-in-One-sarjan tulostimet - Virheviesti Paperi on lopussa ja tulostin ei nosta tai syötä paperia

Tämä asiakirja koskee HP Deskjet 1050-, 1050A-, 2050- ja 2050A All-in-One -tulostimia.

Ongelma

Tulostin ei nosta tai syötä paperia lokerosta. Tulostin saattaa pitää tulostusta muistuttavaa ääntä, mutta paperi ei kulje sen läpi.

Tämän asiakirjan ratkaisujen käyttäminen

Paperin syöttöongelma voi johtua monista eri syistä. Taustalla voivat olla esim. pölyiset tai likaantuneet paperinsyöttötelat, lokerossa olevan paperin kunto tai jopa ongelmat ohjelmistossa.
Yritä ratkaista ongelma kokeilemalla jokaista tässä asiakirjassa kuvattua ratkaisua ja tulostamalla itsetestiraportti tämän osion vaiheiden avulla. Tällä vaiheella selvitetään, toimiiko tuotteen laitteisto oikein. Kun olet ratkaissut ongelman ja tuote tulostaa itsetestiraportin onnistuneesti, vianetsintää ei ole tarpeen jatkaa.
Seuraavassa videossa havainnollistetaan, kuinka itsetestiraportti tulostetaan.
huomautus:
Videossa näytettävä tuote on HP Deskjet 2050. Tuotteen ulkomuoto saattaa poiketa tuotteestasi, mutta vaiheet ovat samat.
Jos video ei näy kunnolla tai jos haluat nähdä videon eri koossa, toista se YouTube-sivustolla napsauttamalla tästä.
Itsetestiraportin tulostaminen
 1. Pidä Kopioi, Musta -painiketta () ja Kopioi, Väri -painiketta () painettuna, kunnes laitteesta kuuluu ääntä.
 2. Vapauta painikkeet. Itsetestiraportti tulostuu.
  Kuva : Esimerkki itsetestiraportista
  Kuva: itsetestiraportti
TÄRKEÄÄ: Yritä tulostaa itsetestiraportti jokaisen ratkaisun jälkeen, vaikka ratkaisu selvittäisi ongelman.
Seuraavassa videossa esitetään, kuinka ratkaistaan Paperi loppu -virheilmoitus, kun lokerossa on paperia.
huomautus:
Videossa näkyvä laite on HP Deskjet 2050. Tuote ei ehkä näytä samalta kuin omasi, mutta vaiheet ovat samat.
.
Jos video ei näy kunnolla tai jos haluat nähdä videon eri koossa, napsauta tätä toistaaksesi videon YouTube-sivustolla.

Ratkaisu 1: Uudelleenkäynnistäminen

Joskus paperin syöttöongelma voi ratketa, kun tuote käynnistetään uudelleen. Tee uudelleenkäynnistys toimimalla seuraavasti:

Vaihe 1: Nollaa tulostin

 1. Kytke virta laitteeseen painamalla virtapainiketta ().
 2. Irrota virtajohto laitteen takaosasta, kun siinä on virta.
 3. Irrota virtajohto seinäpistorasiasta.
 4. Odota vähintään 15 sekuntia.
 5. Kytke virtajohto takaisin seinäpistorasiaan.
 6. Kytke virtajohto uudelleen laitteen takaosaan.
 7. Jos laite ei käynnisty automaattisesti, paina virtapainiketta ().

Vaihe 2: Itsetestiraportin tulostaminen

Tulosta itsetestiraportti. Katso ohjeet tämän asiakirjan alun kohdasta, jossa neuvotaan näiden ratkaisujen käyttämisessä.
 • Jos itsetestiraportti tulostuu, kokeile tulostaa alkuperäinen asiakirja uudelleen. Jos ongelman ratkesi, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos itsetestiraportti ei tulostu, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 2: Paperin kunnon tarkistaminen ja paperin asettaminen uudelleen

Paperinsyöttöongelmat voivat johtua lokerossa olevasta pölyisestä, revenneestä, ryppyisestä, märästä tai taittuneesta paperista. Myös paperin laatu voi vaikuttaa asiaan. Käytä vain hyvälaatuista paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset. Tarkasta paperin kunto näiden ohjeiden mukaan.
huomautus:
Käytä tätä vianetsintää varten vain 10–25 arkkia normaalia valkoista, uutta paperia.

Vaihe 1: Paperin kunnon tarkistaminen

 1. Poista kaikki paperit lokerosta.
 2. Tarkasta lokero tukosten varalta. Tutki lokeron sisällä olevaa mekanismia taskulampun avulla varmistaaksesi, ettei mikään estä teloja tarttumasta paperiin. Jopa pienet paperinpalat voivat aiheuttaa paperinsyöttöongelmia.
  huomautus:
  Jos löydät paperin kulkureitiltä tukoksia, siirry suoraan telojen puhdistamista käsittelevään osioon.
 3. Tutki paperin kuntoa ja vaihda mahdolliset repeytyneet, pölyiset, taipuneet, ryppyiset tai taittuneet paperit uusiin.
 4. Varmista, että pinon kaikki paperit ovat samankokoisia ja -tyyppisiä. Älä koskaan laita lokeroon erityyppisiä papereita. Laite voi käsitellä vain yhdentyyppistä paperia kerrallaan.
 5. Tasaa paperipinon reunat kopauttamalla pinoa tasaista pintaa vasten.
 6. Varmista, että paperipino sisältää vähintään 10 ja enintään 25 paperiarkkia.
  huomautus:
  Tarvitset 10-25 paperiarkkia vain tätä vianmäärityksen vaihetta varten. Kun ongelma on ratkaistu, voit jatkaa paperin lisäämistä laitteesi paperilokeron kapasiteetin mukaisesti.

Vaihe 2: Paperin asettaminen lokeroon uudestaan

 1. Liu'uta paperin leveysohjain uloimpaan asentoon.
 2. Aseta paperilokeroon pino 216 x 279 mm (8,5 x 11 in) tavallista paperia, jonka tulostuspuoli on alaspäin. Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle kuin se menee.
 3. Työnnä paperin leveysohjain tiiviisti paperia vasten.
  Kuva : Paperin asettaminen paikalleen ja paperin leveysohjainten säätäminen
  Kuva: Paperin asettaminen paikalleen ja paperin leveysohjainten säätäminen

Vaihe 3: Itsetestiraportin tulostaminen

Tulosta itsetestiraportti. Katso ohjeet tämän asiakirjan alun kohdasta, jossa neuvotaan näiden ratkaisujen käyttämisessä.
 • Jos itsetestiraportti tulostuu, kokeile tulostaa alkuperäinen asiakirja uudelleen. Jos ongelman ratkesi, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos itsetestiraportti ei tulostu, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 3: Paperinsyöttötelojen puhdistaminen

Laitteen sisäosan teloihin tarttuneet paperijäämät ja pöly voivat aiheuttaa paperinsyöttöongelmia. Puhdista telat seuraavasti:

Vaihe 1: Paperinsyöttötelojen puhdistaminen

 1. Tarvitset seuraavat tarvikkeet:
  • Puhtaan, nukkaamattoman vanupuikon, joka ei rispaannu ja josta ei irtoa kuituja.
  • Tislattua, suodatettua tai pullotettua vettä (tuote voi vahingoittua vesijohtovedestä).
 2. Katkaise laitteen virta painamalla virtapainiketta ().
 3. Irrota virtajohto tuotteen takaa.
 4. Nosta syöttölokeroa.
  Kuva : Syöttölokeron nostaminen
  Kuva: Syöttölokeron nostaminen
 5. Katso sisään avoimesta syöttölokerosta ja etsi harmaat paperinsyöttötelat. Kohtaa on ehkä valaistava taskulampulla.
  Kuva : Paperinnoutotelat
  Valokuva: paperinnoutotelat
 6. Kostuta pitkä pumpulipuikko pullovedellä tai tislatulla vedellä ja purista sitten liika vesi pois.
 7. Paina puikkoa teloja vasten ja pyöritä niitä ylöspäin sormilla. Paina hieman, jotta pöly ja pinttynyt lika irtoavat.
 8. Anna telojen kuivua 10–15 minuutin ajan.
 9. Kytke virtajohto uudelleen laitteen taakse.
 10. Jos HP-laite ei käynnisty, paina virtapainiketta ().

Vaihe 2: Itsetestiraportin tulostaminen

Tulosta itsetestiraportti. Katso ohjeet tämän asiakirjan alun kohdasta, jossa neuvotaan näiden ratkaisujen käyttämisessä.
 • Jos itsetestiraportti tulostuu, kokeile tulostaa alkuperäinen asiakirja uudelleen. Jos ongelman ratkesi, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos itsetestiraportti tulostuu, mutta alkuperäinen asiakirja ei tulostu, jatka tämän asiakirjan seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos itsetestiraportti ei tulostu, kokeile tulostaa raportti uudelleen. Kuuntele kumisten paperinpoimintatelojen ääntä. Niiden pyörimisäänen pitäisi kuulua. Yritä sitten työntää paperia hitaasti pidemmälle, kunnes telat poimivat paperin. Älä työnnä paperia liian pitkälle, sillä tämä voi aiheuttaa paperitukoksen.
  • Jos itsetestiraportti ei tulostu, kun työnnät paperia hitaasti pidemmälle, puhdista telat uudelleen toistamalla aikaisemmat vaiheet. Jos tämä ongelma ei poistu toistuvasta puhdistuksesta huolimatta, ohita asiakirjan seuraava ratkaisu ja huollata laite.
  • Jos itsetestiraportti tulostuu, kun paperia työnnetään hitaasti sisäänpäin, yritä tulostaa asiakirja uudelleen. Paperia ei ole ehkä asetettu tarpeeksi pitkälle tuotteen sisään. Jos ongelman ratkesi, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
  • Jos paperi kulkee laitteen läpi vain, kun työnnät sitä hitaasti pidemmälle sisäänpäin, puhdista telat uudelleen toistamalla aikaisemmat vaiheet. Jos tämä ongelma ei poistu toistuvasta puhdistuksesta huolimatta, ohita asiakirjan seuraava ratkaisu ja huollata laite.

Ratkaisu 4: Puhdista telat tulostimen ohjauspaneelista

Ennen mustetahrojen puhdistusprosessia telat pitää puhdistaa tulostimen ohjauspaneelista.

Vaihe 1: Puhdista telat tulostimen ohjauspaneelista

Puhdista telat tulostimen ohjauspaneelista näiden ohjeiden mukaan.
 1. Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta.
 2. Poista paperi syöttölokerosta.
 3. Pidä Virta-painiketta painettuna, paina Peruuta-painiketta kolmesti, paina Kopioi, Väri -painiketta seitsemän kertaa, ja vapauta sitten Virta-painike.
 4. Tulostimesta kuuluu jonkin verran ääntä noin minuutin ajan. Odota, kunnes ääntä ei enää kuulu.

Vaihe 2: Aloita musteen puhdistusprosessi tulostimen ohjauspaneelista

Puhdista mustetahrat seuraavasti.
 1. Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta.
 2. Lisää paperia syöttölokeroon.
 3. Pidä Virta-painiketta painettuna, paina Peruuta-painiketta kolmesti, paina Kopioi, Väri -painiketta kahdeksan kertaa, ja vapauta sitten Virta-painike.
 4. Tulostin syöttää hitaasti yhden sivun. Tulostimesta kuuluu jonkin verran ääntä noin minuutin ajan. Odota, kunnes sivu on tullut ulos tulostimesta.

Vaihe 3: Itsetestiraportin tulostaminen

Tulosta itsetestiraportti. Katso ohjeet tämän asiakirjan alun kohdasta, jossa neuvotaan näiden ratkaisujen käyttämisessä.
 • Jos itsetestiraportti tulostuu, kokeile tulostaa alkuperäinen asiakirja uudelleen. Jos ongelman ratkesi, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
 • Jos itsetestiraportti tulostuu, mutta alkuperäinen asiakirja ei tulostu, jatka tämän asiakirjan seuraavaan ratkaisuun.
 • Jos itsetestiraportti ei tulostu, kokeile tulostaa raportti uudelleen. Kuuntele kumisten paperinpoimintatelojen ääntä. Niiden pyörimisäänen pitäisi kuulua. Yritä sitten työntää paperia hitaasti pidemmälle, kunnes telat poimivat paperin. Älä työnnä paperia liian pitkälle, sillä tämä voi aiheuttaa paperitukoksen.
  • Jos itsetestiraportti ei tulostu, kun työnnät paperia hitaasti pidemmälle, puhdista telat uudelleen toistamalla aikaisemmat vaiheet. Jos tämä ongelma ei poistu toistuvasta puhdistuksesta huolimatta, ohita asiakirjan seuraava ratkaisu ja huollata laite.
  • Jos itsetestiraportti tulostuu, kun paperia työnnetään hitaasti sisäänpäin, yritä tulostaa asiakirja uudelleen. Paperia ei ole ehkä asetettu tarpeeksi pitkälle tuotteen sisään. Jos ongelman ratkesi, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa.
  • Jos paperi kulkee laitteen läpi vain, kun työnnät sitä hitaasti pidemmälle sisäänpäin, puhdista telat uudelleen toistamalla aikaisemmat vaiheet. Jos tämä ongelma ei poistu toistuvasta puhdistuksesta huolimatta, ohita asiakirjan seuraava ratkaisu ja huollata laite.

Ratkaisu 5: Tulostinohjaimen paperiasetusten säätäminen

Tuote ei ehkä nosta paperia, jos paperilokerossa olevan paperin koko ja tyyppi eivät vastaa tulostinohjaimen asetuksia. Tämä laitteen ominaisuus estää musteen ja paperin tuhlaamisen, jos paperi on vääräntyyppistä.
 1. Palaa asiakirjaan, jota yritit tulostaa silloin, kun ongelma ilmeni.
 2. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Tulosta. Näyttöön avautuu Tulosta-valintaikkuna.
  Kuva : Valitse ensin Tiedosto ja sitten Tulosta.
  Kuva: Valitse ensin Tiedosto ja sitten Tulosta.
 3. Valitse tuotteesi ja valitse sitten Ominaisuudet. Ominaisuudet-valintaikkuna avautuu.
 4. Napsauta Paperi/Laatu-välilehteä.
 5. Valitse Materiaali-pudotusvalikosta paperityyppi, joka vastaa tuotteeseen asettamaasi paperia.
 6. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä. Lisäasetukset-valintaikkuna avautuu.
 7. Varmista Paperi/Tuloste-pudotusvalikosta, että valittu vaihtoehto vastaa paperin todellista kokoa. Jos laitteeseen on esimerkiksi asetettu Legal-kokoista paperia, valitse Legal 8.5x14in.
 8. Ota asetukset käyttöön valitsemalla OK ja uudelleen OK.
 9. Aloita tulostaminen valitsemalla OKTulosta-valintaikkunasta.
 • Jos asiakirja tulostuu, ongelma ratkesi eikä ja vianmääritystä tarvitse jatkaa.
 • Jos asiakirja tulostuu tavalliselle valkoiselle paperille, mutta ei erikoispaperille, vianmäärityksen jatkaminen on tarpeetonta. Ongelma liittyy todennäköisesti paperiin, jolle yritit tulostaa. Kyseessä voi olla myös yhteysongelma. Tarkista muut mahdollisuudet tämän asiakirjan lopussa olevista Syyt ja Ennaltaehkäisy -osioista.
 • Jos asiakirja ei tulostu, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 6: Huollata All-in-One-laite

Jos laite tulosti itsetestiraportin normaalille valkoiselle paperille, tulostin toimii oikein, eikä sitä tarvitse vaihtaa. Ongelma voi johtua muista syistä, kuten liitännät, tulostinohjaimen asetukset, erikoispaperi, ylösalaisin asetettu valokuvapaperi tai liukas tai vioittunut paperi. Seuraavista osioista voit lukea ongelman yleisistä aiheuttajista sekä keinoista, joilla ongelmaa voi ennaltaehkäistä.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.
TÄRKEÄÄ: Huollata laite vain, jos olet jo kokeillut kaikkia aiempia ratkaisuja eikä laite tulosta itsetestiraporttia tavalliselle valkoiselle paperille.

Paperin syöttöongelmien ennaltaehkäiseminen

Voit ehkäistä paperin syöttöongelmia noudattamalla näitä ohjeita:
 • Aseta lokeroon vähintään 10 arkkia paperia, mutta älä lataa sitä liian täyteen.
 • Aseta paperi paikalleen oikein ja työnnä se sitten kokonaan lokeroon.
 • Käytä lokerossa vain yhtä paperityyppiä kerrallaan.
 • Säilytä paperi viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Käytä lokerossa vain puhdasta ja käyttämätöntä paperia.
 • Jos valokuvalokerossa on ollut paperia pitkään, poista se ja lataa se uudelleen. Vältä pölyiselle paperille tulostamista.
 • Ennen kuin lisäät paperia, odota että tuote tulostaa työn loppuun tai antaa viestin Paperi on loppunut.

Syyt

Ongelman voi aiheuttaa mikä tahansa seuraavista syistä:
 • Paperilokerot ovat tyhjiä tai niissä on liikaa paperia.
 • Paperi on käpertynyt.
 • Paperia ei ole asetettu lokeroon tulostuspuoli eli kiiltävä puoli alaspäin. Muista aina asettaa valokuvapaperi lokeroon siten, että karkeampi puoli osoittaa ylöspäin.
 • Paperi on liian liukasta laitteessa käytettäväksi.
 • Paperi ei ehkä kosketa syöttöteloihin.
 • Paperinleveysohjain on painettu liian tiukkaan paperipinoa vasten.
 • Paperilokero ei ole kokonaan laitteen sisällä.
 • Tulostinohjaimen paperiasetukset eivät vastaa paperilokerossa olevaa paperia.
 • Kumisissa paperinsyöttöteloissa on pölyä.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...