hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise 500 - Paperinkäyttö

Laite tukee erilaisia papereita ja muita tulostusmateriaaleja tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Paperit tai tulostusmateriaalit, jotka eivät ole näiden ohjeiden mukaisia, voivat heikentää tulostuslaatua, lisätä tukoksia ja kuluttaa laitetta tavallista enemmän.
Saat parhaat tulokset käyttämällä ainoastaan lasertulostimiin tai monitoimilaitteisiin tarkoitettuja HP-merkkisiä papereita ja tulostusmateriaaleja. Älä käytä mustesuihkutulostimiin tarkoitettuja papereita tai tulostusmateriaaleja. Hewlett-Packard Company ei suosittele muunmerkkisten materiaalien käyttämistä, koska HP ei voi taata niiden laatua.
On kuitenkin mahdollista, että käytettävä tulostusmateriaali on täysin ohjeiden mukaista mutta tulostusjälki ei ole silti tyydyttävää. Tämä saattaa johtua paperin väärästä käsittelystä, sopimattomasta lämpötilasta ja ilmankosteudesta tai muista muuttujista, joihin Hewlett-Packard ei voi vaikuttaa.
  varoitus:
Muun kuin Hewlett-Packardin määritykset täyttävän paperin käyttö saattaa aiheuttaa tulostimessa ongelmia, jotka vaativat korjauksia. Hewlett-Packardin takuut tai huoltosopimukset eivät kata tällaisia korjauksia.

Erikoispaperiohjeet

Laite tukee tulostamista erikoismateriaaleille. Noudata seuraavia ohjeita, jotta saat hyvän tuloksen. Kun käytät erikoispaperia tai -tulostusmateriaalia, saat parhaan tuloksen määrittämällä tyypin ja koon tulostinohjaimessa.
  varoitus:
HP LaserJet -laitteiden kiinnitysyksiköt sitovat kuivat väriainehiukkaset tarkasti paperille. HP:n laserpaperi on suunniteltu kestämään tämä kova kuumuus. Mustesuihkupaperi voi vahingoittaa laitetta.
Tulostusmateriaali
Tee näin
Älä tee
Kirjekuoret
 • Säilytä kirjekuoret vaakasuunnassa.
 • Käytä kirjekuoria, joiden sauma ulottuu kirjekuoren kulmaan asti.
 • Kirjekuorien liimapintojen tulee sopia lasertulostimille.
 • Älä käytä kirjekuoria, joissa on ryppyjä, koloja tai muita vikoja.
 • Älä käytä kirjekuoria, joissa on solkia, neppareita, läpinäkyviä ikkunoita tai päällysteitä.
 • Älä käytä itseliimautuvia tai muita synteettisiä materiaaleja.
Tarrat
 • Käytä vain sellaisia tarra-arkkeja, joissa taustapaperi ei näy tarrojen välistä.
 • Käytä tasaisia tarroja.
 • Käytä täysiä tarra-arkkeja.
 • Älä käytä rypistyneitä tarroja tai sellaisia tarroja, joissa on kuplia tai muita vaurioita.
 • Älä tulosta vajaalle tarra-arkille.
Kalvot
 • Käytä ainoastaan värilasertulostimiin tarkoitettuja kalvoja.
 • Aseta kalvot tasaiselle alustalle tulostuksen jälkeen.
 • Älä käytä kalvomateriaaleja, joita ei ole tarkoitettu lasertulostimille.
Kirjelomakkeet tai esipainetut lomakkeet
 • Käytä sellaisia kirjelomakkeita tai esipainettuja lomakkeita, jotka on tarkoitettu käyttäväksi lasertulostimissa.
 • Älä käytä kohokuvioituja tai metallisia kirjelomakkeita.
Paksu paperi
 • Käytä sellaista paksua paperia, joka soveltuu käytettäväksi lasertulostimissa ja jonka painomääritykset vastaavat tämän tuotteen määrityksiä.
 • Älä käytä määrityksiä ylittävää paperia, ellei se ole tälle tuotteelle hyväksyttyä HP:n paperia.
Kiiltävä tai päällystetty paperi
 • Käytä kiiltävää tai päällystettyä paperia, joka on tarkoitettu käytettäväksi lasertulostimissa.
 • Älä käytä kiiltävää tai päällystettyä paperia, joka on tarkoitettu käytettäväksi mustesuihkutuotteissa.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...