hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

LaserJet Enterprise M4555 MFP -sarja - Faksin virheilmoitukset

Kun HP LaserJet -⁠tuotteella lähetetään tai vastaanotetaan analoginen faksi, prosessin aikana ilmenevät virheet näkyvät tuotteen ohjauspaneelissa ja tulostuvat faksiraportteihin. Faksivirheillä voi olla monia syitä. Ne johtuvat monesti puhelinyhteyden katkeilemisesta tai kohinasta. Tuote näyttää jokaisen faksin käsittelyn aikana ilmenneen virheen, oli sen syy mikä tahansa.
Jos faksin käsittely keskeytyy tai faksia vastaanotettaessa tai lähetettäessä tapahtuu virhe, tuotteen faksijärjestelmä muodostaa kaksiosaisen tila-/virhekuvauksen. Jos faksin käsittely oli normaali tai virheetön, järjestelmä muodostaa onnistumisesta kertovan ilmoituksen. Ilmoitukseen sisältyy tekstimuotoinen kuvaus ja koodinumero (eräissä ilmoituksissa ei ole koodinumeroa). Vain ilmoituksen tekstiosa näkyy tuotteen ohjauspaneelissa. Sekä teksti että koodinumero näkyvät faksitoimintoraportissa, faksipuheluraportissa ja faksin T.30-jäljityksessä (nämä faksiraportit voidaan tulostaa tuotteen ohjauspaneelista yksitellen käyttämällä valikkoja Hallinta > Raportit > Faksiraportit ja Hallinta > Vianmääritys > Faksi > Faksin T.30-jäljitys). Koodinumero näkyy raporteissa ilmoituksen tekstiosan jäljessä sulkein ympäröitynä. Jos esimerkiksi tapahtui tiedonsiirtovirhe, ohjauspaneelissa lukee Faksi epäonnistui: Tiedonsiirtovirhe. Sama virhe näkyy faksitoimintaraportin Result (Tulos) -⁠kentässä muodossa Communication Error (17). Esimerkin tiedonsiirtovirheeseen liittyvä koodinumero on 17.
Koodinumeron muodostaa faksimodeemi. Yleensä koodinumero (0) tarkoittaa modeemin normaalia toimintaa. Eräissä ilmoituksissa on aina koodinumero (0), kun taas muissa ilmoituksissa voi olla tilanteen mukaan erilaisia koodinumeroita. Muutamista ilmoituksista koodinumero puuttuu. Tavallisesti koodinumero (0) tarkoittaa virhettä, joka ei johtunut faksimodeemista vaan faksijärjestelmän muusta osasta tai tuotteen muusta alijärjestelmästä, esimerkiksi tulostusjärjestelmästä. Nollasta poikkeava koodinumero antaa lisätietoja toimenpiteestä tai prosessista, jota modeemi suorittaa. Se ei välttämättä ole osoitus modeemin virheestä.
Seuraavissa taulukoissa on lueteltu faksin yleisimmät ilmoitukset, koodinumerot ja suositellut korjaustoimet. Taulukoissa on myös useita ilmoituksia, jotka ovat normaaleja tai liittyvät tavanomaiseen tapahtumaan. Jos esimerkiksi faksia ei voitu lähettää varattuun numeroon, näyttöön tulee ilmoitus Epäonn., varattu. Faksijärjestelmässä ei ole mitään vikaa. Ilmoitus vain osoittaa, että faksia ei voitu lähettää, koska vastaanottajan numero oli varattu.
Jos virheilmoitus toistuu ja sen koodinumero poikkeaa taulukossa mainituista, ota yhteyttä asiakastukeen. Tukihenkilön on helpompi paikantaa ongelma, jos tulostat viimeisen faksipuhelun tarkat tiedot, ennen kuin otat yhteyttä asiakastukeen. Tarkkoja tietoja kutsutaan faksin T.30-jäljitykseksi. Ne voidaan tulostaa viimeisen faksin osalta tai määrittää tulostettaviksi aina faksivirheen tapahtuessa. Jos haluat tulostaa tai määrittää faksin T.30-jäljitysraportin, paina Hallinta, Vianmääritys ja sitten Faksin T.30-jäljitys. Sitten voit tulostaa raportin viimeisen faksin osalta tai määrittää, milloin T.30-jäljitysraportti tulostetaan.

Faksilähetyksen ilmoitukset

Faksin lähetysilmoitukset
Ilmoitus
Virheen numero
Kuvaus
Toimenpide
Peruutettu
0
Käyttäjä peruutti faksin tuotteen ohjauspaneelista
Ei mitään.
Onnistui
Faksilähetys onnistui.
Ei mitään.
Epäonn., varattu
0
Vastaanottava faksi on varattu.
Lähetysyritys toistetaan automaattisesti (jos määritetty). Muuten voit yrittää lähettää faksin myöhemmin uudelleen.
Ei vastausta
0
Vastaanottava faksi ei vastaa soittoon.
Vastaanottavan faksin kaapeli on ehkä irti tai virta katkaistu. Pyydä vastaanottajaa tarkistamaan se. Yritä lähettää työ uudelleen.
Pakkausvirhe
Mikä tahansa
Faksi on ehkä vaurioitunut tai sitä ei lähetetty.
Yritä lähettää faksi uudelleen.
Ei soittoa
0
Valintaääntä ei havaittu faksia lähetettäessä.
Tarkista, että puhelinlinja on aktiivinen, ja poista valintaäänen tunnistus käytöstä lähettävässä faksissa.
Modeemivirhe
Mikä tahansa
Sisäinen faksimodeemi lähetti tuotteelle odottamattoman tai virheellisen vastauksen.
Yritä lähettää faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
huomautus:
Tämä ei välttämättä tarkoita, että modeemissa olisi laitteistovika.
Tiedonsiirtovirhe
17 tai 36
Lähettäjän ja vastaanottajan välinen puhelinyhteys katkesi. Tämä voi johtua äänipuheluista.
Yritä lähettää faksi uudelleen.
Tiedonsiirtovirhe
Mikä tahansa paitsi 17 tai 36
Yleinen tiedonsiirtovirhe, jonka takia faksilähetys keskeytyi tai ei edennyt asianmukaisesti.
Yritä lähettää faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
Tilavirhe
0
Faksitiedoston lukeminen levyltä tai kirjoittaminen levylle epäonnistui. Tuotteen levy voi olla vaurioitunut tai täynnä.
Yritä lähettää faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
Sivuvirhe
0
Sivun leveys ei ole sopiva tai sivulla oli liian monta virheellistä riviä.
Yritä lähettää faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
Muistivirhe
0
Tuotteen RAM-muisti lopussa.
Jos virhe toistuu, tuotteeseen pitää ehkä asentaa lisää RAM-muistia.
Työvirhe
Mikä tahansa
Faksivirhe; faksityötä ei suoritettu loppuun.
Yritä lähettää faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
Virtakatkos
0
Tuotteen lähettäessä faksia tapahtui sähkökatkos.
Yritä lähettää faksi uudelleen.
Faksia ei havaittu
17 tai 36
Vastaanottopäässä ei havaittu faksilaitetta. Tämä voi johtua äänipuheluista.
Tarkista faksinumero ja pyydä vastaanottajaa tarkistamaan, että faksilaitteen virta on kytketty ja kaapeli kiinni. Yritä sitten lähettää faksi uudelleen.

Faksin vastaanottoilmoitukset

Faksin vastaanottoilmoitukset
Ilmoitus
Virheen numero
Kuvaus
Toimenpide
Onnistui
Faksi vastaanotettu virheittä.
Ei mitään.
Estetty
Faksilaite ei vastaanottanut faksia, koska numero on estetty.
Ei mitään.
Modeemivirhe
Mikä tahansa
Sisäinen faksimodeemi lähetti tuotteelle odottamattoman tai virheellisen vastauksen – se yritti esimerkiksi lähettää faksia juuri, kun toinen faksi oli tulossa.
Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
Tiedonsiirtovirhe
17, 36
Lähettäjän ja vastaanottajan välinen puhelinyhteys katkesi tai keskeytyi.
Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen (ellei faksilaite yritä automaattisesti uudelleen).
Tiedonsiirtovirhe
Mikä tahansa paitsi 17 tai 36
Yleinen tiedonsiirtovirhe, jonka takia faksilähetys keskeytyi tai ei edennyt asianmukaisesti.
Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
Tilavirhe
0
Kuvatiedoston lukeminen levyltä tai kirjoittaminen levylle epäonnistui. Tuotteen levy voi olla vaurioitunut tai täynnä.
Pyydä lähettämään faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
Sivuvirhe
0
Sivun leveys ei ole sopiva tai sivulla oli liian monta virheellistä riviä.
Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
Muistivirhe
0
Tuotteen RAM-muisti lopussa.
Jos virhe toistuu, tuotteeseen pitää ehkä asentaa lisää RAM-muistia.
Pakkausvirhe
0
Vaurioitunut faksi - vastaanotettua kuvatiedostoa ei voitu purkaa.
Pyydä lähettämään faksi uudelleen. Ota virheenkorjaustila (ECM) käyttöön, ellei se ole jo käytössä.
Tulostusvirhe
0
Vaurioitunut faksi - vastaanotettua kuvatiedostoa ei voitu purkaa.
Pyydä lähettämään faksi uudelleen. Ota virheenkorjaustila (ECM) käyttöön, ellei se ole jo käytössä.
Kysely ei kelpaa
0
Faksin kyselytoiminto yritti hakea faksin toisesta laitteesta, mutta faksi ei ollut käytettävissä.
Ota yhteyttä kyselyn kohteena olevan faksilaitteen järjestelmänvalvojaan ja pyydä häntä tarkistamaan, että laite on käytettävissä. Yritä sitten uudelleen.
Työvirhe
Mikä tahansa
Faksivirhe; tämä tarkoittaa kaikkia erittelemättömiä virheitä.
Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.
Virtakatkos
0
Faksia vastaanotettaessa tapahtui sähkökatkos.
Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
Faksia ei havaittu
17, 36
Faksilaitteeseen tuli äänipuhelu.
Ei mitään

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...