hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Photosmart -tulostimet - Mustekasettiongelma-virheen ratkaiseminen

Tämä asiakirja koskee HP Photosmart Plus e-All-in-One (B210) -tulostimia.
"Mustekasettiongelma: Seuraavat tulostuskasetit näyttävät puuttuvan tai ovat viallisia" -viesti näkyy tietokoneessa eikä tulostin tulosta. Viestistä saattaa ilmetä, mikä tulostuskasetti aiheuttaa ongelman.
HP suosittelee, että käytät alkuperäisiä HP-mustekasetteja ja -väriainetarvikkeita. HP ei voi taata muiden valmistajien tai täytettyjen mustekasettien laatua tai luotettavuutta. Jos käytössäsi ei ole alkuperäisiä HP-kasetteja, tämän asiakirjan ohjeet eivät välttämättä ratkaise ongelmaa. Tarkista kasetin aitous osoitteessa hp.com/go/anticounterfeit.
HP SureSupply -sivustossa voit tarkistaa muste- ja värikasettien yhteensopivuuden tai ostaa uusia kasetteja ja tarvikkeita.
 1. Valitse tarvittaessa maa/alue.
  Kuva : Maan/alueen valinta
  Maan/alueen valitseminen
 2. Tilaa uusia tarvikkeita tai tarkista kasettien yhteensopivuus tulostimen kanssa näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Aitoja HP:n kasetteja ja tarvikkeita voi ostaa myös muilta jälleenmyyjiltä.
Ratkaisu 2: Varmista, että kasetit on asetettu oikein
Tietokone saattaa näyttää virheilmoituksen, jos kasetteja ei ole asetettu oikein. Varmista, että kasetit on asetettu oikein.
 1. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta, jos laite ei ole jo käynnissä. Odota, että laite on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 2. Avaa mustekasettipesän luukku. Kasettivaunu siirtyy tulostimen keskelle. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
  Kuva : Mustekasettien suojakannen avaaminen
  Kuva: Mustekasettien suojakannen avaaminen
 3. Tarkista mustekasettien ja kasettivaunun värikuvakkeet. Varmista, että kunkin mustekasetin värikuvake vastaa kasettivaunun paikan värikuvaketta.
  Kuva : Kuvakkeiden tarkistaminen
  Kuva: Varmista, että mustekasetissa oleva kuvake vastaa kasettivaunun kuvaketta.
 4. Varmista, että mustekasetit ovat paikoillaan kasettivaunussa kuljettamalla sormea kasettien päällä. Paina muita korkeammalla olevat mustekasetit paikalleen niin, että ne napsahtavat paikalleen tukevasti.
  Kuva : Kasetin työntäminen kasettipaikkaan
  Kuva: Kasetin työntäminen kasettipaikkaan
 5. Jos mustekasetti ei napsahda paikalleen tai jää huonoon asentoon, irrota mustekasetti kasettivaunusta. Taivuta kielekettä varovasti mustekasetista poispäin ja aseta kasetti paikalleen uudestaan niin, että se asettuu tukevasti paikalleen vaunussa.
    varoitus:
  Ole varovainen ja taivuta kielekettä enintään 1,27 cm. Kasetti voi vahingoittua tai kieleke katketa, jos kielekettä taivutetaan liikaa.
   Kuva : Esimerkki kielekkeen taivuttamisesta varovasti mustekasetista poispäin.
   Kuva: Esimerkki kielekkeen taivuttamisesta varovasti mustekasetista poispäin.
  1. Taivuta kielekettä varovasti mustekasetista poispäin
  2. Taivuta kielekettä enintään 1,27 cm
 6. Tarkista, että tulostuspään salpa on kokonaan alhaalla nostamalla ja laskemalla sitä.
    varoitus:
  Jos salpa jätetään ylös, mustekasetit saattavat siirtyä paikoiltaan. Kahvan on oltava ala-asennossa, jotta mustekasetit voidaan asentaa oikein.
  Kuva : Tulostuspään salvan laskeminen
  Kuva: Tulostuspään salvan laskeminen.
  Kuva : Salvan yläosan painaminen alas
  Kuva: Salvan yläosan painaminen alas
 7. Sulje mustekasettien suojakansi.
  Kuva : Mustekasettien suojakannen sulkeminen
  Kuva: Mustekasettien suojakannen sulkeminen
 8. Kokeile tulostamista uudelleen.
Ratkaisu 3: Poista kasetit ja asenna ne uudelleen paikoilleen
Irrota ja asenna mustekasetti tai virheilmoituksen mukaiset mustekasetit.
 1. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta, jos laite ei ole jo käynnissä. Odota, kunnes tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 2. Avaa mustekasettipesän luukku. Kasettivaunu siirtyy tulostimen keskelle. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
  Kuva : Mustekasettien suojakannen avaaminen
  Kuva: Mustekasettien suojakannen avaaminen
 3. Vapauta mustekasetti painamalla etureunan kielekettä ja poista kasetti sitten paikaltaan nostamalla ylöspäin.
  Kuva : Poista mustekasetti paikaltaan
  Kuva: Poista mustekasetti paikaltaan
 4. Liu'uta mustekasetti oikeaan kasettipaikkaan siten, että kasetin suutin ja kosketuspinnat ovat alhaalla. Paina mustekasettia alaspäin, kunnes se asettuu tukevasti paikalleen.
  Kuva : Aseta mustekasetti takaisin paikalleen
  Kuva: Aseta mustekasetti takaisin paikalleen
 5. Tarkista kaikki muut virheilmoituksessa mainitut kasetit edellä annettujen ohjeiden mukaan.
 6. Varmista, että kukin mustekasetti on asetettu tukevasti kasettipaikkaansa. Kokeile kuljettamalla sormea mustekasettien päällä, tuntuuko mikään kaseteista ulkonevalta, tai onko jokin kaseteista huonosti paikallaan. Jos näin on, paina kasettia voimakkaasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 7. Varmista, että tulostuspään salpa on alhaalla.
  Kuva : Salvan yläosan painaminen alas
  Kuva: Salvan yläosan painaminen alas
 8. Tarkista mustekasettien ja kasettivaunun värikuvakkeet. Varmista, että kunkin mustekasetin värikuvake vastaa kasettivaunun paikan värikuvaketta.
  Kuva : Kuvakkeiden tarkistaminen
  Kuva: Varmista, että mustekasetissa oleva kuvake vastaa kasettivaunun kuvaketta.
 9. Sulje mustekasettien suojakansi.
  Kuva : Mustekasettien suojakannen sulkeminen
  Kuva: Mustekasettien suojakannen sulkeminen
 10. Kokeile tulostamista uudelleen.
Ratkaisu 4: Mustekasetin ja kasettivaunun kosketuspintojen puhdistaminen
Mustekasetin tai kasettivaunun kosketuspinnat saattavat olla likaisia. Mustekasetin ja kasettivaunun kosketuspintojen puhdistaminen.
  varoitus:
Puhdista kasetit yksitellen. Älä jätä kasettia tulostimen ulkopuolelle yli 30 minuutiksi.
 1. Tarvitset seuraavat tarvikkeet:
  • nukkaamatonta kangasta tai jotain muuta pehmeää materiaalia, joka ei purkaudu ja josta ei irtoa kuituja
  • paperiarkin, jolle voit asettaa mustekasetit
 2. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta, jos laite ei ole jo käynnissä.
 3. Avaa mustekasettipesän luukku. Kasettivaunu siirtyy tulostimen keskelle. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
  Kuva : Mustekasettien suojakannen avaaminen
  Kuva: Mustekasettien suojakannen avaaminen
 4. Irrota liitäntäjohto tulostimen takaa.
 5. Vapauta mustekasetti painamalla kasetin etureunan kielekettä ja nosta sitten kasetti paikaltaan ylöspäin.
  Kuva : Poista mustekasetti paikaltaan
  Kuva: Poista mustekasetti paikaltaan
 6. Tartu mustekasettiin sen sivuista ja etsi kosketuspinnat kasetin pohjasta. Kosketuspinnat muodostuvat neljästä pienestä kuparinvärisestä metallista valmistetusta suorakulmiosta.
   Kuva : Mustekasetin kosketuspinnat
   Kuva: Mustekasetin kosketuspinnat
  1. Mustekasetin kosketuspinnat
 7. Tutki, onko kasetin kosketuspinnoissa mustetta tai likaa.
 8. Puhdista lika kosketuspinnoista kuivalla vanulla tai muulla nukkaamattomalla materiaalilla.
    varoitus:
  Pyyhi vain kosketuspinnat. Älä sotke mustetta tai likaa muualle mustekasettiin.
 9. Käännä kasetti kyljelleen ja aseta se paperiarkille.
 10. Etsi kasettipaikan kosketuspinnat. Kosketuspinnat ovat neljä kuparinväristä nastaa kasettivaunun pohjassa.
  Kuva : Kasettipaikan kosketuspintojen sijainti
  Kuva: Kasettipaikan kosketuspintojen sijainti
 11. Puhdista lika kosketuspinnoista kuivalla vanulla tai muulla nukkaamattomalla materiaalilla.
 12. Liu'uta kasetti paikalleen siten, että kasetin kosketuspinnat ovat alhaalla. Paina mustekasettia alaspäin, kunnes se asettuu tukevasti paikalleen.
  Kuva : Mustekasetin asettaminen paikalleen
  Kuva: Mustekasetin asettaminen paikalleen
 13. Puhdista kaikki virheilmoituksessa mainitut kasetit edellä annettujen ohjeiden mukaan.
 14. Sulje mustekasettien suojakansi.
  Kuva : Mustekasettien suojakannen sulkeminen
  Kuva: Mustekasettien suojakannen sulkeminen
 15. Kytke virtajohto uudelleen tulostimen takaosaan.
 16. Jos tulostin ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se painamalla virtapainiketta.
Ratkaisu 5: Irrota mustekasetit ja aseta ne uudelleen paikoilleen
Irrota ja aseta kaikki virheilmoituksessa mainitut kasetit uudelleen paikoilleen edellä annettujen ohjeiden mukaan.
Ratkaisu 6: Puhdista mustekasetin ja kasettivaunun kosketuspinnat uudelleen
Ongelman ratkaisemiseksi saattaa olla tarpeen puhdistaa mustekasetin ja kasettivaunun kosketuspinnat useaan kertaan. Puhdista kaikkien virheilmoituksessa mainittujen mustekasettien kosketuspinnat uudelleen edellä annettujen ohjeiden mukaan.
Ratkaisu 7: Nollaa tulostin
Tulostimen nollaus ratkaisee monia mustekasetteihin liittyviä ongelmia. Nollaa HP-tulostimen asetukset seuraavasti.
 1. Käynnistä tulostin, jos se ei ole vielä käynnissä.
 2. Odota, kunnes tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 3. Irrota virtajohto tulostimen takaosasta, kun tulostimessa on virta.
 4. Irrota virtajohto seinäpistorasiasta.
 5. Odota vähintään 60 sekuntia.
 6. Kytke virtajohto takaisin seinäpistorasiaan.
    huomautus:
  HP suosittelee tulostimen virtajohdon kytkemistä suoraan seinäpistorasiaan.
 7. Kytke virtajohto takaisin tulostimen takaosaan.
 8. Käynnistä tulostin, jos se ei käynnisty automaattisesti.
  Tulostin saattaa lämmetä jonkin aikaa. Tulostimen valot voivat vilkkua ja vaunu saattaa liikkua.
 9. Ennen kuin jatkat, odota kunnes laite on lämmennyt kokonaan ja tulostin on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
Ratkaisu 8: Ongelmia aiheuttavan mustekasetin vaihtaminen
Jopa aidot HP-kasetit voivat aiheuttaa virheilmoituksia. Tarkista mustekasetin takuun tila ja vaihda sitten virheilmoituksessa mainittu kasetti (tai kasetit).
Jos sinulla on viallinen kasetti tai tulostuspää, siinä saattaa olla voimassa takuu. Tarkista muste- tai väriainetarvikkeiden takuu osoitteesta hp.com/go/learnaboutsupplies ja tutustu sitten tarvikkeiden rajoitetun takuun tietoihin.
Vaihe 2: Ongelmia aiheuttavan mustekasetin vaihtaminen
Ongelmia aiheuttavan mustekasetin vaihtaminen.
 1. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta, jos laite ei ole jo käynnissä.
 2. Odota, että laite on valmiustilassa eikä siitä kuulu ääntä.
 3. Avaa mustekasettitilan luukku.
  Kasettivaunu siirtyy tulostimen keskelle.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Mustekasettitilan luukun avaaminen
 4. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
 5. Vapauta vanha mustekasetti painamalla kasetin etureunan kielekettä, ja nosta kasetti sitten pois paikaltaan.
  Kuva : Mustekasetin poistaminen paikaltaan
  Kuva: Poista mustekasetti paikaltaan
    varoitus:
  Älä nosta tulostuskasetin vaunun salpaa asentaessasi mustekasetteja. Jos nostat salpaa, mustekasetit eivät ehkä asetu paikoilleen oikein. Tästä saattaa seurata tulostusongelmia. Salvan on oltava ala-asennossa, jotta mustekasetit voidaan asentaa oikein.
    huomautus:
  Älä koskaan katkaise tulostimen virtaa, kun mustekasetteja puuttuu. Varmista, että vaihdat kaikki puuttuvat mustekasetit mahdollisimman pian välttääksesi tulostuslaadun ongelmia ja mahdollista ylimääräisen musteen käyttöä tai vahinkoja mustejärjestelmälle.
 6. Poista uuden kasetin muovikääre vetämällä oranssia kielekettä suoraan taaksepäin.
  Kuva : Muovikääreen poistaminen
  Kuva: Uuden kasetin kääreen avaaminen
    varoitus:
  Varmista, että olet poistanut oranssin kielekkeen ja muovikääreen kokonaan, ennen kuin kierrät seuraavassa vaiheessa oranssia tulppaa. Muussa tapauksessa mustekasetista voi valua mustetta. Kun poistat muovikääreen, mustekasetin yläosassa sijaitseva paperitarra repeytyy hieman. Tämä on tarpeen, jotta mustekasetti pääsee tuulettumaan.
 7. Napsauta oranssi tulppa irti mustekasetista kiertämällä sitä vastapäivään.
  Kuva : Oranssin tulpan poistaminen
  Kuva: Oranssin tulpan irrottaminen kiertämällä
 8. Liu’uta mustekasetti tyhjään paikkaan siten, että kasetin kosketuspinnat osoittavat tulostuspäätä kohti. Paina mustekasettia alaspäin, kunnes se asettuu tukevasti paikalleen.
    varoitus:
  Älä nosta kasettivaunun salpaa, kun asennat mustekasetteja. Jos nostat salpaa, mustekasetit eivät ehkä asetu paikoilleen oikein. Tästä saattaa seurata tulostusongelmia. Salvan on oltava ala-asennossa, jotta mustekasetit voidaan asentaa oikein.
  Kuva : Mustekasettien asettaminen takaisin paikoilleen
  Kuva: Uuden mustekasetin asettaminen
 9. Jos kasetti ei napsahda paikalleen, poista mustekasetti vaunusta. Taivuta kielekettä varovasti kasetista poispäin ja aseta mustekasetti takaisin vaunuun.
    varoitus:
  Ole varovainen: taivuta kielekettä enintään 1,27 cm (0,5 tuumaa). Kasetti voi vahingoittua tai kieleke katketa, jos kielekettä taivutetaan liikaa.
   Kuva : Mustekasetin kielekkeen taivuttaminen kasetista poispäin
   Kuva: Säädä mustekasetin kielekettä
  1. Taivuta kielekettä kasetista poispäin
  2. Taivuta kielekettä enintään 1,27 cm (0,5 tuumaa)
 10. Vaihda muut mustekasetit tarvittaessa toistamalla edellä mainitut vaiheet.
 11. Sulje mustekasettitilan luukku. Kasettivaunu palaa tulostimen oikeaan reunaan.
  Kuva : Mustekasettitilan sulkeminen
  Kuva: Mustekasettitilan sulkeminen
 12. Kun asennat uuden mustekasetin, tulostin kehottaa sinua automaattisesti suorittamaan mustekasettien kohdistuksen.
Ratkaisu 9: Vaihda tulostuspää
Vaihda tulostuspää.
  varoitus:
Odota, että sinulla on uusi tulostuspää käytettävissä, ennen kuin poistat tulostuspään ja kasetit.
Jos sinulla on viallinen kasetti tai tulostuspää, siinä saattaa olla voimassa takuu. Tarkista muste- tai väriainetarvikkeiden takuu osoitteesta hp.com/go/learnaboutsupplies ja tutustu sitten tarvikkeiden rajoitetun takuun tietoihin.
Nämä tiedot koskevat kaikkia muita maita/alueita paitsi Aasian ja Tyynenmeren aluetta ja Yhdysvaltoja.
Jos HP vaihtaa tulostuspään takuun alaisena, saat uuden tulostuspään, puhdistusmateriaaleja ja uudet, täydet kasetit.
Jos tulostuspään takuu ei enää ole voimassa, voit ostaa uuden verkosta.
 1. Siirry How to Buy HP -sivustoon ja valitse sitten maasi ja kieli.
  Näyttöön tulee uusi Osta HP:n verkkokumppaneilta -sivu.
 2. Etsi sivulla oleva HP:n varaosakauppa. HP:n varaosakaupan sijainti riippuu alueestasi. Napsauta HP Varaosakauppa -linkkiä.
 3. Kirjoita kohdassa Etsi osa(t) yksi seuraavista osanumeroista Hae osanumerolla -tekstiruutuun.
  • Jos tulostimesi käyttää 4 mustekasettia, kirjoita CN643A
  • Jos tulostimesi käyttää 5 mustekasettia, kirjoita CN642A
 4. Tilaa tulostuspää noudattamalla sivuston ohjeita.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...