hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Deskjet Ink Advantage 2010 Printer Series (K010) - Paperitukoksen poistaminen

Onko tämä ensimmäinen kerta, kun tämä virhe tapahtuu, vai onko näin tapahtunut aiemmin? Napsauta vastaukseesi sopivaa linkkiä.
Satunnaisen paperitukoksen vianmääritys
Yritä ratkaista ongelma seuraavien ratkaisuvaihtoehtojen avulla. Ratkaisuvaihtoehdot on lueteltu järjestyksessä siten, että todennäköisin ratkaisu on ensimmäisenä. Jos ensimmäinen vaihtoehto ei ratkaise ongelmaa, kokeile muita vaihtoehtoja järjestyksessä, kunnes ongelma ratkeaa.
  huomautus:
Jos et ole yrittänyt poistaa paperitukosta, siirry sähköiseen ohjeeseen ja yritä ratkaista ongelma ensin ohjeen avulla.
Ratkaisu 1: Tarkista, että puhdistusluukku on asennettu tukevasti paikalleen
 1. Työnnä varovasti luukkua tulostimeen päin, kunnes molemmat kielekkeet napsahtavat paikalleen.
  Kuva : Kuva – Puhdistusluukun sulkeminen
 2. Kokeile tulostinta uudelleen.
Ratkaisu 2: Varmista, että paperi on lisätty oikein syöttölokeroon
 1. Valitse vaihtoehto käytössä olevan paperikoon mukaan:
  Täysikokoisen paperin lisääminen
  1. Nosta syöttölokeroa.
   Kuva : Nosta syöttölokeroa
   Laske tulostelokero alas ja vedä lokeron jatke ulos.
   Kuva : Laske tulostelokero alas
   Siirrä paperileveyden ohjainta vasemmalle.
   Kuva : Siirrä paperileveyden ohjainta vasemmalle
   Paperin lisääminen
   • Aseta paperipino syöttölokeroon niin, että arkkien lyhyt sivu on eteenpäin ja tulostuspuoli ylöspäin.
    Kuva : Paperipinon asettaminen
   • Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle kuin se menee.
   • Siirrä paperileveyden ohjainta oikealle, kunnes se pysähtyy paperin reunaan.
    Kuva : Siirrä paperileveyden ohjainta oikealle
  Pienikokoisen paperin lisääminen
  1. Nosta syöttölokeroa.
   Kuva : Nosta syöttölokeroa
   Laske tulostelokero alas ja vedä lokeron jatke ulos.
   Kuva : Laske tulostelokero alas
   Siirrä paperileveyden ohjainta vasemmalle.
   Kuva : Siirrä paperileveyden ohjainta vasemmalle
   Poista pääsyöttölokerosta kaikki paperit.
   Paperin lisääminen
   • Aseta paperipino lokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkkien tulostuspuolet ovat ylöspäin.
   • Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle kuin se menee.
      huomautus:
    Jos valokuvapaperin reunassa on rei'tetyt repäisyliuskat, aseta valokuvapaperi niin, että liuskat ovat päällä.
   • Siirrä paperileveyden ohjainta oikealle, kunnes se pysähtyy paperin reunaan.
    Kuva : Siirrä paperileveyden ohjainta oikealle
  Kirjekuorien lisääminen
  1. Nosta syöttölokeroa.
   Kuva : Nosta syöttölokeroa
   Laske tulostelokero alas ja vedä lokeron jatke ulos.
   Kuva : Laske tulostelokero alas
   Siirrä paperileveyden ohjainta vasemmalle.
   Kuva : Siirrä paperileveyden ohjainta vasemmalle
   Poista pääsyöttölokerosta kaikki paperit.
   Kirjekuorien lataaminen:
   • Laita yksi tai useita kirjekuoria syöttölokeron oikeaan reunaan. Tulostuspuolen on oltava ylöspäin. Taitteen on oltava vasemmalla puolella ja osoitettava alaspäin.
   • Työnnä kirjekuoripino lokeroon niin pitkälle alaspäin, kuin se menee.
   • Siirrä paperin leveysohjainta oikealle kirjekuorinippua vasten, kunnes se pysähtyy.
    Kuva : Kirjekuorien lisääminen
 2. Kokeile tulostinta uudelleen.
Ratkaisu 3: Ota yhteyttä HP-tukeen
 1. Jos näistä ohjeista ei ole apua, HP:llä on useita ohjattuja tukivaihtoehtoja tuotetta varten.
  Nopeuta tukipuhelua pitämällä seuraavat tiedot käden ulottuvilla:
  • Tuotenimi (HP Deskjet Ink Advantage 2010 Printer series)
  • Mallinumero (sijaitsee kasetin kannen sisällä)
   Kuva : Kuva – Etsi mallinumero
  • Laitteen sarjanumero (kymmennumeroinen koodi)
   Sarjanumero sijaitsee tarrassa, joka löytyy laitteen pohjasta tai takaa. Sarjanumero on tarrassa oleva kymmennumeroinen koodi. Siinä on numeroita ja kirjaimia, mutta ei välilyöntejä.
 2. Napsauttamalla alla olevaa linkkiä pääset tulostimen tukisivulle.
  Saat tietoja yhteydenotosta tekniseen tukeen valitsemalla maan tai alueen, jos sinua pyydetään tekemään niin, ja napsauttamalla sitten Yhteystiedot-linkkiä.
 3. HP:n tukifoorumien kautta voit olla yhteydessä muihin HP-käyttäjiin. Saat laitetta koskevia tietoja, vinkkejä ja vastauksia kysymyksiin. Siirry foorumeihin seuraavan linkin kautta. (HP:n tukifoorumit eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla kielillä.)
Toistuvan paperitukoksen vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuja, jos paperitukoksia esiintyy usein. Ratkaisuvaihtoehdot on lueteltu järjestyksessä niin, että todennäköisin ratkaisu on ensimmäisenä. Jos ensimmäinen vaihtoehto ei ratkaise ongelmaa, kokeile muita vaihtoehtoja järjestyksessä, kunnes ongelma ratkeaa.
Ratkaisu 1: Tavallisten paperitukostapausten tarkistaminen
 1. Varmista, että olet jo kokeillut kaikkia seuraavassa lueteltuja ratkaisuja. Saat lisätietoja selaamalla sivun yläosaan ja valitsemalla Tämä on ensimmäinen kerta / näin tapahtuu silloin tällöin -vaihtoehdon.
  • Poista juuttunut paperi. (Lisätietoja on tulostimen ohjeessa.)
  • Tarkista, että puhdistusluukku on asennettu tukevasti paikalleen.
  • Varmista, että paperi on asetettu oikein syöttölokeroon
Ratkaisu 2: Repeytyneen paperin palasten poistaminen
 1. Poista kaikki paperi syöttölokerosta.
 2. Varmista, että tulostelokero on auki ja avaa sitten kasettipesän luukku vetämällä.
 3. Tarkista taskulampun avulla, että tulostimen sisällä ei ole paperinpalasia tai vieraita esineitä, ja poista ne, jos mahdollista.
 4. Jos et ulotu kaikkiin poistettaviin kohteisiin tai et voi poistaa niitä helposti, toimi seuraavasti:
  1. Kun tulostimen virta on kytketty, irrota virtajohto, mieluiten pistorasiasta.
   Jätä tulostelokero alas ja kasettipesän luukku auki, jotta voit tarkkailla tulostinta virran kytkemisen jälkeen.
   Odota noin 30 sekuntia ja kytke virtajohto uudelleen.
   Tarkkaile etuosan huoltoaluetta, kun tulostin käynnistyy. Paperinsyöttörullat pyörivät ja saattavat poistaa paperinpalasia. Voit myös nähdä, missä paperisilppua on.
   Jos laite ei käynnisty automaattisesti, paina käynnistyspainiketta.
     vaara:
   Älä laita käsiäsi, työkaluja tai muita esineitä tulostimeen sen käynnistyessä. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa.
 5. Jos onnistuit poistamaan paperinpalat, lisää syöttölokeroon paperia ja yritä käyttää tulostinta uudelleen.
Ratkaisu 3: Tarkista syöttölokerossa olevan paperin laatu
 1. Tarkista, että paperi on tasaisesti lokerossa.
 2. Tarkista, ettei reunoissa ole likaa, repeämiä, taitoksia tai ryppyjä.
 3. Poista likainen tai vahingoittunut paperi, ja lisää sitten lokeroon paperia ja yritä tulostamista uudelleen.
 4. Voit ehkäistä paperitukoksia noudattamalla näitä ohjeita:
  • Työnnä syöttölokeron leveysohjaimet tiiviisti paperipinon reunoja vasten. Varmista, että paperin leveysohjaimet eivät taivuta syöttölokerossa olevaa paperia.
  • Poista tulostuneet paperit tulostelokerosta riittävän usein.
  • Älä työnnä paperia liian pitkälle syöttölokeroon.
  • Älä laita syöttölokeroon liikaa paperia. Liika paperi voi aiheuttaa tukoksia.
  • Älä käytä liian ohutta, paksua, liukaspintaista tai venyvää paperia. Tällaiset paperit eivät ehkä kulje oikein paperiradan läpi ja voivat aiheuttaa paperituoksia.
  • Säilytä valokuvatulostusmateriaali alkuperäisessä uudelleen suljettavassa muovipakkauksessa tasaisella alustalla. Säilytyspaikan tulee olla viileä ja kuiva. Kun aloitat tulostamisen, ota esiin vain sen verran paperia kuin aiot käyttää. Kun tulostustyö on valmis, palauta kaikki käyttämättömät valokuvapaperit muovipakkaukseen.
  • Älä jätä käyttämätöntä valokuvapaperia syöttölokeroon. Paperi saattaa alkaa käpristyä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Käpristynyt paperi saattaa myös aiheuttaa tukoksia.
  • Älä laita syöttölokeroon samanaikaisesti useita paperityyppejä ja -kokoja. Syöttölokerossa olevan paperipinon kaikkien arkkien on oltava samankokoisia ja -tyyppisiä.
  • Älä käytä kirjekuoria, joissa on hakasia tai ikkunoita. Ne voivat juuttua teloihin ja aiheuttaa paperitukoksia. On myös hyvä työntää läpät kuorien sisälle, jotta tuloksia ei tulisi.
  • Kun tulostat etiketeille, varmista, että etikettiarkit ovat enintään kaksi vuotta vanhoja. Kun paperi kulkee tulostimen läpi, vanhojen arkkien tarrat saattavat irrota ja aiheuttaa paperitukoksia.
  • Käytä tulostimelle suositeltuja paperityyppejä.
Ratkaisu 4: Paperipinon järjestäminen
 1. Muuta pinossa olevan paperin määrää.
  Jos pinossa on esimerkiksi liian vähän paperia, lisää siihen paperia. Jos paperia on paljon, poista osa paperista.
 2. Tasaa paperien reunat kopauttamalla pinon päätyä pöytään ja aseta pino lokeroon.
 3. Kokeile tulostinta uudelleen.
 4. Jos laitteessa on yhä ongelmia, toimi seuraavasti:
  1. Poista paperipino ja poista staattinen sähkö tuulettamalla pinoa.
   Käännä pinoa 180 astetta ja tasaa paperien reunat kopauttamalla pinon päätyä pöytään.
   Aseta pino takaisin lokeroon.
   Kokeile tulostinta uudelleen.
Ratkaisu 5: Ota yhteyttä HP-tukeen
 1. Jos näistä ohjeista ei ole apua, HP:llä on useita ohjattuja tukivaihtoehtoja tuotetta varten.
  Nopeuta tukipuhelua pitämällä seuraavat tiedot käden ulottuvilla:
  • Tuotenimi (HP Deskjet Ink Advantage 2010 Printer series)
  • Mallinumero (sijaitsee kasetin kannen sisällä)
   Kuva : Kuva – Etsi mallinumero
  • Laitteen sarjanumero (kymmennumeroinen koodi)
   Sarjanumero sijaitsee tarrassa, joka löytyy laitteen pohjasta tai takaa. Sarjanumero on tarrassa oleva kymmennumeroinen koodi. Siinä on numeroita ja kirjaimia, mutta ei välilyöntejä.
 2. Napsauttamalla alla olevaa linkkiä pääset tulostimen tukisivulle.
  Saat tietoja yhteydenotosta tekniseen tukeen valitsemalla maan tai alueen, jos sinua pyydetään tekemään niin, ja napsauttamalla sitten Yhteystiedot-linkkiä.
 3. HP:n tukifoorumien kautta voit olla yhteydessä muihin HP-käyttäjiin. Saat laitetta koskevia tietoja, vinkkejä ja vastauksia kysymyksiin. Siirry foorumeihin seuraavan linkin kautta. (HP:n tukifoorumit eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla kielillä.)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...