hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Paperilokeroiden täyttäminen

Kussakin lokerossa on merkinnät, jotka osoittavat oikean tavan asettaa paperi. Aina kun olet lisännyt paperia lokeroon, laite kehottaa määrittämään lokeron asetukset paperin kokoa ja tyyppiä varten. Muista aina valita oikea paperikoko ja -tyyppi, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Lokeron 1 (käsinsyöttölokeron) täyttäminen

Aseta tähän lokeroon vakio- tai erikoiskokoista paperia. Siihen mahtuu jopa 80 arkkia paperia, jonka paino on 75 g/m2. Tämä lokero sopii myös paksummalle paperille, kuten kartongille, HP:n kiiltävälle Edgeline-paperille tai esitepaperille.
 1. Liu'uta paperituki ylös, vedä se ulos ja avaa jatke.
 2. Siirrä paperinohjainta ulommas.
 3. Aseta paperi. Aseta paperi aina lyhyt reuna edellä.
  • Aseta kirjalomake tai esipainettu paperi etupuoli ylöspäin ja yläreuna edellä.
  • Aseta rei'itetty paperi siten, että rei'itetty reuna on laitteen etuosaa kohti.
  • Aseta tarrat etupuoli alaspäin.
  • Ennen kuin asetat HP:n kiiltävää Edgeline-paperia lokeroon, ilmasta paperipino, jotta arkit erottuvat. Tämä estää arkkeja takertumasta toisiinsa.
 4. Säädä ohjain niin, että se koskettaa paperia.
 5. Määritä paperin tyyppi ja koko lokeron asetuksilla.
  1. Kosketa aloitusnäytössä Tarvikkeiden tila.
  2. Kosketa Lokerot-välilehteä.
  3. Jos näytössä oleva koko ja tyyppi eivät ole oikeat, kosketa lokeron nimeä ja kosketa sitten Muokkaa.
  4. Valitse oikea paperikoko ja -tyyppi ja kosketa sitten OK.
   TAI
   Jos asetat erikoiskokoista paperia, kosketa Mukautettu. Anna paperin mitat ja kosketa sitten OK, jotta Muokkaa lokeroa -näyttö palaa näkyviin.
  5. Tallenna asetukset koskettamalla OK.

Lokeroiden 2, 3 ja 4 täyttäminen

Lokeroihin 2, 3 ja 4 voidaan asettaa erikokoisia ja -tyyppisiä papereita. Kuhunkin lokeroon mahtuu jopa 500 arkkia paperia, jonka paino on 75 g/m2.
 1. Avaa lokero 2, 3 tai 4.
 2. Lisää paperia kokonainen pakkaus kerrallaan. Aseta pitkä reuna aina lokeron etuosaa vasten.
  • Aseta kirjalomake tai esipainettu paperi tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna oikealla.
  • Aseta rei'itetty paperi niin, että rei'itetty reuna on lokeron etuosaa vasten.
 3. Säädä molemmat ohjaimet niin, että ne naksahtavat oikean paperikokomerkinnän kohdalle.
 4. Työnnä lokero takaisin laitteeseen.
 5. Määritä lokeron paperityyppi vastaamalla kehotukseen, joka tulee kosketusnäyttöön suljettuasi lokeron. Voit myös tehdä näin:
  1. Kosketa aloitusnäytössä Tarvikkeiden tila.
  2. Kosketa Lokerot-välilehteä.
  3. Jos näytössä oleva paperityyppi ei ole oikea, kosketa lokeron nimeä ja kosketa sitten Muokkaa.
  4. Valitse oikea paperityyppi ja kosketa sitten OK.

Lokeron 5 täyttäminen

Tämä lokero on valmiiksi määritetty A4- tai Letter-kokoiselle paperille. Paperia mahtuu jopa 4 000 arkkia (8 riisiä). Kokoasetusta ei voi muuttaa.
 1. Avaa lokeron 5 yläkansi ja lisää paperi. Lisää paperia kokonainen pakkaus kerrallaan. Lokeron alusta laskeutuu sitä mukaa kuin lisäät paperia.
 2. Määritä lokeron paperityyppi vastaamalla kehotukseen, joka tulee kosketusnäyttöön suljettuasi lokeron. Voit myös tehdä näin:
  1. Kosketa aloitusnäytössä Tarvikkeiden tila.
  2. Kosketa Lokerot‑ -välilehteä.
  3. Jos näytössä oleva paperityyppi ei ole oikea, kosketa lokeron nimeä ja kosketa sitten Muokkaa.
  4. Valitse oikea paperityyppi ja kosketa sitten OK.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...