hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printere - Udskrivning med Apple AirPrint (iOS)

Dette dokument gælder for AirPrint-kompatible HP-printere og Apple iPhone, iPad og iPod touch.
Apple AirPrint er en indbygget trådløs udskrivningsløsning til mobile Apple-enheder. Du kan udskrive fra de fleste iOS-apps, der har en udskrivningsfunktion.
De fleste HP-printere lanceret siden 2010 understøtter AirPrint. Gå til Apple Support - Om AirPrint for at få vist en liste over understøtte printere.

Trin 1: Opsætning af netværksforbindelsen

Opret en trådløs forbindelse til printeren og Apple-enheden for at bruge AirPrint.
 1. Sørg for, at Wi-Fi er tændt på din Apple-enhed, og at der er en markering ud for navnet på dit lokale Wi-Fi-netværk. Hvis du har forbindelse til et andet netværk, skal du trykke på navnet på dit netværk for at tilslutte det.
  Gå til Find din trådløse adgangskode, hvis du ikke kender loginoplysningerne til netværket.
  bemærk:
  Hvis et lokalt netværk ikke er tilgængeligt, eller hvis du bruger et USB-kabel til at slutte printeren til en computer, skal du gå til Hvordan bruger jeg AirPrint, hvis et Wi-Fi-netværk ikke er tilgængeligt? for at finde trinnene til brug af Wi-Fi Direct eller en direkte, trådløs HP-printerforbindelse.
 2. Kontroller status for printerens netværksforbindelse.
  • Printere med et kontrolpanel med berøringsskærm: Tryk på ikonet Trådløs, eller åbn menuen Netværksindstillinger eller Opsætning for at få vist status for netværksforbindelsen.
  • Printere uden et kontrolpanel med en berøringsskærm: Tryk på knapperne Trådløs og Information samtidigt, eller tryk på knapperne Trådløs og Start kopiering, sort samtidigt. Der udskrives en testrapport for trådløs forbindelse med status for netværksforbindelsen.
 3. Gør ét af følgende, afhængig af forbindelsens status.
  • Hvis printeren er forbundet til netværket, skal du fortsætte til næste trin for at udskrive fra din enhed.
  • Hvis printeren ikke er forbundet til netværket, skal du fortsætte til næste trin.
 4. Tilslut printeren til netværket.
  • Printere med et kontrolpanel med berøringsskærm: Åbn menuen Opsætning, Netværk eller Trådløs på printeren, vælg Guide til trådløs opsætning, og følg derefter vejledningen på skærmen for at slutte printeren til dit netværk.
  • Printere uden et kontrolpanel med en berøringsskærm: Tryk på og hold knapperne Trådløs og Annuller nede på samme tid, indtil strømindikatoren blinker. Vent derefter på, at trådløs-indikatoren blinker. For Tango-printere skal du trykke og holde nede på knappen Trådløs på bagsiden af printeren i fem sekunder, indtil kantbelysningen blinker blåt.
   Inden for to timer skal du trykke og holde nede på knappen WPS (Wi-Fi Protected Setup) på routeren, indtil forbindelsen starter. Indikatoren for trådløs forbindelse på printeren holder op med at blinke, når forbindelsen er oprettet.

Trin 2: Udskrivning fra din Apple-enhed

Udskriv dokumenter, billeder og websider med AirPrint.
 1. Kontroller, at printeren er tændt, at patronerne er isat, og at der er lagt almindeligt papir i hovedbakken.
 2. Åbn det element, du vil udskrive, og tryk på ikonet Del eller .
 3. Tryk på Udskriv eller ikonet Udskriv for at åbne Printerindstillinger.
 4. Tryk på Vælg printer for at vælge din printer.
 5. Sørg for at ændre følgende indstillinger for udskriftsjob. Tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af den app, du udskriver fra, udskriftsjobbets type og din printer.
  • Papir: Foretag eventuelle ændringer af papirformatet på printeren. AirPrint registrerer automatisk det papirformat, der er indlæst i printeren, eller det format, der vælges på printerens kontrolpanel. Hvis det registrerede format er anderledes end papiret i bakken, vises der muligvis en fejlmeddelelse med anmodning om at bekræfte formatet.
  • Antal kopier: Vælg det antal kopier, du vil udskrive.
  • Sort/hvid: Vælg for at udskrive i gråtoner. Denne mulighed vises kun til farveprintere.
  • Dobbeltsidet udskrivning: Udskriv på begge sider af papiret for bestemte filtyper.
  • Sideområde: Vælg bestemte sider i et dokument eller en webside, der skal udskrives.
  Skærmbilledet Printerindstillinger

Ofte stillede spørgsmål

Gennemgå listen over ofte stillede spørgsmål om udskrivning med AirPrint.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...