solution Contentsolution Content
Automatisk oversættelse af denne side er leveret af Microsoft Translator

HP-printer med USB kan ikke udskrive efter Kb5014666-opdateringen til Windows 10

Efter opdatering af Windows 10 med versionen KB501466 fra juni 2022, som ikke blev konfigureret med en HP-driver, kan nogle USB-tilsluttede printere ikke længere udskrive.

Der er ikke nogen tilgængelig driver, eller der vises muligvis en meddelelse om fejludskrivning.

Fejlmeddelelser ved forsøg på at bruge printeren

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Kontroller, om der er dublerede printerinstallationer

Kontroller status og porten for installerede printere i listen Printere og scannere.

 1. Søg efter og åbn Windows-printere &scannere.

 2. Kontroller, om der er dublerede forekomster af printeren på listen, f.eks. en printer med Copy1 i navnet.

 3. Prøv at udskrive med den dublerede printer.

  • Hvis printjobbet blev gennemført, skal du bruge denne version til at udskrive.

  • Hvis du har brug for at bruge den oprindelige printerinstallation til at udskrive, skal du fortsætte til næste trin.

 4. Højreklik på den dublerede printer, vælg Printeregenskaber, og klik derefter på fanen Porte for at identificere den port, som printeren bruger.

 5. Åbn portlisten for den oprindelige printer, og vælg derefter den port, der bruges af den dublerede printer.

  Hvis den oprindelige printer nu udskriver, skal du fjerne den dublerede printer.

Installer den valgfri Windows Update-driver

Hvis en printerdriver ikke kunne installeres automatisk, findes der muligvis en valgfri driver via Windows Update.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne Søg efter opdateringer, der kan åbne Windows Update.

 2. Klik på Søg efter opdateringer, og vent, til opdateringerne er udført.

 3. Rul ned ad skærmen, og klik på Avancerede indstillinger.

 4. Klik på Valgfrie opdateringer.

 5. Vælg driveropdateringer , hvis det er en tilgængelig mulighed.

 6. Marker feltet ud for den driver, der er tilknyttet den printer, du installerer.

 7. Klik på Download >.

 8. Når opdateringerne er installeret, skal du genstarte computeren og printeren.

  Bemærk:

  Sørg for, at Windows Update-driveren er indstillet som automatisk.

Afinstaller og geninstaller HP-printersoftwaren til Windows

Afinstaller HP-printersoftware, fjern printeren fra listen over enheder, og geninstaller derefter driveren fra HP Software og driverdownload.

 1. Frakobl printeren fra computeren eller netværket.

 2. Søg efter og åbn Tilføj eller fjern programmer i Windows.

 3. På listen over installerede programmer skal du klikke på navnet på HP-printeren og derefter klikke på Afinstallér. Hvis navnet på din printer ikke vises, skal du vælge HP Smart og derefter klikke på Afinstallér.

 4. Hvis meddelelsen Kontrol af brugerkonti vises, skal du klikke på Ja.

 5. Følg vejledningen for at fuldføre softwareinstallationen, og genstart derefter computeren.

 6. I Windows skal du søge efter og åbne Kontrolpanel.

 7. Klik på Enheder og printere.

 8. For hvert printerikon, der repræsenterer navnet på din HP-printer, skal du højreklikke på ikonet og derefter klikke på Fjern enhed eller Afinstaller enhed for at fuldføre afinstallationen.

  Bemærk:

  Hvis der ikke vises nogen printerikoner, er printeren allerede fjernet.

 9. Gå til Download af software og drivere fra HP, og indtast derefter dit produktnavn for at se software og drivere til din printer.

 10. Under Software til installation af driverprodukt skal du klikke på Download for at få vist fuldfunktionssoftwaren og driveren.

 11. Åbn downloadfilen, og følg disse trin for at fuldføre installationen.

Afinstaller og geninstaller den indbyggede Windows-driver

Fjern printeren fra listen over enheder, og konfigurer printeren igen med en USB-plug and play-driverinstallation.

 1. Tag USB-kablet ud af printeren.

 2. Sluk for printeren.

 3. I Windows skal du søge efter og åbne Printere og scannere.

 4. Klik på printernavnet under Printere og scannere, og klik derefter på Fjern enhed > Ja.

 5. Genstart computeren.

 6. Kontroller, at der er en åben, tilgængelig USB-port direkte på din computer. Hvis du bruger en USB-hub eller en dockingstation, vil printeren muligvis ikke modtage tilstrækkelig strøm til at fungere korrekt.

 7. Tænd for printeren.

 8. Slut printerens USB-kabel til computeren.

 9. Hvis meddelelsen Der er fundet ny hardware vises, skal du følge eventuelle anvisninger for at installere driveren. Send derefter et udskriftsjob for at bekræfte forbindelsen.